Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea Științe Economice


Departamentul „Administrarea Afacerilor”

Lucrul Individual Nr 1 la disciplina


Marketing si Logistica

Tema: Moldtelecom - o companie producătoare si prestatoare de servicii din Republica


Moldova.

Elaborat:
Gurghiș Cristina

Grupa: BA-171

Coordonator:
Guja Anatol

Chişinău 2018
1
Cuprins

1. Prezentarea istoriei întreprinderii………………………………………………….3


2. Istoria ramurii din care face parte…………………………………………………4-5
3. Caracteristica necesităților pe care le satisface conform Piramidei lui Maslow….6
4. Analiza SWOT………………………………………………………………………..7
5. Caracteristica concurentilor………………………………………………………….8
6. Formulați un chestionar din 10 de întrebări pentru a determina evoluția dezvoltării
afacerii………………………………………………………………………….9-10
7. Sloganul companiei ‘Moldtelecom’ şi a altor 2 firme( Orange / Apple)……11-12
8. Analiza factoriloc de macro si micromediu………………………………………13
9. Concluzie...................................................................................................................14

2
I. Prezentarea istoriei întreprinderii.

Tip Societate pe acțiuni


Fondată 1 aprilie 1993
Sediu Chișinău, Republica
MoldovaChișinău, Moldova
Zona
Republica Moldova
deservită
Oameni Dan Mitriuc, Director
cheie General
Industrie Telecomunicații
Produse Telefonie fixă, Telefonie
mobilă, Servicii
Internet, Televiziune Digitală
IPTV
Angajați 5.668 (2010)

S.A „Moldtelecom” este o societate pe acţiuni de tip deschis care activează în baza legislaţiei
Republicii Moldova şi, anume : Legea cu privire la SA Nr. 1134-XIII din 02.04.1997,
Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Politica de contabilitate şi a altor
actenormative şi regulamente interne.
Moldtelecom- Operatorul Naţional de Telecomunicaţii dinRepublica Moldova, care reuşeşte
să răspundă cu succes necesităţilor de comunicare ale consumatorilor, oferindu-le o gama largă
şi accesibilă de servicii de telecomunicaţii. Încă de la începutul activităţii sale, misiunea
companiei a fost de a conecta între ei oamenii din Republica Moldova. De la început dar şi
pentru viitor, Moldtelecom îşi propune să asigure comunicarea interpersonală, limitând astfel
distanţa fizică dintre oameni, conectându-i cu întreaga lume. Prin investiţiile permanente în
dezvoltarea pieţii de telecomunicaţii din Republica Moldova,Moldtelecom îşi menţine de-a
lungul anilor, poziţia de lider pe piaţa telefoniei fixe şi aserviciilor de Internet şi Transport Date.
Înfiinţată în 1993, Moldtelecom a evoluat cu multe eforturi, dar inteligent, de la o companie
tradiţională de stat la o companie inovatoare şi social responsabilă. Operatorul şi-a demonstrat
competitivitatea pe piaţa telecomunicaţiilor, prin tranziţia de la oferirea serviciilor tradiţionale
de telefonie fixă la servicii de Internet de bandă largă, telefonie mobilă 3G şi televiziune
digitală interactivă IPTV.
3
II. Istoria ramurii din care face parte.

În prezent, compania deține poziția de lider pe piața serviciilor de telefonie fixă (96,5%) și pe
cea a serviciilor de acces la Internet în bandă largă (70,3%). De asemenea, după volumul
vânzărilor, primul loc pe acest segment de piață îi revine tot companiei Moldtelecom, cu o cotă
de piață de circa 57%.
Performanțele companiei sunt reflecția investițiilor de circa 700–800 milioane lei alocate anual,
în implementarea de tehnologii și servicii noi, precum și îmbunătățirea continuă a relației cu
abonații săi. Abonații justifică efortul și așteptările companiei, înregistrând, în 2011, cifra
record de 1,124 milioane de abonați. Numărul abonaților este într-o continuă creștere, atingând
o densitate de 33% la 100 de locuitori.
Toate serviciile Moldtelecom sunt create pentru a facilita conectarea între oameni, de aceea
compania oferă cele 5 servicii prin soluţia completă Multiplay.
Clienţii se pot bucura de mai multă comunicare, acces la informaţii combinând mai multe
servicii Moldtelecom într-un singur abonament. O singură factură, un singur operator şi suport
tehnic, economie de bani, bonusuri şi plăcere infinită de comunicare.

Moldtelecom este primul operator care a implementat la 1 septembrie 2014 rețeaua 100G la
nivel național. Acest upgrade al reţelei de transport date de la 10G la 100G sporește de 10 ori
capacitatea rețelei, ceea ce permite conectarea mai multor clienţi și oferirea de mai multă bandă
pentru internet.
Operatorul Naţional a revoluţionat şi piaţa televiziunii din Republica Moldova fiind primul care
a lansat la începutul anului 2010 serviciul de Televiziune Digitală, iar spre sfârșitul lui 2010,
formatul HD, ambele la nivel naţional. Abonaţii serviciilor de televiziune digitală se bucură
începând cu anul 2011 şi de opţiunile interactive.

