Sunteți pe pagina 1din 9

Propunator: Boghean Teodora

Clasa: a IV-a A
Aria curriculara: Om si societate
Disciplina: Geografie
Unitatea de invatare: Elemente de geografie a Romaniei. Oameni si locuitori.
Tema: „Organizarea administrativ-teritoriala a Romaniei”
Tipul lectiei: mixta
Durata: 50 minute

Obiective de referinta:

1.5. Sa localizeze corect elemente ale spatiului geografic ( de la localitate la planeta), intr.un
context dat;
2.3. Sa identifice in diferite surse de informare (texte, harti, imagini, etc) caracteristici ale
realitatii inconjuratoare;
2.5. :Sa compare elemente si relatii reprezentate la niveluri si scari diferite (de la orizontul
apropiat la planeta);
3.2. Sa descrie enunturi simple elemente reprezentate pe suporturi cartografice.

Obiective operationale:

O1- Sa completeze spatiul lacunar, utilizand cuvintele potrivite;


O2- Sa identifice cel putin 3 cuvinte din aritmogrif;
O3- Sa asocieze forma judetului cu obiectele sau vietuitoarele din imagini;
O4- Sa asocieze termenul (judet, resedinta, municipiu, comuna) cu definitia corespunzatoare;
O5- Sa aleaga varianta corecta de raspuns din itemii unui power point.
O6-Sa indice la harta cel putin un judet;

Strategia didactica:

Metode si procedee: instructaj verbal, conversatia, exercitiul, explicatia, problematizarea,


expunerea, metoda cubului, cucrul cu harta, lucrul cu manualul, aprecierea verbala;
Resurse materiale: tabla, marker, manual, foaie duplex, harta administrativ-teritoriala a
Romaniei, imagini cu judete, obiecte si vietuitoare, videoproiector, atlas geografic, biletele, cub;
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Bibliografie:

M.E.C.-„ Curriculum National „- Programe scolare pentru clasa a IV-a, aprobat prin ordinul
ministrului Nr 3910/20.04.2005
Albu Adina, Surdu Ioan „ Geografie”- Manual pentru clasa a IV-a, Editura ESPRINT 98,
Bucuresti, 2003
Tomescu Viorica, Gheorghe Alexandru,”Metodica predarii geografiei si stiintelor naturii in
ciclul primar”, Craiova, 1999
Momentul Activitatea propunatoarei Activitatea elevilor Ob. Strategia didactica
lectiei Op. Metode si Materiale Forme de
procedee organizare
1.Momentul Se vor asigura conditiile optime pentru Elevii se asaza in Instructaj Manuale Frontal
organizatoric buna desfasurare a lectiei de geografie. banci si isi pregatesc verbal Caiete
(1 minut) manualele,atlasele si Atlas
caietele necesare
pentru ora.
2.Verificarea Propunatoarea se va prezenta. Aceasta ii Copiii o saluta pe Conversatia
cunostintelor intreaba pe copii ce lectie au avut de propunatoare. Tabla
dobandite pregatit. „Noi am avut de Marker Frontal
anterior pregatit lectia Foaie duplex
(5 minute) <<Bucuresti-capitala O1 Exercitiul Frontal
tarii>>.

