Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de învățământ: Scoala Gimnaziala „Ionel Sirbu”, Ciorasti

Disciplina : Limba engleza


Anul scolar: 2019 – 2020
Clasa: a V -a
Profesor:Mihaica Gianina
Manual: Limba Modernă 1 – Limba engleză pentru clasa a V-a, Editura Litera, 2017

PLANIFICARE CALENDARISTICA
SEMESTRUL I

Modulul și Teme și elemente de construcție a Competențe specifice Nr. Săptămâna


unitatea de comunicării ore
învățare
1. Starter 1.1. Identificarea sensului global al unor
module mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
1.2. Identificarea semnificației unor
schimburi verbale uzuale și clar TESTARE INITIALA
articulate, în situația în care interlocutorul 4
oferă ajutor pentru S1
a facilita înțelegerea (09.09 - 13.09)
2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a
unui personaj S2
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza (16.09 – 20.09)
unor formule conversaționale simple
(salut, bun rămas, prezentare, mulțumire,
instrucțiuni)
2.4. Manifestarea disponibilității pentru
participarea la dialog
2. Module 1 1.1. Identificarea sensului global al unor 5 S3
My World mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate (23.09- 27.09)
1.2. Identificarea semnificației unor
1
schimburi verbale uzuale și clar S4
Unit 1a – Vocabulary Countries and articulate, în situația în care interlocutorul (30.09- 04.10)
Countries and nationalities oferă ajutor pentru
nationalities Families a facilita înțelegerea S5
Grammar be: present simple 1.3. Manifestarea curiozității față de unele (07.10 -11.10)
Subject pronouns elemente specifice spațiului cultural al
and limbii studiate
possesssive 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a
Unit 1b – adjectives unui personaj
Families Possessive ’s 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza
Question words unor formule conversaționale simple
Speakin Giving personal (salut, bun rămas, prezentare, mulțumire,
information instrucțiuni)
Making friends 2.3. Exprimarea preferințelor
Writing A personal 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
profile participarea la dialog
Culture After-school 3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
clubs scurt, însoțit de ilustrații
CLIL Literature

Module 2 - Vocabulary Parts of the body 1.1. Identificarea sensului global al unor
Appearance Adjectives of mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
physical 1.2. Identificarea semnificației unor S5
Unit 2a – Description schimburi verbale uzuale și clar (07.10 -11.10)
Parts of the body articulate, în situația în care interlocutorul
Grammar have got oferă ajutor pentru 4 S6
Singular and plural a facilita înțelegerea (14.10- 18.10)
Nouns 1.3. Manifestarea curiozității față de unele
Unit 2b – elemente specifice spațiului cultural al S7
Adjectives Speaking Looking after pets limbii studiate (21.10- 25.10)
of physical Giving instructions 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a
description unui personaj
Writing Describing people 2.3. Exprimarea preferințelor
2.4. Manifestarea disponibilității pentru

2
Culture Pets participarea la dialog
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
CLIL Science scurt, însoțit de ilustrații
3.3. Identificarea informațiilor din mesaje
scrise simple de la prieteni sau de la
colegi
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală, familie,
hobby-uri), folosind propoziții scurte
Class portfolio 1 Group Project – 1 S7
Our favourite singer or group (21.10- 25.10)

Progress Revision – Modules 1–2 1 S8


check 1 Modular assessment test (28.10 –01.11)

Module 3 Vocabulary Places in town 1.1. Identificarea sensului global al unor


Places in town Landscape mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate S8
features 1.2. Identificarea semnificației unor (28.10 –01.11)
schimburi verbale uzuale și clar
Unit 3a – Grammar there is / there are articulate, în situația în care interlocutorul S9
Places in town Prepositions of oferă ajutor pentru (04.11- 08.11)
place a facilita înțelegerea 4
Prepositions of 1.3. Manifestarea curiozității față de unele S10
movement elemente specifice spațiului cultural al (11.11- 15.11)
Unit 3b – a / an, some, any limbii studiate
Landscape Question words 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza
features unor formule conversaționale simple
Speaking A day out (salut, bun rămas, prezentare, mulțumire,
Giving directions instrucțiuni)
2.3. Exprimarea preferințelor
Writing Describing places – 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
A city guide participarea la dialog
3.1. Identificarea informațiilor din panouri și
3
Culture New Year’s Eve semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
CLIL History scurt, însoțit de ilustrații
3.4. Manifestarea curiozității pentru lectura
de orientare
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală, familie,
hobby-uri), folosind propoziții scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise simple
Class Group Project – S10
portfolio 2 Nature in our area (11.11- 15.11)
1

Module 4 Vocabulary Food 1.1. Identificarea sensului global al unor


Healthy Free-time activities mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
living 1.2. Identificarea semnificației unor
Grammar Countable and schimburi verbale uzuale și clar articulate, în S11
uncountable nouns situația în care interlocutorul oferă ajutor (18.11- 22.11)
Present simple pentru
Unit 4a – Expressing likes and a facilita înțelegerea
Food dislikes 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a 4
unui personaj S12
Speaking At the café 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza (25.11– 29.11)
Ordering food unor formule conversaționale simple (salut,
Unit 4b – bun rămas, prezentare, mulțumire,
Free-time Writing Writing a blog instrucțiuni)
activities 2.3. Exprimarea preferințelor
Culture British food 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
CLIL Physical Education participarea la dialog
3.1. Identificarea informațiilor din panouri și
semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
4
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
scurt, însoțit de ilustrații
4.3. Manifestarea disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise simple
Progress Revision – Modules 3–4 S13
check 2 1 (02.12- 06.12)

