Sunteți pe pagina 1din 9

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AUREL VLAICU”, BRĂILA

Şoseaua Buzăului, nr. 68, tel/fax 0239681498

E-mail avlaicubr@yahoo.com,

Site http://scoalagimnazialaaurelvlaicu.ro

https://www.facebook.com/Şcoala-Gimnazială-Aurel-Vlaicu-Brăila

Anul școlar 2019 – 2020


Anul şcolar 2019 – 2019 are 35 de săptămâni de cursuri.
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ,,Aurel Vlaicu”, Brăila
Semestrul I: 15 săptămâni (I – XV): cursuri: 09.09.2019 – 20.12.2019
Profesor: Dan Diana Valentina
Număr total de ore pe semestrul I: 15 ore
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Semestrul al II-lea: 20 de săptămâni (XVI-XXXV) – cursuri: 13.01.2020 –
Disciplina de învățământ: Elemente de limbă latină și de cultură romanică. 03.04.2020; 22.04.2020 – 12.06.2020

Clasa a VII-a Număr total de ore pe semestrul al II-lea: 20 de ore

Număr de ore pe săptămână: 1 oră Număr total de ore pe an școlar: 35 de ore

Manualul utilizat: Elemente de limbă latină și de cultură romanică. Clasa a VII-a


Programul național „Școala altfel“ a fost planificat, în acest document, în
Autori: Alexandru Dudău, Simona Georgescu, Theodor Georgescu, Editura Art Klett, București, 2019
săptămâna XXVI: 30 martie – 3 aprilie 2020.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AUREL VLAICU”, BRĂILA

Şoseaua Buzăului, nr. 68, tel/fax 0239681498

E-mail avlaicubr@yahoo.com,

Site http://scoalagimnazialaaurelvlaicu.ro

https://www.facebook.com/Şcoala-Gimnazială-Aurel-Vlaicu-Brăila

COMPETENȚE GENERALE ȘI SPECIFICE

1. Receptarea adecvată a elementelor lingvistice esențiale ale limbii latine prin raportare la limba română și la alte limbi
romanice/moderne
1.1 Identificarea unor elemente esențiale ale limbii latine în diverse contexte
1.2 Utilizarea elementelor lexicale și gramaticale într-o varietate de contexte, în limba latină și în limba română/alte limbi
romanice/moderne
2. Valorificarea elementelor de limbă, cultură și civilizație greco-romană în dezvoltarea personalității și în asumarea identității
socioculturale
2.1 Identificarea unor locuri, fapte, personaje, procese și concepte definitorii pentru civilizația romană
2.2 Identificarea unor modele culturale clasice relevante pentru reprezentarea lumii
2.3 Integrarea faptelor de cultură și civilizație romană în actualitate

ACRONIME UTILIZATE ÎN PLANIFICARE (cu referire la programa școlară)

ELL – domeniul de conținut Elemente de limbă latină

ECGR – domeniul de conținut Elemente de civilizație greco-romană și de cultură romanică

