Sunteți pe pagina 1din 3

Tabel generalizator pentru evaluarea dezvoltării unui grup de copii de 1,5 – 3 ani în baza SÎDC

Grupa nr. _________ Nr. de copii evaluaţi _______ Educator___________________________ Perioada de evaluare ___________________

Total (în %) per


Nume, NUME, PRENUME COPIL indicator/ per
prenume grup
copii

În curs de realizare
DOMENIU

Nerealizat

Realizat
Indicatori
Indicator 1
Indicator 2
Indicator 3
Indicator 4
A.DEZVOLTAREA
FIZICĂ ŞI Indicator 5
FORTIFICAREA Indicator 6
SĂNĂTĂŢII Indicator 7
Indicator 8
Indicator 9
Indicator 10
Indicator 11
Total domeniu:

* Pentru fiecare domeniu se va înscrie numărul de indicatori echivalenţi cu numărul acestora din Instrumentul / Fişa de monitorizare şi evaluare pentru vârsta grupei de copii la care au fost aplicaţi.
**Pe orizontală se va însuma nr. de copii care au performat sau nu indicatorul concret, la fiecare scală de apreciere, în % de la numărul total de copii pentru care s-a completat Fișa;
*** Pe orizontală, la finele rândului, se va înscrie numărul mediu de copii care au performat sau nu domeniul respectiv, la fiecare scală de apreciere, în % de la numărul total de
indicatori per domeniu.
Indicator 12
Indicator 13
Indicator 14
Indicator 15
Indicator 16
B.DEZVOLTAREA Indicator 17
PERSONALĂ,SOCIO-
Indicator 18
EMOŢIONALĂ
Indicator 19
Indicator 20
Indicator 21
Indicator 22
Indicator 23
Total domeniu *** :
Indicator 24
Indicator 25
C. DEZVOLTAREA Indicator 26
LIMBAJULUI, A Indicator 27
COMUNICĂRII ŞI
Indicator 28
PREMISELE CITIRII ŞI
SCRIERII Indicator 29
Indicator 30
Indicator 31
Indicator 32
Total domeniu ***:
Indicator 33
Indicator 34
Indicator 35
D. DEZVOLAREA
Indicator 36
COGNITIVĂ .
Indicator 37
Indicator 38
Indicator 39
Indicator 40
Indicator 41
Indicator 42
Indicator 43
Indicator 44
Indicator 45
Indicator 46
Indicator 47
Indicator 48
Indicator 49

Total domeniu ***:

Nerealizat

TOTAL – rezultate În curs de


individuale **** realizare

Realizat

****Pe verticală, se vor însuma rezultatele performării de către fiecare copil a indicatorilor, în % de la numărul total de indicatori. Pătrățelele se vor colora în culori
convenționale: la scala Nerealizat – în Roșu, la În curs de realizare – cu Galben, la Realizat – cu Verde. În rezultat se va obține un covoraș colorat, un SEMAFOR care va
arăta clar unde sunt reușitele și unde - problemele.

S-ar putea să vă placă și