Module 5 Vocabulary Daily routines 1.1. Identificarea sensului global al unor


School life School subjects mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate S13
1.2. Identificarea semnificației unor (02.12- 06.12)
Grammar Adverbs of schimburi verbale uzuale și clar 3
Unit 5a – frequency articulate, în situația în care interlocutorul
Daily routines Word order: oferă ajutor pentru
questions a facilita înțelegerea S14
Expressing ability 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a (09.12- 13.12)
Unit 5b – School – can unui personaj
subjects 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza
Speaking Buying a ticket unor formule conversaționale simple
(salut, bun rămas, prezentare, mulțumire,
Writing A magazine article instrucțiuni)
2.3. Exprimarea preferințelor
Culture Performing arts 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
participarea la dialog
CLIL Maths 3.1. Identificarea informațiilor din panouri și
semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
scurt, însoțit de ilustrații
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală, familie,
hobby-uri), folosind propoziții scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise simple
5
RECAPITULARE 2 S15
SEMESTRIALA (16.12- 20.12

SEMESTRUL AL II LEA

Module 6 Vocabulary Sport 1.1. Identificarea sensului global al unor


Sport for all Adjectives of mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
opinion 1.2. Identificarea semnificației unor
schimburi verbale uzuale și clar S16
Unit 6a – Sport Grammar Present continuous articulate, în situația în care interlocutorul (13.01- 17.01)
Present simple and oferă ajutor pentru
present continuous a facilita înțelegerea S17 Zi libera – 24 Ian
2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a (20.01- 24.01)
Speaking Going out unui personaj S17 – 1 ora engleza
Unit 6b – Making 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza S18
Adjectives arrangements unor formule conversaționale simple 6 (27.01- 31.01)
of opinion (salut, bun rămas, prezentare, mulțumire,
Writing Writing an e-mail instrucțiuni) S19
2.3. Exprimarea preferințelor (03.02- 07.02)
Culture Traditional sports 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
participarea la dialog
CLIL Language 3.1. Identificarea informațiilor din panouri și
semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
scurt, însoțit de ilustrații

6
3.3. Identificarea informațiilor din mesaje
scrise simple de la prieteni sau de la
colegi
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală, familie,
hobby-uri), folosind propoziții scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise simple
Class Group Project –
portfolio 3 Sport is fun and Healthy S19
(03.02- 07.02)
2
S20
(10.02 –14.02)

Progress Revision – Modules 5–6 S20


Check 3 Modular assessment test (10.02 –14.02)

2 S21
(17.02- 21.02)
Module 7 Vocabulary Rooms and 1.1. Identificarea sensului global al unor S21
House and home furniture mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate (17.02- 21.02)
Gadgets 1.2. Identificarea semnificației unor S22
schimburi verbale uzuale și clar (24.02- 28.02)
Unit 7a – Rooms Grammar Definite and articulate, în situația în care interlocutorul 6 S23
and furniture indefinite articles oferă ajutor pentru (02.03- 06.03)
Imperative a facilita înțelegerea S24
2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a (09.03- 13.03)
Unit 7b – Speaking Asking for unui personaj
Gadgets information 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
Giving instructions participarea la dialog
and performing 3.1. Identificarea informațiilor din panouri și
commands semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
7
Writing Telling a story 3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
starting scurt, însoțit de ilustrații
from pictures 4.3. Manifestarea disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise simple
Culture The White House

CLIL Art

Module 8 Vocabulary Clothes and 1.1. Identificarea sensului global al unor


Celebrate! accessories mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
Weather and 1.2. Identificarea semnificației unor
seasons schimburi verbale uzuale și clar
Unit 8a – articulate, în situația în care interlocutorul S24
Clothes and Grammar Asking for oferă ajutor pentru a facilita înțelegerea (09.03- 13.03)
accessories permission – 1.3. Manifestarea curiozității față de unele
may / may not elemente specifice spațiului cultural al S25 S 27
Present simple and limbii studiate (16.03- 20.03) (30.03 – 03.04)
present continuous 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza Școala Altfel
Unit 8b – (extensive practice) unor formule conversaționale simple S26
Weather and (salut, bun rămas, prezentare, mulțumire, 6 (23.03- 27.03)
seasons Speaking Going to a party instrucțiuni)
Making and 2.3. Exprimarea preferințelor S28
accepting 2.4. Manifestarea disponibilității pentru (22.04 -24.04)
Invitations participarea la dialog
3.1. Identificarea informațiilor din panouri și
Writing Writing an e- semne aflate în locuri publice pentru
message facilitarea orientării
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
Culture Festivals around the scurt, însoțit de ilustrații
World 4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală, familie,
CLIL Music
hobby-uri), folosind propoziții scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise simple
8
Class Group Project – 2 S28
portfolio 4 Festivals around the world (22.04 –24.04
S29
(27.04- 01.05)

Progress Revision – Modules 7–8 2 S29 Zi libera – 1 Mai


Check 4 (27.04- 01.05)
S30 S 30 – 1ora engleza
(04.05- 08.05)
Final Vocabulary and grammar 2 S31
Revision 1 assessment 1 (11.05- 15.05)

Final Vocabulary and grammar 1 S32


Revision 2 assessment 2 (18.05- 22.05)

Final Vocabulary and grammar 1 S32


Revision 3 assessment 3 (18.05- 22.05)

Let’s have Sketch 2 – class performance 2 S33


fun! Tongue twisters and jokes (25.05- 29.05)

RECAPITULARE FINALA 3
S34 5 Iunie – Ziua
(01.06 - 05.06) Invatatorului

S35
(08.06 –12.06)