VGR – domeniul de conținut Valori greco-romane perene


ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AUREL VLAICU”, BRĂILA

Şoseaua Buzăului, nr. 68, tel/fax 0239681498

E-mail avlaicubr@yahoo.com,

Site http://scoalagimnazialaaurelvlaicu.ro

https://www.facebook.com/Şcoala-Gimnazială-Aurel-Vlaicu-Brăila

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2019-2020

SEM. I SEM. AL II-LEA


S 1: 9 IX - 13 IX S 1: 13 I - 17 I
S 2: 16 IX - 20 IX S 2: 20 I - 24 I
S 3: 23 IX - 27 IX S 3: 27 I - 31 I
S 4: 30 IX - 4 X S 4: 3 II - 7 II
S 5: 7 X - 11 X S 5: 10 II - 14 II
S 6: 14 X - 18 X S 6: 17 II - 21 II
S 7: 21 X - 25 X S 7: 24 II - 28 II
S 8: 28 X - 1 XI S 8: 2 III - 6 III
S 9: 4 XI - 8 XI S 9: 9 III - 13 III
S10: 11 XI - 15 XI S10: 16 III - 20 III
S11: 18 XI - 22 XI S11: 23 III - 27 III
S12: 25 XI - 29 XI S12: 30 III - 3 IV
S13: 2 XII - 6 XII S13: 22 IV - 24 V
S14: 9 XII - 13 XII S14: 27 IV - 1 V
S15: 16 XII - 20 XII S15: 4 V - 8 V
S16: 11 V - 15 V
S17: 18 V - 22 V
S18: 25 V - 29 V
S19: 1 VI - 5 VI
S20: 8 VI - 12 VI

OBS! - Clasa a VIII-a încheie cursurile pe data de 5 VI 2020, având 19 săptămâni în semestrul al II-lea.
- Programul ,,Școala Altfel” se va desfășura în S 12, sem. II.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AUREL VLAICU”, BRĂILA

Şoseaua Buzăului, nr. 68, tel/fax 0239681498

E-mail avlaicubr@yahoo.com,

Site http://scoalagimnazialaaurelvlaicu.ro

https://www.facebook.com/Şcoala-Gimnazială-Aurel-Vlaicu-Brăila

PLANIFICAREA ANUALĂ A ORELOR DE ELEMENTE DE LIMBĂ LATINĂ

Clasa a VII-a; Manual Ed. Art Klett

Autori: Alexandru Dudău, Simona Georgescu, Theodor Georgescu

35 săptămâni/an (15+20), T.C. = 1 oră/săptămână, Total ore/an = 35 ore (15+20)

Conform Programei Clasa a VII-a (București, 2017)

Nr. crt. Semestrul Unitatea Săptămâna Nr. ore


1. I Lecție introductivă 1 1
2. I Roma, caput mundi 2-15 14
3. II Roma, o cetate a culturii 1-6 6
4. II Europa, o călătorie spre origini 7-20 13
5 II „Școala altfel” 12 1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AUREL VLAICU”, BRĂILA

Şoseaua Buzăului, nr. 68, tel/fax 0239681498

E-mail avlaicubr@yahoo.com,

Site http://scoalagimnazialaaurelvlaicu.ro

https://www.facebook.com/Şcoala-Gimnazială-Aurel-Vlaicu-Brăila

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ORELOR DE ELEMENTE DE LIMBĂ LATINĂ

Clasa a VII-a; Manual Ed. Art Klett

Autori: Alexandru Dudău, Simona Georgescu, Theodor Georgescu

35 săptămâni/an (15+20), T.C. = 1 oră/săptămână, Total ore/an = 35 ore (15+20)

Conform Programei Clasa a VII-a (București, 2017)

Semestrul I (15 săptămâni/ 15 ore)

Nr. Unitatea de Conținuturi (detalieri) C.S. Nr. Data Săpt. Metode și Resurse
crt. învățare ore procedee materiale
1. Lecție Prezentarea programei și a 1 9-13.09 1 Conversația Manual
introctivă manualului Expunerea
2. Roma – ULPIA TRAIANA 1.1. 16.09- 2-15 Conversația Manual
caput mundi SARMISEGETUSA 1.2. 1 20.12 Lectura Test scris
o Procesul de romanizare 2.1. 1 Rezolvarea de Internet
o Alfabetul latin și reguli de 2.2. exerciții
pronunție 2.3. 1 Organizatorul
ROMA grafic
o Fondul latin al limbii române Expunerea
o Elemente de flexiune în limba Investigația
latină și în limba română 1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AUREL VLAICU”, BRĂILA

