Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. COMDATA SERVICE S.R.L.

Craiova, Str. Sfîntu Dumitru, Nr. 8, Etaj IV, Jud.Dolj.

DECLARAŢIE DE TRASEU

Subsemnatul(a) ……………………………………..nascut(a) la data de………………………..


în localitatea …………………………………… angajat în cadrul S.C. COMDATA SERVICE S.R.L.,
având funcţia de Op. introducere, validare si prelucrare date, posesor BI/CI seria……. nr………....
domiciliat în ………..………….............judeţ/sector….………………strada...........................................
nr……..bl……sc……ap…………. .
Declar că traseul domiciliu-serviciu şi invers îl parcurg cu:
o pe jos
o cu tramvaiul
o cu trenul
o cu autobuzul
o cu auto proprietate personală
o cu maşina de servici
o cu alte mijloace şi anume…………………………………………………………………....

Menţionez că traseul de deplasare la/de la serviciu se face după cum urmează:


Traseul de la domiciliu la serviciu ..............................................................................................................
.....................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Traseul de la servici la domiciliu ...............................................................................................................
.....................................................................……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

Distanţa o parcurg în aproximativ (ore, minute) …………………...........................................................

Data angajării: Semnătura:


(angajat)
…………………… ……………………