„Pentru a vedea cat de bine v-ati invatat Elevii vin la tabla


lectia, v-am pregatit un exercitiu la tabla. pentru a completa
Voi trebuie sa completati spatiile libere. spatiile libere.
(anexa 1)
3.Captarea In aceasta etapa, propunatoarea le-a pregatit
atentiei elevilor un aritmogrif pe o foaie duplex. Marker Frontal
(5 minute) (anexa 2). Copiii se gandesc O2 Exercitul Foaie duplex
In aritmogrif sunt prezente cuvintele: din banca si apoi ies
judet,resedinta,municipiu si comuna, iar la tabla pentru a
sarcina copiilor este sa le identifice pe selecta cuvantul ales.
toate.
4.Anuntarea „Dupa cum observati, cuvintele gasite sunt: Frontal
temei judet,resedinta,municipiu si comuna.Astazi
(1 minut) vom explica acesti termeni si vom Conversatia Tabla
identifica mai multe exemple. Notati titlul Marker
in caiete: „Organizarea administrativ- Copiii noteaza titlul Caiete
teritoriala a Romaniei”. in caiete.
Propunatoarea noteaza titlul la tabla.
5.Dirijarea Propunatoarea le prezinta elevilor harta Raspunsuri posibile: Manual Frontal
invatarii administrativ-teritoriala a Romaniei. Conversatia
(32 minute) Aceasta ii indeamna pe copii sa faca o „Are forma de Harta
scurta caracterizare a hartii adresand peste.” Observatia administrativ
intrebari ajutatoare ( Ex: Ce forma are „Pentru ca este -teritoriala Frontal
teritoriul Romaniei? ; Observati ca este alcatuita din mai
impartita in mai multe zone colorate. De ce multe zone.”
credeti ca e asa? ; De ce zonele sunt de „Pentru ca zonele Explicatia
culori diferite? Etc). sunt diferite.”
Dupa finalizarea descrierii, propunatoarea Imagini cu
imparte clasa in trei echipe (dupa banci). Lucrul cu obiecte sau
Fiecare echipa reprezinta o culoare prezenta harta vietuitoare
pe harta.Pe tabla, propuntoarea a lipit
imagini cu judete si imagini cu diferite Pe grupe
obiecte,vietuitoare ce pot fi asociate Harta
formelor judetelor.(Imaginile sunt Copiii cauta zona O3 administrativ
amestecate). specifica culorii lor. Exercitiul -teritoriala
Sarcina copiilor este de a gasi pe harta din
manual judetele de pe tabla corespunzatoare Un reprezentant Manual
culorii echipei. arata zona la harta si
Dupa ce localizeaza zona,un reprezentant o asociaza cu
al grupului vine sa o indice la harta si sa o imaginile
asocieze cu imaginile corespunzatoare. corespunzatoare.