Pentru investiţiile permanente realizate pentru dezvoltarea pieţii de telecomunicaţii şi societăţii


informaţionale, Moltelecom de-a lungul anilor a fost premiată în diverse concursuri naţionale.
Ultimul premiu obţinut, este Mercuriul de Aur care a fost acordat companiei pentru
implementarea cu succes a celui mai stabil serviciu de pe piaţa locală de telecomunicaţii –
Internet în Bandă Largă (BB) de la Moldtelecom.
Distincţiile de valoare obţinute de Moldtelecom vin să reconfirme poziţia de lider de pe piaţa
de telecomunicaţii din Moldova.
Structura organizatorică din cadrul SA „Moldtelecom” cuprinde ansamblul elementelor
organizatorice (regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrame,descrieri, posturi).
Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele organismelor participative de management sunt
evidenţiate în Statutul firmei şi Regulamentul de organizare şi funcţionare.

4
Pentru personalul de management şi execuţie, documentele ce consemnează
sarcinile,competentele şi responsabilităţile sunt :
fişele de post, care cuprind ca conţinut în principal funcţiunile, activităţile,atribuţiile şi
sarcinile acestora.

Studiind sistemul de management al SA „Moldtelecom” s-a atestat prezenţa tuturor celor cinci
funcţiuni încadrate în sistemul de management, şi anume de:
 Cercetare
 financiar
 dezvoltare
 contabilă
 comercială
 de personal
 producţie

5
III. Caracteristica necesităților pe care le satisface conform Piramidei lui Maslow.

1.Pe nivelul cel mai jos sunt plasate nevoile fiziologice.


Nevoia de hrană,de apă, de adăpost,chiar nevoia de transport.

2.Siguranţa şi securitatea personală .


Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal adoptate în cadul companiei S.A.
„Moldtelecom” sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu
caracter personal procesate. Sunt utilizate metode și tehnologii de securitate, împreună cu
politici de securitate aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit,
pentru a proteja sistemele informatice de accesul neautorizat și folosirea, dezvăluirea,
întreruperea, modificarea ori distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal.
Totodată, compania S.A. „Moldtelecom” nu solicită clienților săi prin email, mesaje scrise,
scrisori, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalități informații despre conturi bancare,
parole personale sau coduri de reîncărcare. Aceste informații sunt strict confidențiale și nu
trebuie comunicate niciunui terț. Prin comunicarea lor unor terțe persoane, de către client sau
utilizator, acesta își asumă întreaga responsabilitate.
3.Nevoi sociale şi de apartenenţă.
4.Nevoi de recunoaştere socială.
5.Autorealizarea,dezvoltarea personală.

6
IV. Analiza SWOT.

7
V. Caracteristica concurentilor.

Moldtelecom este lider in sfera telecomunicatiilor pe teritoriul Republicii Moldova si desi


detine majoritatea procentului de client in asa sfere ca telefonie fixa(96%) si internet(70%), ea a
capatat un numar de concurenti aspri ca StarNet, Orange, Moldcel, SunCommunications,
Nordlinks si altele ce se confrunta pe piata de telecomunicatii. Datorita diversitatii serviciilor
prestate Moldtelecom se confrunta cu firme din diverse aspect a telecomunicatiilor cu firme
specializate. In cazul internetului ca concurenti apar StarNet, a carei calitate este considerata
cea mai bun ape teritoriului Chisinaului, Nordlinks cu fibra optica bine dezvoltata, Orange ce se
confrunta cu Unite in sfera telefoniei mobile si internetului mobil cu traffic, SunComunications
se activeaza in sfera televiziunii digitale si internetului. Serviciul de Internet Fix este amenintat
de modelele portative oferite atit de Moldtelecom cit si de Compania Orange si de accesul liber
prin WI-FI care este tot mai larg raspindit in orase prin parcuri, statiile auto, universitati,
cafenele etc. de catre StarNet si Orange.

Fig. 1 Cotele de piaţă a furnizorilor


Conform Fig.1 observăm că Moldtelecom este lider pe piaţa de acces la Internet în bandă
largă,atingînd o cota de piaţă 71,8% în tr.3, astfel observăm că concurentul de bază este
StarNet-ul, (CP 15,5%), Orange Moldova (CP 2,9% ) şi alţi operatori
(SunComunications,Nordlinks) (9,9%).

