Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Gimnazială Osoi

Com. Comarna, jud. Iași


An școlar 2019-2020

Programul activităţilor extracurriculare

Nr. Locul
crt. Denumirea activităţii Data Mod de realizare desfăşurării Finalităţi Evaluare
1. ,,Culorile toamnei” septembrie * Drumeţie cu scopul adunării materialelor din natură Împrejurimile Compoziţii Expoziţii
2019 (castane, nuci, ghinde, frunze) şi observării şcolii aplicative Decorarea
schimbărilor ce se produc toamna; spaţiului clasei
* Şezătoare literară bazată pe recitări, cântece, Sala de clasă
convorbiri care au ca temă „Toamna”;
* Realizarea unor lucrări plastice şi practice cu
materialele adunate şi având ca temă „Toamna”.
2. „Ziua Internațională octombrie * Activitate frontală; Sala de clasă Compoziţii Expoziţii
a Mării Negre” 2019 * Activități practice; aplicative Decorarea
* Realizarea unor lucrări artistico-plastice și colaje pe spaţiului clasei
tema „Marea Neagră”;
* Realizarea unei machete cu tema „Marea Neagră”;
3. ,,Locuri de joacă” noiembrie * Activitate frontală; Sala de clasă Expoziţie Activitate
(jocul în siguranță) 2019 * Activități practice; practică
* Realizarea unor lucrări artistico-plastice și colaje pe
tema „Locuri de joacă”;
* Realizarea unei machete a parcului ideal;

4. ,,Iarna – anotimpul decembrie * Pregătirea serbării de iarnă Sala de clasă Montaj Activitate
bucuriilor” 2019 * Recitarea de poezii închinate anotimpului iarna şi artistic practică
sărbătorilor specifice; Compoziţii Evaluarea orală
* Interpretarea de colinde şi alte cântece specifice aplicative a cântecelor şi
sărbătorilor de iarnă; Expoziţie poeziilor
* Decorarea spaţiului clasei cu compoziţii specifice învăţate
anotimpului alb.
5. ,,Să-l descoperim pe ianuarie * Activitate literar-artistică; Sala de clasă Montaj Evaluarea orală
Eminescu!” 2020 * Recitarea unor versuri cunoscute scrise de Mihai artistic a poeziilor
Eminescu; învăţate
* Audiţie – cântece care au versurile unor poezii care
fac parte din opera marelui poet;

6. ,,Sunt mândru că decembrie * Prezentarea pe scurt a evenimentelor semnificative; Sala de clasă Compoziţii Activitate
sunt român! ” 2019 * Realizarea hărţii ţării noastre; aplicative practică
* Redarea printr-un desen a importanței zilelor de 1 Expoziţie
ianuarie decembrie și 24 ianuarie
2020 * Intonarea „Horei Unirii”, dansând alături de colegi
* Realizarea de steguleţe şi alte lucrări plastice legate
de eveniment și folosirea acestora la decorarea
spațiului în care se desfășoară activitatea;
7. „Lumea poveștilor” februarie * Activitate de tip concurs; Sala de clasă Concurs Evaluare orală
2020 * Concurs de ghicitori literare pe baza textelor Jocuri de rol Evaluare scrisă
studiate; Expoziție Evaluarea
lucrărilor
practice
8. „Mărțișor pentru Ion martie * Realizarea unor desene pe tema dată; Sala de clasă Concurs Evaluare orală
Creangă” 2020 * Dramatizarea unor scenete după poveștile lui Jocuri de rol Expoziție
Creangă; Expoziție

9. ,,Gânduri pentru 2–9 * Prezentarea pe scurt a evenimentelor lunii martie şi a Sala de clasă Realizarea Activitate
mama” martie semnificaţiei lor: mărţişorul, babele, ziua femeii; de practică
2020 * Realizarea de compoziții aplicative și decorative compoziţii Expoziţie
dedicate zilelor de 1 și 8 martie: mărţişoare, felicitări; practice Concurs
* Interpretarea unor roluri în scenete ce au la bază Dramatizare
elemente specifice primăverii și zilei de 8 martie;
10. ,,Salvați pădurea” aprilie * Activitate ecologică; Curtea școlii Concursuri Evaluarea
2020 * Construirea unor căsuțe pentru păsărele; Sala de clasă Compoziții activităților
* Realizarea unor compoziții aplicative diverse cu aplicative practice
mesaje ECO; Expoziție Evaluare orală
* Organizarea unor jocuri și concursuri pe teme
ecologice;
11. ,,Suntem copiii mai * Prezentare PPT; Sala de clasă Expoziţie Activitate
Europei” 2020 * Confecționare de materiale specifice temei; practică

12. ,,Ziua copilului” iunie * Realizarea unor compoziții practice pe tema Curtea școlii Expoziţie Evaluarea
2020 copilăriei; Sala de clasă activităților
* Desene pe asfalt; practice

13. ,,Rămas bun, Clasa iunie * Realizarea unui montaj artistic cu cântece şi poezii Sala de clasă Montaj Premierea
Pregătitoare!” 2020 specifice pentru sfârşitul de an şcolar. artistic elevilor

Director, Responsabil comisie metodică, Prof. înv. primar,


Prof. Enia Mădălina prof. Avasiloaie Ana-Maria Jîjîe-Gălbău Elena