Dupa finalizarea exercitiului, propunatoarea Un copil vine la Frontal


va atasa pe tabla o foaie duplex pe care este tabla si alege o Problemati- Manual
reprezentata o imagine cu doua diagrame. varianta. zarea
(anexa 3) Atlas
Una din ele contine termenii: geografic
judet,resedinta,municipiu si comuna,iar in
cealalta sunt reprezentate definitiile acestor Exercitiul
termeni.Copiii trebuie sa asocieze pe rand,
fiecare termen cu definitia O4
corespunzatoare.Acestia se vor ajuta de Copiii din banci Lucrul cu Individual
manual. cauta raspunsul manualul
Dupa descoperirea raspunsului corect, se va corect in manual.
nota definitia pe tabla: Judet= unitatea
administrativ-teritoriala cea mai
intinsa,in componenta acesteia intrand Copiii noteaza in
resedinta de judet,municipiul si comuna. caiete definitia de la
(Se vor nota si exemple pentru acest tabla. Frontal
termen: Galati,Muresc,Vaslui,Vrancea etc). O4 Manual
Se va proceda in acest mod si pentru Atlas
termenii: Resedinta=orasele cele mai mari Lucrul cu geografic Individual
din fiecare judet,care au funcii de manualul
conducere si gospodarire a teritoriului
intregului judet ( ex: Oradea[Bihor]; Targu
Jiu [Gorj]; Braila[Braila] etc), dar si pentru:
Municipiu=orase mai mari, care au
functii de gospodarire doar a unei parti
din judet. (ex:Craiova,
Bucuresti,Focsani,Tulcea etc). Cativa copii vor Exercitiul Biletele Frontal
extrage bilete si vor
Dupa ce am notat toate informatiile,voi da raspunsuri. O4
realiza o sinteza partiala.In acest scop,voi „Sunt cele mai mari
distribui elevilor bilete care sunt orase dintr-un
impachetate si asezate intr-un bol.Biletele judet.”
prezinta intrebari legate de ceea ce s-a „Resedintele
discutat pana in acel moment (ex: Ce sunt sunt:Galati si
resedintele de judet? ; Numiti doua Oradea.”
resedinte de judet. ; Numiti trei judete ale
Romaniei. Etc) Un copil iese si face
ultima asociere intre Tabla Frontal
Dupa ce am aflat raspunsurile intrebarilor, diagrame. Marker
revin asupra diagramelor si notez pe tabla si Copiii noteaza
definitia comunei: Comuna=unitate definitia comunei.
administrativ-teritoriala mai mica. Este
alcatuita din unul sau mai ulte sate.
Le voi cere copiilor sa se gandeasca la
exemple de comune celebre. ( Ex: Seaca
[Dolj- Andri Popa] ; Sapanta [Maramures-
Cimitirul vesel].
Elevii vizioneaza O5 Problemati- Prezentare Fronal
Voi realiza sinteza finala prin intermediul prezentarea si zarea power point
unui power pont care contine itemi raspund la intrebari. Exercitiul videoproiec-
referitori la informatiile din lectie.Itemii vor Expunerea tor
avea mai multe variante de raspuns iar
elevii vor trebui o aleaga pe cea corecta.
6.Obtinerea Se realizeaza prin folosirea metodei Copilul ales arunca Exercitiul Harta Frontal
performmantei cubului.Pe fiecare latura a cubului vor fi zarul,citeste judetele O6 Metoda Cubul
(5 minute) afisate numele a cate doua judete.Sarcina si apoi le indica la cubului
elevilor este de a arata aceste judete la harta.
harta.
7.Incheierea Propunatoarea le va sugera copiilor sa „Il aleg pe...pentru Aprecierea Frontal
activitatii desemneze un elev care a fost mai activ ca...” verbala
(1 minut) (sau mai multi) si sa specifice de ce au facut
aceasta alegere.
Copiii sunt invitati sa mearga in pauza. Copiii merg in
pauza.
Anexa 1
BUCUREŞTI – CAPITALA ROMÂNIEI

Bucureşti este________________ României.

Este aşezată în partea de _____________a României, în Câmpia _____________ şi este străbătută de râul_____________________şi
afluientul sau ______________________.

Bucureştiul este împărţit în ________sectoare şi mai multe _____________.

Obiective (clădiri) importante sunt:


________________________________________________________________________________

O legendă... ca-n poveşti! E un arc întins spre cer

A dat numele: Bucureşti Ca-n Paris: înalt, stingher.

Dacă ştii, atunci mă bucur. E triumful României

Este chiar ciobanul__________ Dar şi semnul bucuriei


__________________

Pe sub pământ să călătoreşti

Doar în Bucureşti reuşeşti.

E un tren, un tren erou

Şi se numeşte____________
Anexa 2
M A L P B R T M

U C D P S D C R

N T L M N B A D

I A C O M U N A

C M A D I A S P

I S R A N R T E

P T G E T E G A

I R S O D S T C

U W J U D E T A

B U B S L D R C

R A A O F I V I

O M D C U N T L

A F U H O T O S

I B E N V A H L
Anexa 3

=orasele cele mai mari din fiecare judet,care


Judet au funcii de conducere si gospodarire a
teritoriului intregului judet;

Resedinta
= orase mai mari, care au functii de
gospodarire doar a unei parti din judet.

Municipiu
=unitate administrativ-teritoriala mai mica.
Este alcatuita din unul sau mai ulte sate.

Comuna = unitatea administrativ-teritoriala cea mai


intinsa,in componenta acesteia intrand
resedinta de judet,municipiul si comuna.