Sunteți pe pagina 1din 79

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
32PFL7605H
37PFL7605H
40PFL7605H
46PFL7605H
32PFL7605C
42PFL7605C

RO Manual de utilizare
Model
www.philips.com/support Serial

Österreich 0800 180 016


België/Belgique 80080190
България 00800 11 544 24
Hrvatska 01 6403 776 Lokalni poziv
Česká republika 800142840 Bezplatný hovor
Danmark 3525 8759 Lokalt opkald
Estonia 6008600 kohalik kõne tariifi
Suomi 09 2311 3415 paikallispuhelu
France 0805 025 510 numéro sans frais
Deutschland 0800 000 7520 gebührenfreier Anruf
Ελλάδα 0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország 0680018189 Ingyenes hívás
Hrvatska 0800 222778 free
Ireland 01 601 1777
Italia 800 088774 Numero Verde
Қазақстан +7 727 250 66 17 local
Latvia 52737691 local
Lithuania 67228896 local
Luxemburg/Luxembourg 40 6661 5644 Ortsgespräch/Appel local
Nederland 0800 0230076 Gratis nummer
Norge 22 70 81 11 Lokalsamtale
Polska 00800-311-13-18 Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal 800 780 903 Chamada Grátis
România 0800-894910 Apel gratuit
0318107125 Apel local
Россия (495) 961-1111 0.15 USD/minute
Србија +381 114 440 841 Lokalni poziv
Slovensko 0800 004537 Bezplatný hovor
Slovenija 00386 12 80 95 00 lokalni klic
España 900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para
clientes en España
Sverige 08 5792 9100 Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera 0800 002 050 Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe
France
Türkiye 0800 261 3302 Şehiriçi arama
United Kingdom General No: 0800 331 6015 free
General National Rate No: National rate
0870 911 0036
Україна 0-800-500-697

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
Cuprins

Română
1 Primii paşi 4 5 Conectarea televizorului 51
Turul televizorului 4 Primele conexiuni 51
Important 9 Despre cabluri 51
Poziţionarea televizorului 13 Prezentarea conectorilor TV 53
Caracteristici principale produs 14 Conectarea dispozitivelor 54
Accesaţi mai multe informaţii 15 Conectare mai multe dispozitive 60
2 Utilizarea televizorului 16 Utilizarea Philips Easylink 64
Utilizarea unui CAM 68
Imagine ansamblu 16 Introduceţi cardul SD 68
Controalele şi indicatorii laterali 16 6 Depanare 70
Telecomanda 16
Meniurile de bază ale televizorului 18 Contactaţi-ne 70
Vizionarea la televizor 20 Probleme generale referitoare la
Vizionare un dispozitiv conectat 22 televizor 70
Utilizarea Ambilight 23 Probleme legate de canalele
Bucuraţi-vă de Net TV 24 televizate 70
3 Utilizarea capacităšilor Probleme legate de imagine 71
avansate ale televizorului 30 Probleme legate de sunet 71
Probleme legate de conexiunea
Utilizarea teletextului 30 HDMI 72
Canale favorite 31 Probleme de conectivitate USB 72
Utilizarea EPG 31 Probleme de conectare la reţea 72
Utilizarea cronometrelor şi 7 Date tehnice 73
blocărilor 32
Utilizarea subtitrărilor 32 Imagine ansamblu 73
Acces la multimedia 33 Putere şi recepţie 73
Utilizarea funcţiei Scenea 35 Afişaj şi sunet 73
Acces universal 35 Rezoluţii de afişare 73
4 Configurarea televizorului 37 Multimedia 73
Conectivitate 74
Schimbarea setărilor de imagine şi Dimensiuni 74
de sunet 37 8 Index 76
Schimbarea setărilor canalelor 39
Instalare canale 40
Schimbarea setărilor de limbă 42
Configurare reţea 42
Schimbarea altor setări 47
Actualizarea software-ului 48
Reinstalaţi televizorul 50

RO 3
1 Primii paşi
Turul televizorului
Telecomanda

Pentru a deschide sau a închide meniul


Acasă .
În meniul Acasă, puteţi accesa uşor
dispozitivele conectate, setările de imagine şi
de sunet, cât şi alte caracteristici utile.

Pentru a regla volumul.

Pentru a deschide sau a închide meniul


Parcurgere .
În meniul Parcurgere, puteţi accesa
Teletextul, lista de canale sau Ghidul
Pentru a comuta canalele TV. electronic de programe (EPG)*.
*EPG nu este disponibil în toate ţările.

RO 4
Română
Pentru a deschide sau a închide meniul Înapoi .
Opšiuni . Pentru a reveni la canalul TV sau la meniul
Meniurile Opţiuni oferă setări comode legate anterior. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a
de afişările de pe ecran. reveni la urmărire programe televizor.

Pentru a deschide sau a închide meniul de Roşu


Experimentare . Pentru a selecta opţiunea roşu, accesaţi
În meniul Experimentare, puteţi accesa o servicii* TV interactive digitale sau vizionaţi
gamă de setări utilizate frecvent. clipuri demonstrative TV.
*Disponibil numai pe anumite modele.

RO 5
Verde Albastru
Pentru a selecta opţiunea verde sau setările Pentru a selecta opţiunea albastru sau pentru
economice. a deschide Mini-aplicaţiile*.
*Disponibil numai pe anumite modele.
Citiţi mai multe despre telecomandă în
Ajutor > Utilizarea televizorului >
Telecomanda > Imagine de ansamblu
(Pagina 16).
Alternativ, găsiţi răspunsul în Căutare...
Apăsaţi pentru a selecta următorul tur al
televizorului.
Meniurile televizorului

Galben
Pentru a selecta opţiunea galben.

RO 6
Să învăţăm mai multe despre aceste meniuri În meniul Parcurgere , puteţi accesa
utilizate frecvent: Teletextul, lista de canale sau Ghidul

Română
 meniul Acasă electronic de programe (EPG)*.
 meniul Parcurgere *EPG nu este disponibil în toate ţările.
 meniul Opšiuni
 meniul Experimentare

În meniul Opšiuni , puteţi selecta setările


legate de afişările de pe ecran.
În meniul Acasă , puteţi selecta sursa de De exemplu, în timp ce vizionaţi un canal,
vizionat, precum un canal TV sau filme de pe puteţi să îl marcaţi ca favorit.
un player DVD conectat sau de pe o unitate
flash USB. Puteţi de asemenea să adăugaţi un
dispozitiv nou sau să accesaţi [Configurare]
meniul pentru mai multe setări.

În meniul Experimentare , puteţi regla


rapid Ambilight* şi setările de imagine şi de
sunet.

RO 7
Puteţi selecta setarea ideală de imagine Conectaţi playere DVD, playere Blu-ray Disc
pentru filme, jocuri sau muzică. Sau puteţi sau console de jocuri prin HDMI.
modifica formatul imaginii de pe ecran. Puteţi Conexiunea HDMI oferă cea mai bună
chiar să modificaţi setările pentru sunet calitate a imaginii şi a sunetului.
surround pentru boxele TV.
*Disponibil numai pe anumite modele.
Dacă conectaţi un dispozitiv la acest
Puteţi găsi de asemenea răspunsul în televizor, accesaţi meniul Acasă pentru a-l
Căutare...
adăuga.
Apăsaţi pentru a selecta următorul tur al Apăsaţi > [Adăugaši dispozitivele dvs.],
televizorului. apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Conectarea dispozitivelor Asiguraţi-vă să selectaţi conectorul TV corect
la care este conectat dispozitivul. Citiţi mai
multe în Ajutor > Utilizarea televizorului >
Meniurile de bază ale televizorului >
Adăugarea dispozitivelor dvs (Pagina 19).
Dacă conectaţi un dispozitiv compatibil
EasyLink (HDMI-CEC) la televizor, este
adăugat automat la meniul Acasă.
Accesaţi meniul Acasă şi selectaţi pictograma
dispozitivului nou adăugat. Citiţi mai multe în
Ajutor > Conectarea televizorului>
Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink
(Pagina 64).

În Ajutor > Conectarea televizorului (Pagina 51), puteţi învăţa să conectaţi cele mai uzuale
dispozitive prin intermediul ilustraţiilor, de exemplu:

RO 8
Televizorul High Definition Rešea*
Puteţi viziona programe de înaltă definiţie Atunci când vă conectaţi televizorul la

Română
(HD) cu o calitate HD a imaginii. reţeaua la domiciliu, puteţi reda muzică,
fotografii şi clipuri video de pe un calculator
Dacă vizionaţi programe non-HD, calitatea sau alt server media de pe aceeaşi reţea.
imaginii va fi asemănătoare cu cea a Citiţi mai multe în Ajutor > Configurarea
televizoarelor non-HD. televizorului > Configurare rešea (Pagina
Televizorul dvs. poate afişa conţinut video 42).
HD de la: *Disponibil numai pe anumite modele.
 un Blu-ray disc player, conectat cu un
Net TV*
cablu HDMI, redând un disc Blu-ray
Atunci când reţeaua de calculatoare
 un DVD player cu upscaling, conectat
conectată este conectată la Internet, vă
cu un cablu HDMI, redând un disc DVD puteţi conecta televizorul la Net TV. Net TV
 un furnizor HD prin unde radio (DVB-T oferă filme, imagini, muzică şi mult mai multe.
MPEG4) Citiţi mai multe în Ajutor > Utilizarea
 un receiver digital HD, conectat cu un televizorului > Bucuraši-vă de Net TV
cablu HDMI, care redă conţinut HD de (Pagina 24).
la un operator de transmisie prin cablu
sau satelit *Disponibil numai pe anumite modele.
 un canal HD pe reţeaua dvs. DVB-C
 o consolă de jocuri HD (de exemplu, Important
X-Box 360 sau PlayStation 3), conectată
cu un cablu HDMI, pe care se joacă un Felicitări
joc HD NonPu blish

Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la


Clip video HD Philips! Pentru a beneficia pe deplin de
Pentru a experimenta claritatea uimitoare şi asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă
calitatea imaginilor televizorului HD, puteţi televizorul la www.philips.com/welcome.
viziona clipul video High Definition din
meniul Acasă. Apăsaţi > [Configurare] > Siguranša
NonPu blish

[Vizualizare demonstrašii] (de pe a doua Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile înainte


pagină a meniului de configurare). de a utiliza televizorul. Garanţia produsului
Contactaţi distribuitorul pentru mai multe nu se aplică în cazul în care eventuala
informaţii. deteriorare se datorează nerespectării
Vizitaţi www.philips.com/support pentru a acestor instrucţiuni.
găsi întrebări frecvente care listează canalele Risc de şoc electric sau incendiu!
sau furnizorii HD din ţara dvs. Niciodată nu expuneţi televizorul la ploaie
sau apă. Niciodată nu puneţi recipiente cu
Rešea şi Net TV
lichid, cum ar fi vaze de flori, lângă televizor.
Deconectaţi imediat televizorul de la sursa
de alimentare dacă aţi vărsat lichide pe
televizor sau dacă acestea au pătruns in
televizor. Contactaţi Philips Consumer Care
pentru ca televizorul să fie verificat înainte de
utilizare.
 Niciodată nu introduceţi obiecte în
fantele de ventilaţie sau alte deschideri
ale televizorului.

RO 9
 Asiguraţi-vă cu nu se exercită presiune  Când montaţi televizorul pe perete,
asupra cablului de alimentare atunci utilizaţi numai un suport de perete care
când televizorul este rotit. Presiunile poate suporta greutatea televizorului.
asupra cablului de alimentare pot slăbi Fixaţi suportul de perete pe un perete
conexiunile şi pot cauza formarea de care poate suporta greutatea combinată
arcuri electrice. a televizorului şi a suportului. Koninklijke
 Niciodată nu puneţi televizorul, Philips Electronics N.V. nu îşi asumă
telecomanda sau bateriile acesteia lângă nicio responsabilitate pentru montarea
surse deschise de flacără sau alte surse incorectă pe perete care conduce la
de căldură, inclusiv lumina directă a accidente sau vătămări corporale.
soarelui. Pentru a preveni izbucnirea  Înainte de a conecta televizorul la sursa
incendiilor, ţineţi întotdeauna lumânările de alimentare, asiguraţi-vă că tensiunea
sau alte surse de flacără la distanţă de corespunde cu valoarea inscripţionată în
televizor, telecomandă şi baterii. partea din spate a televizorului. Nu
conectaţi niciodată televizorul la sursa
de alimentare dacă tensiunea este
diferită.
Risc de lovire a copiilor!
Urmaţi aceste precauţii pentru a preveni
răsturnarea televizorului şi lovirea copiilor:
 Nu aşezaţi niciodată televizorul pe o
Risc de şoc electric sau incendiu! suprafaţă acoperită de un material textil
sau alt material care poate fi tras.
 Niciodată nu expuneţi telecomanda sau
bateriile acesteia la ploaie, apă sau  Asiguraţi-vă că nicio parte a televizorului
căldură excesivă. nu atârnă deasupra marginii suprafeţei
de montare.
 Evitaţi exercitarea forţei asupra prizelor.
Prizele care nu sunt fixate  Nu aşezaţi niciodată televizorul pe o
corespunzător pot cauza arcuri electrice piesă de mobilier înaltă, cum ar fi un raft
sau incendii. de cărţi, fără a asigura atât mobilierul,
cât şi televizorul de perete sau de un
Risc de vătămare corporală sau de suport adecvat.
deteriorare a televizorului!
 Educaţi copiii cu privire la pericolele
 Pentru a ridica şi transporta un televizor căţărării pe mobilier pentru a ajunge la
de peste 25 kg sunt necesare două televizor.
persoane.
Risc de supraîncălzire!
 Când montaţi televizorul pe suportul cu
picior, utilizaţi numai suportul furnizat.  Nu instalaţi niciodată televizorul într-un
Fixaţi suportul cu picior al televizorului spaţiu restrâns. Lăsaţi întotdeauna în
în mod corespunzător. Aşezaţi jurul televizorului un spaţiu de cel puţin
televizorul pe o suprafaţă plată, plană, 10 cm pentru ventilaţie. Asiguraţi-vă că
care poate suporta greutatea perdelele sau alte obiecte nu vor
televizorului şi a suportului. acoperi niciodată fantele de ventilaţie
ale televizorului.
Risc de vătămare corporală, incendiu sau
deteriorate a cablului de alimentare!
 Niciodată nu puneţi televizorul sau alte
obiecte pe cablul de alimentare.

RO 10
 Pentru a deconecta cu uşurinţă cablul Casarea
de alimentare al televizorului de la sursa
NonPu blish

Produsul dumneavoastră este proiectat şi

Română
de alimentare, asiguraţi-vă că aveţi în fabricat din materiale şi componente de
permanenţă acces complet la cablul de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi
alimentare. reutilizate.
 Când deconectaţi cablul de alimentare,
trageţi întotdeuna de ştecher, niciodată
de cablu.
 Deconectaţi televizorul de la sursa de
alimentare şi scoateţi antena înainte de
furtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu
fulgere, nu atingeţi niciodată nicio parte
a televizorului, a cablului de alimentare
sau a cablului antenei. Când această pubelă cu un X peste ea
Risc de deteriorare a auzului! însoţeşte un produs, înseamnă că produsul
Evitaţi utilizarea căştilor la volume ridicate face obiectul Directivei europene CEE
sau pentru perioade prelungite de timp. 2002/96/EC: Vă rugăm să vă informaţi
despre sistemul separat de colectare pentru
Temperaturile scăzute
produse electrice şi electronice.
Dacă televizorul este transportat la
temperaturi mai mici de 5°C, înainte de a-l
conecta la priză despachetaţi-l şi aşteptaţi
până când temperatura televizorului ajunge la
temperatura camerei.
Întrešinerea ecranului
NonPu blish

 Risc de deteriorare a ecranului


televizorului! Niciodată nu atingeţi, nu
împingeţi, nu frecaţi şi nu loviţi ecranul Vă rugăm să acţionaţi în concordanţă cu
cu obiecte, indiferent care sunt acestea. regulile dumneavoastră locale şi nu evacuaţi
 Scoateţi televizorul din priză înainte de produsele vechi împreună cu deşeurile
curăţare. menajere obişnuite. Evacuarea corectă a
 Curăţaţi televizorul şi rama cu o lavetă produsului dumneavoastră vechi ajută la
moale şi umedă. Niciodată nu utilizaţi prevenirea consecinţelor potenţial negative
alcool, substanţe chimice sau agenţi de asupra mediului şi sănătăţii omului.
curăţare de uz casnic pentru curăţarea Produsul dumneavoastră conţine baterii
televizorului. asupra cărora se aplică Directiva Europeană
 Pentru a evita deformarea imaginii şi 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate
estomparea culorilor, ştergeţi picăturile împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să
de apă cât mai rapid posibil. vă informaţi cu privire la regulile locale de
colectare separată a bateriilor deoarece
 Evitaţi imaginile staţionare cât mai mult evacuarea corectă ajută la prevenirea
posibil. Imaginile staţionare sunt consecinţelor negative asupra mediului
imaginile care rămân pe ecran o înconjurător şi a sănătăţii omului.
perioadă îndelungată de timp. Imaginile
staţionare includ meniurile pe ecran,
liniile negre, afişajele pentru durată etc.
Dacă trebuie să utilizaţi imagini
staţionare, reduceţi contrastul şi
luminozitatea ecranului pentru a evita
deteriorarea acestuia.

RO 11
Eforturi privind mediul  Gestionarea avansată a consumului de
energie: Gestionarea avansată a
Acest televizor a primit distincţia European
Union Ecolabel pentru calităţile sale consumului de energie a acestui
ecologice. televizor asigură cea mai eficientă
utilizare a energiei acestuia. Pentru a
Un televizor care primeşte distincţia Ecolabel vizualiza modul în care setările
conţine funcţii de eficienţă energetică. personalizate ale televizorului dvs.
afectează consumul relativ de energie al
Pentru a accesa setările de economisire a acestuia, apăsaţi şi selectaţi
energiei atunci când priviţi la televizor, [Configurare] > [Vizualizare
apăsaţi butonul verde de pe telecomandă. demonstrašii] > [Active Control].
Aceste setări de eficienţă energetică includ: Ne concentrăm continuu pe reducerea
 Setări imagine de economisire a impactului asupra mediului al produselor
energiei: Pentru a aplica o combinaţie noastre de consum inovatoare. Ne
de setări de imagine care reduce direcţionăm eforturile către îmbunătăţirea
consumul de energie, apăsaţi butonul aspectului ecologic în timpul fabricării, inclusiv
verde şi selectaţi [Econ. energie] reducerea substanţelor nocive, promovarea
setarea inteligentă utilizării eficiente energetic, instrucţiuni
 Senzor de lumină ambientală: Pentru a privind casarea şi furnizarea de informaţii
economisi energia, senzorul integrat de privind reciclarea produsului.
lumină ambientală reduce luminozitatea
ecranului televizorului când lumina
înconjurătoare scade.
 Dezactivare imagine: Închide ecranul
televizorului. Alte funcţii, inclusiv sunetul,
continuă să funcţioneze normal.
Dezactivarea ecranului economiseşte
energie dacă doriţi doar să ascultaţi
sonorul de la televizor.
Consultaţi Configurarea televizorului >
Modificarea altor setări > Setări de
eficienšă energetică (Pagina 47) pentru mai
multe informaţii.
Setări de eficienšă energetică încorporate
 Consum redus de energie în regim
standby: Circuitele de înaltă clasă şi
foarte avansate reduc consumul de
energie al televizorului la un nivel
extrem de redus, fără a exclude
funcţionalitatea constantă în standby. Datorită eforturilor noastre pentru mediu,
acest televizor a primit distincţia European
 Buton de alimentare dedicat: Scoateţi Ecolabel.
complet de sub tensiune televizorul cu
Găsiţi informaţii detaliate despre consumul
butonul de alimentare dedicat de pe
de energie în standby, politica de acordare a
partea inferioară a televizorului.
garanţiei, piesele de schimb şi reciclarea
acestui televizor pe site-ul Web Philips
pentru ţara dvs. la www.philips.com.

RO 12
Informašii privind casarea Pentru televizoarele de la 32 inci la 42 inci:
Informaţi-vă despre casarea corectă a Înainte de a monta televizorul pe perete,

Română
televizorului şi a bateriilor, consultaţi Primii determinaţi lungimea corectă a şurubului.
paşi > Important > Casarea. (Pagina 11) Puteţi determina lungimea şurubului adunând
Utilizarea sistemului de blocare anti-furt grosimea suportului de montare pe perete
Kensington cu lungimea şurubului indicată în imagine.
NonPu blish

Televizorul dvs. este echipat cu un slot de


siguranţă Kensington în partea inferioară.
Achiziţionaţi un sistem de blocare antifurt
Kensington (nu este furnizat) pentru a
asigura televizorul.

