Sunteți pe pagina 1din 2

Exerciții recapitulative(clasa a VIII-a)

Prof. Lukacs Tiberiu

1. Să se calculeze:

2 2 5 2 7 2 4 2 

a) 18 : 14  32  23  5   e)  
3 3 2 3  6 3
 
3 
2
 2 1 1 
b)       :  0, 75  f) 2  6  32 
 5 6 2 
  1
2013
3 1
c) 0,  6     : 0, 25    g) 13  4 3  12 
5 8  10
d) 12   108  2 48  18    
288  72 
2. Aflați media aritmetică și geometrică a numerelor x și y unde :

5  3 3 
2
a) x  216 si y  54 b) x  3 3  2 si y  3 3  2 c) x  si y  5  3 3
3. Scrieți următoarele mulțimi sub formă de interval:
a) A   x   3  x  7  2x 1 
c) C   x  11   13
 3 
b) B  x  0  5  x  4  2x 1 
d) D   x   13
 5 
4. Aduceți la o formă mai simplă:

a) 4  2 x  1  3  x  2   2  3x  5 e)  x  3 x  3   x  2 
2

b)  x  3 3x  1  2 x  x  2   3x f)  x  1 x  3  4  x  1
2

c) 12 x2  32 x  4 3x2  50 x g)  x 2  x  3
2

d)  2 x  3  4  x  1 x  2 
2
h)  x  5   x  1 
2 2
 2x  4  2x  4 
5. Descompuneți în factori ireductibili:
a) 40 x3 y 2  70 x2 y 2  50 x2 y3 e) x2  12 x  36 i) x2  7 x  12
b) 4 x  x  7   3  x  7  f) 25x2  20 x  4
c)  5x  4  3x  2    3x  2   2  x  4 3x  2 
2 3
g) 5x  5 y  ax  ay
d) x 2  16 h) x2  5x  6

6. Care este suma tuturor muchiilor unei piramide cu 7 fețe , știind că fețele laterale sunt
triunghiuri echilaterale cu latura de 9 cm ?
7. Fie ABCDA’B’C’D’ un paralelipiped dreptunghic iar M și N mijloacele segmentelor [BC’] și
respectiv [CC’]. Stabiliți poziția dreptei MN față de :

a) B ' C ' b) BB ' c) AB d) AD ' e) BD '


8.În figura de mai jos, pătratul ABCD și triunghiul CDE sunt situate în plane diferite. Unghiul CDE
este drept, punctele M și N sunt mijloacele laturilor CE respectiv DE și O centrul pătratului.
a)Arătați că MN  ( ADE )

b) Arătați că AE (MNO)

c)Demonstrați că CD  MO

9. Fie ABC cu m( A)  90 , AB  30 cm , AD  BC , BD  18 cm , AM  ( ABC ) și AM  10 cm

a)Arătați că BC  50 cm
b) Aflați d ( A,(MBC ))

c)Aflați MB

10. Piramida triunghiulară regulată VABC are AB  6 3 cm și VO  6 cm . Aflați:


a) m( VA,( ABC )) b) m( VM ,( ABC )) unde M este mijlocul lui AB