Sunteți pe pagina 1din 3

TESTE EXAMEN LICENŢĂ PARAŞUTIŞTI

OFIȚER DE SERVICIU LA START

Bibliografie:
- Pşt. 3 – Regulamentul instrucţiei de paraşutare, 2001;
- F.T. / Pşt.6 – Manualul privind instrucţia paraşutistului militar, 2007;
- SMFA 22 / 2014 – Dispoziția privind aplicarea procedurii de aeronautică militară pentru atestarea
parașutiștilor militari (PAM-LPM).

Art.

Categ.
Nr. Enunţ / răspunsuri Doc. (alin),
lit.

Ofiţerul de serviciu la startul de paraşutare se subordonează:  Pşt.3 78 (2) OS


a) # conducătorului paraşutării
b) comandantului unităţii
c) locţiitorului pentru zbor
Ofiţerul de serviciu la startul de paraşutare coordonează întreaga activitate:  Pşt.3 81 OS
a) în zona de paraşutare
b) # în zona de îmbarcare
c) a personalului de serviciu la start
La startul de paraşutare ofiţerul de serviciu are următoarele îndatoriri:   Pşt.3 81, g OS
a) constituie echipajele din toate unităţile
b) controlează paraşutele
c) # urmăreşte executarea controlului tehnic înainte şi după echipare
Ofiţerul de serviciu la  startul de paraşutare interzice:  Pşt.3 81, c OS
a) # desfăşurarea altor activităţi decât cele planificate
b) accesul în aeronavă a persoanelor străine
c) accesul persoanelor străine pe aerodrom
Ofiţerul de serviciu la startul de paraşutare controlează:  Pşt.3 81, e OS
a) corectitudinea înscrisurilor în carnetele paraşutelor
b) stadiul de pregătire a militarilor
c) # modul de respectare a evidenţei numerice a fiecărui echipaj
Pe timpul executării paraşutărilor ofiţerul de serviciu la  startul de paraşutare: Pşt.3 81, h OS
a) # ţine evidenţa numerică şi nominală a fiecărui echipaj de paraşutişti
b) ţine legătura cu echipajul aeronavei pentru stabilirea numărului de paraşutişti din fiecare echipaj
c) cordonează deplasarea personalului în zona de îmbarcare
După terminarea activităţii de paraşutare ofiţerul de serviciu la start: Pşt.3 81, j OS
a) # raportează conducătorului paraşutării constatările şi observaţiile sale
b) controlează dispunerea corectă a tehnicii şi mijloacelor de transport
c) cordonează deplasarea mijloacelor auto din zona de îmbarcare
După terminarea activităţii de paraşutare ofiţerul de serviciu la start: Pşt.3 81, k OS
a) calculează resursa consumată
b) # prezintă conducătorului paraşutării planurile paraşutărilor pentru înscrierea condiţiilor
c) transmite echipajului aeronavei numărul de paraşutări executate
Ofiţerul de serviciu principal coordonează întreaga activitate din zona de îmbarcare prin:  Pşt.3 82 OS
a) # ofiţerii de serviciu la startul de paraşutare de la fiecare unitate
b) personalul de serviciu la start de la fiecare unitate
c) personalul de serviciu la start din unitatea proprie
Ofiţerul de serviciu principal la startul de paraşutare ţine evidenţa:   Pşt.3 84, g OS
a) numeric, nominală şi pe unităţi a fiecărui echipaj de paraşutişti
b) # numerică, pe unităţi, a echipajelor de paraşutişti
c) numerică şi nominală a fiecărui echipaj de paraşutişti
Ofiţerul de serviciu în zona de paraşutare:    Pşt.3 85 OS
a) # observă şi coordonează activitatea paraşutiştilor în zona de paraşutare
b) răspunde de activitatea paraşutiştilor şi de mijloacele tehnice din zona de paraşutare
c) conduce activitatea paraşutiştilor în zona de paraşutare
Echipajele se constituie din militari care execută paraşutări:  Pşt.3 111 (1) OS
a) # cu acelaşi tip de paraşută
b) din aceeaşi aeronavă
c) în aceeaşi ieşire a aeronavei
În mod excepţional, numai la avioanele cu capacitatea de cel puţin 30 paraşutişti, se pot
Pşt.3 111 (2) OS
constitui echipaje mixte, formate din echipe, fiecare echipă fiind compusă din paraşutişti: 
a) aparţinând aceleiaşi unităţi
b) # echipaţi cu acelaşi tip de paraşută
c) echipaţi cu paraşute pregătite pentru acelaşi tip de deschidere
Ordinea de paraşutare a echipajului/echipei se stabileşte în funcţie de:  Pşt.3 112 OS
a) # categoria de paraşutare
b) numărul de paraşutişti
c) tipul de paraşute
Ordinea de paraşutare pentru paraşutările combinate se stabileşte astfel:  Pşt.3 112 (c) OS
a) # mai întâi materialele şi apoi personalul
b) mai întâi personalul şi apoi materialele
c) la o trecere materialele şi la următoarea personalul
Ordinea de paraşutare pentru paraşutările cu cord se va stabili după criteriul:  Pşt.3 113 (a) OS
a) # militarii cu greutatea mai mare se vor paraşuta primii
b) militarii cu un nivel de pregătire mai ridicat vor fi primii
c) militarii cu un nivel de pregătire mai scăzut vor fi primii
Ordinea de paraşutare la paraşutările tactice şi de antrenament  se va stabili după criteriul: Pşt.3 113 (b) OS
a) militarii cu un nivel de pregătire mai ridicat vor fi primii
b) militarii cu greutatea mai mare vor fi primii
c) # militarii care se paraşutează cu tehnică vor fi primii
Îmbarcarea şi dispunerea militarilor în aeronave se execută:  Pşt.3 129 (1) OS
a) # în ordinea inversă paraşutării
b) în ordinea stabilită de către instructorul în aeronavă
c) astfel încât să se asigure respectarea limitelor de centraj
Ofiţerul de serviciu la start se numeşte prin ordinul de paraşutare, din rândul:  Pşt.6 173 (1) OS
a) paraşutiştilor care deţin această calificare
b) # ofiţerilor care deţin această calificare
c) cadrelor militare care deţin această calificare
Baremele de selectie la pregătirea pentru acordarea autorizării ofiţer de serviciu la startul SMFA
An. 6 OS
de parasutare sunt: 22

a) să detină clasa a II – a
b) # 40 de paratutări executate
c) 100 de paratutări executate

GRILA DE RASPUNSURI – OFIȚER DE SERVICIU LA START

OSS
I R I R
1 A 11 A
2 B 12 A
3 C 13 B
4 A 14 A
5 C 15 A
6 A 16 A
7 A 17 C
8 B 18 A
9 A 19 B
10 B 20 B

S-ar putea să vă placă și