Pentru televizoare de 46 inci:


Înainte de a monta televizorul pe perete,
Pozišionarea televizorului determinaţi lungimea corectă a şurubului.
Puteţi determina lungimea şurubului adunând
Montare pe perete grosimea suportului de montare pe perete
cu lungimea şurubului indicată în imagine.
Pentru a monta televizorul, cumpăraţi un
suport Philips TV sau un suport compatibil
pentru televizor. Verificaţi dimensiunea
ecranului televizorului dvs. şi comparaţi-o cu
lista pentru tipul de sistem de montare pe
perete pe care să-l achiziţionaţi:
32 inci/81 cm: 200 mm x 300 mm, M6
37 inci/94 cm: 200 mm x 200 mm, M6
40 inci/102 cm: 200 mm x 200 mm, M6
42 inci/107 cm: 200 mm x 200 mm, M6
46 inci/117 cm: 300 mm x 300 mm, M8

Avertisment: Respectaši toate instrucšiunile


Pozišionare
furnizate împreună cu suportul NonPu blish

televizorului. Koninklijke Philips Electronics  Înainte de a poziţiona televizorul, citiţi


N.V. nu îşi asumă nicio responsabilitate toate precauţiile de siguranţă. Consultaţi
pentru montarea incorectă pe perete care Primii paşi > Important > Siguranšă
conduce la accidente sau vătămări (Pagina 9).
corporale.  Poziţionaţi televizorul astfel încât lumina
să nu cadă direct pe ecran.
Pentru a preveni deteriorarea cablurilor şi a
conectorilor, asiguraţi-vă că lăsaţi un spaţiu
de cel puţin 5,5 cm/2,2" de la spatele
televizorului.

RO 13
 Distanţa ideală de vizionare la televizor Aceasta creează o îmbunătăţire fără
este de trei ori dimensiunea diagonală a precedent a experienţei vizuale. Lumina
ecranului. De exemplu, dacă reduce de asemenea oboseala ochilor,
dimensiunea diagonală a ecranului asigurând astfel o experienţă de vizionare
televizorului este 116 cm/46", distanţa mai relaxantă.
de vizionare ideală este de ~3,5 Consultaţi Utilizarea televizorului dvs. >
m/~138" din faţa ecranului. Utilizarea Ambilight (Pagina 23).
 Când sunteţi aşezat, ochii dvs. trebuie să TV digital
se afle la acelaşi nivel cu centrul
ecranului. Pe lângă transmisia TV analogică normală,
 Pentru efectul Ambilight optim, televizorul dvs. poate recepţiona transmisii
poziţionaţi televizorul la 25 cm distanţă TV şi digitale terestre (DVB-T). Unde sunt
faţă de perete. disponibile, televizorul dvs. poate recepţiona,
de asemenea, transmisii digitale prin cablu
(DVB-C) şi transmisii radio digitale.
DVB (Transmisia video digitală) vă oferă o
calitate mai bună a imaginii şi a sunetului.
Unele staţii de emisie au disponibile de
asemenea semnale audio (voce) şi/sau
teletext în mai multe limbi cu transmisie
digitală.
Ghid de programe (EPG)
Ghidul electronic de programe (EPG) este
un ghid pe ecran disponibil pentru canale
digitale. EPG vă permite să:
Caracteristici principale  Vizionaţi o listă a programelor digitale
difuzate
produs  Vizualizaţi programele care urmează
 Grupaţi programele după gen
Ecran LCD Full HD  Setaţi alarme pentru a vă aminti când
Acest televizor este echipat cu un ecran începe un program
LCD de înaltă definiţie (HD), care acceptă  Configuraţi canalele EPG preferate
rezoluţie HD maximă de 1920x1080p.
Acest ecran oferă o imagine vie, fără Note:
scintilaţii, prin scanare progresivă, cu  Ghidul de Programe Electronice (EPG)
strălucire optimă şi culori superbe. nu este disponibil în toate ţările.
 Pentru mai multe informaţii privind EPG,
Lumina de fundal cu LED-uri a ecranului consultaţi Utilizarea capacităšilor
oferă un contrast excepţional al imaginii cu o avansate ale televizorului > Utilizarea
economie de energie excepţională.
EPG (Pagina 31).
Ambilight
NonPu blish

Net TV
Ambilight este tehnologia de iluminare care
Net TV vă permite să vă bucuraţi de filme,
este proiectată din spatele televizorului pe
muzică şi alte ştiri şi divertisment de pe
perete. Această tehnologie inovatoare
Internet direct pe ecranul televizorului dvs.
reglează automat culoarea şi luminozitatea
Consultaţi Utilizarea televizorului >
luminii pentru a corespunde cu imaginea de
Bucuraši-vă de Net TV (Pagina 24).
pe televizor.

RO 14
Pentru a vă bucura de Net TV, trebuie să Accesaţi PDF-ul, precum şi alte informaţii
conectaţi televizorul la o reţea. Consultaţi legate de produs, inclusiv întrebări frecvente

Română
Configurarea televizorului > Configurare şi upgrade-uri firmware la
rešea (Pagina 42). www.philips.com/support.
Magazin video
Magazinul video Philips vă oferă acces la o
gamă largă de filme de înaltă calitate pe care
le puteţi viziona direct la televizorul dvs.
Consultaţi Utilizarea televizorului >
Bucuraši-vă de Net TV > Magazine video
(Pagina 27).
Multimedia
Vizualizaţi sau redaţi propriile fişiere
multimedia (precum fotografii, muzică şi
clipuri video) prin conexiunea USB din
partea laterală a televizorului sau direct de
pe PC.
Consultaţi Utilizarea capacităšilor avansate
ale televizorului dvs. > Acces la multimedia
(Pagina 33).

Accesaši mai multe


informašii
Pe ecran
NonPu blish

Citiţi manualul de utilizare pe ecran.


Prezentul manual conţine toate informaţiile
de care aveţi nevoie pentru a instala şi a
utiliza acest televizor.
Accesaţi manualul de utilizare selectând
[Asistenšă] în meniul acasă.
Înainte de a urma instrucţiunile, închideţi
temporar manualul de utilizare apăsând
de pe telecomandă. Deschideţi manualul de
utilizare pe aceeaşi pagină selectând
[Asistenšă] din meniul acasă.
Pe Internet
NonPu blish

O versiune PDF pentru imprimare a


prezentului manual de utilizare este
disponibilă pe Internet. Aceasta conţine cele
mai recente informaţii şi explicaţii detaliate
ale caracteristicilor neacoperite de prezentul
manual de utilizare pe ecran.

RO 15
2 Utilizarea
televizorului
Imagine ansamblu
Această secţiune vă oferă o prezentare a
celor mai utilizate controale şi funcţii ale
televizorului.

Controalele şi indicatorii
laterali
NonPu blish

1. Senzor de lumină ambientală/senzor de


telecomandă.

Telecomanda
Imagine ansamblu
NonPu blish

1. (Standby): Comută televizorul în


1. +/-: Măreşte sau micşorează volumul. standby dacă acesta este pornit. Porneşte
televizorul dacă acesta este în standby.
În meniul acasă, aceste butoane vă permit 2. (Acasă): Accesează meniul acasă.
libertate de mişcare pe orizontală.
3. (Navigare): Accesează meniul navigare
2. : Accesează meniul acasă. Apăsaţi din
pentru a selecta lista de canale a
nou pentru a lansa o activitate în meniul
televizorului, Ghidul electronic de programe
acasă.
3. P/CH +/-: Trece la canalul următor sau la şi teletextul.
cel anterior. În meniul acasă, aceste butoane
vă permit libertate de mişcare pe verticală.
4. (Ambilight): Activează sau dezactivează
Ambilight. Atunci când televizorul este în
modul standby (în aşteptare), activează sau
dezactivează lumina lounge.

RO 16
4. (Butoane pentru navigare): 13. (Subtitrare): *Activează sau
Navighează prin meniuri şi selectează dezactivează subtitrările.

Română
elemente. 14. (Înapoi): *Revine la un meniu ecran
5. (Anterior/Următor): Comută anterior. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a
canalele. De asemenea, sare prin paginile reveni la urmărire programe televizor.
unui meniu şi între piese, albume sau foldere. *Neacceptat în modul MHEG.
6. OK: Confirmă o introducere sau o
Baterii
selecţie.
Deschideţi capacul pentru baterii de pe
spatele telecomenzii pentru a introduce
bateriile (Tip AAA-LR03-1,5 V sau tip
CR2032-3V).
Asiguraţi-vă că bornele + şi - ale bateriilor
sunt aliniate corect (+ şi - sunt marcate în
interior).
7. (Experimentare): Accesează meniul de Scoateţi bateriile dacă nu utilizaţi
experimentare. telecomanda o perioadă lungă de timp.
8. (Opšiuni): Accesează opţiuni pentru Eliminaţi bateriile conform directivelor de
activitatea sau selecţia curente. casare. Citiţi Primii paşi > Important >
9. +/- (Volum) şi (Mut): Măreşte sau Casarea (Pagina 11).
micşorează volumul; opreşte sau restaurează Consultaţi următoarele pentru locaţia
sunetul. diferitelor compartimente pentru baterii:
Pentru telecomandă cu baterii AAA (cap la
cap):

10. Butoane colorate: Selectează sarcini sau


opţiuni. Neacceptat în modul MHEG.
11. 0-9 (Butoane numerice): Selectează un
canal sau o setare.
12. (Format imagine): Selectează un
format de imagine.

RO 17
Pentru telecomandă cu baterii AAA Pentru a accesa OSRC
(alăturate): 1. În timp ce vizionaţi un program la televizor
sau la un dispozitiv conectat, apăsaţi .
2. Selectaţi [Afişare taste dispozitiv], apoi
apăsaţi OK.
3. Utilizaţi Butoane pentru navigare şi OK
pentru a selecta şi a utiliza un buton pe
ecran.

Meniurile de bază ale


televizorului
Acasă
NonPu blish

Meniul Acasă vă oferă acces uşor la


dispozitivele conectate, la setările de imagine
şi de sunet, cât şi la alte caracteristici utile.
1. Apăsaţi .
Pentru baterii cu telecomandă în formă de 2. Selectaţi un element din meniul Acasă,
monedă: apoi apăsaţi OK pentru a accesa meniul.
3. Pentru a ieşi din meniul Acasă, apăsaţi
sau .

Pentru a începe o activitate, evidenţiaţi


elementul dorit cu Butoane pentru navigare
şi apăsaţi OK:
 [Asistenšă] Accesează manualul de
utilizare electronic.
 [Vizionare TV] Comută înapoi la sursa
antenei dacă este selectată altă sursă.
 [Parcurgere USB] Dacă este conectat
Telecomandă pe ecran un dispozitiv de stocare USB, accesează
browserul cu conţinut.
NonPu blish

Notă: Disponibil dacă dispozitivul conectat


 [Parcurgere PC] Accesează browserul
este compatibil HDMI-CEC.
O telecomandă pe ecran (OSRC) vă oferă cu conţinut al reţelei PC conectate.
acces facil la cele mai folosite funcţii.  [Parcurgere Net TV] Accesează Net
Butoanele de pe ecran disponibile diferă în TV.
funcţie de setările televizorului dvs. şi de  [Scenea] Comută la fundalul Scenea.
caracteristicile dispozitivului HDMI-CEC  [Afişare mini-aplicašii] Accesează
conectat. mini-aplicaţii ale furnizorilor de servicii
on-line (Disponibile numai dacă sunteţi
conectat la Internet).

RO 18
 [Adăugaši dispozitivele dvs.] Adaugă  [Format imagine]: Schimbă formatul
dispozitive noi la meniul acasă. imaginii.

Română
 [Configurare] Accesează meniuri  [Imagine inteligentă]: Setări de imagine
pentru a permite modificarea imaginii, utilizate frecvent.
sunetului şi a setărilor televizorului.  [Sunet inteligent]: Setări de sunet
Navigare utilizate frecvent.
NonPu blish

 [Boxe]: Configurează boxele


Meniul de navigare vă oferă acces facil la: televizorului pentru Philips EasyLink.
 Ghid electronic de programe  [Deplasare imagine]: Reglează poziţia
 Lista de canale a televizorului imaginii.
 Teletext
Listă canale
Pentru a accesa meniul de navigare în timp NonPu blish

ce vizionaţi un program la televizor, apăsaţi Lista canalelor afişează canalele televizorului


. şi staţiile radio posibile instalate pe
televizorul dvs.
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi .
2. Selectaţi [Listă de canale], apoi apăsaţi
OK.
3. Selectaţi un canal, apoi apăsaţi OK pentru
a accesa canalul.
4. Apăsaţi pentru a ieşi din lista de canale
fără a schimba canalul.

1. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a


selecta un element: Adăugarea dispozitivelor dvs.
 [Ghid de programe]: Accesează ghidul
NonPu blish

După ce conectaţi un dispozitiv la televizor,


electronic de programe. adăugaţi acest dispozitiv în meniul acasă
 [Listă de canale]: Accesează lista de pentru acces uşor.
canale a televizorului. În meniul acasă, selectaţi [Adăugaši
 [Teletext]: Accesează teletextul. dispozitivele dvs.], apoi apăsaţi OK. Urmaţi
2. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. instrucţiunile de pe ecran pentru a adăuga
Experimentare dispozitivul la meniul acasă.
Apăsaţi pentru a accesa meniul de Pentru a elimina un dispozitiv din meniul
experimentare, care asigură o gamă de setări acasă, selectaţi elementul, apăsaţi şi
utilizate frecvent. selectaţi [Eliminaši acest dispozitiv]. Apăsaţi
OK.
Configurare
NonPu blish

[Configurare] din meniul acasă vă permite să


modificaţi majoritatea setărilor televizorului,
inclusiv:
 Setări de imagine sau de sunet
 Instalare sau actualizare canale televizor
Meniul de experimentare vă oferă acces facil  Actualizare software televizor
la:
 Alte caracteristici speciale
 [Ambilight]: Porneşte sau opreşte
Ambilight. 1. În meniul acasă, selectaţi [Configurare],
 [Ambilight dinamic]: Reglează viteza de apoi apăsaţi OK.
2. Selectaţi un element cu Butoane pentru
răspuns a Ambilight.
navigare, apoi apăsaţi OK:

RO 19
 [Setare rapidă imaginie şi sunet]: Vă
asistă în procesul de setare imagine şi
Vizionarea la televizor
sunet.
 [Setări TV]: Setări avansate imagine şi Porniši/opriši televizorul sau puneši-l în
sunet. modul standby.
 [Căutare canale]: Vă asistă în procesul
de instalare a canalelor.
 [Setări canal]: Setări canal avansate.
 [Conectare la rešea]: Vă asistă în
procesul de conectare la reţeaua PC.
 [Setări rešea]: Setări reţea avansate.
 [Actualizare software]: Vă asistă în
procesul de actualizare a software-ului
pentru televizor.
 [Setări software]: Setări avansate de
actualizare televizor.
 [Vizualizare demonstrašii]:
Demonstraţii de caracteristici speciale
disponibile pe televizor.
Opšiuni
NonPu blish

Meniurile opţiuni oferă setări comode legate


de afişările de pe ecran. Pentru a porni
1. Apăsaţi pentru a vedea ce opţiuni sunt  Dacă indicatorul frontal LED este stins,
disponibile. apăsaţi comutatorul de pornire (1) de la
2. Pentru a ieşi, apăsaţi din nou. partea inferioară a televizorului în
poziţia ' | '.
 Dacă indicatorul frontal LED este roşu,
apăsaţi pe telecomandă (2). Ca
alternativă, scoateţi televizorul din
modul standby apăsând orice tastă de
pe partea laterală a televizorului.
NonPu blish

Note:
 Indicatorul frontal LED nu se aprinde
atunci când televizorul este pornit.
 Televizorul necesită o anumită perioadă
pentru a porni. În acest timp, televizorul
nu va răspunde la telecomanda sau la
controalele laterale. Acest
comportament este normal.
Pentru a comuta la modul standby
Apăsaţi de pe telecomandă. Indicatorul
frontal LED se aprinde roşu.
Pentru a opri
Apăsaţi comutatorul de pornire de la partea
inferioară a televizorului în poziţia 'o'.
Televizorul se opreşte.

RO 20
Deşi televizorul dumneavoastră consumă Reglarea volumului
puţină energie electrică atunci când se află în
NonPu blish

Pentru mărirea sau micşorarea volumului

Română
modul standby, energia continuă să fie
 Apăsaţi +/- de pe telecomandă.
consumată. Atunci când nu este în uz pentru
o perioadă mai lungă de timp, opriţi  Apăsaţi +/- de pe partea laterală a
televizorul utilizând comutatorul de la partea televizorului.
sa inferioară.
Sugestie: Dacă nu găsiţi telecomanda şi doriţi
să porniţi televizorul din modul standby,
apăsaţi P/CH +/- de pe partea laterală a
acestuia.
Schimbarea canalelor
 Apăsaţi de pe telecomandă sau
P/CH +/- de pe partea laterală a
televizorului.

NonPu blish

Pentru anularea sau repornirea sunetului


 Apăsaţi pentru a anula sunetul.
 Apăsaţi din nou pentru a restabili
sunetul.
Utilizaţi meniul [Sunet] pentru a regla
volumul căştilor. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi Configurare televizor >
Modificare setări de imagine şi de sunet >
Setări de sunet suplimentare (Pagina 38).
 Apăsaţi , apoi selectaţi [Listă de Utilizarea setărilor Smart picture
canale] pentru a utiliza lista de canale.
NonPu blish

Utilizaţi [Imagine inteligentă] meniul de


 Apăsaţi pentru a reveni la pagina experimentare pentru a accesa setările
vizualizată anterior. frecvente de imagine.
 Introduceţi un număr de canal utilizând 1. Când priviţi la televizor, apăsaţi .
Butoane numerice. 2. Selectaţi [Imagine inteligentă], apoi
Pentru a viziona numai canale analogice sau selectaţi una dintre următoarele setări:
digitale  [Personal]: Setează televizorul la
Aplicaţi un filtru pe lista de canale pentru a preferinţele personale setate în
[Imagine] meniurile din [Configurare].
accesa numai canale analogice sau digitale.
1. În lista de canale, apăsaţi .  [Vivid]: Setări avansate şi dinamice,
ideale pentru utilizarea în timpul zilei.
2. Selectaţi [Selectaši lista] > [Analog] sau
 [Natural]: O setare naturală a imaginii.
[Digital], apoi apăsaţi OK.
În funcţie de selecţia dvs, devin disponibile  [Cinema]: Setări ideale pentru
numai canalele digitale sau analogice. vizionarea filmelor.
 [Joc]: Setări ideale pentru jocuri.

RO 21
 [Economie energie]: Setările cele mai Pot fi selectate următoarele formate de
eficiente din punct de vedere energetic. imagine.
 [Standard]: Reglează setările de imagine  [Umplere ecran] Reglează imaginea
pentru a corespunde celor mai multe pentru a umple tot ecranul (subtitrările
medii şi tipuri de video. Setările implicite rămân vizibile). Recomandat pentru o
din fabrică. distorsiune minimă a ecranului, dar nu
 [Fotografie]: Setări ideale pentru a pentru HD sau PC.
viziona fotografii.  [Zoom automat]: Măreşte imaginea
 [Personalizare]: Vă permite să pentru a umple tot ecranul.
personalizaţi şi să salvaţi setări personale Recomandat pentru o distorsiune
de imagine. minimă a ecranului, dar nu pentru HD
3. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. sau PC.
 [Superzoom]: Îndepărtează liniile negre
4. Apăsaţi pentru a ieşi.
de pe părţile laterale ale transmisiilor
Utilizarea setărilor Smart sound
NonPu blish
4:3. Nu este recomandat pentru HD
Utilizaţi [Sunet inteligent] meniul de sau PC.
experimentare pentru a accesa setările  [Extindere film 16:9]: Scalează formatul
frecvente de sunet. clasic 4:3 la 16:9. Nu este recomandat
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi . pentru HD sau PC.
2. Selectaţi [Sunet inteligent], apoi selectaţi  [Ecran lat]:Modifică formatul clasic 4:3 la
una dintre următoarele setări: 16:9.
 [Personal]: Setează televizorul la  [Nescalată]: Asigură un maximum de
preferinţele personale setate în [Sunet] detalii pentru PC. Disponibil numai când
meniurile din [Configurare]. [Mod PC] este activat în meniul
 [Standard]: Reglează setările de sunet [Imagine].
pentru a corespunde celor mai multe Note:
medii şi tipuri de audio.
 În funcţie de sursa imaginii, unele
 [Stiri]: Aplică setările de sunet ideale
formate de imagine nu sunt disponibile
pentru audio vorbit, cum ar fi ştirile. şi nu vor fi văzute pe ecran.
 [Filme]: Aplică setările de sunet ideale
pentru filme.
 [Joc]: Setări ideale pentru jocuri. Vizionare un dispozitiv
 [Dramma]: Aplică setările de sunet conectat
ideale pentru drame.
 [Sporturi]: Aplică setările de sunet Adăugare nou dispozitiv
ideale pentru sport. NonPu blish

Note:
3. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea.
 Înainte de a viziona un dispozitiv
4. Apăsaţi pentru a ieşi.
conectat, trebuie să-l adăugaţi la meniul
Schimbarea formatului imaginii acasă.
 Dispozitivele compatibile HDMI ARC
NonPu blish

Modificaţi formatul imaginii pentru a se


potrivi experienţei dvs. vizuale. conectate la conectorul HDMI ARC de
1. Apăsaţi . pe televizor sunt adăugate automat la
2. Selectaţi un format de imagine, apoi meniul acasă.
apăsaţi OK pentru a confirma. 1. Conectaţi şi porniţi dispozitivul.
Notă: Puteţi accesa formate de imagine prin 2. Apăsaţi .
intermediul meniului de experimentare şi 3. Selectaţi [Adăugaši dispozitivele dvs.],
al meniului [Configurare] . apoi apăsaţi OK. Urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.

