Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de Medicina NUME_________________________________

Disciplina de Informatica medicala si biostatistica SERIA: ___________ GR.: __________

Subiecte Informatica Medicala si Biostatistica anul I – AMG


Sesiunea 01_02 2019

Nr.crt Intrebarea
1 Frecventa absoluta este:
a. efectivul F al unei valori luate in studiu
b. raportul dintre frecventa absoluta(F) si numarul n de observatii
c. frecventa exprimata procentual
2 Punctul median indica:
a. “limitele reale” ale fiecarei clase
b. valoarea care se gaseste exact în centrul clasei
c. semisuma limitelor fiecare clase
3 Intervalul de clasa este folosit cand:
a. valorile studiate pot lua orice valoare intr-un interval dat
b. variabila studiata este de tip discret
c. variabila este nominala
4 Suma frecventelor relative (fr) a N observatii este:
a. 100
b. N
c. 1
5 Principalele tipuri de diagrame de frecventa sunt:
a. simetrice, asimetrice, hiperbolice, bimodale
b. simetrice, asimetrice, unidimendionale, bidimensionale
c. unidimensionale, bidimensionale, tridimensionale
6 Măsurile valorilor centrale sunt:
a. varianta, deviatia standard, eroarea standard,rangul (amplitudinea)
b. media aritmetica, mediana, modulul
c. rangul, modulul, deviatia standard
7 Rangul(amplitudinea) este:
a. valoarea de la mijlocul seriei de observatii
n

b. are formula: x i
x i 1

n
c. c. reprezinta diferenţa între cea mai mică şi cea mai mare valoare a seriei
8 Formula 3(Media – Mediana) / Abaterea standard, reprezinta:
a. asimetria
b. coeficientul de variabilitate
c. rangul
9 Dat setul de date (7, 9, 13, 6, 10) valoarea medianei este:
a. 9
b. 10
c. 8