Sunteți pe pagina 1din 1

11.05.2016

Hartadezonareseismică(Tc)dinP100­2013­Encipedia

DESPRE CONTRIBUTORI relu59 COMERCIAL Ieşidincont FORUM HARTA DE ZONARE SEISMIC Ă (TC) DIN P100-2013 ENCIPEDIA

HARTA DE ZONARE SEISMICĂ (TC) DIN P100-2013

SCRISDEENCIPEDIA PUBLICATLA27.06.2014

CodulP100­1/2013prevedezonareaseismicăateritoriuluiRomânieiîntermenidedeperioadadecontrol(colţ),Tca

spectruluiderăspuns.ColegiidelaCentruldeCercetarepentruEvaluareaRisculuiSeismicdinUniversitateaTehnicăde

ConstrucțiiBucureștiauvenitînsprijinulinginerilorproiectanțiprinrealizareauneihărțiinteractiveînaplicațiaGoogleMaps.

Prinutilizareaonlineaacesteihărțisepotextragecuușurințăvalorileaccelerațieiterenuluipentruproiectarepentruorice

localitatedinRomânia.

AceastahartăarecaracterinformativșiesteoreproducereahărțiidezonaredincodulP100­1/2013.Utilizatorulacesteihărți

poartăîntreagaresponsabilitateprivindvizualizareasiinterpretareacorectăavalorilordeproiectare.UTCBîșideclinăorice

responsabilitateprivindfolosireaincorectăadatelordinaceastăhartă.

MuțumimcolegilordelaCCERSpentruelaborareaacesteihărțișipunereaeiladispozițiacomunitățiiinginerești.

Recommend Onepersonrecommendsthis.Bethefirstofyourfriends.

Recommend Onepersonrecommendsthis.Bethefirstofyourfriends.

Discutăacestarticolpeforum.Sunt2comentariipânăacum.

©2016­Encipedia.Toatedrepturilerezervate.