Sunteți pe pagina 1din 2

Tatal nostru

glas 5 pa

Ciprian porumbescu


Ta tal nos tru ca re le esti in cer sfin teas ca se nu


me le Tau sfin teas ca se nu me le Tau vie im pa ra ti


ia Ta fa ca se vo ia Ta pre cum in cer si


pe pa mant pre cum in cer si pe pa mant pai nea noas tra



cea de toa te zi le le pai nea noas tra cea de toa te


zi le le da ne o no ua a as tazi si ne ia ar


ta gre se li le noa as tre pre cum si noi ier tam gre si ti lor


no os tri si nu ne du ce pe noi in is pi ta ci ne


iz ba ves te ci ne iz ba ves te de cel vi clean

 

de ce el vi clean

Grupul psaltic Aghia