Sunteți pe pagina 1din 14

LICEUL „ANDREI MUREŞANU”

Filiera: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică-Informatică

Proiect de specializare pentru


certificarea competenţelor
profesionale de operare
pe calculator

Profesor coordonator: Elev:


Codruța Ciupală Solomon Nicolae - Alexandru

-Brașov-
-2019-

1
LICEUL „ANDREI MUREŞANU”
Filiera: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică-Informatică

Site:
«Securitate cibernetică»

Profesor coordonator: Elev:


Codruța Ciupală Solomon Nicolae - Alexandru

-Brașov-
-2019-

2
CUPRINS

Cuprins........................................3

Introducere...................................4

Motivația......................................5

Descrierea site-ului.........................6

Harta site-ului..............................9

Mod de realizare...........................10

Secțiunile site-ului.........................11

Bibliografie..................................14

3
Introducere

Cu ajutorul doamnei profesoare, încă din clasa a IX-a am învățat despre


HTML (Hyper Text Markup Language) care este unul din primele elemente
fundamentale ale WWW (World Wide Web) și care descrie formatul primar în
care documentele sunt distribuite și văzute pe Web. Scopul HTML este, de
fapt, prezentarea informațiilor— fonturi, paragrafe, tabele, imagini ș.a.m.d.
HTML a fost dezvoltat inițial de Tim Berners-Lee la CERN în 1989.
Notepad++ este un editor de text gratuit pentru Windows, găzduit la
Sourceforge. Programul permite editarea codului sursă specific unui număr
mare de limbaje de programare, precum C, C++, Pascal, Cobol, HTML, PHP.
Acesta permite colorarea sintactică definite de utilizator pentru 48 de limbaje
de programare, tiparirea color a codului sursă, are integrată funcția de
autocompletare, interfață care permite păstrarea deschisă a mai multor pagini
(tab-uri), support atât pentru căutări/înlocuiri cât și pentru macroinstrucțiuni.
Notepad++ se bazează pe motorul Scintilla, fiind programat în C++ și
utilizând Win32 API și biblioteca STL, asigurând astfel o execuție rapidă și un
consum redus de resurse.

4
Motivația

Am ales această temă, “Securitate Cibernetică”, pentru proiectul meu de


atestat din mai multe motive. Unul dintre ele este actualitatea acestui subiect,
deoarece totul se rotește în jurul tehnologiei în ultimul deceniu. Pe de altă
parte este o prioritate pentru buna funcționare a sistemelor guvernamentale
sau de control industrial (producția și distribuția de energie electrică,
distribuția de apă) etc. Pentru statul român, securitatea cibernetică este
„starea de normalitate rezultată în urma aplicării unui ansamblu de măsuri
proactive și reactive prin care se asigură confidențialitatea, integritatea,
disponibilitatea, autenticitatea și nonrepudierea informațiilor în format
electronic, a resurselor și serviciilor publice sau private, din spațiul cibernetic“.
«Securitate cibernetică» este un produs soft care ar putea fi accesat si
utilizat de orice utilizator interesat de acest subiect, de elementele sau
amenințările care pot apărea. Pe scurt poate fi utilizat de orice utilizator de
tehnologie cu ușurință, designul fiind plăcut și presărat cu multe videoclipuri.

5
Descrierea site-ului
Paginile au fost create în limbaj HTML, folosind editorul Notepad++.
Pentru aspectul și asezarea în pagină s-au folosit comenzi de formatare a
textului de genul mărime, font, legături între pagini, pentru ca site-ul să fie
ușor accesibil.
Site-ul poate fi vizionat de orice utilizator, de orice vârstă, care își
propune cunoașterea actorului. Bineînțeles unele dintre informațiile conținute
în acest site se pot găsi pe internet, dar răspândite și nu destul de corecte, deci
site-ul are ca țel comprimarea tuturor informațiilor și găsirea lor într-un singur
loc, corecte și bine ordonate în mai multe categorii.
Aceste categorii sunt :
Home
Cei 3 stâlpi ai securității cibernetice
Elemente ale securității cibernetice :
o Securitatea aplicațiilor
o Securitatea informației
o Securitatea networkingului
Cyber Threats
o Ransomware
o Phishing
o Malware
o Outdated soft
Menținerea unei securități cibernetice
eficiente

6
Pentru a afla câte ceva despre subiectul ales, este de ajuns prima
pagină, HOME.
Prima categorie, denumită CEI 3 STÂLPI AI SECURITĂȚII CIBERNETICE
conține, o prezentare a ceea ce formează baza acestui subiect.
A doua categorie, numită ELEMENTE ALE SECURITĂȚII CIBERNETICE
conține o descriere succintă a modului în care se produc atacurile cibernetice și
cuprinde trei subcategorii.
Prima subcategorie, numită SECURITATEA APLICAȚIILOR cuprinde pașii
întreprinși prin intermediul ciclului de viață al unei aplicații informatice pentru
a contracara orice posibil atac și un top al amenințărilor commune asupra
acestora.
A doua subcategorie, numită SECURITATEA INFORMAȚIILOR precizează
componenetele care sunt protejate de algoritmii de securitate și cele patru
caracteristici ale informațiilor protejate.
Cea de-a treia subcategorie cu numele SECURITATEA