RO 22
Vizionare dispozitiv conectat  [Dinamic]: Reglează Ambilight între
nivelurile relaxat şi dinamic. Disponibil
NonPu blish

1. Apăsaţi .

Română
numai dacă Ambilight [Culoare] este
2. Selectaţi dispozitivul din meniul acasă.
3. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. setat la [Dinamic].
 [Luminozitate]: Reglează luminozitatea
Ambilight.
Utilizarea Ambilight  [Culoare]: Selectează o culoare
predefinită.
Pornire Ambilight
NonPu blish
 [Culoare personalizata]: Setaţi propria
Vă bucuraţi de o experienţă de vizionare mai culoare Ambilight. Pentru a accesa
relaxată şi de o calitate îmbunătăţită a această opţiune, setaţi [Ambilight] >
imaginii percepute. Reduceţi iluminarea din [Culoare] > [Personalizare].
cameră pentru efectul Ambilight optim.  [Separare]: Reglează diferenţa nivelului
Precaušie de culoare dintre fiecare parte a
Pentru a evita recepţia slabă a telecomenzii televizorului. Dezactivaţi această
cu infraroşu, nu plasaţi dispozitivele între caracteristică pentru o culoare
telecomandă şi Ambilight. Ambilight dinamică şi uniformă.
 [Oprire televizor]: Selectaţi modul în
1. Apăsaţi (Experimentare). care se opreşte Ambilight când
2. Selectaţi [Ambilight], apoi apăsaţi OK. televizorul este oprit.
3. Pentru a activa sau dezactiva Ambilight,  [Lounge light]: Selectează un mod de
selectaţi [Activ] sau [Oprit].
lumină lounge. Această setare este
Puteţi de asemenea să apăsaţi de pe aplicată când lumina lounge este activată
televizor pentru a activa sau dezactiva în modul standby.
Ambilight.  [Scenea lounge light]: Porniţi sau opriţi
lumina lounge Scenea când Scenea este
activat.
 [Culoare perete]: Selectează o culoare
pentru a se potrivi cu culoarea peretelui.
Ambilight îşi va corecta culorile pentru a
se adapta cel mai bine la culoarea
peretelui din spatele televizorului.
Setaši răspunsul Ambilight
NonPu blish

Înainte de a putea regla viteza răspunsului


Ambilight, apăsaţi > [Configurare] >
[Setări TV] > [Ambilight] > [Culoare] >
[Dinamic].
Setaţi viteza cu care Ambilight răspunde la
imaginile de pe ecran.
1. Apăsaţi (Experimentare).
2. Selectaţi [Ambilight dinamic], apoi apăsaţi
Configurare Ambilight
NonPu blish
OK.
În meniul Ambilight, puteţi accesa mai multe 3. Deplasaţi glisorul pentru a seta
setări Ambilight. promptitudinea Ambilight.
Atunci când priviţi la televizor, apăsaţi > 4. Apăsaţi pentru a ieşi din glisor.
[Configurare] > [Setări TV] > [Ambilight]. 5. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea.
Selectaţi o setare pentru a regla:

RO 23
Utilizaši lumina lounge Servicii noi
Servicii noi sunt adăugate în mod regulat.
NonPu blish

Atunci când televizorul este în modul


Accesaţi paginile Net TV în mod regulat
standby, puteţi activa Ambilight şi crea un
pentru a descoperi noi servicii.
efect de lumină lounge în camera dvs.
Atunci când televizorul este în modul Note:
standby, apăsaţi de pe partea laterală a  Serviciile Net TV variază în fiecare ţară.
televizorului.  Cu Net TV, vă puteţi conecta la
Notă: Poate dura peste 5 secunde ca lumina Internet sau puteţi vizualiza orice site
lounge să pornească. Web. Cu toate acestea, unele site-uri
Pentru a selecta altă culoare a luminii lounge, Web nu sunt personalizate pentru a fi
consultaţi Utilizarea televizorului > vizionate pe un ecran de televizor, iar
Utilizarea Ambilight > Configurare anumite plug-in-uri (de exemplu. pentru
Ambilight (Pagina 23). a vizualiza pagini sau clipuri video) nu
sunt disponibile pe televizorul dvs.
 Numărul de servicii disponibile pe Net
Bucuraši-vă de Net TV TV se poate modifica. Se poate
modifica de asemenea funcţionalitatea
Ce este Net TV? serviciilor. Aceste modificări sunt
actualizate automat. Puteţi vizualiza cele
Koninklijke Philips Electronics N.V. nu îşi
mai recente servicii adăugate sau
asumă nicio responsabilitate pentru
modificate în categoria „Nou”.
conţinutul furnizat de furnizorii serviciilor Net
TV.  Net TV afişează pagină cu pagină şi pe
tot ecranul.
Net TV vă oferă servicii Internet şi site-uri  Nu puteţi descărca şi salva fişiere şi nici
Web adaptate pentru televizorul dvs. Puteţi nu puteţi instala plug-in-uri pe acest
vizita site-uri populare, viziona ştiri şi televizor.
divertisment, închiria un film de la un magazin
video, urmări o emisiune TV pe care aţi De ce aveši nevoie?
pierdut-o sau puteţi accesa mini-aplicaţii pe Pentru a vă bucura de Net TV, conectaţi
ecranul televizorului. televizorul la un router cu o conexiune de
Pagini Net TV mare viteză la Internet. Citiţi mai multe la
Cele mai populare site-uri Web din ţara dvs. Configurarea televizorului > Configurare
şi-au adaptat paginile pentru utilizare pe rešea (Pagina 42).
televizor. Citiţi titlurile ziarelor, urmăriţi cele Odată conectat, apăsaţi selectaţi
mai nou hit video sau verificaţi prognoza [Parcurgere Net TV] pentru a porni
meteo. configurarea pe ecran Net TV. Citiţi mai
Ghid de programe Net TV multe la Utilizarea televizorului >
Odată ce sunteţi conectat la Net TV, ghidul Bucuraši-vă de Net TV > Prima utilizare
de programe TV utilizează Internetul pentru (Pagina 25).
a obţine informaţii.
Aši ratat un program?
Dacă un furnizor oferă acest serviciu, puteţi fi
la curent cu programul favorit pe care l-aţi
pierdut. Puteţi viziona programul la o oră
convenabilă pentru dvs.
Magazine video
Cu Net TV puteţi închiria filmul preferat
dintr-un magazin de închirieri video online.

RO 24
Prima utilizare Activare restricšionare acces minori
Beneficiile înregistrării Prima dată când deschideţi prima pagină Net

Română
Înregistrându-vă la Philips, vă puteţi bucura TV, puteţi activa restricţionarea accesului
de beneficii exclusive şi puteţi primi minorilor. Dacă activaţi restricţionare acces
actualizări privind informaţiile despre minori, trebuie să introduceţi un cod de
produse. blocare/deblocare personal.
Introduceţi un cod din 4 cifre ca şi cod de
blocare/deblocare Net TV.
Beneficiile setării Restricšionare acces Utilizaţi Butoane numerice de pe
minori telecomandă. Introduceţi din nou acelaşi cod
Cu Restricţionare acces minori activată, pentru a-l confirma.
puteţi bloca şi debloca serviciile şi/sau Net TV este gata de utilizare.
categoriile de servicii. De asemenea, puteţi să
Parcurgerea prin navigare a serviciilor Net
deblocaţi unele servicii care nu sunt potrivite
pentru copii. Aceste servicii sunt blocate de TV
la început. Accesaţi pagina acasă a Net TV:
Date specifice Restricšionare acces minori 1. Apăsaţi .
 Pot fi blocate numai serviciile de pe 2. Selectaţi [Parcurgere Net TV], apoi
paginile Net TV. Nu pot fi blocate apăsaţi OK.
reclamele şi site-urile Web de pe Televizorul se conectează la Net TV şi
Internet. deschide prima pagină.
 Serviciile sunt blocate per ţară. Pentru a părăsi Net TV, apăsaţi şi
Categoriile sunt blocate pentru toate selectaţi altă activitate.
ţările. Prima pagină
Configurare inišială Prima pagină indică serviciile dvs. preferate şi
unele servicii recomandate. Puteţi parcurge
1. Acceptaţi Condiţiile de utilizare. Net TV din această pagină.
2. Înregistraţi-vă pentru Net TV.
Pentru a reveni la prima pagină, apăsaţi
3. Activare restricţionare acces minori.
(Navigare).
Modul de înregistrare
Deschideši un serviciu Net TV
Pentru a vă înregistra, aveţi nevoie de o
Selectaţi un serviciu Net TV cu Butoane
adresă de e-mail şi de un PC conectat la
pentru navigare. Pentru a deschide un
Internet. Dacă omiteţi înregistrarea în timpul
serviciu selectat, apăsaţi OK.
configurării iniţiale, vă puteţi înregistra mai
târziu de la prima pagină Net TV. O animaţie cu închiderea unui lacăt înseamnă
că pagina pe care aţi deschis-o este o pagină
Pentru a începe înregistrarea pe Net TV, sigură.
introduceţi adresa dvs. de e-mail pe ecranul Navigaši pe un serviciu Net TV
televizorului. Pentru a deschide tastatura pe
Navigarea pe un serviciu Net TV poate fi
ecran, evidenţiaţi câmpul text, apoi apăsaţi
OK. Introduceţi caracterele unul câte unul. diferită de la un serviciu la altul. Puteţi utiliza
butoanele Butoane pentru navigare şi OK
Selectaţi [Înregistrare] şi apăsaţi OK.
pentru a parcurge serviciul. Unele servicii
Va apărea un mesaj dacă a fost trimis un indică modul de parcurgere a serviciilor.
e-mail de înregistrare pe adresa dvs. de
Pentru a reveni la pagina anterioară, apăsaţi
e-mail. Deschideţi e-mailul pe PC-ul dvs. şi (Înapoi).
faceţi clic pe formularul de înregistrare.
Completaţi formularul şi faceţi clic pe buton Toate serviciile
pentru a-l trimite. Pentru a vizualiza serviciile disponibile pentru
ţara dvs., selectaţi [Services] şi apăsaţi OK.
Pe televizor, selectaţi OK şi apăsaţi pe OK
pentru a deschide prima pagină Net TV.

RO 25
Pe această pagină, puteţi să vizualizaţi toate Anularea restricšionării accesului minorilor
serviciile sau să le vizualizaţi după categorie, Pentru a anula restricţionarea accesului
de ex. Ştiri sau Divertisment. Pentru a minorilor, apăsaţi (Opšiuni) şi selectaţi
vizualiza serviciile după categorie, selectaţi o [Anularea restricšionării accesului
categorie în coloana din stânga şi apăsaţi OK. minorilor]. Introduceţi codul de 4 cifre
Opšiuni pentru a anula restricţionarea accesului
Apăsaţi (Opšiuni) pentru a selecta minorilor.
următoarele: Afişare telecomandă
 Serviciu de blocare Taste precum Redare , Derulare înapoi
 Marcare favorit şi Derulare rapidă înainte pot fi apelate
 Anularea restricţionării accesului cu [Afişare telecomandă].
minorilor Apăsaţi (Opšiuni) şi selectaţi [Afişare
 Afişare telecomandă telecomandă]. Cu aceste taste pe ecran,
 Reîncărcare pagină puteţi să operaţi playerul audio sau video
 Zoom pagină conectat.
 Informaţii de securitate Selectaţi o tastă şi apăsaţi OK pentru a
 Ştergeţi memoria Net TV efectua această funcţie. Apăsaţi (Înapoi)
pentru a ascunde aceste taste de pe ecran.
Serviciu de blocare Reîncărcare pagină
Pentru a bloca un serviciu Net TV, selectaţi Dacă ceva nu a funcţionat corect în timpul
pictograma acestuia şi apăsaţi (Opšiuni). încărcării unei pagini, puteţi încerca să o
Selectaţi [Serviciu de blocare] şi apăsaţi OK. reîncărcaţi. Apăsaţi (Opšiuni) şi selectaţi
Pictograma de serviciu este marcată cu o [eîncărcare pagină].
pictogramă lacăt.
Zoom pagină
Pentru a deschide un serviciu blocat, trebuie Pentru a extinde sau a restrânge o pagină de
să introduceţi codul de 4 cifre. Odată ce aţi Internet, apăsaţi (Opšiuni) şi selectaţi
deschis un serviciu blocat, puteţi şterge [Zoom pagină]. Utilizaţi bara de glisor pentru
lacătul.
a seta mărirea.
Marcare favorite Pentru a derula o pagină de Internet, utilizaţi
Pentru a marca un serviciu ca favorit, Butoane pentru navigare pentru a trece de
selectaţi pictograma serviciului şi apăsaţi la o evidenţiere la alta.
(Opšiuni). Selectaţi [Marcare favorit] şi
apăsaţi OK. Informašii de securitate
Pentru a vizualiza informaţiile de securitate
Puteţi marca maxim 12 servicii ca favorite. ale unei pagini, apăsaţi (Opšiuni) şi
Toate serviciile dvs. favorite sunt afişate pe selectaţi [Informašii de securitate].
prima pagină Net TV.
În Servicii, serviciile favorite sunt marcate cu Ştergeši memoria Net TV
o stea. Avertisment: această opţiune resetează Net
Numai serviciile Net TV pot fi marcate ca TV complet.
favorite. Nu pot fi marcate reclamele şi Pentru a şterge complet memoria Net TV,
site-urile Web de pe Internet. inclusiv preferinţele dvs., codul de
restricţionare acces minori, parole, module
cookie şi istoric, apăsaţi (Opšiuni) şi
Anulare marcare favorite selectaţi [Clear Net TV memory].
Pentru Anularea marcării unui favorit,
selectaţi pictograma unui serviciu favorit şi
apăsaţi (Opšiuni) şi selectaţi [Anulare
marcare favorit].

RO 26
Servicii Net TV pentru alte šări Magazine video
Serviciile pot diferi pentru fiecare ţară. Cu acest televizor, puteţi închiria un film de

Română
Pentru a comuta la serviciile altei ţări, pe un magazin video online.
selectaţi [Country: …]în partea din dreapta
1. Deschideţi un magazin video. S-ar putea să
jos a paginii şi apăsaţi OK. Selectaţi o ţară şi
fie necesar să vă înregistraţi sau să vă
apăsaţi OK. conectaţi.
NonPu blish

Koninklijke Philips Electronics N.V. nu îşi 2. Selectaţi un film.


asumă nicio responsabilitate privind 3. Efectuaţi plata online.
conţinutul şi calitatea conţinutului furnizat de 4. Descărcaţi filmul.
furnizorii de servicii de conţinut. 5. Vizionaţi-l.
Site-uri de Internet De ce aveši nevoie?
Cu Net TV vă puteti conecta la Internet. Pentru a închiria şi a descărca un film, aveţi
Puteţi vizualiza orice site Web dorit, dar nevoie de o conexiune Internet de mare
reţineţi că majoritatea site-urilor de Internet viteză la televizor. Citiţi mai multe despre
nu sunt adaptate pentru a fi vizualizate pe un conectarea la reţea în Configurarea
ecran de televizor şi anumite plug-in-uri (de televizorului > Configurarea unei rešele
ex. pentru a vizualiza pagini sau clipuri video) (Pagina 42).
nu sunt disponibile pe televizorul dvs. De asemenea, aveţi nevoie de un card de
memorie SD pentru a-l introduce în slotul
Deschiderea unui site Internet pentru card SD al televizorului.
Pentru a accesa o pagină de Internet, NonPu blish

selectaţi [Internet] şi apăsaţi OK. Utilizaţi Formatarea unui card SD


tastatura de pe ecran pentru a introduce Pentru a formata un card de memorie SD ca
adresa web de care aveţi nevoie. Selectaţi un memorie video, introduceţi cardul SD în
caracter şi apăsaţi OK pentru a-l introduce în slotul SD. Televizorul va începe automat să
linia de adrese din partea de sus a paginii. formateze cardul SD. Dacă viteza de scriere
este insuficientă pentru transferul video,
Odată ce aţi introdus adresa, selectaţi [Start] televizorul va respinge cardul SD. Odată
şi apăsaţi OK pentru a încărca site-ul de formatat, lăsaţi cardul permanent în slotul
Internet. SD. Citiţi Conectarea televizorului >
Utilizaţi Butoane pentru navigare pentru a Introducere card SD (Pagina 68).
naviga la legăturile disponibile pe o pagină
publică de Internet, apăsaţi OK pentru a Vizualizare magazin video
merge la legătură. Pentru a vizualiza un magazin video, apăsaţi
, selectaţi [Net TV] > [Magazine video] şi
Istoric Internet apăsaţi OK. Pagina Magazine video indică
Net TV va adăuga automat fiecare site pe magazinele disponibile pentru ţara dvs.
care îl vizitaţi la lista istoricului. Ulterior, Pentru a vizualiza un magazin, selectaţi
puteţi selecta pictograma unui site din listă şi pictograma acestuia şi apăsaţi OK.
puteţi apăsaţi OK pentru a-l deschide.
Pentru a derula prin lista istoricului, utilizaţi Închiderea unui film
Butoane pentru navigare. Pentru a închiria un film, selectaţi pictograma
Golire istoric Net TV acestuia de pe pagina magazinului video şi
Cu pictograma unui site selectată în lista apăsaţi OK. În majoritatea cazurilor puteţi
istoricului, puteţi să goliţi toată lista. Apăsaţi închiria un film pentru 1 zi sau pentru câteva
(Opšiuni) şi selectaţi [Ştergere istoric]. zile, sau chiar numai pentru 1 oră. Modul în
care selectaţi şi închiriaţi un film variază de la
un magazin la altul.

RO 27
Plată De ce aveši nevoie?
Magazinul vă va solicita să vă conectaţi sau să Pentru a afişa mini-aplicaţiile pe ecran, aveţi
deschideţi un cont de conectare nou dacă nevoie de o conexiune Internet de mare
nu aveţi deja unul. Datele de conectare pot viteză la televizor.
consta în adresa dvs. de e-mail şi un cod PIN Citiţi mai multe despre conectarea la reţea în
personal. Când sunteţi conectat, puteţi Configurarea televizorului > Configurarea
selecta metoda de plată, o carte de credit unei rešele (Pagina 42).
sau un cod de valoare în majoritatea
Afişare Mini-aplicašii
cazurilor.
Pentru a accesa Mini-aplicaţii, apăsaţi ,
Consultaţi site-ul Web al magazinului video selectaţi [Afişare mini-aplicašii] şi apăsaţi
pentru mai multe informaţii despre termenii OK. De asemenea, puteţi deschide sau
de plată. închide Mini-aplicaţiile direct cu tasta
 Pentru a introduce un cod numeric Albastră de pe telecomandă. Mini-aplicaţiile
(PIN), utilizaţi Butoane numerice de pe apar în partea inferioară a ecranului.
telecomandă. Puteţi să înlocuiţi mini-aplicaţiile iniţiale cu
 Pentru a introduce o adresă de e-mail, alte mini-aplicaţii.
selectaţi câmpul text de pe pagină şi Selectaši o mini-aplicašie
apăsaţi OK. Selectaţi un caracter de pe
Pentru a selecta o mini-aplicaţie, apăsaţi
tastatură şi apăsaţi OK pentru a-l
sau pentru a poziţiona evidenţierea
introduce. selecţiei. Deşi sunt afişate doar 4
Descărcaši filmul mini-aplicaţii pe ecran, pot fi adăugate mai
Odată ce plata este finalizată, puteţi descărca multe Mini-aplicaţii.
filmul pe memoria video. În timpul Deschideši o Mini-aplicašie
descărcării, puteţi urmări în continuare Pentru a afişa o mini-aplicaţie ca o pagină
programul TV până când televizorul vă completă pe ecran, selectaţi mini-aplicaţia şi
anunţă că filmul poate fi redat. apăsaţi OK.
Dacă anulaţi o descărcare, puteţi să Opšiuni
descărcaţi totuşi filmul până la expirarea Cu mini-aplicaţiile pe ecran, apăsaţi
perioadei de închiriere. (Opšiuni) pentru a selecta următoarele:
Vizionaši-l  Configurare mini-aplicaţie
Pentru a viziona un film descărcat, apăsaţi ,  Adăugare mini-aplicaţie
selectaţi [Net TV] > [Magazine video] şi
 Eliminare mini-aplicaţie
apăsaţi OK.
 Mutare mini-aplicaţie
Cu datele dvs. de conectare, accesaţi  Comutare vizualizare
magazinul online de unde aţi închiriat filmul şi
Configurare mini-aplicašie
selectaţi filmul din lista cu filme descărcate.
Selectaţi filmul şi apăsaţi OK pentru redare. Pentru a configura o mini-aplicaţie, selectaţi
Mini-aplicaţia şi apăsaţi (Opšiuni) şi
Mini-aplicašii selectaţi [Configurare mini-aplicašie].
Mini-aplicaţiile sunt panouri cu informaţii de Pentru a introduce text, selectaţi câmpul text
mici dimensiuni din partea inferioară a şi apăsaţi OK. Selectaţi un caracter de pe
ecranului. Acestea oferă informaţii despre tastatură şi apăsaţi OK pentru a-l introduce.
diverse subiecte, precum ultimele ştiri, filme
programate sau informaţii despre curse
aeriene. Mini-aplicaţiile provin de pe Internet
şi sunt adăugate regulat noi mini-aplicaţii.
Mini-aplicaţiile nu au sunet sau imagine.

