Sunteți pe pagina 1din 1

BRANȘAMENTUL

Pasul 1 – depunerea cererii

Atașezi documentele solicitate și Anexa 1 la cerere (completată de tine manual), după care introduci datele
necesare procesării cererii.

Pasul 2 – înregistrarea cererii

Analizăm cererea și documentele depuse, după care îți trimitem factura aferentă acestui serviciu pe care
trebuie să o achiți. Valoarea tarifului de analiză a cererii de racordare este de 70 lei, conform ordinului
A.N.R.E. nr. 165, publicat în M.O. nr. 769, la data 10.09.2018.
În acest pas este posibil să îți solicităm documente suplimentare necesare stabilirii soluției de alimentare, caz
în care vei primi prin e-mail o notificare.

Pasul 3 – emiterea ofertei

Stabilim soluția tehnică și îți trimitem: avizul tehnic de racordare, schița cu soluția optimă de alimentare,
contractul de racordare și informarea de costuri. La emiterea acestor documente vei fi notificat prin e-mail.

Pasul 4 – selectarea proiectantului/executantului

După recepționarea documentelor, selectezi compania cu care vei lucra pentru realizarea racordului:
Distrigaz Sud Rețele sau un Operator Economic autorizat A.N.R.E.
În situația în care optezi pentru oferta transmisă de noi, tot ce trebuie să faci este să achiți contravaloarea
lucrării de racordare și să expediezi contractul semnat împreună cu dovada plății pentru acest serviciu.
Dacă decizi să realizezi racordul cu un Operator Economic autorizat A.N.R.E., ne vei notifica cu privire la
opțiunea ta. Noi vom încheia un contract de prestări servicii cu operatorul ales, vom reface contractul de
racordare și ți-l vom transmite în vederea semnării.

Pasul 5 – etape premergătoare execuției lucrării

Indiferent de compania cu care ai optat să realizezi racordul, există o serie de etape ce vor fi parcurse înainte
de faza de execuție a acestuia. Etapele constau în: întocmirea proiectului lucrării, obținerea Certificatului de
Urbanism, avizelor de la deținătorii de utilități solicitate prin Certificat, verificarea proiectului și obținerea
Autorizației de Construire.

Pasul 6 – execuția lucrării

Ulterior obținerii tuturor avizelor și autorizațiilor, societatea responsabilă va executa lucrarea de racordare.
Calitatea lucrării și respectarea proiectului în etapa de execuție, vor fi monitorizate de către un angajat DGSR.

Pasul 7 – recepția și punerea în funcțiune

După finalizarea lucrării de racordare, Distrigaz Sud Rețele va recepționa, respectiv va pune în funcțiune,
lucrarea de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Pasul 8 – instalația de utilizare

Pentru ca imobilul tău să beneficieze de gaze naturale, mai ai de parcurs două etape: realizarea instalației
de utilizare care se află în responsabilitatea ta, realizată cu un Operator economic selectat de tine și
încheierea contractului de furnizare gaze naturale, urmată de solicitarea montării contorului.

S-ar putea să vă placă și