Sunteți pe pagina 1din 1

AVIZAT,

Director C.J.R.A.E. Vrancea


MIHAI Liliana Jeny

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE PONTAJ luna IULIE anul 2019

Nume şi prenume Boldeanu Liliana Funcţia didactică profesor logoped

Norma didactică
Unitatea şcolară Scoala Gimnaziala Ion Basgan Focsani de predare 16 ore

Activităţi de terapie logopedică Activităţi de pregătire metodico-


Ziua ştiinţifică şi complementară (LEN Număr total de ore
Interval orar Număr de ore 1/2011, art. 262) - Număr de ore
01 10-14 4 4 8
02 10-13 3 5 8
03 9-12 3 5 8
04 9,30-11,30 2 6 8
05 Concediu de odihna
06 -
07 -
08 Concediu de odihna
09 Concediu de odihna
10 Concediu de odihna
11 Concediu de odihna
12 Concediu de odihna
13 -
14 -
15 Concediu de odihna
16 Concediu de odihna
17 Concediu de odihna
18 Concediu de odihna
19 Concediu de odihna
20 -
21 -
22 Concediu de odihna
23 Concediu de odihna
24 Concediu de odihna
25 Concediu de odihna
26 Concediu de odihna
27 -
28 -
29 Concediu de odihna
30 Concediu de odihna
31 Concediu de odihna
TOTAL 32

Subsemnatul(a), BOLDEANU LILIANA, declar pe Director C.J.R.A.E Vrancea,


proprie răspundere că datele înregistrate în această fișă de Mihai Liliana Jeny
pontaj sunt conforme cu realitatea.
BOLDEANU LILIANA 28-07-2019