RO 28
Adăugare mini-aplicašie Deschideši TV online pe un canal
Pentru a adăuga o mini-aplicaţie, apăsaţi Pentru a deschide un serviciu TV online al

Română
(Opšiuni) şi selectaţi [Adăugare unul canal TV în mod direct, apăsaţi tasta
mini-aplicašie]. Parcurgeţi colecţia de Roşie. Dacă acest serviciu este disponibil,
mini-aplicaţii cu sau pentru a căuta o televizorul va deschide pagina televiziunii.
mini-aplicaţie. Pentru a adăuga o Disponibilitatea serviciilor TV online variază
mini-aplicaţie, selectaţi mini-aplicaţia şi apăsaţi în funcţie de ţară.
OK.
Eliminare mini-aplicašie
Pentru a elimina o mini-aplicaţie, apăsaţi
(Opšiuni) şi selectaţi [Eliminare
mini-aplicašie].
Mutare mini-aplicašie
Pentru a muta o mini-aplicaţie din lista de pe
ecran, apăsaţi (Opšiuni) şi selectaţi
[Mutare mini-aplicašie]. Apăsaţi sau
pentru a repoziţiona Mini-aplicaţia şi apăsaţi
OK.
Comutare vizualizare
Dacă mini-aplicaţiile ascund subtitrări sau alte
informaţii pe ecran, puteţi muta imaginea TV
în sus. Pentru a vizualiza mini-aplicaţiile
deasupra imaginii TV sau sub aceasta, apăsaţi
(Opšiuni) şi selectaţi [Comutare
vizualizare].
Disponibilitatea mini-aplicaţiilor variază în
funcţie de ţară.
TV online
NonPu blish

Unele televiziuni digitale oferă un serviciu TV


online. Cu TV online puteţi viziona un
program pe care l-aţi ratat. Accesaţi pagina
TV online pentru a vedea ce programe sunt
disponibile.
De ce aveši nevoie?
Pentru a accesa un serviciu TV online, aveţi
nevoie de o conexiune Internet de mare
viteză la televizor.
Citiţi Configurarea televizorului >
Configurare rešea (Pagina 42).
Deschideši TV online din Net TV
Pentru a deschide un serviciu TV online de
pe Net TV, apăsaţi , selectaţi [Parcurgere
Net TV] şi apăsaţi OK. În serviciile Net TV,
căutaţi pictograma canalului TV care
transmite programul pe care-l doriţi. Selectaţi
serviciul şi apăsaţi OK.

RO 29
3 Utilizarea  [Derulare subpagina]: Derulează
automat prin subpagini dacă acestea

capacităšilor
sunt disponibile.
 [Limbă]:Comută la un grup de limbi
diferite pentru a afişa corect o limbă
avansate ale atunci când acea limbă utilizează un set
diferit de caractere.
televizorului 3. Apăsaţi
opţiuni.
pentru a ieşi din meniul cu

Selectarea unei limbi pentru teletext


Utilizarea teletextului Unele televiziuni digitale dispun de mai multe
limbi pentru teletext. Vă puteţi seta limba
Selectaši o pagină
NonPu blish
primară şi secundară.
1. Apăsaţi . 1. Apăsaţi .
2. Selectaţi [Teletext], apoi apăsaţi OK. 2. Selectaţi [Configurare] > [Setări canal]
3. Selectaţi o pagină prin: sau [Setări satelit] > [Limbă] > [Teletext -
 Introducerea numărului paginii cu Principal] sau [Teletext - Secundar].
Butoane numerice. 3. Selectaţi-vă limbile teletext preferate, apoi
 Apăsare pe sau pe pentru a apăsaţi OK.
vizualiza pagina următoare sau pagina Selectare sub-pagini
anterioară. NonPu blish

 Apăsarea Butoane colorate pentru a Un număr de pagină teletext poate include


selecta un element codificat prin culori. mai multe subpagini. Aceste subpagini sunt
afişate pe o bară, lângă numărul paginii
4. Apăsaţi pentru a ieşi din teletext.
principale.
Accesarea opšiunilor pentru teletext
NonPu blish
Atunci când sunt disponibile pe o pagină
1. Când sunteţi în teletext, apăsaţi . teletext, apăsaţi sau pentru a selecta
2. Selectaţi o opţiune: subpaginile.
 [Înghešare pagină] / [Anulare înghešare Căutare teletext
pagină]: Îngheaţă sau dezgheaţă pagina NonPu blish

curentă. 1. În teletext, apăsaţi OK pentru a evidenţia


 [Ecran dual] / [Ecran intreg]: Activează primul cuvânt sau număr.
2. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a
şi dezactivează teletextul cu ecran
dublu, care împarte canalul curent în trece la cuvântul sau la numărul pe care
două, canalul sau sursa curentă fiind în doriţi să-l căutaţi.
stânga, iar teletextul în dreapta. 3. Apăsaţi OK pentru a începe căutarea.
 [Vedere T.O.P.]:Transmisiunile teletext 4. Apăsaţi până când nu mai este
de tip T.O.P. (Tabel de pagini) vă evidenţiat niciun cuvânt sau număr, pentru a
permit să vă deplasaţi direct de la un ieşi din căutare.
subiect la altul, fără a mai utiliza Utilizare teletext digital
numerele de pagină. NonPu blish

 [Mărire] / [Vizualizare normală]: Pentru Unele televiziuni digitale oferă text digital
a citi mai confortabil, puteţi mări pagina dedicat sau servicii interactive pe canalele lor
teletext. Apăsaţi Butoane pentru TV digitale, de exemplu BBC1.
navigare pentru a vă deplasa pe ecranul În teletext digital:
mărit.  Apăsaţi Butoane pentru navigare
 [Redare]: Ascunde sau afişează pentru a selecta sau a evidenţia
informaţiile ascunse de pe o pagină, elemente.
precum soluţiile la ghicitori sau la puzzle.

RO 30
 Utilizaţi Butoane colorate pentru a
selecta o opţiune, apoi apăsaţi OK
Utilizarea EPG

Română
pentru a confirma sau a activa.
Imagine ansamblu
Notă: Serviciile de text digitale sunt blocate NonPu blish

atunci când subtitrările sunt difuzate şi Ghidul electronic de programe (EPG) este
[Subtitlu] sunt activate. Consultaţi Utilizarea un ghid pe ecran disponibil pentru canale
capacităšilor avansate ale televizorului dvs. digitale. EPG vă permite să:
> Utilizarea subtitrărilor (Pagina 32).  Vizionaţi o listă a programelor digitale
difuzate
Utilizarea Teletextului 2.5
NonPu blish

 Vizualizaţi programele care urmează


Teletextul 2.5 oferă mai multe culori şi o  Grupaţi programele după gen
grafică îmbunătăţită faţă de teletextul normal.  Setaţi alarme pentru a vă aminti când
Dacă Teletextul 2.5 este transmis de un începe un program
canal, atunci este activat în mod prestabilit.  Configuraţi canalele EPG preferate
Pentru a porni sau a opri Teletext 2.5 Notă: EPG nu este disponibil în toate ţările.
1. Apăsaţi .
2. Selectaţi [Configurare] > [Setări TV] > Activarea EPG
NonPu blish

[Preferinše] > [Teletext] > [Activ] sau 1. Apăsaţi .


[Oprit], apoi apăsaţi OK. 2. Selectaţi [Ghid de programe], apoi apăsaţi
OK.

Canale favorite Opšiuni EPG


NonPu blish

Utilizaţi meniul cu opţiuni EPG pentru a seta


Adăugaši sau eliminaši canale sau a şterge memento-uri, pentru a schimba
ziua şi a accesa alte opţiuni EPG utile. În
NonPu blish

1. Apăsaţi .
2. Selectaţi [Lista canale:], apoi apăsaţi OK. funcţie de serviciul de transmisie, aceste
3. Apăsaţi . opţiuni sunt disponibile numai pentru şapte
sau opt zile.
4. Selectaţi [Marcare ca favorit] sau
[Anulare marcare ca favorit], apoi apăsaţi 1. Când sunteţi în EPG, apăsaţi .
2. Apăsaţi Butoane pentru navigare şi OK
OK.
pentru a selecta şi a regla una dintre
Va apărea o steluţă în grila de canale,
următoarele setări:
indicând adăugarea canalului la lista favorită.
Steluţa dispare dacă alegeţi să eliminaţi  [Setaši memento]: Setează
canalul din lista favorită. memento-uri pentru programe.
Selectarea unei liste favorite  [Ştergere memento]: Şterge
NonPu blish

memento-urile pentru programe.


Vizualizaţi numai canalele dintr-o listă  [Schimbaši ziua]: Setează ziua EPG.
favorită, sau vizualizaţi toate canalele dacă o Selectaţi [Azi], [Urmatoarea zi] sau
listă favorită este momentan selectată. [Ziua anterioară].
1. În lista de canale, apăsaţi .  [Mai multe informašii]: Vizualizează
2. Selectaţi [Selectaši lista] > [Programe informaţii programe.
favorite] pentru a afişa canalele dintr-o listă  [Cautati dupa gen]: Caută programe TV
favorită; sau [Toate] pentru a afişa toate după gen.
canalele.  [Memento programate]: Listează
3. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea. memento-uri pentru programe.
 [Actualizare Ghid de programe]:
Actualizează cele mai noi informaţii
despre program.

RO 31
Restricšii minori
Utilizarea cronometrelor şi NonPu blish

Unele televiziuni clasifică programele în


blocărilor funcţie de vârstă. Puteţi seta televizorul să
redea numai programele cu clasificarea
Cronometru oprire
NonPu blish
pentru vârstă mai mică decât vârsta copilului
Sleeptimer comută televizorul în standby dumneavoastră.
după o perioadă predefinită de timp. Puteţi 1. Apăsaţi .
închide televizorul oricând mai devreme sau 2. Selectaţi [Configurare] > [Setări canal]
puteţi reseta cronometrul oprire în timpul sau [Setări satelit] > [Blocaj copii] >
numărătorii inverse. [Evaluare]. Va apărea un mesaj care vă
1. Apăsaţi . solicită să introduceţi codul de blocare
2. Selectaţi [Configurare] > [Setări TV] > pentru copii.
[Preferinše] > [Cronometru oprire].
3. Introduceţi codul de blocare pentru copii
3. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a cu Butoane numerice.
seta cronometrul oprire. Cronometrul oprire 4. Selectaţi o clasificare pentru vârstă, apoi
poate fi setat până la 180 de minute, în apăsaţi OK. Toate programele care depăşesc
trepte de câte cinci minute. Cronometrul setarea restricţiei pentru minori sunt blocate.
oprire este oprit dacă este setat la zero Pentru informaţii privind codurile de blocare
minute. pentru copii, consultaţi Utilizarea
4. Apăsaţi OK pentru a activa cronometrul capacităšilor avansate ale televizorului dvs.
de oprire. Televizorul comută în standby > Utilizare cronometre şi blocări > Blocare
după o perioadă predefinită de timp. acces copii (Pagina 32).
Blocare pentru copii
Pentru a-i împiedica pe copii să urmărească Utilizarea subtitrărilor
programe TV, puteţi bloca televizorul sau
puteţi bloca programele interzise minorilor. Pe canale analogice
NonPu blish

Pentru a seta sau schimba codul de blocare 1. Comutaţi televizorul la un canal TV


pentru copii analogic.
1. Apăsaţi . 2. Apăsaţi , apoi selectaţi [Teletext] şi
2. Selectaţi [Configurare] > [Setări canal] > apăsaţi OK.
[Blocaj copii].
3. Introduceţi numărul din trei cifre al paginii
3. Selectaţi [Instalare cod] sau [Schimbare de subtitrări (de obicei „888”).
cod]. 4. Apăsaţi pentru a ieşi din teletext. Se
4. Introduceţi codul cu Butoane numerice. afişează subtitrările dacă sunt disponibile.
Sugestie:Dacă aţi uitat codul, introduceţi
Pe canale digitale
„8888” pentru a suprascrie orice cod NonPu blish

existent. Nu este acceptat la canalele MHEG.


NonPu blish

1. Apăsaţi .
Blocare sau deblocare canale 2. În meniul care apare, selectaţi [Oprit],
1. În meniul de blocare pentru copii, selectaţi [Activ] sau [Activ fara sonor], apoi apăsaţi
[Canal blocat]. OK.
2. Introduceţi codul de blocare pentru copii Notă: Cu [Activ fara sonor], televizorul
cu Butoane numerice. Va apărea meniul afişează subtitrări numai când sunetul este
[Canal blocat]. oprit cu .
3. Selectaţi canalele de blocat sau de
deblocat.

RO 32
 Pentru a trece la fişierul anterior sau la
fişierul următor, apăsaţi sau .

Română
 Apăsaţi pentru a ieşi din browser-ul
cu conţinut.
Apăsaţi pentru a accesa sau a ieşi din
următoarele setări:
 [Afişare informašii]: Afişează
informaţiile despre fişiere.
 [Oprire]: Oprire diaporamă.
Limbă subtitrare  [Roteste]: Roteşte fişierul.
 [Repeta]: Repetă expunerea de
NonPu blish

Această caracteristică este acceptată numai


diapozitive.
pe canalele digitale selectate.
 [Redare o dată]: Redă fişierul o dată.
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi .
2. Selectaţi [Limbă subtitrări].  [Aleatoriu oprit] / [Aleatoriu pornit]:
3. Selectaţi o limbă de subtitrare din listă, Activează sau dezactivează afişarea
apoi apăsaţi OK. aleatorie a imaginilor în prezentarea de
diapozitive.
Notă: Informaţii suplimentare despre setările  [Viteză prezentare diapozitive]: Setează
limbilor sunt disponibile în Configurare
timpul de afişare pentru fiecare imagine
televizor > Modificare setări limbi > Limbi
din prezentarea de diapozitive.
pentru redare audio, subtitrare şi teletext
 [Tranzišie prezentare diapozitive]:
(Pagina 42).
Setează tranziţia de la o imagine la
cealaltă.
Acces la multimedia  [Setare ca Scenea]: Setează imaginea
selectată ca fundal pe televizor.
Navigare USB
NonPu blish
Ascultare muzică
Puteţi viziona fotografii sau reda muzică şi Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a
clipuri video pe televizor de pe un dispozitiv selecta o piesă muzicală, apoi apăsaţi OK.
USB de stocare.  Apăsaţi / pentru a derula o piesă
Atenšie: Philips nu este responsabilă dacă înapoi sau rapid înainte.
dispozitivul USB de stocare nu este suportat  Apăsaţi pentru a ieşi din browser-ul
şi nici pentru deteriorarea sau pierderea cu conţinut.
datelor din dispozitiv. Apăsaţi pentru a accesa sau a ieşi din
Puteţi accesa browser-ul de conţinut prin următoarele setări:
USB utilizând una dintre următoarele  [Oprire]: Opreşte redarea audio.
metode:  [Repeta]:Repetă o melodie sau un
 Când priviţi la televizor, conectaţi album.
dispozitivul USB la portul USB pe partea  [Redare o dată] Redă fişierul o dată.
laterală a televizorului dvs.  [Aleatoriu pornit] / [Aleatoriu oprit]:
 Apăsaţi . Selectaţi [Parcurgere USB], Activează sau dezactivează redarea
apoi apăsaţi OK. aleatorie a melodiilor.
Vizualizare diaporamă Vizionare video
Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a
selecta o fotografie, apoi apăsaţi OK. selecta un fişier video, apoi apăsaţi OK.
 Pentru a face o pauză sau a opri  Apăsaţi sau pentru a derula înapoi
redarea, apăsaţi OK din nou. sau repede înainte un fişier.

RO 33
 Apăsaţi pentru a ieşi din browser-ul  [Repeta]: Repetă expunerea de
cu conţinut. diapozitive.
În timpul redării video, apăsaţi pentru a  [Redare o dată]: Redă fişierul o dată.
accesa următoarele setări:  [Aleatoriu oprit] / [Aleatoriu pornit]:
 [Oprire]: Opreşte redarea. Activează sau dezactivează afişarea
 [Repeta]: Repetă un fişier video. aleatorie a imaginilor în prezentarea de
 [Aleatoriu pornit] / [Aleatoriu oprit]: diapozitive.
Activează sau dezactivează redarea  [Viteză prezentare diapozitive]: Setează
aleatorie a fişierelor video. timpul de afişare pentru fiecare imagine
Navigare PC din prezentarea de diapozitive.
 [Tranzišie prezentare diapozitive]:
Vizualizaţi fotografii, redaţi muzică şi vizionaţi Setează tranziţia de la o imagine la
clipuri video pe televizor de pe PC sau de pe cealaltă.
alt dispozitiv de stocare din reţeaua dvs. de  [Setare ca Scenea]: Setează imaginea
la domiciliu. Pentru a naviga pe reţeaua PC,
selectată ca fundal pe televizor.
mai întâi configuraţi conexiunea la reţea,
consultaţi Configurarea televizorului >
Configurare rešea (Pagina 42). Ascultare muzică
Dacă reţeaua nu este instalată prima dată Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a
când accesaţi [Parcurgere PC], începe selecta o piesă muzicală, apoi apăsaţi OK.
instalarea reţelei. Urmaţi instrucţiunile de pe  Apăsaţi / pentru a derula o piesă
ecran. înapoi sau rapid înainte.
Pentru a accesa rešeaua PC  Apăsaţi pentru a ieşi din browser-ul
În meniul acasă, selectaţi [Parcurgere PC], cu conţinut.
apoi apăsaţi OK. Apăsaţi pentru a accesa sau a ieşi din
următoarele setări:
Cu PC-ul şi routerul pornite, televizorul
afişează conţinutul serverului multimedia de  [Oprire]: Opreşte redarea audio.
pe PC. Având lista conţinutului PC deschisă  [Repeta]:Repetă o melodie sau un
pe ecran, selectaţi fişierul pe care doriţi să-l album.
redaţi şi apăsaţi pe OK.  [Redare o dată] Redă fişierul o dată.
 [Aleatoriu pornit] / [Aleatoriu oprit]:
O melodie, o expunere de diapozitive sau
un clip video încep să se difuzeze. Activează sau dezactivează redarea
aleatorie a melodiilor.
Vizualizare diaporamă
Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a Vizionare video
selecta o fotografie, apoi apăsaţi OK. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a
 Pentru a face o pauză sau a opri selecta un fişier video, apoi apăsaţi OK.
redarea, apăsaţi OK din nou.  Apăsaţi sau pentru a derula înapoi
 Pentru a trece la fişierul anterior sau la sau repede înainte un fişier.
fişierul următor, apăsaţi sau .  Apăsaţi pentru a ieşi din browser-ul
 Apăsaţi pentru a ieşi din browser-ul cu conţinut.
cu conţinut. În timpul redării video, apăsaţi pentru a
Apăsaţi pentru a accesa sau a ieşi din accesa următoarele setări:
următoarele setări:  [Oprire]: Opreşte redarea.
 [Afişare informašii]: Afişează  [Repeta]: Repetă un fişier video.
informaţiile despre fişiere.  [Aleatoriu pornit] / [Aleatoriu oprit]:
 [Oprire]: Oprire diaporamă. Activează sau dezactivează redarea
 [Roteste]: Roteşte fişierul. aleatorie a fişierelor video.

RO 34
Ascultaši radio digital
NonPu blish
Acces universal
Dacă este disponibilă transmisiunea digitală,

Română
canalele radio digitale sunt instalate automat Activare acces universal
la instalare. NonPu blish

Dacă este acceptat de televiziunea dvs.


1. Când priviţi la televizor, apăsaţi . digitală, acest televizor permite semnal audio
2. Selectaţi [Lista canale:], apoi apăsaţi OK.
special şi subtitrări pentru persoane cu
3. În lista canalelor, apăsaţi . deficienţe de auz, precum şi semnal audio
4. Selectaţi [Selectaši lista] > [Radioul], apoi
special pentru persoane cu deficienţe de
apăsaţi OK. vedere.
5. Selectaţi un canal radio, apoi apăsaţi OK.
Pentru a permite aceste caracteristici, trebuie
să porniţi accesul universal din meniul
Utilizarea funcšiei Scenea [Preferinše].
1. Apăsaţi .
Activarea Scenea 2. Selectaţi [Configurare] > [Setări TV] >
NonPu blish
[Preferinše] > [Acces universal] > [Activ],
Puteţi utiliza caracteristica Scenea pentru a apoi apăsaţi OK.
afişa o imagine ca fundal pe televizorul dvs.
Asiguraţi-vă că locaţia televizorului dvs. este
setată la modul [Acasa]. Deficienše de auz
NonPu blish

1. Apăsaţi . Unele canale TV digitale transmit semnal


2. Selectaţi [Scenea], apoi apăsaţi OK. audio special şi subtitrări adaptate pentru
Este afişată imaginea implicită sau persoane cu deficienţe de auz.
pre-încărcată. Pentru a porni semnalul audio şi subtitrările
pentru persoane cu deficienše de auz (dacă
Notă: Dacă cronometrul oprire este oprit, sunt disponibile)
fundalul este afişat timp de 240 de minute. În 1. Când priviţi la televizor, apăsaţi .
caz contrar, este afişat pe durata la care este 2. Apăsaţi butonul roşu pentru a selecta
setat cronometrul oprire. Pentru informaţii [Pentru pers. cu deficiente de auz].
suplimentare privind cronometrul oprire,
consultaţi Utilizarea capacităšilor avansate 3. Apăsaţi butonul verde pentru a comuta pe
ale televizorului dvs. > Utilizare semnal audio şi subtitrări pentru persoane cu
cronometre şi blocări > Cronometru deficienţe de auz, apăsaţi butonul roşu
oprire. (Pagina 32) pentru a le închide.
4. Apăsaţi pentru a ieşi.
Setare imagine ca Scenea
NonPu blish
Sugestie: Pentru a verifica dacă este
Notă: Dimensiunea fişierului imaginii nu disponibilă o limbă audio pentru deficienţe
poate să depăşească 1 MB. de auz, apăsaţi şi selectaţi [Audio limb.].
1. Conectaţi dispozitivul de stocare USB la Limbile care au o pictogramă reprezentând o
televizorul dumneavoastră. ureche indică asistenţă pentru deficienţe de
2. Apăsaţi . auz.
3. Selectaţi [Parcurgere USB], apoi apăsaţi
OK.
4. Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi .
5. Selectaţi [Setare ca Scenea], apoi apăsaţi
OK.
6. Selectaţi [Da], apoi apăsaţi OK.
7. Apăsaţi orice buton pentru a părăsi
Scenea.