8
VI. Formulați un chestionar din 10 de întrebări pentru a determina evoluția dezvoltării
afacerii.

1.La ce tip de internet sunteti abonati?


a) Mobil, modem
b) Fibra optica
c) Banda larga
d) Alt tip
2.Care sunt furnizorii de acces la internet de care ati auzit pina acum?
a)Moldtelecom
b)Orange
c) Unite
d)Moldcell
e)StarNet
f)NordLinks
g)SunComm

3.Pentru ce operatori ati auzit/vazut recent reclama la posturile de TV/Radio?


a)Moldtelecom
b)Orange
c) Unite
d)Moldcell
e)StarNet
f)SunComm

4.Ce importanta au urmatoarele criterii in decizia de achizitionare a pachetului de acces


la internet?
Foarte important Important Mediu Putin Irelevant
important
Viteza
Pretul
Stabilitate
Aria de
acoperire
Altele

9
5.Ce tip de acces la internet preferati?
a)Fibra optica
b)Wi-Fi
c)Modem
d)Banda larga
e)Altele

6.Cit timp pe zi folositi pentru navigare pe internet?


a)1 h
b)2 – 4 h
c)5 – 8 h
d)8 – 12 h
e)mai mult de 12 h

7.Care este pretul pe care sunteti predispusi sa-l platiti pentru un pachet de acces la
internet?
a)100 lei
b) 150 lei
c)200 lei
d)250 lei
e)300 lei
f)mai mult de 300 lei

8.La care dintre operatorii de mai jos sunteti client?


a)Moldtelecom,Unite
b)Orange
c)StarNet
d) NordLinks
e)SunComm
f)Altele

9.Cum credeti, a avut internetul si accesul liber la acesta un impact semnificativ asupra
dezvoltarii infrastructurii, domeniului economic,cultural,social?

Scopul acestei ăntrebări a fost de a afla opinia consumatorilor asupra dezvoltării internetului şi
impactul său asupra diverselor sfere de activitate a omului.Majoritatea participanţilor la sondaj
au fost de opinie pozitivă că internetul şi accesul liber la aceasta a avut un impact semnificativ
asupra culturii, economiei şi altor sfere.
Unii din ei au menţionat avantaje ca accesul la informaţii vaste, comunicare gratuită, noi surse
de buget etc. , iar pe lîngă acestea şi dezavantaje ca control total imposibil asupra informaţiei
plasate în internet, crime de tip noi apărute şi altele.

10
VII. Sloganul companiei ‘Moldtelecom’ şi a altor 2 firme( Orange / Apple)

Sloganul companiei Moldtelecom , telefonie mobilă Unite.

Sloganul companiei Orange.

11
Și sloganul companiei Apple este ,
din 2007 și pană în prezent compania Apple a publicat o multitudine de sloganuri pentru
iPhone-urile lansate pentru utilizatorii din lumea întreagă, ele fiind mai mult sau mai puțin utile
în a convinge clienții să facă achiziâții.
Dupa cum puteti vedea, cele 9 sloganuri gandite de catre compania Apple au fost concepute
pentru a prezenta intr-un mod cat se poate de fabulos terminalele iPhone vandute in lumea
intreaga, desi in realitate ele nu au facut altceva decat sa atraga ironii din partea unei multitudini
de utilizatori.
iPhone: Apple reinvents the phone
iPhone 3G: the one you’ve been waiting for
iPhone 3GS: the fastest yet
iPhone 4: very change, much wow
iPhone 4s: the most amazing yet
iPhone 5: the biggest yet
iPhone 5s: forward thinking
iPhone 5C: color, color, and then some more color
iPhone 6 / 6 Plus: the biggerer yet ,

iPhone: Apple reinventează telefonul


iPhone 3G: cel pe care l-ați așteptat
iPhone 3GS: cea mai rapidă încă
iPhone 4: foarte schimbare, mult wow
iPhone 4s: cel mai uimitor încă
iPhone 5: cel mai mare încă
iPhone 5s: gândire înainte
iPhone 5C: culoarea, culoarea și apoi o culoare mai mare
iPhone 6/6 Plus: cel mare încă

12
VIII. Analiza factoriloc de macro si micromediu

Micromediul de marketing

Clienții-în cadrul companiei Moldtelecom – clienții sunt reprezentați de consumatorii


finali,care achiziționează produse necesare consumului propriu. Segmentul de clienți care sunt
în cadrul companiei este foarte larg, tineri, oameni de afaceri, femei, barbați, chiar și copii.
Furnizorii- SA Moldtelecom a fost numită în calitate de furnizor pentru Serviciul Naţional
Unic pentru apelurile de urgenţă 112.
Concurenții-Star Net,Orange,Moldcel,SunComunication.

Macromediul de marketing
Economia-este influențat de o serie de factori ca,
1. Cîștigul salarial mediu al unui salariat.
2. Numarul șomerilor oficial înregistrați.
3. Indicele volumului producției industriale.
4. Investiții în activitate materiale pe termen lung.
5. Indicele inflației.

Tehnologii-satisface într-un grad mai mare a nevoile consumatorului, modifica modelele cererii
și atilul de viața amplifică eficiența activității de marketing.
Societate- determină gradul de intervenție a statului în problemele cu care se confruntă
societatea.

13
14

S-ar putea să vă placă și