Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE HAMZA BIANCA - GEORGIANA


Str. Hațegului nr.5 Oradea, Bihor, Romania
0741053378
bia_georgiana@yahoo.com

Sexul feminin | Data naşterii 01/ 03/ 1993 | Naţionalitatea română

LOCUL DE MUNCA
EXPERIENŢA PENTRU
PROFESIONALĂ
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA Medic rezident medicină internă

NU
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2004 – 2012 Colegiul Național „Mihai Eminescu”
2012 – 2018 Facultatea de Medicină si Farmacie Oradea
COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
Engleză C2 C2 C2 C2 C2
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Spaniolă C2 B2 B2 B2 A2
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de prezentări de proiecte în
timpul facultății
▪ spirit de echipă: am experienta muncii în echipă încă din facultate, când am participat
la activitătile presupuse de proiectele practice si de cercetare derulate în cadrul
facultătii
▪ am făcut parte din echipa Societății Studențesti de Chirurgie din România, a facultătii
din Oradea

© Uniunea Europeană, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2


Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

Competenţe ▪ leadership
organizaţionale/manageriale ▪ experiență bună a managementului de proiect si al echipei

Competenţe digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


Utilizator elementar
experimentat experimentat experimentat experimentat
Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare
Scrieţi denumirea certificatului.
Examen ECDL
▪ o bună stăpânire de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări)
▪ bune cunoştinţe de editare foto si video

Permis de conducere B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

ANEXE

▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare

© Uniunea Europeană, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2