Sunteți pe pagina 1din 2

PARAŞUTIST RECEPŢIONER

1. Recepţia în zbor a paraşutei de salvare cu manechin se execută prin prelevarea unui număr de
produse reprezentând:
a. 25%;
b. 2%;
c. 10%.
2. Recepţia în zbor a paraşutei de salvare cu personal se execută prin prelevarea unui număr de produse
reprezentând:
a. 25%;
b. 2%;
c. 10%.
3. Paraşutările de recepţie se încadrează la categoria paraşutărilor:
a. de omologare;
b. speciale;
c. sondă.
4. Execută paraşutări de recepţie:
a. paraşutiştii care deţin clasa a 2 a şi au executat o convocare de pregătire specifică;
b. paraşutiştii care deţin clasa 1;
c. paraşutiştii experimentaţi.
5. Prelevarea paraşutelor pentru recepţia în zbor se face:
a. prin sondaj;
b. conform teoriei lui Gauss;
c. nu are importanţă.
6. La recepţie paraşuta va fi însoţită de:
a. sacul de transport;
b. caietul de sarcini;
c. declaraţia de conformitate şi garanţia produsului.
7. La recepţie paraşuta va fi prezentată:
a. în stare depliată;
b. în stare pliată;
c. sigilată.
8. La recepţie paraşuta va fi însoţită de:
a. trusa de pliaj;
b. inventarul paraşutei;
c. pliorul acesteia.
9. Dacă în urma paraşutării de recepţie paraşutistul recepţioner face observaţii asupra tehnicii:
a. se va opri definitiv paraşuta de la exploatare;
b. se va executa o a doua paraşutare, de regulă de către alt paraşutist recepţioner,
eventual după remedierea defectelor constatate;
c. se va trimite paraşuta înapoi la furnizor pentru remedierea defectelor pe cheltuiala acestuia.
10. Recepţia aparatelor de siguranţă se efectuează în următoarele condiţii:
a. înălţimea de paraşutare va fi cu 500 m mai mare decât cea fixată pe aparat;
b. înălţimea de deschidere a paraşutei va fi cu 200 m mai mare decât cea fixată pe aparat;
c. paraşutarea se va executa exclusiv în condiţii meteorologice normale.
11. Recepţia aparatelor de siguranţă se efectuează în următoarele condiţii:
a. înălţimea de paraşutare va fi cu 100 m mai mare decât cea fixată pe aparat;
b. înălţimea de deschidere a paraşutei va fi cu 200 m mai mare decât înălţimea de
siguranţă a aerodromului respectiv;
c. paraşutarea se va executa exclusiv în condiţii meteorologice grele.
12. Recepţia în zbor a paraşutelor de salvare se face în următoarele condiţii:
a. înălţime 300 – 1500 m şi viteze de zbor 250 – 450 km/h;
b. înălţime 1000 – 2000 m şi viteze de zbor 250 – 300 km/h;
c. înălţime 1000 – 2000 m şi viteze de zbor 250 – 450 km/h;
13. În cadrul recepţiei în zbor a paraşutelor de antrenament se urmăreşte:
a. deplierea corecta a suspantelor stabilizatorului;
b. stabilitatea pe timpul coborârii;
c. posibilităţile de orientare pe timpul coborârii cu paraşuta deschisă.
14. În cadrul recepţiei în zbor a paraşutelor de antrenament se urmăreşte:
1din 2
a. funcţionarea sigură şi corectă a paraşutei;
b. funcţionarea aparatului de siguranţă;
c. funcţionarea sistemului de largare.
15. După recepţia în zbor, consemnarea acesteia se face în:
a. registrul de pliaj;
b. carnetul de exploatare al paraşutei;
c. cartea tehnică a paraşutei.
16. A doua paraşutare de recepţie se face atunci cînd:
a. recepţionerul face observaţii asupra modului de funcţionare a tehnicii;
b. conducătorul paraşutării ordonă acest lucru;
c. nu s-a respectat înăţimea de paraşutare.
17. Dacă în urma executăriii celei de-a doua paraşutări de recepţie tehnica nu corespunde:
a. aceasta se va opri de la exploatare;
b. aceasta se trimite la furnizor pentru remediere;
c. se va executa a treia paraşutare de recepţie.
18. La recepţia în zbor a tehnicii va fi prezent:
a. comandantul unităţii beneficiare;
b. un reprezentant al furnizorului;
c. un reprezentant al beneficiarului.
19. Baremele de selecţie la pregătirea pentru acordarea calificării speciale de paraşutist recepţioner pe
paraşuta tip aripă sunt:
a. clasa a II-a şi 80 de paraşutări cu tipul respectiv de paraşută;
b. clasa a II-a şi 50 de paraşutări cu tipul respectiv de paraşută;
c. clasa a I şi 80 de paraşutări cu tipul respectiv de paraşută.
20. Baremele de selecţie la pregătirea pentru acordarea calificării speciale de paraşutist recepţioner pe
paraşuta rotundă sunt:
a. clasa a II-a şi 30 de paraşutări cu tipul respectiv de paraşută;
b. clasa a III-a şi 15 de paraşutări cu tipul respectiv de paraşută;
c. clasa a I şi 50 de paraşutări cu tipul respectiv de paraşută.

Baza legala
Intrebare Raspuns
Doc. Art. (alin), lit.
1. B
2. C
3. B
4. A
5. A
6. C
7. B
8. B
9. B
10. A
11. B
12. C
13. B
14. A
15. B
16. A
17. B
18. B
19. A SMFA 22/2015 Anexa 6
20. A SMFA 22/2015 Anexa 6

2din 2

S-ar putea să vă placă și