Sunteți pe pagina 1din 2

Întrebări pentru pregătirea către atestarea nr.

1 la cursul Diagnosticarea UF

1. Prin ce metode se poate efectua fierberea unui lichid aflat într-o butelie închisă?
2. Explicați fenomenul de fierbere a unui lichid aflat într-o butelie închisă prin micșorarea
presiunii în butelie.
3. Explicați fenomenul de fierbere a unui lichid aflat într-o butelie închisă prin stropirea
buteliei cu apă rece.
4. Explicați diferența dintre masa specifică a lichidului și a vaporilor.
5. Lămuriți corelația dintre presiune și temperatură.
6. Descrieți funcționarea normală a condensatorului răcit cu aer.
7. Dați noțiunea de cădere de temperatură a unui condensator răcit cu aer și care sunt valorile
acesteia în cazul funcționării normale a unui condensator răcit cu aer?
8. Dați noțiunea de cădere totală de temperatură a unui condensator răcit cu aer și care sunt
valorile acesteia în cazul funcționării normale a unui condensator răcit cu aer?
9. Dați noțiunea de subrăcire a agentului frigorific lichid. Cum se determină subrăcirea din
condensator? Care este valoarea normală a subrăcirii în condensatoarele răcite cu aer?
10. Care poate fi cauza unei subrăciri insuficiente a agentului frigorific lichid în condensator
(de regulă, mai mică de 4 K)? Explicați procesul.
11. Care poate fi cauza unei subrăciri excesive a agentului frigorific lichid în condensator (de
regulă, mai mare de 7 K)? Explicați procesul.
12. Descrieți funcționarea normală a vaporizatorului cu ciclu direct de dilatare.
13. Care sunt valorile căderii de temperatură pe aer și totale la vaporizatoarele de răcire a
aerului pentru instalațiile de climatizare a aerului și instalațiile frigorifice comerciale?
14. Dați noțiunea de supraîncălzire a agentului frigorific. Cum se determină supraîncălzirea
din vaporizator? Care este valoarea normală a supraîncălzirii în vaporizatoare?
15. Descrieți principiul de lucru al VTR.
16. Care sunt cauzele unei supraîncălziri anormale (excesive sau insuficiente) Explicați
procesul?
17. Cum influențează supraîncălzirea asupra puterii frigorifice?
18. Cum influențează temperatura aerului răcit asupra lungimii sectorului de vaporizator pe
care se efectuează supraîncălzirea
19. Dați noțiunea de productivitate a VTR. De ce depinde productivitatea VTR.
20. Ce indică pulsația VTR? Care sunt cauzele că regimul de pulsații nu poate fi obținut și că
pulsațiile odată apărute nu pot fi stopate.
21. Cum variază debitul masic în cazul micșorării presiunii de aspirație?
22. Cum variază debitul masic în cazul majorării presiunii de refulare?
23. Descrieți cum influențează variația presiunilor de aspirație și de refulare asupra puterii
frigorifice.
24. Descrieți cum influențează variația presiunii de refulare (condensare) asupra intensității
curentului consumat de electromotorul compresorului.
25. Descrieți regimul de lucru normal (valorile parametrilor)al unui utilaj frigorific
comercial.
26. Descrieți regimul de lucru normal (valorile parametrilor)al unui aparat de condiționare.
27. Cum sunt clasificate defecțiunile ce apar în instalațiile frigorifice?
28. Care sunt simptomele ce indică o capacitate de trecere insuficientă a VTR?
29. Numiți 5 cauze ce duc la reducerea productivității VTR și la apariția simptomelor
caracteristice acestei defecțiuni.
30. Care sunt simptomele ce indică o productivitate insuficientă a vaporizatorului?
31. Numiți 5 defecțiuni, care se manifestă prin unele și aceleași simptome cu defecțiunea
„productivitate insuficientă a vaporizatorului”, deosebindu-se în general prin valoarea
căderea de temperatură a aerului la intrare în vaporizator și la ieșirea din el.
32. Care sunt cauzele deteriorării supapelor?
33. Care sunt cauzele loviturilor hidraulice?
34. Care sunt urmările distrugerii supapelor?
35. Cum de depistat distrugerea supapelor?
36. Care sunt simptomele ce indică o productivitate insuficientă a compresorului?
37. Numiți 5 defecte ce cauzează apariția simptomelor defecțiunii „productivitate insuficientă
a compresorului”?
38. Care sunt simptomele ce indică o productivitate insuficientă a condensatorului?
39. Numiți 5 cauze care condiționează defecțiunea de tipul „productivitate insuficientă a
condensatorului”.