RO 35
Deficienše de vedere Feedback audio pentru deficienše de
vedere
NonPu blish

Unele canale TV digitale transmit semnal


Această caracteristică permite feedback
audio special adaptat pentru persoane cu
audio atunci când sunt apăsate butoanele de
deficienţe de vedere. Semnalul audio normal
pe telecomandă sau de pe televizor.
este amestecat cu comentariu suplimentar.
Pentru a comuta la semnalul audio pentru 1. În meniul [Acces universal], apăsaţi
deficienše de vedere (dacă este disponibil) butonul albastru pentru a selecta [Ton
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi . taste].
2. Apăsaţi butonul verde pentru a selecta 2. Apăsaţi butonul verde pentru a porni
[Cu probleme de vedre]. feedback-ul audio sau apăsaţi butonul roşu
3. Utilizaţi următoarele butoane pentru a pentru a-l opri.
selecta: 3. Apăsaţi pentru a ieşi.
 Roşu - [Oprit]: Oprire semnal audio
pentru deficienţe de vedere.
 Galben - [Cască]: Semnalul audio
pentru deficienţe de vedere să fie redat
numai de la căşti.
 Verde - [Boxe]: Semnalul audio pentru
deficienţe de vedere să fie redat numai
de la boxe.
 Albastru - [Boxe + cască]: Semnalul
audio pentru deficienţe de vedere să fie
redat numai de la boxe şi căşti.
4. Apăsaţi pentru a ieşi.
Notă: Butoanele verde şi galben nu se aplică
dacă telecomanda EasyLink este activată.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Conectarea televizorului > Utilizarea
caracteristicii Philips EasyLink >
Caracteristici EasyLink (Pagina 64).
Sugestie: Pentru a verifica dacă este
disponibil semnalul audio pentru deficienţe
de vedere, apăsaţi şi selectaţi [Audio
limb.]. Limbile care au o pictogramă
reprezentând un ochi indică asistenţă pentru
deficienţe de vedere.
Reglare volum pentru deficienše de vedere
1. În meniul [Acces universal], apăsaţi
butonul galben pentru a selecta [Volum
mixt].
2. Apăsaţi Butoane pentru navigare pentru a
deplasa glisorul în sus sau în jos, apoi apăsaţi
OK.
3. Apăsaţi pentru a ieşi.

RO 36
4 Configurarea 3. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea.
4. Apăsaţi pentru a ieşi.

Română
televizorului Setări de imagine suplimentare
NonPu blish

1. Apăsaţi .
2. Selectaţi [Configurare] > [Setări TV] >
Schimbarea setărilor de [Imagine], apoi apăsaţi OK.
3. Selectaţi o setare pentru a regla:
imagine şi de sunet  [Imagine inteligentă]: Accesează setări
smart picture predefinite.
Asistent setări
NonPu blish
 [Resetare]: Resetează la setările
Utilizaţi asistentul pentru setări care vă va implicite din fabrică.
ghida pe parcursul configurării imaginii şi  [Contrast]: Reglează intensitatea
sunetului. zonelor luminoase, dar păstrează zonele
întunecate neschimbate.
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi .
 [Luminozitate]: Reglează intensitatea şi
2. Selectaţi [Configurare] > [Setare rapidă
imaginie şi sunet], apoi apăsaţi OK. detaliile zonelor întunecate.
3. Selectaţi [Porneste], apoi apăsaţi OK.  [Culoare]: Reglează saturaţia culorilor.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vă  [Nuanšă]: Compensează variaţiile de
alege setările preferate. culoare la transmisiunile cu codificare
NTSC.
Setări smart picture  [Claritate]: Reglează claritatea imaginii.
Utilizaţi [Imagine inteligentă] meniul de  [Reduc. a sunetului]: Filtrează şi reduce
experimentare pentru a accesa setările zgomotul dintr-o imagine.
frecvente de imagine.  [Nuanšă]: Reglează balansul de culoare
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi . într-o imagine.
2. Selectaţi [Imagine inteligentă], apoi  [Nuanta personalizata]: Personalizează
selectaţi una dintre următoarele setări: setarea nuanţelor.
 [Personal]: Setează televizorul la  [Pixel Plus HD]: Accesează setări
preferinţele personale setate în avansate, inclusiv [100 Hz Clear LCD],
[Imagine] meniurile din [Configurare]. [Contrast puternic], [Iluminare
 [Vivid]: Setări avansate şi dinamice, dinamică], [Reducere pentru MPEG],
ideale pentru utilizarea în timpul zilei. [Accentuare culoare], [HD Natural
 [Natural]: O setare naturală a imaginii. Motion], [Gamma].
 [Cinema]: Setări ideale pentru  [Mod PC]: Activează funcţie de reglare
vizionarea filmelor. a setărilor de imagine atunci când un PC
 [Joc]: Setări ideale pentru jocuri. este conectat la televizor prin HDMI.
 [Economie energie]: Setările cele mai Dacă este activat, puteţi selecta
[Format imagine] > [Nescalată] care
eficiente din punct de vedere energetic.
asigură un nivel maxim de detalii pentru
 [Standard]: Reglează setările de imagine
afişarea de conţinut PC.
pentru a corespunde celor mai multe
 [Senzor lumina]: Reglează setările în
medii şi tipuri de video. Setările implicite
mod dinamic pentru a se potrivi cu
din fabrică.
condiţiile de iluminare.
 [Fotografie]: Setări ideale pentru a
viziona fotografii.  [Nuanta personalizata]: Personalizează
 [Personalizare]: Vă permite să setarea nuanţelor.
personalizaţi şi să salvaţi setări personale
de imagine.

RO 37
 [Pixel Precise HD]: Accesează setări  [Sporturi]: Aplică setările de sunet
avansate, inclusiv [HD Natural Motion], ideale pentru sport.
[100 Hz Clear LCD], [Profunzime 3. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea.
avansată], [Contrast puternic], 4. Apăsaţi pentru a ieşi.
[Iluminare dinamică], [Reducere
pentru MPEG], [Accentuare culoare], Setări de sunet suplimentare
NonPu blish

[Gamma]. 1. Apăsaţi .
 [Mod PC]: Activat implicit dacă selectaţi 2. Selectaţi [Configurare] > [Setări TV] >
[Calculator] din meniul acasă. Dacă [Sunet], apoi apăsaţi OK.
este activat, puteţi selecta [Format 3. Selectaţi o setare pentru a regla:
imagine] > [Nescalată] care asigură un  [Sunet inteligent]: Accesează setări
nivel maxim de detalii pentru afişarea de smart sound predefinite.
conţinut PC. Dacă este conectat un PC  [Resetare]: Resetează la setările
prin HDMI sau VGA, această opţiune implicite din fabrică.
este activată implicit.  [Joase]: Reglează nivelul başilor.
 [Senzor lumina]: Permite reglarea
dinamică a afişării pe ecran pentru a  [Sunete inalte]: Reglează nivelul
corespunde cu condiţiile de iluminare. sunetelor înalte.
 [Format imagine]: Schimbă formatul  [Surround]: Activează sunetul orientat
imaginii. spaţial.
 [Margini ecran]: Schimbă dimensiunea  [Volum căsti]: Reglează volumul căştilor.
imaginii.  [Ajustare automată a volumului]:
 [Deplasare imagine]: Reglează poziţia Reduce automat schimbările bruşte de
imaginii. Nu este aplicabil dacă formatul volum, de exemplu când treceţi de pe
selectat al imaginii este [Zoom un canal pe celălalt.
automat] sau [Ecran lat].  [Balans]:Ajustează balansul dintre boxa
stângă şi cea dreaptă, pentru a se potrivi
mai bine poziţiei din care ascultaţi.
Setări smart sound
Utilizaţi [Sunet inteligent] meniul de Resetare la setările din fabrică
experimentare pentru a accesa setările NonPu blish

frecvente de sunet. Resetarea televizorului la setările din fabrică


1. Când priviţi la televizor, apăsaţi . reface setările prestabilite pentru imagine şi
2. Selectaţi [Sunet inteligent], apoi selectaţi sonor.
una dintre următoarele setări: Setările de instalare a canalelor rămân
 [Personal]: Setează televizorul la neschimbate.
preferinţele personale setate în [Sunet] 1. Când priviţi la televizor, apăsaţi .
meniurile din [Configurare]. 2. Selectaţi [Configurare] > [Setări TV] >
 [Standard]: Reglează setările de sunet [Setări fabrică], apoi apăsaţi OK.
pentru a corespunde celor mai multe Setările televizorului sunt resetate înapoi la
medii şi tipuri de audio. setările din fabrică.
 [Stiri]: Aplică setările de sunet ideale Pornirea variantei demo a televizorului
pentru audio vorbit, cum ar fi ştirile. NonPu blish

Porniţi un demo pentru a afla mai multe


 [Filme]: Aplică setările de sunet ideale informaţii despre caracteristicile televizorului
pentru filme. dvs.
 [Joc]: Setări ideale pentru jocuri. Notă: Demo-urile nu sunt acceptate pe
 [Dramma]: Aplică setările de sunet canale MHEG.
ideale pentru drame.

RO 38
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi . Ascundeši sau anulaši ascundere canale
2. Selectaţi [Configurare] > [Vizualizare
NonPu blish

Ascunderea canalelor

Română
demonstrašii], apoi apăsaţi OK.
Ascundeţi canale din lista de canale pentru a
3. Selectaţi un demo, apoi apăsaţi OK.
preveni accesul neautorizat.
4. Apăsaţi pentru a ieşi din demo.
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi .
2. Selectaţi [Listă de canale], apoi apăsaţi
Schimbarea setărilor OK.
3. În lista de canale, selectaţi canalul de
canalelor ascuns, apoi apăsaţi .
4. Selectaţi [Ascundere canal], apoi apăsaţi
Reordonarea canalelor
NonPu blish
OK.
După instalare, este posibil să doriţi să Canalul este ascuns.
reordonaţi lista canalelor pentru a Afişarea canalelor ascunde
corespunde preferinţelor dvs.
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi .
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi . 2. Selectaţi [Listă de canale], apoi apăsaţi
2. Selectaţi [Listă de canale], apoi apăsaţi
OK.
OK.
3. În lista canalelor, apăsaţi .
3. În lista canalelor, apăsaţi .
4. Selectaţi [Reordonare], apoi apăsaţi OK. 4. Selectaţi [Afişaši canalele ascunse], apoi
apăsaţi OK. Canalele ascunse vor apărea în
5. Selectaţi canalul pe care doriţi să-l
lista de canale, dar fără ca informaţia despre
reordonaţi, mutaţi-l în locaţia dorită, apoi
canal să fie afişată.
apăsaţi OK.
5. Selectaţi canalul pentru care doriţi să
6. Selectaţi [Inserare] pentru a introduce
anulaţi ascunderea, apoi apăsaţi .
canalul în locaţia dorită, [Schimbare] pentru 6. Selectaţi [Anulare ascundere canal], apoi
a schimba locaţia cu un alt canal sau apăsaţi OK.
[Anulare] pentru a anula reordonarea.
7. Apăsaţi OK pentru a activa. Repetaţi paşii 5 şi 6 pentru a anula
ascunderea altor canale.
Redenumirea canalelor
NonPu blish
Actualizare listă canale
După instalare, este posibil să doriţi să
NonPu blish

redenumiţi canalele pentru a corespunde Atunci când televizorul a fost pornit pentru
preferinţelor dvs. prima dată, s-a efectuat o instalare completă
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi . a canalelor.
2. Selectaţi [Listă de canale], apoi apăsaţi Puteţi seta televizorul să adauge sau să
OK. elimine automat canale digitale. Puteţi de
asemenea porni manual actualizarea
3. În lista de canale, apăsaţi . canalelor.
4. Selectaţi [Redenumiti], apoi apăsaţi OK.
Actualizare automată
5. În ecranul de introducere care apare,
apăsaţi Butoane pentru navigare sau Pentru a seta televizorul să actualizeze
Butoane numerice pentru a edita numele, canalele TV digitale în mod automat, lăsaţi
televizorul în modul standby. O dată pe zi,
apoi apăsaţi OK.
televizorul actualizează canalele găsite mai
6. Când aţi terminat, apăsaţi Butoane pentru
devreme şi memorează canalele noi.
navigare pentru a selecta [Executat].
Canalele goale sunt eliminate din lista
 Pentru a şterge introducerea, selectaţi canalelor.
[Stergeti].
 Pentru a anula, selectaţi [Anulare].
7. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea.
8. Apăsaţi pentru a ieşi.

RO 39
Dacă se efectuează o actualizare a canalelor, Notă: Dacă vi se solicită să introduceţi un
apare un mesaj la pornire. cod, introduceţi „8888”.
Dacă nu doriši să apară acest mesaj 1. Apăsaţi .
1. Apăsaţi . 2. Selectaţi [Configurare] > [Căutare
2. Selectaţi [Configurare] > [Setări canal] > canale], apoi apăsaţi OK.
[Instalare canal] > [Mesaj actualizare canal]
> [Oprit], apoi apăsaţi OK. 3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
 Pentru a dezactiva actualizările finaliza instalarea canalelor.
automate 4. După terminare, selectaţi [Finisare], apoi
În meniul [Instalare canal], selectaţi apăsaţi OK.
[Actualizare automată canal] > [Oprit]. Sfat: Apăsaţi pentru a vedea lista de
canale.
Actualizare manuală Note
Actualizaţi-vă canalele în orice moment  În timpul instalării, lăsaţi [Reglari]
utilizând actualizarea manuală. neschimbat, cu excepţia cazului în care
1. În meniul [Instalare canal], selectaţi furnizorul dvs.de servicii digitale vă oferă
[Instalare automată], apoi apăsaţi OK. valori specifice de introdus.
2. Porniţi actualizarea şi selectaţi [Actualizare  Dacă sunt găsite canale TV digitale, lista
canale]. Actualizarea poate dura câteva canalelor instalate poate afişa numere
minute. de canale goale. Puteţi redenumi,
reordona sau dezinstala aceste canale.
Alte opšiuni
Selectare limbă audio
Când canalul TV transmite sunet dual sau Acces canale DVB-C sau DVB-T
multiplu, puteţi selecta limba audio preferată. Dacă aţi instalat atât canale DVB-C şi
DVB-T, trebuie să comutaţi la reţeaua
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi . respectivă pentru a viziona canale pe acea
 [Audio limb.]: Selectaţi limba audio reţea.
pentru canale digitale.
 [Dual I-II]: Selectaţi limba audio pentru 1. Când priviţi la televizor, apăsaţi .
2. Selectaţi [Configurare] > [Setări canal].
canale analogice.
3. Selectaţi [Instalare canal] >
Selectaši transmisia video (doar pentru [Antenă/Cablu].
canalul DVBS) 4. Selectaţi una dintre următoarele setări:
Dacă este disponibilă, puteţi vizualiza diferite  [Antenna (DVB-T)]: Accesaţi canalele
fluxuri video ale canalului. (în funcţie de de antenă free-to-air sau DVB-T digitale
furnizorul serviciului de transmisie)  [Cablu]: Accesaţi canalele de cablu sau
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi . DVB-C digitale.
2. Selectaţi [Selectare video] pentru a
3. Apăsaţi OK pentru a confirma alegerea.
vizualiza diferitele selecţii.
4. Apăsaţi pentru a ieşi.
Televizorul comută la lista de canale
Instalare canale selectată.

Instalare automată
Atunci când televizorul a fost pornit pentru
prima dată, s-a efectuat o instalare completă
a canalelor. Puteţi reface această instalare
completă pentru a vă seta limba, ţara şi a
instala toate canalele TV disponibile.

RO 40
Instalare canale analogice 1. Apăsaţi .
2. Selectaţi [Configurare] > [Setări canal] >
NonPu blish

Această secţiune descrie modalitatea de

Română
[Instalare canal] > [Digital: test de recepšie]
căutare şi memorare manuală a canalelor
> [A căuta], apoi apăsaţi OK.
televizate analogice.
Pasul 1: Selectaši sistemul dvs. 3. Apăsaţi Butoane numerice pentru a
Notă: Săriţi acest pas dacă setările dvs. de introduce frecvenţa canalului.
4. Selectaţi [A căuta], apoi apăsaţi OK.
sistem sunt corecte.
Dacă vi se solicită să introduceţi un cod, 5. Atunci când este localizat canalul corect,
introduceţi „8888”. selectaţi [Memo.], apoi apăsaţi OK.
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi . 6. Apăsaţi pentru a ieşi.
2. Selectaţi [Configurare] > [Setări canal] > Note
[Instalare canal] > [Analog: Instalare  Dacă recepţia este slabă,
manuala] > [Sistem], apoi apăsaţi OK. repoziţionaţi-vă antena şi repetaţi
3. Selectaţi sistemul pentru ţara sau regiunea procedura.
dvs., apoi apăsaţi OK.
 Dacă recepţionaţi canalul cu DVB-C,
Pasul 2: Căutaši şi stocaši noi canale TV opţiunile [Mod Rată simbol] şi [Rată
1. În meniul [Analog: Instalare manuala], simbol] sunt disponibile.
selectaţi [Găsire canal], apoi apăsaţi OK. În [Mod Rată simbol], selectaţi
[Automat] cu excepţia cazului în care
2. Apăsaţi: furnizorul dvs. de cablu vă oferă o
 Butoane pentru navigare sau Butoane valoare specifică a ratei simbolului.
numerice pentru a introduce manual
frecvenţa canalului. Reglarea fină a canalelor analogice
 Butoane pentru navigare pentru a Dacă recepţia unui canal TV analogic este
selecta [A căuta]. Apăsaţi OK pentru a slabă, încercaţi să reglaţi fin canalul TV.
căuta automat următorul canal. Notă: Dacă vi se solicită să introduceţi un
cod, introduceţi „8888”.
3. Atunci când este introdusă frecvenţa de 1. Apăsaţi .
canal corectă, selectaţi [Executat], apoi 2. Selectaţi [Configurare] > [Setări canal] >
apăsaţi OK. [Instalare canal] > [Analog: Instalare
4. Selectaţi [Salveaza postul curent] pentru a manuala] > [Acord fin] şi apoi apăsaţi OK.
memora canalul reglat fin ca număr curent al 3. Apăsaţi sau pentru a regla fin canalul.
canalului sau selectaţi [Salveaza program 4. Atunci când este selectată frecvenţa de
nou] pentru a-l memora ca număr nou de canal corectă, selectaţi [Executat] şi apoi
canal. apăsaţi OK.
Instalare canale digitale 5. Selectaţi [Salveaza postul curent] pentru a
Vă puteţi repoziţiona antena pentru a memora canalul reglat fin sub canalul curent
îmbunătăţi recepţia. Trebuie să ştiţi frecvenţa sau selectaţi [Salveaza program nou] pentru
corectă pentru a regla. Pentru cele mai bune a-l memora sub un nou număr de canal.
rezultate, contactaţi furnizorul de service sau
apelaţi la un instalator specializat.
Notă: Dacă vi se solicită să introduceţi un
cod, introduceţi „8888”.

RO 41
Sugestie: Setaţi o limbă secundară în acelaşi
Schimbarea setărilor de meniu. Veţi recepţiona această limbă dacă
limbă limba primară nu va fi disponibilă.
Limbă meniu
Limbi pentru redare audio, subtitrare şi NonPu blish

1. Când priviţi la televizor, apăsaţi .


teletext
NonPu blish
2. Selectaţi [Configurare] > [Setări TV] >
Canalele TV digitale pot transmite mai multe [Preferinše] > [Limba meniului].
limbi pentru redare audio, subtitrare şi 3. Selectaţi o limbă meniu din listă, apoi
teletext cu un emiţător. Setaţi limbile apăsaţi OK.
preferate atunci când sunt disponibile mai
multe limbi.
1. Apăsaţi . Configurare rešea
2. Selectaţi [Configurare] > [Setări canal]
sau [Setări satelit] > [Limbă]. Beneficii
3. Selectaţi una dintre următoarele setări, Rešea de calculatoare
apoi apăsaţi OK: Dacă televizorul este conectat la reţeaua dvs.
 [Audio - Principal] / [Audio - PC, puteţi reda fotografii, muzică şi filme de
Secundar]: Selectează limba audio la un computer sau de la un dispozitiv de
disponibilă pentru canale digitale. stocare din acea reţea.
 [Subtitluri - Principal] / [Subtitluri - Odată instalată reţeaua, selectaţi [Parcurgere
Secundar]: Selectează limba de PC] din meniul acasă pentru a vizualiza
subtitrare disponibilă pentru canale conţinutul PC-ului.
digitale.
Net TV
 [Teletext - Principal] / [Teletext -
Dacă televizorul este conectat la reţeaua PC,
Secundar]: Selectează teletextul
care este conectată la Internet, puteţi
disponibil pentru canale digitale.
conecta televizorul dvs. la Net TV. Prima
 [Pentru pers. cu deficiente de auz]:
pagină Net TV vă oferă filme, fotografii,
Activează sau dezactivează subtitrările muzică, ştiri şi informaţii, jocuri şi multe altele,
pentru deficienţe auditive. toate adecvate pentru ecranul televizorului
 [Deficienše vedere] (numai în Marea dvs.
Britanie): Selectează dispozitivul pentru
Odată instalată reţeaua, selectaţi [Parcurgere
ieşire audio.
Net TV] din meniul acasă pentru a deschide
 [Volum - Probleme de vedere] (numai
prima pagină Net TV.
în Marea Britanie): Reglează volumul
semnalului audio pentru deficienţe de De ce aveši nevoie?
vedere. AVERTISMENT
 [Format audio preferat]: Selectaţi Acest televizor se conformează directivei
[Standard] pentru a primi formatul EMC numai atunci când utilizaţi un cablu
audio standard (MPEG). Selectaţi ethernet ecranat Cat5e.
[Avansat] pentru a primi formatele
Pentru a conecta routerul la televizor,
audio avansate (AAC, EAC-3 sau AC-3 subliniem cât este de important să utilizaţi un
dacă este disponibil). cablu ethernet mai scurt de 3 metri.
 [Mono/Stereo]: Selectaţi [Mono] sau
[Stereo] dacă este disponibilă transmisia
stereo.
4. Apăsaţi pentru a ieşi.

