Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Societatea europeana se constituie numai:


a. Sub forma societatii cu raspundere limitata
b. De catre entitati de drept publice
c. Pe teritoriul Uniunii Europene
2. Potrivit clauzei FOB- franco la bord, riscurile se transmit:
a. Cand marfa a fost depozitata de-alungul navei
b. Cand marfa a fost incarcata pe nava
c. Cabd marfa a fost expediata in port
3. Prin clauza plurivalutara partile urmaresc sa:
a. Determine moneda in care se face plata
b. Determine distributia intre parti a riscurilor valutare
c. Stabileasca momentul in care riscurile asupra marfii trec de la o parte la alta
4. Contractul commercial international este valid incheiat cand:
a. Ofertantul primeste acceptarea destinatarului
b. Oferta este acceptata de destinatar
c. Destinatarul emite comanda
5. Nationalitatea unei societati se stabileste:
a. In raport de nationalitatea sau cetatenia asociatilor care detin cota de control
b. In functie de principalul ei sediu de afaceri
c. In functie de locul inmatricularii in registrul de publicitate al societatilor
6. Cine este proprietar al marfii pe care o comercializeaza?
a. Locatorul
b. Concesionarul
c. Agentul
7. Vanzatorul care nu preda marfa la termen este sanctionat prin:
a. Rezilierea fara notificare a contractului de vanzare internationala
b. Aplicarea penalitatilor legale pt intarzierea in livrare
c. Suportarea daunelor cauzate celeilalte parti prin intarzierea in licrare
8. Clauza ofertei concurente exprima cobventia partilor prin care:
a. Partile se oblige sa adapteze contractual daca apare o oferta concurenta
b. O parte se oblige sa nu dea curs unor oferte concurente ale tertilor
c. O paste se oblige sa nu faca oferte concurente tertilor
9. contractul de concesiune exclusive se caracterizeaza prin:
a. interdictia aplicata concedentului de a importa marfuri in alte tari
b. independenta concesionarului si exclusivitatea de care se bucura acesta
c. dreptul concesionarului de a primi un commission raportat la valoarea vanzarilor
10. Contractul de agentie este contractual prin care:
a. O parte transmite celeilalte parti dreptul de a urmari incasarea creantelor scadente
b. O parte transmite celeilalte parti locatia unui bun, cu optiune ferma de cumparare
c. O parte transmite celeilalte parti dreptul de a negocia si incheia contracte pt principal;
1. Contractual commercial de vz are character internat daca:
a. Pretul este exprimat intr o moneda straina
b. Partile au sediul in state diferite
c. Contractual se incheie intr un stat dar se executa pe teritoriul altui stat
2. Incoterms 2010 determina
a. Momentul transferului dreptului de proprietate asupra marfii livrate
b. Momentul transf riscului asupra marfilor
c. Momentul raspunderii vz pentru livrarea unor marfuri cu vici de calitate
3. Prin cluza monovalutara partile urmaresc sa:
a. Sa determine moneda in care se face plata
b. Sa determine distributia intre parti a riscurilor valutare
c. A stabileasca momentul in care riscurile asupra marfii trec de la o parte la alta
4. Acreditivul documentar irevocabil este:
a. Un aranjament bancar de plata a unei sume determinate, in baza anumitor
documente
b. Un instrument de creditare a vz garantat cu marfa livrata
c. Un aranjament prin care cumparatorul se oblige sa plateasca neconditionat pretul
marfii
5. Normele de drept material uniform
a. Determina legea aplicabila, in timp, contractului de comert internat
b. Reglementeaza direct raportul juridic de drept al comertului international
c. Constrang debitorul sa si indeplineasca intocmai uniform obligatiile
6. Prin contractual de know how se transmite:
a. Un ansamblu de bunuri immobile, corporale si necorporale
b. Un ansamblu de cunostinte tehnice nebrevetate
c. Ansamblu de bunuri mobile si cunostinte tehnice brevetate
7. Conformitate mf in vz internat se acopera prin:
a. Rata unor penalitati in livreare
b. Deducerea sau majorarea pretului vz
c. Inlocuirea sau remedierea margii
8. Licenta este exclusive atunci cand:
a. Licentiatorul se oblige sa nu mai acorde aceeasi licenta si altor beneficiary
b. Se oblige sa nu mai accepte aceeasi licenta de la alti titular
c. Studentii primesc note de treere la exemnul de licenta
9. Potrivit clauzei incoterms exw franco uzina vanzatoru:
a. Trebui sa asigure transportul marfii pana la destinatie
b. Transfera riscurile asupra marfii de la data livrarii
c. Obligatia de a efectua vamuirea marfii livrate de comparator

10. Prin clauza hardship partile convin


a. Sa adapteze ct in situatia modificarii drastice a mediului economic
b. Partea afectatea de hardship sa fie exonerate de raspundere pt neexecutare
c. Plata pretului sa se faca in moneda determinate prin metoda cosului valutar