Sunteți pe pagina 1din 1

UPA_MK_III_Analiza informaţiilor de marketing_2018

Instrucţiuni privind realizarea proiectului

1. Proiectul la disciplina Analiza informaţiilor de marketing va demara în timpul orelor de lucru


prevăzute prin orarul activităţilor didactice, dar va solicita de asemenea unele dezvoltări ca teme
pentru acasă. În acest sens, sunteţi invitaţi să aduceţi cu Dvs suportul de proiect oferit.
2. Tema de proiect – Analiza informaţiilor de marketing implicate în analiza strategică a produsului
............................ Informaţiile de piaţă rezultate obţinute prin cercetări de marketing sunt
necesare oricărei echipe responsabile de management al produsului. Înaintea deciziei, însă, acestea
vor trebui corect analizate şi adecvat interpretate.
3. Suportul de proiect oferit conţine structura acestuia, după cum urmează:
- Investigarea valorii produsului …………………….. pentru consumator
- Investigarea structurilor pieţei produsului …………………….
4. De regula, proiectele vor fi lucrate in echipele deja constituite, pe produsele deja analizate la
disciplina Simulări de marketing.
5. Ca urmare a discuţiilor, observaţiilor şi sugestiilor făcute în timpul prezentării, echipa va ameliora
proiectul pentru predarea finală.
6. Un singur proiect pe echipă va fi predat pentru evaluare, în format electronic, pe adresa
rodica_boier@yahoo.com; termen final – duminica, 22 aprilie 2018, ora 24:00.
7. La Subject-ul mesajului se vor înscrie următoarele elemente de identificare –
- denumirea specializarii (UPA_MK_AIM);
- membrii echipei - numele sş iniţiala prenumelui, desparţite de virgulă;
- produsul ales pentru analiza şi interpretarea informaţiilor abţinute prin cercetări de
marketing.
Ex.: UPA_MK_III_AIM_Ionescu T, Popescu M, Tudose R_Bocanc escalada montana
Mesajele email care nu vor respecta aceste reguli nu vor fi deschise pentru evaluare!
8. Atenţie, proiectul trebuie să constituie o investigaţie tehnică de uz intern şi nu o reclamă! Ca atare,
sunteţi sfătuiţi să vă reprimaţi orice tentaţie de a include elemente de promovare, floricele, fluturei
etc.  Stilul trebuie sa fie deci unul tehnic, concis, structurat, sobru, profesional.
9. Nu vor fi acceptate pentru evaluare:
- proiectele care nu urmăresc structura recomandată prin suportul de proiect oferit;
- proiectele ce conţin abordări teoretice, pierzând astfel din vedere caracterul profund
aplicativ urmărit;
- proiectele ce conţin pasaje copiate. Acest mesaj constituie atenţionare asupra respectării
normelor în materie de evitare a fraudei in mediul academic!
10. Prezenţa la examen este obligatorie. Susţinerea finală a proiectelor va avea loc cu această ocazie.
11. Nota finală se va compune din:
- prezenţa activă la activităţile didactice (comentarii, întrebări, exemple etc.) – 20%
- activitatea pe parcurs (lucrul ritmic la proiect, teme pentru acasă etc.) – 20%
- calitatea proiectului – 50%
- calitatea susţinerii prezentării – 10%

20.02.2018

Prof. univ. dr. Rodica Boier