NETWORKINGULUI ne direcționează la politicile și dispozițiile de securitate


adoptate de administratorul rețelei, de asemenea, se precizează modul de
acțiune al protocoalelor de securitate. Pe lângă aceastea, apar și tipurile de
atacuri comune cu care se confruntă rețelele.
O altă mare categorie din acest site care comprimă amenințările
cibernetice în câteva pagini este categoria numită CYBER THREATS. Aici se
găsesc diverse date despre frecvența și motivele apariției atacurilor
cibernetice, de asemenea, definiția unui botnet. Această categorie cuprinde
încă patru subcategorii, RANSOMWARE, PHISHING, MALWARE și OUTDATED
SOFT & VULNERABILITIES, fiecare dintre ele, prezentând ceea ce înseamnă
fiecare dintre aceste amenințări și metodele de evitare ale acestora.

7
În categoria MENȚINEREA UNEI SECURITĂȚI CIBERNETICE

EFICIENTE, de altfel, ultima pe care o cuprinde site-ul găsim câteva sfaturi


despre:
1. Strategii de atenuare și minimizare ale efectelor unui atac cibernetic;
2. Protecția datelor prin criptarea acestora;
3. Alegerea unor parole cu grad ridicat de complexitate, care sunt greu
spre foarte greu de spart de către softurile automate
4. Back-up al datelor la intervale periodice

8
Harta site-ului

•Securitatea
aplicațiilor Cyber Threats
Cei 3 stâlpi ai •Securitatea
securității informației Menținerea
cibernetice •Securitatea • Ransomware unei
networkingului • Phishing securități
cibernetice
• Malware eficiente
Home
Elemente • Outdated soft
ale
sexurității
cibernetice

9
Mod de realizare

La baza acestui site, «Securitate Cibernetică», a stat programul


Notepad++, care este un editor de text, eficient atât pentru începători cât și
pentru cei avansați.
În programul Photoshop am lucrat pentru îmbunătățirea imaginii site-
ului meu, program care m-a ajutat foarte mult în creerea acestui soft. Adobe
Photoshop este un produs software folosit pentru editarea imaginilor digitale,
program produs și distribuit de compania americană Adobe System și care se
adresează în general utilizatorilor profesioniști în domeniu, dar se poate folosi
și de cei mai puțin experimentați, după parcurgerea unui tutorial online sau a
unei cărți destinate inițierii în prelucrarea imaginilor, ca în cazul meu.
Pentru a constitui un site uniform fiecare pagină a site-ului are o
structură fixă.
Backgroundul site-ului este același în toate paginile acestui site, pe
fiecare pagină backgoundul este o imagine care ar trebui sa semnifice,
sintetizat, ceea ce înseamnă securitatea cibernetică. Culoarea este bineînțeles
în contrast cu informațiile scrise, pe un fundal alb, cu opacitate medie pentru o
ușurință a parcurgerii conținutului site-ului. Backgroundul a fost realizat în
programul Photoshop împreună cu celelalte elemente de design al site-ului.
Textul a fost inserat cu ajutorul programului Notepad++ prin folosirea
unor paragrafe incluse în niște secțiuni « div » .

10
Secțiunile site-ului
HOME – Această pagină este cea de început, de unde pornește un
întreg meniu către toate celelalte secțiuni. Ea conține prezentarea, pe scurt, a
subiectului dezbătut, asemenea imaginii următoare :

CEI 3 STÂLPI AI SECURITĂȚII CIBERNETICE—


Această pagină vorbește în sine despre elementele de bază ale securității.

11
ELEMENTE ALE SECURITĂȚII CIBERNETICE – În
această pagină sunt prezentate principalele elemente ale securității
cibernetice.

CYBER THREATS – Aici se încadrează o scurta prezentare a


amenințarilor cibernetice și legături din bara de navigație către toate
amenințările prezentate în acest site.

12
MENȚINEREA UNEI SECURITĂȚI CIBERNETICE
EFICIENTE – Această pagină, cea de final cuprinde o serie de sfaturi
despre alegerea unor parole complexe, back-up-ul datelor, strategii de
minimizare și atenuare a efectelor unui atac cibernetic.

13
Bibliografie

1. http://www.crossdomainsolutions.com
/cyber-security/
2. https://www.itgovernance.co.uk/what
-is-cybersecurity
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Comput
er_security
4. https://www.sri.ro/cyberintelligence
5. https://www.sri.ro/articole/cyber-
security-operation-12-05-2017
6. https://www.sri.ro/assets/files/publica
tii/ghid_de_securitate_cibernetica.pdf

14