Şoseaua Buzăului, nr. 68, tel/fax 0239681498

E-mail avlaicubr@yahoo.com,

Site http://scoalagimnazialaaurelvlaicu.ro

https://www.facebook.com/Şcoala-Gimnazială-Aurel-Vlaicu-Brăila

o Verbul esse 1
Evaluare 1
o Familii de limbi. Limbile indo-
europene 1
o Legenda lui Romulus și
Remus. Mitul fondator al 1
Romei (I, II)
o Orașele antice
FORUM ROMANUM
1
o Elemente de flexiune în limba
1
latină și în limba română
(numărul singular și plural)
o Elemente de conjugare în
limba latină și în limba 1
română (modul indicativ,
timp prezent) 1
Evaluare 1
o Limbile romanice (neolatine)
o Puterea romană. Evoluția în 1
timp și spațiu
o Senatul roman
COLOSSEUM
o Verbul habére
o Vocale lungi și vocale scurte
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AUREL VLAICU”, BRĂILA

Şoseaua Buzăului, nr. 68, tel/fax 0239681498

E-mail avlaicubr@yahoo.com,

Site http://scoalagimnazialaaurelvlaicu.ro

https://www.facebook.com/Şcoala-Gimnazială-Aurel-Vlaicu-Brăila

o Conjugările verbelor
o Personalități romane: Caius
Iulius Caesar
o Modele arhitectonice:
Colosseum
Evaluare: Contribuția Cezarilor la
dezvoltarea civilizației romane în
lumea antică (investigație)
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AUREL VLAICU”, BRĂILA

Şoseaua Buzăului, nr. 68, tel/fax 0239681498

E-mail avlaicubr@yahoo.com,

Site http://scoalagimnazialaaurelvlaicu.ro

https://www.facebook.com/Şcoala-Gimnazială-Aurel-Vlaicu-Brăila

Semestrul al II-lea (20 de săptămâni/ 20 de ore)

Nr. Unitatea de Conținuturi (detalieri) C.S. Nr. Data Săpt. Metode și Resurse
crt. învățare ore procedee materiale
1. Roma, o IMPERATORES 1.1. 13.01- 1-6 Conversația Manual
cetate a o Cazurile dativ și genitiv 1.2. 1 21.02 Lectura Internet
culturii o Arta greco-romană: Arcul de 2.1. 1 Rezolvarea de Test scris
triumf 2.2. exerciții
COLUMNA TRAIANI 2.3. 1 Organizatorul
o Personalități romane: Marcus grafic
Ulpius Traianus 1 Expunerea
o Arta greco-romană: Columna
lui Traian 1
1
o Ablativul singular
CIVITAS ROMANA
o Indicativul imperfect
Evaluare
2. Europa, o DEI ET HOMINIS 1.1. 24.02- 7-20 Conversația
călătorie o Adjectivul (grade de 1.2. 1 12.06 Lectura
spre origini comparație) 2.1. 1 Rezolvarea de
o Panteonul greco-roman 2.2. 1 exerciții
o Arta greco-romană: Templul 2.3. Organizatorul
lui Hadrian 1 grafic
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AUREL VLAICU”, BRĂILA

Şoseaua Buzăului, nr. 68, tel/fax 0239681498

E-mail avlaicubr@yahoo.com,

Site http://scoalagimnazialaaurelvlaicu.ro

https://www.facebook.com/Şcoala-Gimnazială-Aurel-Vlaicu-Brăila

ITINERA: POMPEI 1 Expunerea


o Substantivul 1 Investigația
o Cifre romane-cifre arabe 1
Evaluare
ITINERA: GRECIA 1
o Semne lingvistice folosite ca 1
simboluri în domeniul
științelor 1
o Sportul, jocurile olimpice în 1
Grecia antică 1
1
EUROPA
o Legenda Europei
o Indicativul viitor
o Epoca Renașterii
Evaluare sumativă
3. „Școala 1 30.03- 12
altfel” 03.04

N. B. În fiecare semestru este prevăzută câte o evaluare sumativă în format tradițional (test scris) și un proiect (investigație). Se poate opta și
pentru varianta ca evaluarea sumativă să constea într-un proiect.