RO 42
Pentru a conecta televizorul la o reţea PC şi Televizorul caută constant o conexiune la
la Internet trebuie să aveţi un router în reţea.

Română
reţeaua dvs. PC. Setaţi routerul la DHCP Dacă vi se solicită, acceptaţi Acordul de
Activat. Conectaţi routerul la televizor cu un licenţă pentru utilizatorul final. Găsiţi cel mai
cablu de reţea (Ethernet). nou Acord de licenţă pentru utilizatorul final
Pentru a vă bucura de Net TV, conectaţi la www.philips.com.
televizorul la un router cu o conexiune de
mare viteză la Internet. Wi-Fi Ready
De asemenea, puteţi conecta wireless acest Proiectaši-vă PC-ul: Introducere
televizor la o reţea PC printr-un adaptor Acest televizor este Wi-Fi Ready*. Cu
UBS wireless. Consultaţi distribuitorul local accesoriul adaptorului USB wireless PTA01
pentru detaliile de achiziţie. (vândut separat), vă puteţi conecta wireless
televizorul la reţea. Cu software-ul gratuit
Wi-Fi MediaConnect, puteţi proiecta ecranul
PC-ului pe televizor. Pot fi proiectate
clipurile video, muzica sau prezentările pe
care le redaţi pe PC.
*Disponibil numai pe anumite modele.
De ce aveši nevoie?
Pentru a utiliza Wi-Fi MediaConnect, trebuie
Funcţia de reţea PC este certificată DLNA
să conectaţi televizorul la reţeaua dvs. la
1.5. Puteţi utiliza Microsoft Windows XP sau
domiciliu. Aveţi nevoie de un router wireless.
Vista, Intel Mac OSX sau Linux pe
computerul dvs. Citiţi mai multe despre conectarea la o reţea
în Ajutor > Configurarea televizorului >
Pentru a partaja conţinutul PC-ului pe
Configurarea unei rešele (Pagina 42).
televizorul dvs., aveţi nevoie de software
pentru server media recent pe calculatorul Proiectaši-vă PC-ul: Instalaši Wi-Fi
dvs. Windows Media Player 11 sau similar. MediaConnect
Software-ul de server media trebuie setat 1. Găsiţi CD-ROM-ul Wi-Fi MediaConnect
pentru a partaja fişiere cu televizorul. care soseşte în pachet cu adaptorul PTA01.
Pentru lista software-ului de server media 2. Introduceţi CD-ROM-ul în PC-ul dvs.
suportat, citiţi Date tehnice > Multimedia 3. PC-ul dvs. vă porneşte browser-ul de
(Pagina 74). Internet şi deschide pagina de descărcare
Wi-Fi MediaConnect -
Notă: În cazul în care aparatul nu revine în
www.wifimediaconnect.philips.com.
modul DLNA din cauza distorsiunilor Pe site-ul Web, puteţi vizualiza cerinţele de
electrice externe (de ex. descărcarea sistem necesare ale PC-ului.
electrostatică), este necesară intervenţia
utilizatorului. 4. Introduceţi codul tipărit pe plicul
CD-ROM-ului.
Instalare cu cablu
NonPu blish
5. Faceţi clic pe butonul "Descărcare acum"
Conectaţi routerul la televizor utilizând un pentru a descărca software-ul gratuit Wi-Fi
cablu de reţea şi porniţi routerul înainte să MediaConnect.
începeţi instalarea reţelei. 6. Odată descărcat, iniţiaţi fişierul "Wi-Fi
Pentru a începe instalarea reţelei cu cablu, MediaConnect_setup.exe".
închideţi manualul de utilizare, apăsaţi > 7. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
[Configurare] > [Conectare la rešea] şi
apăsaţi OK.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
instala reţeaua cu cablu.

RO 43
Proiectaši-vă PC-ul: Denumiši-vă televizorul Setări rešea
Dacă aveţi două sau mai multe televizoare în
NonPu blish

Setările reţelei televizorului care sunt utilizate


reţeaua dvs. la domiciliu, diferenţiaţi-le cu
pentru a vă conecta la router sunt standard
nume unice.
1. Apăsaţi , apoi selectaţi [Configurare] > şi setate la automat. Aceasta asigură
conectarea uşoară cu orice reţea disponibilă.
[Setări rešea] > [Nume rešea TV].
Dacă aveţi probleme cu conexiunea la reţea,
2. Apăsaţi OK pentru a deschide tastatura
aţi putea dori să reglaţi setările pentru a le
pe ecran. adapta la reţeaua de la domiciliu.
3. Introduceţi numele televizorului cu Dacă nu sunteţi sigur, solicitaţi ajutorul unei
tastatura pe ecran, apoi apăsaţi OK.
persoane cu experienţă în setările de reţea
Proiectaši-vă PC-ul: Ajutor pentru a vă ajuta.
Pentru a citi Ajutor Wi-Fi MediaConnect, Pentru a seta setările specifice de reţea,
faceţi clic dreapta pe pictograma programului apăsaţi > [Configurare] > [Setări rešea]
din compartimentul de notificare al PC-ului şi şi apăsaţi OK.
selectaţi Ajutor.
Date specifice Pentru mai multe informaţii privind (Pagina
 Puteţi proiecta clipuri video de înaltă 44), accesaţi versiunea PDF a acestui manual
definiţie (HD) sau de definiţiei standard de utilizare de pe Internet la adresa
(SD), în funcţie de puterea de www.philips.com/support.
procesare a PC-ului dvs. Setări server media PC
 Este posibil ca anumite DVD-uri TVersity v.0.9.10.3 (Microsoft Windows)
comerciale/discuri Blu-ray să nu poată fi Activarea partajării media
proiectate pe televizor din cauza
protecţiei conţinutului de ieşire. În Microsoft Windows, porniţi TVersity.
Faceţi clic pe fila Settings (Setări) şi faceţi clic
 Televizorul afişează fişiere media de pe
pe butonul Start Sharing (Pornire partajare).
PC cu o mică întârziere.
 Wi-Fi MediaConnect este disponibil
numai pentru PC.
Proiectaši-vă PC-ul: cerinše PC
Specificaţii minime
 Windows XP, Vista, Windows 7 (numai
PC)
 Intel Pentium Core 2 Duo 1.8GHz
 512 MB de RAM
 Spaţiu liber pe hard disc de 200 MB
 Wi-Fi 802,11g
 Conexiune la Internet O fereastră pop-up vă anunţă că serviciul
server media este iniţiat. Faceţi clic pe
Proiectaši-vă PC-ul: cerinše PC OK.
Specificaţii recomandate
Setarea folderelor pentru partajare media
 Windows XP, Vista, Windows 7 (numai
PC)
 Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 GHz
 1 GB de RAM
 Spaţiu liber pe hard disc de 200 MB
 Wi-Fi 802,11n
 Conexiune la Internet

RO 44
În TVersity, faceţi clic pe fila Sharing. În căsuţa Basic Setup (Setare de bază), faceţi
clic pe Clients/Security (Clienţi/Securitate).

Română
Apar setările Clients/Security
(Clienţi/Securitate).
Faceţi clic pe Enable sharing for new clients
automatically, apoi faceţi clic pe Save
Changes.
Partajarea media este activată.

Adăugarea folderelor pentru partajare


media
Faceţi clic pe pictograma plus verde şi În căsuţa Basic Setup (Setare de bază), faceţi
selectaţi Add folder (Adăugare folder). clic pe Sharing (Partajare). Apar setările
Sharing (Partajare).

În fereastra pop-up Add media (Adăugare


media) care apare, faceţi clic pe butonul Faceţi clic pe Browse pentru a adăuga o
Browse (Navigare). locaţie pentru folder. Faceţi clic pe Add new
content directory (Adăugare director cu
conţinut nou) pentru a adăuga mai multe
foldere.
Atunci când toate folderele sunt adăugate,
faceţi clic pe Save changes (Salvare
modificări), apoi faceţi clic pe Rescan
content directories (Rescanare directoare
cu conţinut).Fişierele media sunt pregătite
pentru a fi accesate de la televizor.
În Microsoft Windows Media Player 11
În fereastra Browse for Folder (Navigare la Notă: Instrucţiunile sunt aplicabile atât
folder), selectaţi un folder cu muzică, pentru Microsoft Windows XP, cât şi pentru
fotografii sau clipuri video pe care doriţi să le Vista.
partajaţi şi faceţi clic OK. Activarea partajării media
Twonky Media v4.4.2 pe Macintosh OS X
Activarea partajării media
În Mac OS X, porniţi Twonky Media. Apare
Twonky Media.

RO 45
În Microsoft Windows, porniţi Windows Setaţi Network discovery (Detectare reţea)
Media Player 11. Apare fereastra Windows la On (Activat).
Media Player. Setaţi File sharing (Partajare fişiere) la
On(Activat).
Mergeţi înapoi la fereastra Media Sharing
(Partajare media) din Windows Media
Player şi bifaţi căsuţa Share My Media
(Partajare mediile mele). Faceţi clic pe OK.
Atunci când televizorul este conectat prin
router la PC şi totul este pornit, fereastra
Media Sharing (Partajare media) va detecta
televizorul ca Unknown Device (Dispozitiv
necunoscut). Selectaţi dispozitivul şi faceţi clic
peAllow (Permite).
În fereastra Media Sharing (Partajare media),
bifaţi Share my Media (Partajare mediile
mele) şi faceţi clic OK.

Pentru a modifica anumite setări pe partajare


media, deschideţi fereastra Settings (Setări).
Atunci când pictograma dispozitivului
Dacă nu găsiţi nicio conexiune la reţea şi nu (televizorul) este marcată cu o bifă verde,
puteţi bifa această casetă, faceţi clic faceţi clic pe OK.
pebutonul Networking (Reţea) pentru a
afişa fereastra Network and Sharing Center
(Reţea şi centru de partajare),... Setarea folderelor pentru partajare
În Windows Media Player, selectaţi Library
(Bibliotecă) din meniu şi apoi selectaţi Add
to Library (Adăugare la bibliotecă).

RO 46
În fereastra Add to Library (Adăugare la Vă puteţi bucura acum de muzică, fotografii
bibliotecă), selectaţi My folders and those of şi clipuri video pe televizorul dvs.

Română
others that I can access. (Folderele mele şi
ale celorlalţi pe care le pot accesa) şi faceţi
clic pe butonul Advanced Options (Opţiuni Schimbarea altor setări
avansate).
Setări de eficienšă energetică
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi butonul
verde.
2. Selectaţi una dintre următoarele setări,
apoi apăsaţi OK:
 [Econ. energie]: Aplică o combinaţie de
setări imagine pentru a reduce
consumul de energie.
 [Dezactivare sonor ecran]: Închide
ecranul televizorului. Dezactivarea
ecranului economiseşte energie dacă
Cu Advanced Options (Opţiuni avansate) doriţi doar să ascultaţi sonorul de la
deschis, puteţi adăuga anumite foldere la lista televizor.
pentru partajare şi faceţi clic pe Add  [Senzor lumina]: Pentru a economisi
(Adăugare).. energia, senzorul integrat de lumină
ambientală reduce luminozitatea
ecranului televizorului când lumina
înconjurătoare scade.

Sincronizare audio
NonPu blish

Porniţi sincronizarea audio digitală pentru a


sincroniza automat imaginea de pe
televizorul dvs. cu un semnal audio de la un
sistem Home Theatre conectat.
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi .
2. Selectaţi [Configurare] > [Setări TV] >
[Preferinše] > [Întârziere ieşire audio] >
În fereastra Add Folder (Adăugare folder), [Activ], apoi apăsaţi OK.
selectaţi un folder cu muzică, fotografii sau
Ceasul televizorului
clipuri video pe care doriţi să îl partajaţi cu NonPu blish

alte dispozitive şi faceţi clic pe OK. Puteţi afişa un ceas pe ecranul televizorului.
În fereastra Add To Library (Adăugare la Ceasul afişează ora curentă utilizând date
bibliotecă) este afişat folderul nou adăugat. privind ora de la operatorul dumneavoastră
Puteţi adăuga mai multe foldere pentru de servicii TV.
partajare. Faceţi clic pe butonul OK pentru a
adăuga fişierele la bibliotecă. Afişează ceasul la televizor
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi .
2. Selectaţi [Stare], apoi apăsaţi OK.
Ceasul este afişat în colţul din dreapta jos al
ecranului televizorului.

RO 47
Schimbarea modului ceasului Suport cu picior sau suport mural
Modul ceasului este setat implicit la Se aplică setări TV specifice pentru a se
[Automat], sincronizând ceasul televizorului potrivi locaţiei de montare a televizorului.
cu timpul coordonat (UTC). Dacă televizorul 1. În meniul [Preferinše], selectaţi
dumneavoastră nu poate primi transmisii [Pozišionare TV] > [Pe un suport TV] sau
UTC, setaţi modul ceasului la [Manual]. [În [Montat pe perete], apoi apăsaţi OK.
funcšie de šară] aplică UTC şi vă conferă
opţiunea setării [Ora de vară].
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi . Actualizarea software-ului
2. Selectaţi [Configurare] > [Setări TV] >
[Preferinše] > [Ceas] > [Mod automat Software televizor
ceas].
NonPu blish

1. Apăsaţi .
3. Selectaţi [Automat], [Manual] sau [În 2. Selectaţi [Configurare] > [Setări
funcšie de šară], apoi apăsaţi OK. software] > [Informatii despre progr.
Activarea sau dezactivarea orei de vară curent], apoi apăsaţi OK.
Dacă modul ceasului este setat la [În funcšie Este afişată versiunea software-ului actual.
de šară], activaţi sau dezactivaţi ora de vară Pentru a actualiza software-ul, utilizaţi una
dacă acest lucru este necesar în fusul dintre aceste opţiuni:
dumneavoastră orar. a. actualizare din transmisiunea digitală.
1. În meniul [Ceas], selectaţi [Ora de vară] b. actualizarea cu USB.
> [Ora de vară] sau [Timp standard], apoi c. actualizare după Internet.
apăsaţi OK. Ora de vară este activată sau Pentru mai multe informaţii, consultaţi
dezactivată pentru fusul dumneavoastră orar. următoarele pagini.
NonPu blish

Setarea manuală a ceasului televizorului Dacă sunt disponibile, televizorul dvs. poate
Dacă modul ceasului este setat la [Manual], primi actualizări software cu ajutorul
setaţi manual data şi ora. transmisiilor digitale.
1. În meniul [Ceas], selectaţi [Data] sau Dacă o actualizare este disponibilă, va apărea
[Timp] apoi apăsaţi OK . un mesaj care vă solicită să actualizaţi
2. Utilizaţi Butoane pentru navigare pentru a software-ul. Vă recomandăm cu tărie să
actualizaţi software-ul când vi se cere acest
efectua selecţia, apoi selectaţi [Executat].
lucru.
Locašia televizorului NonPu blish

NonPu blish

Înainte de a efectua procedura, asiguraţi-vă


Se aplică o gamă de setări TV pentru a se de următoarele:
potrivi locaţiei televizorului.  Aveţi timpul necesar pentru a finaliza
Modul magazin sau acasă întreaga actualizare.
Flexibilitatea de a schimba setările este  Aveţi disponibil o unitate flash USB cu
limitată dacă locaţia televizorului este setată cel puţin 256 MB spaţiu disponibil.
la modul [Shop]. Setaţi locaţia televizorului la  Aveţi acces la un calculator cu port USB
modul [Acasa] pentru a accesa toate setările şi acces la Internet.
televizorului. 1. Apăsaţi .
NonPu blish

1. Când priviţi la televizor, apăsaţi . 2. Selectaţi [Configurare] > [Actualizare


2. Selectaţi [Configurare] > [Setări TV] > software], apoi apăsaţi OK. Porneşte
[Preferinše] > [Locatie] > [Acasa] sau asistentul de actualizare. Urmaţi instrucţiunile
[Shop], apoi apăsaţi OK. de pe ecran pentru a finaliza actualizarea.
3. Reporniţi televizorul. Notă: Dacă aveţi deja descărcat fişierul de
upgrade pe o unitate flash USB, conectaţi-o
la televizor. Apoi, selectaţi [Configurare] >
[Setări software] > [Actualizari locale].

RO 48
Dacă televizorul este conectat la un router 1. Introduceţi unitatea flash USB goală într-un
conectat la Internet, puteţi actualiza conector USB de pe PC-ul dvs.

Română
software-ul televizorului direct de pe 2. Pe PC-ul dvs., creaţi un folder denumit
Internet. Aveţi nevoie de o conexiune la ‘actualizări’ în directorul rădăcină al unităţii
Internet de mare viteză. flash USB.
1. Apăsaţi > [Configurare] > [Actualiz. 3. În browser-ul Web, navigaţi la
acum] şi apăsaţi OK. www.philips.com/support.
2. Selectaţi [Internet] şi apăsaţi OK. Urmaţi 4. Pe site-ul de asistenţă Philips, găsiţi-vă
instrucţiunile de pe ecran. produsul şi localizaţi fişierul Asistenţă pentru
televizorul dvs. Fişierul Asistenţă (un fişier
Atunci când actualizarea este realizată, *.upg) este comprimat într-o arhivă *.zip.
televizorul se închide şi se deschide din nou
automat. Aşteptaţi ca televizorul să 5. Dacă versiunea fişierului Asistenţă de pe
pornească din nou; nu utilizaţi Comutator de site-ul de asistenţă Philips este ulterioară
pornire de la televizor. celei a fişierului din televizorul dvs, faceţi clic
Dacă televizorul este conectat la Internet, pe aceasta pentru a salva fişierul în unitatea
acesta afişează la pornire un mesaj despre flash USB.
disponibilitatea unui software nou. 6. Utilizând utilitarul de arhivare, extrageţi
fişierul *.zip în folderul ‘actualizări’ din
Ajutor pe ecran unitatea flash USB.
Înainte de a actualiza Asistenţa pe ecran, 7. Fişierul Asistenţă *.upg este extras.
asiguraţi-vă că aveţi următoarele: 8. Deconectaţi memoria flash USB de la PC.
 O unitate flash USB goală. Unitatea flash
USB trebuie să fie formatată FAT sau  Nu opriţi televizorul şi nu îndepărtaţi
DOS. unitatea flash USB în timpul actualizării.
 Nu utilizaţi o unitate hard disk USB.  Dacă se produce o pană de curent în
 Un PC cu acces la Internet. timpul actualizării, nu îndepărtaţi
unitatea flash USB din televizor.
 Un utilitar de arhivare care acceptă
Televizorul va continua actualizarea
formatul de fişier ZIP (de exemplu,
imediat ce alimentarea este reluată.
WinZip pentru Microsoft Windows sau
Stufflt pentru Macintosh).  Dacă apare o eroare în timpul
actualizării, reîncercaţi procedura. Dacă
Înainte de a actualiza Asistenţa, verificaţi eroarea reapare, contactaţi Philips
versiunea curentă instalată pe televizorul dvs. Consumer Care.
Dacă versiunea de Asistenţă de pe
televizorul dvs. este anterioară versiunii 1. Porniţi televizorul.
disponibile la www.philips.com/support, 2. Conectaţi unitatea flash USB care conţine
descărcaţi şi instalaţi ultimul fişier Asistenţă. fişierul Asistenţă *.upg la conectorul USB de
pe televizor. Deconectaţi toate celelalte
1. Apăsaţi . dispozitive USB de la televizor.
2. Selectaţi [Asistenšă], apoi apăsaţi OK. 3. Apăsaţi .
Este afişată Asistenţa pe ecran.
4. Selectaţi [Configurare] > [Setări
3. Selectaţi Date tehnice > Dimensiuni. software] > [Actualizari locale].
Navigaţi la ultima pagină a acestei secţiuni şi Apare ecranul de actualizări.
notaţi numărul versiunii.
5. Selectaţi fişierul Asistenţă „*.upg” şi apăsaţi
Notă: Numărul versiunii este un număr din OK.
12 cifre, unde ultima cifră indică versiunea de
Asistenţă instalată în televizorul dvs. De Un mesaj va afişa stadiul actualizării. Urmaţi
exemplu, dacă versiunea din televizor este instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza
'3139 137 03583', '3' reprezintă versiunea actualizarea şi reporniţi televizorul.
de Asistenţă instalată curent.

