Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA CONFLICTELOR ȘI

GESTIONAREA CRIZELOR

Col (rz.) prof.univ.dr. Constantin POPESCU


0744553275
cornelppsc@yahoo.com
Col (rz.) dr. Dan PRISĂCARU -cadru didactic asociat
TEME REFERATE:
1. Efectele globalizării – factori favorizanți ai declanțării crizelor și
conflictelor;
2. Rolul actorilor nonstatali în generarea, evoluția și
managementul crizelor specifice mediului internațional de
securitate;
3. Rolul actorilor statali în generarea, evoluția și managementul
crizelor specifice mediului internațional de securitate;
4. Mecanismele de mangement al crizelor în viziunea ONU;
5. Mecanismele de mangement al crizelor în viziunea NATO;
6. Mecanismele de mangement al crizelor în viziunea UE;
7. Mecanismele de mangement al crizelor în viziunea OSCE;
8. Construirea păcii –conținutul etapelor perioadei postconflict;
9. Nation Building –contribuția sistemului militar în operația de
reconstrucție postconflict;
10. Intervențiile militare umanitare versus respectarea suveranității
statelor.