Sunteți pe pagina 1din 2

Contul 345 "Produse finite"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de produse finite.
Contul 345 "Produse finite" este un cont de activ.
În debitul contului 345 "Produse finite" se înregistrează:
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune şi plusurile la inventar (711);
- diferenţele de preţ în minus sau favorabile (costul de producţie este mai mic decât preţul standard)
aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie (348);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite aduse de la terţi (354, 401).
În creditul contului 345 "Produse finite" se înregistrează:
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite vândute şi lipsurile la inventar (711);
- diferenţele de preţ în minus sau favorabile repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (348);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor cuvenite unităţilor prestatoare, ca plată în natură, potrivit
prevederilor contractuale (462, 401);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite transferate în magazinele de vânzare proprii (371);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor reţinute pentru a fi utilizate în aceeaşi unitate (301, 302,
303, 381);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca plată în natură, potrivit legii
(421);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite trimise la terţi (354);
- valoarea produselor finite donate sau distruse prin calamităţi (658).
Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor finite existente în stoc la
sfârşitul perioadei.

Contul 346 "Produse reziduale"


Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de produse reziduale (rebuturi,
materiale recuperabile sau deşeuri).
Contul 346 "Produse reziduale" este un cont de activ.
În debitul contului 346 "Produse reziduale" se înregistrează:
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale intrate în gestiune din producţie proprie (711);
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale aduse de la terţi (354, 401).
În creditul contului 346 "Produse reziduale" se înregistrează:
- valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale vândute şi lipsurile la inventar (711);
- valoarea produselor reziduale trimise la terţi (354).
Soldul contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a produselor reziduale existente în stoc la
sfârşitul perioadei.

Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse"


Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa costului de producţie al produselor stocate, precum şi variaţia
acestuia.
În creditul contului 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" se înregistrează:
- la sfârşitul perioadei, costul produselor în curs de execuţie (331);
- costul de producţie sau preţul de înregistrare al produselor obţinute, la finele perioadei, constatate
plus la inventar (341 la 347);
- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile (costul de producţie este mai mare decât preţul standard)
aferente produselor intrate în gestiune din producţie proprie (348);
- costul de producţie sau preţul de înregistrare al activelor biologice de natura stocurilor obţinute din
producţie proprie, diferenţele de preţ aferente, precum şi sporurile de greutate şi plusurile la inventar
(361, 368).
În debitul contului 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" se înregistrează:
- reluarea produselor în curs de execuţie, la începutul perioadei (331);
- costul de producţie sau preţul de înregistrare al produselor vândute, constatate lipsă la inventar (341
la 347);
- diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor ieşite din gestiune (348);
- costul de producţie sau preţul de înregistrare al activelor biologice de natura stocurilor lipsă la
inventar, precum şi diferenţele de preţ aferente (361, 368).

Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole


şi a activelor biologice de natura stocurilor"
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vânzărilor de produse finite, produse agricole şi active
biologice de natura stocurilor.
În creditul contului 701 "Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a
activelor biologice de natura stocurilor" se înregistrează:
- preţul de vânzare al produselor finite, produselor agricole şi al activelor biologice de natura stocurilor,
vândute clienţilor (411);
- preţul de vânzare al produselor finite, produselor agricole şi al activelor biologice de natura stocurilor,
pentru care nu s-au întocmit facturi (418);
- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate, entităţi asociate şi
entităţi controlate în comun (451, 453).

Exemplu : Se obtin produse finite din productia proprie , costu l de productie – 1.400.000 lei .
1) Inregistrarea intrarii produse lor finite in gestiune se face astfel :
345 “ Produse finite “ = 711 “ Venituri din productia 1.400.000
stocata “

2) Vanzarea de produse finite , in cursul lunii ; pret de vanzare –1.200.000 , T.V.A.- 22%
, costul de productie efectiv al produselor vandute este de 1.000.000 lei .
411 “ Clienti “ = % 1.464.000
701 “ Venituri din vanzari de 1.200.000
produse finite “
4427 “ T.V.A. colectat “ 264.000

3) Concomitent se face descarcarea gestiunii pentru produsele finite vandute :

411 “ Venituri din productia = 345 “ Produse finite “ 1.000.000


stocata “