RO 49
Reinstalaši televizorul
Reinstalarea televizorului dvs. resetează toate
setările de imagine şi de sunet şi reinstalează
toate canalele televizorului.
1. Apăsaţi .
2. Selectaţi [Configurare] > [Setări TV] >
[Reinstalare televizor], apoi apăsaţi OK.
3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

RO 50
5 Conectarea Antenă
NonPu blish

Localizaţi conectorul antenei din spatele

Română
televizorului televizorului. Introduceţi în siguranţă cablul
antenei în conectorul antenei.
Notă: Pentru a recepţiona DVB-S,
introduceţi cablul antenei în SAT (DVB-S)
Primele conexiuni conectorul de pe partea laterală a
televizorului. Este disponibil numai pe
Alimentare
NonPu blish
anumite modele.
Asiguraţi-vă că mufa de alimentare din priza
de perete este accesibilă în orice moment.
Atunci când deconectaţi cablul de
alimentare, trageţi întotdeauna de ştecher,
niciodată de cablu.
Deşi acest televizor are un consum foarte
redus de energie în standby, opriţi televizorul
utilizând comutatorul de la partea inferioară
a acestuia dacă nu-l utilizaţi o perioadă mai
mare de timp.

Despre cabluri
Imagine ansamblu
NonPu blish

Înainte să conectaţi dispozitivele la televizor,


verificaţi ce conexiuni sunt disponibile pe
dispozitiv. Conectaţi dispozitivul la televizor
cu conexiunea de cea mai bună calitate
disponibilă. Cablurile de bună calitate asigură
un bun transfer al imaginii şi sunetului.
Conexiunile indicate în prezentul manual de
utilizare sunt numai recomandări. Alte soluţii
sunt posibile.
Sugestie: Dacă dispozitivul dvs. are numai
conectori compoziţi/RCA, utilizaţi un
adaptor SCART-RCA pentru a conecta
dispozitivul la un conector SCART pe
televizor.

RO 51
Adăugaši dispozitivele dvs. Faceţi să corespundă culorile conectorilor Y
Atunci când aţi conectat un dispozitiv la Pb Pr cu mufele cablurilor atunci când
televizor, adăugaţi întotdeauna acest conectaţi. Y Pb Pr poate primi semnale TV
dispozitiv ca un element în meniul acasă. Cu de înaltă definiţie (HD).
acest element în meniul acasă, puteţi comuta
uşor pentru a vizualiza de pe acest dispozitiv.
Pentru a adăuga un nou dispozitiv, apăsaţi
, apoi selectaţi [Adăugaši dispozitivele
dvs.]. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
HDMI
O conexiune HDMI are cea mai bună
calitate a imaginii şi a sunetului.
 Un cablu HDMI combină semnalele
video şi audio. Utilizaţi HDMI pentru
semnale televiziune de înaltă definiţie
(HD) şi pentru a activa EasyLink.
 Conectorul HDMI ARC de pe televizor
prezintă funcţionalitatea HDMI ARC.
Aceasta permite ieşirea audio a
televizorului la un dispozitiv compatibil
HDMI ARC. SCART
 Nu utilizaţi un cablu HDMI mai lung de Un cablu SCART combină semnalele video şi
5 metri. audio. Conectorii SCART pot primi semnale
video RGB, dar nu pot primi semnale TV de
înaltă definiţie (HD).

Y Pb Pr
Utilizaţi conexiunea YPbPr componentă
video împreună cu o conexiune Audio
Stânga şi Dreapta pentru sunet.

RO 52
4. EXT 3 Component (Y Pb Pr) : Intrări
Prezentarea conectorilor analogice audio şi video de la dispozitive
TV

Română
analogice sau digitale cum ar fi DVD playere
sau console de jocuri.
Posterior 5. : Ieşire audio stereo pentru căşti
NonPu blish

normale sau căşti pentru ureche.


Partea inferioară
NonPu blish

1. REŠEA: Intrare de date de la o reţea.


2. EXT 2 (SCART): Intrări analogice audio şi
video de la dispozitive analogice sau digitale 1. EXT 1 (SCART): Intrări analogice audio şi
cum ar fi DVD playere sau console de jocuri. video de la dispozitive analogice sau digitale
3. SERV. U: Numai pentru utilizarea de către cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.
personalul de service. 2. DIGITAL AUDIO OUT: Ieşire digitală
audio pentru aparate home theater şi alte
sisteme digitale audio.
3. HDMI: Intrări digitalele audio şi video de
la dispozitive digitale de înaltă definiţie cum
ar fi playere Blu-ray.

RO 53
4. HDMI ARC: În plus faţă de o
funcţionalitate HDMI obişnuită, ieşiri audio
televizor la un dispozitiv compatibil HDMI
ARC, precum un sistem home theatre.
5. AUDIO IN: Intrare audio de la un
computer.
6. ANTENNA: Intrare semnal de la o
antenă, cablu sau satelit.
7. VGA: Intrare video de la un computer.
Parte laterală
NonPu blish

2. USB: Intrări date de la dispozitive USB de


stocare.
3. IC (Interfašă comună): Slot pentru un
Modul de acces condiţionat (CAM).
4. CARD SD: Slot pentru un card de
memorie SD.

1. HDMI: Intrări digitale audio şi video de la


dispozitive digitale de înaltă definiţie cum ar fi
playere Blu-ray.

Conectarea dispozitivelor
Player Blu-ray disc
Utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta playerul Blu-ray la un conector HDMI de la partea
inferioară a televizorului.

RO 54
Player DVD
Utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta DVD playerul la un conector HDMI de la partea inferioară

Română
a televizorului.

Recorder DVD
Mai întâi, utilizaţi două cabluri de antenă pentru a conecta antena la DVD recorder şi la televizor.

La final, utilizaţi un cablu SCART pentru a conecta DVD recorderul la un conector SCART de la
partea inferioară a televizorului.

RO 55
Sistem Home Theatre
Mai întâi, utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

Apoi utilizaţi un cablu RCA audio digital pentru a conecta dispozitivul la televizor.

Sincronizare audio şi video (sinc) EasyLink


Dacă sunetul nu se potriveşte cu imaginea Pentru a dezactiva automat boxele
de pe ecran, puteţi seta o întârziere pe televizorului atunci când conţinutul este
majoritatea Sistemelor Home Theatre DVD redat de pe Sistemul Home Theatre, activaţi
pentru a potrivi sunetul şi imaginea. EasyLink. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Conectarea televizorului >
Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink >
Configurare boxe televizor (Pagina 66).

RO 56
Dig. receptor/satelit
Mai întâi, utilizaţi două cabluri de antenă pentru a conecta antena la receptor şi la televizor.

Română
La final, utilizaţi un cablu SCART pentru a conecta receptorul la spatele televizorului.

Dig. receptor şi DVD-R


Mai întâi, utilizaţi trei cabluri de antenă pentru a conecta receptorul digital şi DVD recorderul la
televizor.

RO 57
Apoi utilizaţi un cablu SCART pentru a conecta receptorul digital la televizor.

La final, utilizaţi două cabluri SCART pentru a conecta cele două dispozitive şi televizorul.

Dig. receptor, DVD-R şi HTS


Mai întâi, utilizaţi trei cabluri de antenă pentru a conecta cele două dispozitive şi televizorul.

RO 58
Apoi utilizaţi două cabluri SCART pentru a conecta receptorul digital la DVD Recorder şi DVD
Recorderul la televizor.

Română
Apoi utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta Sistemul Home Theatre la televizor.

La final, utilizaţi un cablu RCA audio digital pentru a conecta Sistemul Home Theatre la televizor.

RO 59
Dig. Receptor HD
Mai întâi, utilizaţi două cabluri de antenă pentru a conecta receptorul Digital HD la televizor.

Utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta receptorul Digital HD la televizor.

Activare mod jocuri


Conectare mai multe Pentru a preveni întârzierea imaginii, setaţi
dispozitive televizorul la modul [Joc].
1. Apăsaţi .
Consolă jocuri 2. Selectaţi [Imagine inteligentă] > [Joc],
apoi apăsaţi OK.
Cele mai practice conexiuni pentru o
3. Apăsaţi pentru a ieşi.
consolă de jocuri sunt în partea laterală a
televizorului. Cu toate acestea, mai mulţi
conectori sunt disponibili la partea din spate
a televizorului dacă sunt necesari.

RO 60
Cele mai practice conexiuni pentru o consolă de jocuri sunt în partea laterală a televizorului.

Română
Dacă nu puteţi utiliza conectorul lateral, utilizaţi cablul HDMI sau EXT2 (YPbPr şi Audio L/R) pentru
a conecta consola de jocuri la spatele televizorului. (La anumite modele, EXT2 are eticheta EXT3).

RO 61
Dig. cameră
Pentru a vizualiza imagini pe camera dvs.
digitală, conectaţi-o la conectorul USB din
partea laterală a televizorului. Porniţi camera
digitală. Dacă nu apare automat conţinutul
camerei dvs., poate fi necesar să activaţi
Protocolul de transfer imagini (PTP) pe
cameră. Consultaţi manualul de utilizare al
camerei pentru instrucţiuni.

Dig. cameră video


Conexiunea cea mai practică pentru o cameră video este în partea laterală a televizorului.

În caz contrar, utilizaţi un cablu HDMI sau component video şi cablu audio (YPbPr şi Audio L/R)
pentru a conecta camera video la spatele televizorului.

RO 62
Decodor de canale 3. Setaţi canalul pe care doriţi să-l decodaţi.
4. Selectaţi [Stare], apoi locaţia decodorului.
NonPu blish

Înainte de a utiliza un decodor digital SCART

Română
5. Apăsaţi OK.
de canale, selectaţi canalul pe care doriţi să-l
decodaţi şi atribuiţi decodorul la conectorul
SCART.
1. Apăsaţi .
2. Selectaţi [Configurare] > [Setări canal] >
[Decoder] > [Canal].
PC
NonPu blish

Conectaţi un calculator utilizând unul dintre următoarele cabluri:


Cablu HDMI

Cablu DVI-HDMI

RO 63
Cablu HDMI şi adaptor HDMI-DVI

Cablu VGA

1. Apăsaţi .
Utilizarea Philips Easylink 2. Selectaţi [Configurare] > [Setări TV] >
[EasyLink] > [Activ] sau [Oprit], apoi
Activarea sau dezactivarea EasyLink
NonPu blish
apăsaţi OK.
Philips EasyLink asigură mai multe
caracteristici care vă permit să controlaţi Caracteristici EasyLink
dispozitivele care sunt conectate prin NonPu blish

intermediul HDMI. Dispozitivele conectate Cu Philips EasyLink activat, sunt disponibile


trebuie să accepte standardul HDMI-CEC următoarele caracteristici:
standard şi trebuie configurate în mod Redare la o singură atingere
adecvat pentru ca EasyLink să funcţioneze. Atunci când redaţi conţinut de pe un
Notă: Funcţionalitatea HDMI-CEC este dispozitiv compatibil HDMI-CEC, televizorul
cunoscută prin alte nume ale altor mărci. comută din poziţia standby şi comută la sursa
Unele exemple sunt Anynet (Samsung), corectă.
Aquos Link (Sharp) sau BRAVIA Sync Trecerea la modul standby cu o singură
(Sony). Nu toate mărcile sunt complet atingere
compatibile cu Philips EasyLink. Atunci când vă conectaţi televizorul la un
Pentru a activa sau dezactiva EasyLink dispozitiv compatibil HDMI-CEC, apăsând
Notă: Nu activaţi caracteristica Philips de pe telecomanda televizorului se comută
EasyLink dacă nu intenţionaţi să o utilizaţi. televizorul şi toate dispozitivele HDMI
conectate în modul standby.

RO 64
Controlul sonorului sistemului Pentru a activa comutarea automată
Atunci când vă conectaţi televizorul de subtitrare

Română
exemplu la un Sistem Home Theatre (HTS) 1. Apăsaţi .
compatibil HDMI-CEC, boxele televizorului 2. Selectaţi [Configurare] > [Setări TV] >
se dezactivează automat, iar semnalul de la [EasyLink] > [Comutare automată
televizor este redat prin HTS. subtitrare].
Pentru mai multe informaţii despre controlul 3. Selectaţi [Activ], apoi apăsaţi OK pentru a
sistemului audio şi despre alte tipuri de activa.
configuraţii ale boxelor televizorului, Mod numai audio
consultaţi Conectarea televizorului >
Modul numai audio vă permite să redaţi
Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink >
semnal audio de pe un dispozitiv Philips
Boxe televizor (Pagina 66).
EasyLink conectat prin boxele televizorului în
Telecomanda EasyLink timp ce televizorul se află în standby.
Telecomanda EasyLink vă permite să
Apăsaţi pentru a primi sunet de la
controlaţi dispozitivele compatibile dispozitivul Philips EasyLink conectat.
HDMI-CEC utilizând telecomanda Dacă este disponibil, modul numai audio
televizorului. este activat.
Pentru a activa telecomanda EasyLink, Acceptaţi solicitarea de pe televizor pentru a
consultaţi Conectarea televizorului > activa modul numai audio.
Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink>  Controlaţi redarea audio cu
Activarea sau dezactivarea telecomenzii telecomanda televizorului.
EasyLink (Pagina 65).
Activarea sau dezactivarea telecomenzii
Legătură Pixel Plus
EasyLink
Dispozitivele Philips EasyLink conectate pot NonPu blish

aplica propria lor procesare a calităţii imaginii Atenšie: Aceasta este o setare avansată.
unui clip video, înainte de a-l transfera pe Verificaţi că toate dispozitivele compatibile
televizor. Aceasta poate interfera cu HDMI-CEC conectate acceptă această
procesarea imaginii televizorului. Permite setare. Dispozitivele care nu acceptă această
Legăturii Pixel Plus să decupleze procesarea setare nu vor răspunde la comenzile de la
calităţii imaginii de la dispozitivele Philips telecomanda televizorului.
EasyLink conectate. 1. Apăsaţi .
Pentru a activa legătura Pixel Plus 2. Selectaţi [Configurare] > [Setări TV] >
1. Apăsaţi . [EasyLink] > [Telecomandă cu EasyLink] >
2. Selectaţi [Configurare] > [Setări TV] > [Activ] sau [Oprit].
[EasyLink] > [Legătură Pixel Plus] > [Activ]. 3. Apăsaţi OK pentru a activa.
3. Apăsaţi OK pentru a activa.
Note:
Comutare automată subtitrare  Dacă nu puteţi ieşi din meniul
Comutarea automată subtitrare afişează dispozitivului conectat, apăsaţi .
subtitrările de pe sistemul Home Theatre  Pentru a comuta înapoi la comanda
compatibil Philips EasyLink pe imaginea video televizorului, apăsaţi şi selectaţi
a televizorului. Imaginea video este astfel [Vizionare TV].
lăţită pe întregul ecran al televizorului, fără a  Pentru a controla un alt dispozitiv,
fi necesară crearea unei bare de subtitrare apăsaţi şi selectaţi dispozitivul din
separate la partea inferioară a ecranului. meniul acasă.

RO 65
 Un sumar al butoanelor EasyLink pe Configurare boxe televizor
care le puteţi utiliza cu telecomanda
NonPu blish

De obicei conectaţi televizorul la un


televizorului este disponibil la dispozitiv compatibil HDMI-CEC, precum un
Conectarea televizorului > Utilizarea
HTS, utilizând atât un cablu HDMI pentru
caracteristicii Philips EasyLink >
semnalul video, cât şi un cablu audio digital
Butoane EasyLink (Pagina 66).
pentru semnalul audio. Puteţi scoate
Butoanele EasyLink semnalul audio al televizorului numai prin
cablul, cu condiţia ca atât televizorul, cât şi
NonPu blish

Controlaţi dispozitivele compatibile


dispozitivul să fie compatibile HDMI ARC
HDMI-CEC cu următoarele butoane de pe (consultaţi Conectarea televizorului >
telecomanda televizorului. Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink >
 OK: Porneşte, întrerupe sau reia Utilizarea HDMI ARC (Pagina 67)).
redarea pe dispozitivul conectat.
Activează de asemenea o selecţie sau Configurare boxe televizor
accesează meniul dispozitivului. 1. Apăsaţi .
 (Anterior) / (Următorul): Caută 2. Selectaţi [Configurare] > [Setări TV] >
înapoi şi înainte pe dispozitivul conectat. [EasyLink] > [Boxe TV].
 Butoane numerice:Atunci când EasyLink 3. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni,
este activat, selectează un titlu, un apoi apăsaţi OK:
capitol sau o piesă.  [Oprit]: Opriţi boxele televizorului.
 (Opšiuni): Afişează meniul  [Activ]: Porniţi boxele televizorului.
dispozitivului conectat. Atunci când  [EasyLink]: Semnalul audio al
este apăsat, se afişează meniul
televizorului este în continuare transmis
televizorului.
prin boxele televizorului. Comutaţi
 (Standby): Apăsaţi pentru a activa
semnalul audio al televizorului la
trecerea la modul standby cu o singură dispozitivul audio HDMI-CEC conectat
atingere. Aceasta comută televizorul şi prin meniul de experimentare.
dispozitivul conectat la modul standby.  [Pornire autom. EasyLink]: Opreşte
Alte butoane EasyLink sunt disponibile prin automat boxele televizorului şi transferă
intermediul Telecomenzii pe ecran (OSRC). semnalul audio al televizorului la
Pentru a accesa OSRC dispozitivul audio HDMI-CEC conectat.
1. În timp ce vizionaţi un program la un
dispozitiv conectat, apăsaţi .
2. Selectaţi [Afişare telecomandă], apoi
apăsaţi OK.
3. Utilizaţi Butoane pentru navigare şi OK
pentru a selecta şi a utiliza un buton pe
ecran.
4. Apăsaţi pentru a ieşi.

RO 66
Comutare semnal audio televizor în meniul  [Amplificator]: Transmite semnalul
de experimentare audio prin dispozitivul HDMI-CEC

Română
Dacă [EasyLink] sau [Pornire autom. conectat. Dacă modul sistem audio nu
EasyLink] sunt selectate, accesaţi meniul de este activat pe dispozitiv, semnalul audio
experimentare pentru a comuta semnalul se va transmite în continuare din boxele
audio al televizorului. televizorului dacă [EasyLink] a fost
1. Când priviţi la televizor, apăsaţi . selectat. Dacă [Pornire autom.
2. Selectaţi [Boxe], apoi apăsaţi OK. EasyLink] a fost activat, televizorul
3. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni, solicită dispozitivului conectat să comute
apoi apăsaţi OK: la modul sistem audio.
 [Televizor]: Pornit în mod prestabilit.
Transmite semnalul audio al
televizorului prin boxele televizorului
până când dispozitivul audio HDMI-CEC
conectat comută la control sistem
audio. După aceea semnalul audio al
televizorului este transmis prin
dispozitivul conectat.
Utilizarea HDMI ARC
Conectorul HDMI 1 este compatibil cu HDMI Audio Return Channel (ARC). Utilizaţi-l pentru a
scoate semnalul audio digital către un Sistem Home Theatre HDMI.

HDMI ARC vă permite să utilizaţi Philips 1. Apăsaţi .


EasyLink pentru a scoate semnalul audio al 2. Selectaţi [Configurare] > [Setări TV] >
televizorului direct la un dispozitiv audio [EasyLink] > [HDMI 1 - ARC] > [Activ] sau
conectat, fără necesitatea unui cablu audio [Oprit].
digital suplimentar. 3. Apăsaţi OK pentru a activa.
Asiguraţi-vă că dispozitivul este compatibil
HDMI-CEC şi ARC şi că televizorul este
conectat la dispozitiv utilizând un cablu
HDMI ataşat la conectorii HDMI ARC.
Activare sau dezactivare HDMI ARC
Notă: Activarea HDMI ARC adaugă în mod
automat dispozitivul la meniul acasă.

RO 67
Urmărirea unui serviciu CAM
Utilizarea unui CAM Dacă un modul CAM este introdus şi
abonamentul este plătit, televizorul afişează
Introducerea şi activarea unui CAM
NonPu blish
programul furnizorului de servicii TV digitale.
Atenšie: Asiguraţi-vă că urmaţi instrucţiunile Aplicaţiile, funcţionarea lor, conţinutul şi
descrise mai jos. Inserarea eronată a mesajele de pe ecran variază în funcţie de
Modulului de acces condiţionat (CAM) serviciul CAM.
poate avaria atât modulul CAM, cât şi
televizorul.
Note:
Introduceši cardul SD
 Acest televizor acceptă atât CI, cât şi Dimensiune memorie
CI+. CI+ permite furnizorilor de servicii NonPu blish

să ofere programe digitale HD premium Pentru a descărca filme închiriate de pe Net


cu un nivel înalt de protejare la copiere. TV, introduceţi un card de memorie SD în
 Consultaţi documentaţia primită de la slotul pentru card SD al televizorului. Odată
operatorul de servicii despre cum se formatat, lăsaţi cardul permanent în slot.
introduce cardul în Modul de acces Dimensiune memorie SD
condiţionat. Utilizaţi un card de memorie SD
neinscripţionat. Cardul SD trebuie să aibă o
capacitate minimă de stocare de 4 GB.
Pentru video de înaltă definiţie, utilizaţi un
card SD cu capacitate de cel puţin 8 GB.
Atenšie: Asiguraţi-vă că urmaţi instrucţiunile
descrise în Conectarea televizorului >
Introducere card SD > Introducere şi
formatare (Pagina 69). Introducerea greşită a
cardului SD vă poate deteriora cardul SD.
1. Opriţi televizorul. Orice conţinut existent pe cardul SD va fi
2. Respectând instrucţiunile tipărite de pe şters înaintea descărcării filmelor închiriate.
CAM, introduceţi uşor modulul CAM în Notă: Acest televizor are un slot standard de
Interfaţa comună de pe partea laterală a card SD, iar cardul SD este destinat numai
televizorului. utilizării în Magazinul video.
3. Împingeţi modulul CAM în interior şi
aşteptaţi activarea modulului CAM. Activarea
poate dura câteva minute. Nu scoateţi
modulul CAM din slot când este utilizat,
deoarece serviciile digitale vor fi dezactivate.
Accesarea serviciilor CAM
NonPu blish

1. După instalarea şi activarea CAM, apăsaţi


.
2. Selectaţi [Interfata generala], apoi apăsaţi
OK.
3. Selectaţi furnizorul CAM şi apăsaţi OK.

