Sunteți pe pagina 1din 2

Tematica referatelor pentru disciplina Sisteme de securitate

1. Securitatea contemporană - tendinţe regionale şi globale


2. România în organism şi organizaţii internaţionale
3. Factori obiectivi şi subiectiv care influenţează relaţia dintre securitatea globală şi
stabilitatea regională
4. Situaţia militaro-politică din Europa privită prin prisma relaţiilor dintre SUA şi Rusia
5. Sistemul de securitate determinat de regiunea India-Pacific
6. Sistemul SUA de apărare antirachetă
7. Parteneriatul strategic Rusia China
8. Rolul Organizaţiei Shanghai pentru Cooperare
9. Sistemede securitate în istoria lumii.
10. Corelaţia dintre stat, societate şi armată
11. Reformă şi revoluție în sistemele militare actuale
12. Rolul alianţelor ca sisteme de securitate
13. Fundamentalismul Islamic și Securitatea Națională
14. Surse de Instabilitate demografică, economică si politică.
15. Concepte strategice în evoluţia NATO
16. Tendinţele geopolitice şi geostrategice regionale în zona Mării Negre – Caucaz
17. Relatia NATO-Rusia post Război ,,rece”
18. Politica Externă şi de Securitate Comună a Uniunii Europene
19. Tratatul de la Lisabona şi PESC: politica externă comună, consolidarea capacităţilor de
apărare.
20. Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE): misiune, structură, funcţionare, etc.
21. Politica europeană de vecinătate
22. Ordinea şi siguranţa publică la nivelul UE
23. Abordarea provocărilor globale; Poziţiile principalelor state UE în cadrul PESC:
Germania, Franţa, Italia, blocul Nordic, “Noua Europă”
24. Capabilităţi PESA: structuri politico-militare de coordonare a PESA, Battle group,
Eurocorp –EDA, capabilităţi civile, agenţii şi institute
25. România în cadrul PESC/PESA, relaţia UE – Rusia, relaţia UE – China, UE în Orientul
Mijlociu şi Caucaz
26. N.C.R.S - Sistemul NATO de Răspuns la Crize
27. Geneza şi evoluţia organizaţiei Stat Islamic – din Irak în Siria
28. Complexitatea culturală, comunitară şi identitară a Orientului Mijlociu şi a Africii de
Nord
29. Golful Persic: petrol, Islam şi insecuritate regional
30. Geopolitica Iranului:între naţionalism şi Islam revoluţionar
31. Problema palestiniană şi conflictul arabo-israelian
32. Sistemul românesc de ordine şi siguranţă publică. Instituţii şi atribuţii.
33. Cadrul normativ şi instituţional euro-atlantic în domeniul protecţiei informaţiilor
clasificate
34. Cadrul legislativ şi instituţional naţional în domeniul securităţii informaţiilor
35. Atribuţiile Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat şi ale
autorităţilor desemnate de securitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate care
fac obiectul activităţilor contractual