RO 68
Introducere şi formatare

Română
1. Porniţi televizorul.
2. Înainte de a introduce cardul de memorie
SD, scoateţi Modulul de acces condiţionat
din televizor.
3. Introduceţi un card de memorie SD cu
eticheta frontală spre exterior în slotul SD
card. Televizorul va începe automat să
formateze.
4. Lăsaţi cardul SD permanent în slot.

RO 69
6 Depanare Ledul de Standby al televizorului luminează
roşu intermitent:
Scoateţi cablul de alimentare din priză.
Aşteptaţi până când televizorul se răceşte
Contactaši-ne înainte de a reconecta cablul de alimentare.
Dacă ledul luminează în continuare roşu
Dacă nu puteţi soluţiona o problemă, intermitent, contactaţi Philips Consumer
consultaţi secţiunea Întrebări frecvente Care.
pentru acest televizor la Aši uitat codul pentru a debloca o
www.philips.com/support. caracteristică de blocare pentru copii
Dacă problema rămâne nerezolvată, Tastaţi ‘8888’.
contactaţi centrul de asistenţă Philips Meniul televizorului este afişat într-o limbă
Consumer Care din ţara dvs., din cele listate greşită:
în prospectul care însoţeşte produsul dvs. Schimbaţi meniul televizorului în limba
Notaţi modelul şi seria televizorului preferată.
dumneavoastră înainte de a contacta Philips. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Aceste numere sunt tipărite pe spatele Configurare televizor > Modificare setări
televizorului şi pe ambalaj. limbi > Limbă meniu (consultati "Limbă
Avertisment: Nu încercaši să reparaši meniu" la pagina 42).
dumneavoastră televizorul. Aceasta ar
putea cauza răni grave, daune ireparabile La pornirea/oprirea/comutarea în modul
pentru televizorul dvs. sau anularea Standby a televizorului, auziši un sunet
garanšiei. scâršâitor din carcasa televizorului:
Nu este necesară nicio acţiune. Sunetul
indică dilatarea şi contractarea normală a
Probleme generale televizorului pe măsură ce acesta se
încălzeşte şi se răceşte. Acesta nu
referitoare la televizor influenţează performanţa televizorului.
Atunci când televizorul se află în modul
Televizorul nu porneşte: standby, este afişat un ecran de pornire
 Scoateţi cablul de alimentare din priză. splash, apoi revine la modul standby.
Aşteptaţi un minut şi apoi reconectaţi-l. Acest comportament este normal. Ecranul
 Verificaţi conectarea corespunzătoare a de pornire este afişat atunci când televizorul
cablului de alimentare. este deconectat de la reţea şi reconectat.
 Verificaţi că comutatorul de alimentare Pentru a porni televizorul din standby,
de la spatele/partea inferioară a apăsaţi pe telecomandă sau apăsaţi orice
televizorului este activat. tastă de pe partea laterală a televizorului.
Televizorul nu răspunde la telecomandă sau
la controalele laterale atunci când este
pornit Probleme legate de canalele
Televizorul necesită o anumită perioadă televizate
pentru a porni. În acest timp, televizorul nu
va răspunde la telecomanda sau la Canalele instalate deja nu apar în lista de
controalele laterale. Acest comportament canale:
este normal. Verificaţi dacă este selectată lista corectă de
canale.

RO 70
Nu s-au găsit canale digitale în timpul Imaginea nu se potriveşte pe ecran - este
instalării: prea mare sau prea mică:

Română
Verificaţi dacă televizorul acceptă DVB-T, Încercaţi să utilizaţi alt format de imagine.
DVB-C or DVB-S în ţara dumneavoastră. Pozišia imaginii pe ecran este incorectă.
Consultaţi lista de ţări de pe partea din spate Semnalele de imagine de la anumite
a televizorului. dispozitive nu se încadrează corect în ecran.
Verificaţi semnalul de ieşire al dispozitivului.
Imaginea este codată:
Probleme legate de imagine S-ar putea să aveţi nevoie de un Modul de
acces condiţionat pentru a accesa conţinutul.
Televizorul este pornit, dar nu există Consultaţi operatorul dumneavoastră.
imagine sau imaginea este distorsionată:
 Verificaţi dacă antena este corect Pe ecranul televizorului apare un banner tip
conectată la televizor. „etichetă electronică”, banner care afişează
 Verificaţi dacă este selectat dispozitivul informašii:
corect ca sursă pentru televizor. Televizorul este în modul [Shop]. Îndepărtaţi
 Verificaţi dacă dispozitivul extern sau eticheta electronică prin setarea televizorului
sursa sunt conectate corespunzător. la modul [Acasa], apoi reporniţi televizorul.
Consultaţi Configurarea televizorului >
Există sunet, dar fără imagine:
Modificarea altor setări > Locašie televizor
Verificaţi dacă setările de imagine sunt setate
(Pagina 48) pentru informaţii suplimentare.
corect.
Afişajul PC pe televizor nu este stabil:
Semnalul TV este slab din cauza conexiunii
antenei:  Verificaţi dacă PC-ul dumneavoastră
utilizează rezoluţia şi rata de
 Verificaţi dacă antena este corect
reîmprospătare acceptate.
conectată la televizor.
 Setaţi formatul de imagine al
 Difuzoarele, dispozitivele audio fără
televizorului la nescalat.
împământare, lumina neonului, clădirile
înalte sau munţii pot influenţa calitatea
imaginii. Dacă este posibil, încercaţi să
îmbunătăţiţi calitatea semnalului
Probleme legate de sunet
schimbând direcţia antenei sau mutând
Televizorul are imagine, dar nu are sunet:
dispozitivele departe de televizor.
Dacă nu este detectat niciun semnal audio,
 În cazul în care semnalul este slab doar
televizorul opreşte automat ieşirea audio -
pentru un canal, efectuaţi reglarea fină a acest lucru nu indică existenţa unei
acestuia.
defecţiuni.
Dispozitivele conectate produc o calitate  Verificaţi dacă toate cablurile sunt
slabă a imaginii conectate corespunzător.
 Verificaţi dacă dispozitivele sunt corect  Verificaţi ca volumul să nu fie setat la 0.
conectate.  Verificaţi ca sunetul să nu fie conectat
 Verificaţi dacă setările de imagine sunt pe Mute.
setate corect.  Verificaţi ca difuzoarele TV să fie setate
Televizorul nu mi-a salvat setările: pe meniul de sunet.
Verificaţi dacă locaţia televizorului este setată  Verificaţi ca ieşirea video a televizorului
la setarea acasă. Acest mod vă oferă să fie conectată la intrarea audio a
flexibilitatea de a schimba şi salva setările. dispozitivului activat compatibil HDMI
CEC/EasyLink HTS. De la difuzoarele
HTS ar trebui să poată fi auzit sunetul.

RO 71
Televizorul afişează imaginea, dar calitatea
sunetului este slabă: Probleme de conectivitate
Verificaţi dacă setările de imagine sunt setate USB
corect.
Televizorul afişează imaginea, dar sunetul se USB conšinutul dispozitivului USB nu este
aude de la o singură boxă: afişat:
Verificaţi dacă balansul sunetului este setat la  Verificaţi dacă dispozitivul de stocare
mijloc. USB este setat pe compatibil cu „Mass
Storage Class”, după cum este descris în
documentaţia dispozitivului
Probleme legate de dumneavoastră.
conexiunea HDMI  Verificaţi dacă dispozitivul de stocare
USB este compatibil cu televizorul.
Există probleme cu dispozitivele HDMI:  Verificaţi dacă formatele fişierelor audio
şi imagine sunt acceptate de televizor.
 Observaţi că suportul HDCP
(High-bandwidth Digital Content Fişierele audio şi de imagine nu sunt redate
Protection - Protecţie Conţinuturi sau afişate lin:
Digitale pentru Lăţime de bandă mare) Performanţa de transfer a dispozitivului USB
poate mări durata necesară televizorului poate limita rata de transfer către televizor,
pentru a afişa conţinutul de la un cauzând o redare slabă.
dispozitiv HDMI.
 Dacă televizorul nu recunoaşte
dispozitivul HDMI şi nicio imagine nu Probleme de conectare la
este afişată pe ecran, încercaţi să
comutaţi sursa de la un dispozitiv la altul rešea
şi înapoi.
 Dacă există întreruperi intermitente de (Se aplică numai anumitor moduri.)
sunet, verificaţi dacă setările de ieşire Net TV nu funcšionează
din dispozitivul HDMI sunt corecte. În cazul în care conexiunea la router este
 Dacă utilizaţi un adaptor sau un cablu realizată corect, verificaţi conexiunea
HDMI - DVI, asiguraţi-vă că este routerului la Internet.
conectat un cablu suplimentar la Parcurgerea pe PC sau accesul la Net TV
AUDIO L/R sau la AUDIO IN (numai sunt lente.
mini-jack). Consultaţi manualul de utilizare ale
router-ului pentru informaţii despre rata de
Nu puteši utiliza caracteristici EasyLink: transfer şi alţi factori ai calităţii semnalului.
Verificaţi ca dispozitivele HDMI sunt Aveţi nevoie de o conexiune de Internet cu
compatibile HDMI-CEC. Caracteristicile viteză mare pentru routerul dvs.
EasyLink funcţionează numai cu dispozitive
care sunt compatibile HDMI-CEC.
Dacă un dispozitiv audio compatibil HDMI
CDC este conectat la televizor, iar
televizorul nu afişează nicio pictogramă
pentru mut sau volum atunci când sunetul
este anulat, mărit sau micşorat.
Acest comportament este normal atunci
când un dispozitiv compatibil HDMI CEC
este conectat.

RO 72
7 Date tehnice  Caracteristici avansate imagine Pixel
Precise HD

Română
 Procesare 1080p 24/25/30/50/60 Hz
 LCD de 100 Hz
Imagine ansamblu
NonPu blish
Sunet
Informaţiile despre produs pot fi modificate  Putere de ieşire (RMS): 20 W
fără preaviz. Pentru informaţii detaliate  Incredible Surround
despre produs, consultaţi site-ul  Sunet clar
www.philips.com/support.  Dynamic Bass Enhancement
 Mono/Stereo/NICAM
Putere şi recepšie
NonPu blish
Rezolušii de afişare
Alimentare NonPu blish

 Sursă de alimentare reţea: CA 220-240 Formate computer - HDMI


V~, 50-60 Hz (Rezolušie -rată de reîmprospătare)
 Putere consumată în standby: < 0,15 W 640 x 480 - 60Hz
 Temperatura ambientală: 5 până la 40 800 x 600 - 60Hz
de grade Celsius 1024 x 768 - 60Hz
 Pentru consum de energie în modul 1360 x 768 - 60Hz
standby, consultaţi specificaţiile 1280 x 1024 - 60Hz
produsului la 1600 x 1200 - 60Hz
(http://www.philips.com/support). 1920 x 1080 - 60Hz
Recepšie
Formate computer - VGA
 Intrare antenă: 75 ohm coaxial (IEC75)
(Rezolušie -rată de reîmprospătare)
 Sistem TV: DVB COFDM 2 K/8 K,
640 x 480 - 60Hz
 Redare video: NTSC, PAL, SECAM 800 x 600 - 60Hz
 Televiziune digitală: MPEG-4, DVB-T 1024 x 768 - 60Hz
(terestră), DVB-C (prin cablu), DVB-S * 1360 x 768 - 60Hz
(satelit), MHP (Multimedia Home 1280 x 1024 - 60Hz
Platform - Disponibilă numai în Italia). 1600 x 1200 - 60Hz
 Benzi pentru tuner: VHF, UHF, 1920 x 1080 - 60Hz
S-Channel, Hyperband
Formate video
Disponibil numai pe anumite modele.
(Rezolušie -rată de reîmprospătare)
480i - 60Hz
Afişaj şi sunet 480p - 60Hz
576i - 50Hz
Imagine / Afişaj 576p - 50Hz
 Tip afişaj: LCD Full HD W-UXGA 720p - 50Hz, 60Hz
 Dimensiune diagonală: 1080i - 50Hz, 60Hz
- 32 inci / 81 cm 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 37 inci / 94 cm
- 40 inci / 102 cm
- 46 inci / 117 cm
Multimedia
 Raport lăţime/lungime: Ecran panoramic Conexiuni multimedia acceptate
16:9
 Rezoluţie panou: 1920x1080p, 100 Hz

RO 73
 USB (formatat FAT sau DOS; Fişiere audio/video DLNA acceptate
compatibil numai cu Mass Storage
Class) WMV (*.wmv):
 Slot pentru card SD video: WMV9/VC1
 Ethernet UTP5 MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob):
Fişiere imagine acceptate audio: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3,
LPCM, AC3
 JPEG (*.jpg)
MPEG-4 (*.mp4):
Fişiere audio/video acceptate* video: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF),
AVI (*.avi): MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD)
video: MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP audio: AAC-LC, HE-AAC
audio: MPEG Layer 2/3, AC3 MKV (*.mkv):
MPEG (*.mpg, *.mpeg, *.vob): video: H.264
video: MPEG-1, MPEG-2 audio: HE-ACC, AC3
MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob):
audio: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3,
LPCM, AC3
Conectivitate
MPEG-4 (*.mp4): Posterior
video: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF, L4-HD)  EXT 2: SCART (RGB/CVBS)
audio: AAC-LC, HE-AAC  EXT 3: Component (Y Pb Pr), Audio
*Denumirile fişierelor multimedia nu L/R
trebuie să depăşească 128 de caractere.  Căşti: Mini jack stereo de 3,5 mm
Fişiere audio/video acceptate*  SERV.U: Port pentru service
WMV (*.wmv):  Reţea: Ethernet
video: WMV9/VC1 Partea inferioară
WMA (*.wma):  EXT 1: SCART (RGB/CVBS)
audio: WMA (v2 - v9.2)  HDMI(1) ARC: HDMI Audio Return
MKV (*.mkv): Channel
video: H.264  HDMI(2)/(3): HDMI
audio: HE-AAC, AC3  IEŞIRE AUDIO DIGITALĂ: Coaxială
*Denumirile fişierelor multimedia nu  INTRARE AUDIO: Mini jack stereo de
trebuie să depăşească 128 de caractere. 3,5 mm DVI/VGA
Software-ul pentru server-ul media  Antenă: 75 ohm coaxial
compatibil DLNA şi acceptat  VGA: Intrare PC
 Windows Media Player (pentru Parte laterală
Microsoft Windows)  HDMI
 Twonky Media (pentru Microsoft  USB
Windows şi Mac OS X)  Card SD
 Sony Vaio Media Server (pentru  Interfaţă comună: CI
Microsoft Windows)
 TVersity (pentru Microsoft Windows)
 Nero MediaHome Dimensiuni
 DiXiM (Microsoft Windows XP) NonPu blish

 Macrovision Network Media Server Notă: Dimensiunile şi greutăţile sunt doar


(pentru Microsoft Windows) valori aproximative. Designul şi specificaţiile
 Fuppes (pentru Linux) produsului pot fi modificate fără preaviz.
 uShare (pentru Linux)

RO 74
32PFL7605H
… fără suport

Română
Lăţime: 777 mm
Înălţime: 472 mm
Adâncime: 42 mm
Greutate: 9,5 kg (estimare)
… cu suport
Înălţime: 540 mm
Adâncime: 221 mm
Greutate: 11,6 kg (estimare)
37PFL7605H
...fără suport
Lăţime: 898 mm
Înălţime: 554 mm
Adâncime: 42 mm
Greutate: 12 kg (estimare)
… cu suport televizor
Înălţime: 602 mm
Adâncime: 242 mm
Greutate: 15 kg (estimare)
40PFL7605H
...fără suport
Lăţime: 966 mm
Înălţime: 593 mm
Adâncime: 41,5 mm
Greutate: 13 kg (estimare)
… cu suport
Înălţime: 641 mm
Adâncime: 242 mm
Greutate: 16 kg (estimare)
46PFL7605H
...fără suport
Lăţime: 1103 mm
Înălţime: 669 mm
Adâncime: 42,4 mm
Greutate: 17,8 kg (estimare)
… cu suport
Înălţime: 716 mm
Adâncime: 265 mm
Greutate: 21,4 kg (estimare)
UMv 3139 137 03594 - 20100708

RO 75
8 Index conectori inferiori - 53
conectori laterali - 54
A conectori posteriori - 53
conectori, lateral - 54
acces universal, activare - 35
conectori, parte inferioară - 53
alimentare - 73
conectori, spate - 53
Ambilight - 14
cronometru oprire - 32
Ambilight, activare - 23
Ambilight, viteză de răspuns - 23 D

B decodor - 63
deficienţe de auz - 35
blocare acces copii, clasificare pentru vârstă -
32 deficienţe de vedere - 36

blocare acces copii, prezentare generală - 32 demo - 38

blocare kensington - 13 dimensiuni - 74


dispozitive, adăugare - 22
C dispozitive, vizionare - 23
CAM, activare - 68
E
CAM, inserare - 68
canale digitale, ascundere sau afişare - 39 EasyLink, activare - 64

canale digitale, subtitrări - 33 EasyLink, boxe televizor - 66

canale, actualizare - 39 EasyLink, butoane - 66

canale, favorite - 31 EasyLink, caracteristici - 64

canale, instalare (manuală) - 41 EasyLink, redirecţionare taste telecomandă -


65
canale, redenumire - 39
ecologic, prezentare generală - 12
canale, reordonare - 39
ecologic, setări - 12
card SD - 27, 68
eforturi pentru mediu - 12
Card SD, dimensiune memorie - 68
EPG, activare - 31
casare - 11
EPG, meniu - 31
ceas - 47
EPG, prezentare generală - 31
clasificare pentru vârstă - 32
comenzi, parte laterală - 16 F
conectare dispozitiv - 51 format imagine - 22
conectare, alimentare - 51
conectare, antenă - 51 I
conectare, decodor canale - 63 informaţii, pe ecran - 15
conectare, PC - 63 informaţii, pe Internet - 15
conectare, USB - 33 instalare canale (manuală) - 41

RO 76
interfaţă comună - 68 N

Română
Î Net TV, navigare - 25

îngrijire - 11 Net TV, ştergere istoric - 27

înregistrare produs - 9 Net TV, TV online - 29

întreţinerea ecranului - 11 O
L oprire sunet boxe televizor - 21

limbă audio - 42 P
limbă, altele - 42
PC, conectare - 63
limbă, meniu - 42
poziţie televizor - 13
listă canale - 19
listă de favorite, adăugare - 31 R
listă de favorite, selectare - 31 radio digital - 35
locaţie, acasă sau magazin - 48 reciclare - 11
locaţie, montare pe suport sau pe perete - redenumire canale - 39
48
reordonare canale - 39
Lumină Lounge - 24
reţea de computere, server media - 44
Lumină lounge Scenea - 24
reţea PC, cu cablu - 43
M rezoluţie de afişare - 73
Magazin video, formatare card SD - 27, 69 S
Magazin video, închiriere video - 27
Scenea, activare - 35
meniu acasă - 18
Scenea, încărcare imagine - 35
meniu opţiuni - 20
Setări Ambilight - 23
meniu, acasă - 18
setări de sunet - 38
meniu, adăugare dispozitiv - 19
setări din fabrică - 38
meniu, configurare - 19
setări imagine - 37
meniu, limbă - 42
setări prestabilite - 38
meniu, listă de canale - 19
setări reţea PC - 44
meniu, navigare - 19
setări, asistent - 37
meniu, opţiuni - 20
setări, imagine - 37
mini-aplicaţii - 28
setări, sunet - 38
mod acasă - 48
siguranţa - 9
mod magazin - 48
sincronizare buze audio - 47
multimedia, redare fişiere - 33
site-uri Web - 25
smart card - 68

RO 77
smart picture - 21
smart sound - 22
software, actualizare digitală - 48
software, actualizare Internet - 48
software, versiune - 48
specificaţii - 73
specificaţii tehnice - 73
standby - 20
subtitrare, analogică - 32
subtitrare, digitală - 32
subtitrare, limbă - 33, 42

T
telecomandă, pe ecran - 18
telecomandă, prezentare generală - 16
Teletext 2.5 - 31
teletext, activare - 30
teletext, căutare - 30
teletext, ecran dublu - 30
teletext, limbă - 42
teletext, meniu - 30
teletext, subpagini - 30
teletext, text digital - 30

V
volum, dezactivare - 21
volum, reglare - 21

RO 78
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.
Număr comandă document 313913703594