Sunteți pe pagina 1din 10

 

5/20/2018 Instr Propr ii - Ga te r - slide pdf.c om

SC MARIBO SERV SRL APROBAT,


ADMINISTRATOR,

 
INSTRUCŢIUNI PROPRII DE
SECURITATEA ŞIIP-GATER
SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
• OBIECTUL INSTRUCŢIUNI PROPRII:
LUCRARI LA GATER
• CADRUL LEGAL: LEGEA 319/200, !G 1"2#/200 MODI$ICATA SI COMPLET
CU !G 9##/2010%
• IDENTI$ICAREA RISCURILOR ÎN ACTIVITATE: CON$ORM EVALUARE
RISCURI
INSTRUCŢIUNI PROPRII RE$ERITOARE LA LUCRARILE LA GATER%

  “Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca “ pentru proc


tehnologic de prelucrarea lemnului in cherestea si de prelucrare a cherestelei , are ca scop
- asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor ;
- prevenirea riscurilor profesionale ;
- informarea si instruirea lucratorilor gateristi si a personalului auxilar ;
- asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatati
munca .

  ACT !"#$AT%& 
care stau la 'aza ela'orarii proiectului

Nr. Nr. si denumirea actului normativ Articolul din actul


Crt. normativ

( )egea nr. *(+ (./.0/ privind  Art. /,1,(,(( si (* 2lit e3


securitatea si sanatatea in munca
0 45 nr. +*  (0..0/ 6 cerintele minime
de scuritate si sanatate in munca
referitoare la expunerea Art 7 6 *(
lucratorilor la riscurile generate
de zgomot.
* 45 +1( 0/.1.0/ privind cerintele
minime pentru semnalizarea de Art / 6 ((

http://slide pdf.c om/re a de r/full/instr-propr ii-ga te r 1/10


 

5/20/2018 Instr Propr ii - Ga te r - slide pdf.c om

0
securitate si sanatate la locul de
munca
 45 nr.(7+.7.0/ 6 privind cerintele
minime de scuritate si sanatate Art 8 6(7 si anexele (,0 si *
 pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul
de munca
8 45 nr.(+((/.7.0/ priivnd cerintele
minime de securitate si sanatate Art. (-+
 pentru locuri de munca
/ 45 nr. ((/  *.7.01 privind cerintele
minime de securitate si sanatate Art (- ((
 pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor

1 de munca de organizare si
#"% 6 #egulamentul
functionare al 9irectiei ilvice Cap. %% art -8
Craiova nr. 17/(7.+.01
7 #" 6#egulamentul de organizare si Art. ( alin 8( si 8/
functionare al 9irectiei ilvice
Craiova

PREVEDERI GENERALE

<rocesul de munca este un ansam'lu de masuri tehnice organizatorice si de


securitatea muncii care se desfasoara in 'aza unui proces tehnologic si are ca scop
realizarea activitatii de productie in conditii de securitate a lucratorilor , respectiv proces
de munca pentru operatia de prelucrare a lemnului in cherestea prezinta urmatoarele
elemente de munca :

Componentele procesului de munca

<rocesul de munca este un sistem complex  compus din  elemente c


interactioneaza intre ele intr-o 'una interdependenta si cu asigurarea deplina a securitati
munca a lucratorilor:
- executant: omul care este implicat nemijlocit in indeplinirea unei sarcini de
munca ;

http://slide pdf.c om/re a de r/full/instr-propr ii-ga te r 2/10


 

5/20/2018 Instr Propr ii - Ga te r - slide pdf.c om

*
- sarcina de munca: totalitatea actiunilor care se efectueaza de catre lucrator prin
intermediul mijloacelor de productie, in anumite conditii de mediu, pentru
realizarea scopului urmarit in procesul de munca;

Operatia  Prelucrat lemnul in c!erestea


<regatirea muncitorilor pentru lucru , verificarea si intretinerea zilnica a utilajului ,
masurarea lemnului existent , manipularea lemnului in depozitul din incinta atelierului
cu'area lui, fixarea lemnului pe ghidajul utilajului , reglarea distantei de taiere , pornirea
si oprirea utilajelor , fixarea lemnului pe linia de rulare , de'itarea lui in cherestea,
respectarea dimensiunilor minime si maxime ale lemnului , intretinerea utilajului in
timpul functionarii , remedierea eventualeleor defectiunii ivite in timpul functionarii ,
evacuarea deseurilor si rumegusului din jurul utilajului , ascutirea si ceaprazirea panzelor,
montarea panzelor , masurarea, cu'area , manipularea si stivuirea cherestelei rezultate ,
curatirea locului de munca.

Operatia Prelucrat c!eresteaua

<regatirea muncitorilor pentru lucru, verificarea si intretinerea zilnica a utilajelor ,


reglarea utilajelor pentru dimensiunea dorita a cherestelei, reglarea dispozitivelor pentru
sectionat pe diferite lungimi, pornirea si oprirea utilajelor, fixarea reperelor pe masa de
lucru , reglarea cutitelor divizoare, respectarea dimensiunilor minime ale reperelor,
manipularea cherestelei in hala de prelucrare , cu'area si stivuirea cherestelei tivite
rezultate in hala sau in depozitul din exteriorul halei de lucru , remedierea eventualelor 
defectiuni ivite in timpul functionarii circularului, evacurarea deseurilor si rumegusului ,
curatirea locului de munca .

 "i#loacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca 2instalatii, utilaje, masini, aparat


dispozitive, unelte, etc3 si a o'iectelor muncii 2materii prime, materiale3 care se utilizeaza in
 procesul de munca;

http://slide pdf.c om/re a de r/full/instr-propr ii-ga te r 3/10


 

5/20/2018 Instr Propr ii - Ga te r - slide pdf.c om

- erastrau
- Circular ;
- ine de rulare ;
- $asina de ascutit si ceprazit;
- <anze;
- Cleste ceprazit ;
- Truse de chei diverse ; fixe si inelare , cleste , patent , ciocane , tapine
- Clupa forestiera ;
- Topoare ;
- )opeti ;
- $aturi ;
- Carucioare sau roa'e de transport ,
- $aterii prime ;
- Car'uranti si lu'rifianti : motorina , ulei motor, etc

 "ediul de munca : ansam'lul conditiilor fizice, chimice, 'iologice si


 psihologice, in care executantii isi realizeaza sarcina de munca.

Conditii de munca : in hale seminchise cu curenti de aer , mediu de munca cu


 particule fine 2 praf , pul'ere, rumegus3 , deseuri din lemn , aschii si 'ucati din lemn , ,
lucru cu su'stant chimice 2 car'uranti , lu'rifianti 3 , lucru cu vi'ratii si zgomot in limite
admise, manipulari repetate a lemnului si a cherestelei , prin masurare , cu'are , strivuire ,
 purtare directa , incarcare in mijloace de transport.

La locul de munca vor $i a$isate pre%entele instructiuni te!nice


ec!ipamentelor de munca& in completarea celorlalte semnali%ari pe linie de sanatat
munca.

'copul si domeniul de aplicare a pre%entelor instructiuni proprii ''"

'copul  prezentelor instructiunii proprii este ca prin respectarea masurilor de

 prevenire
cherestele cuprinse
, dulapi ,sa se asigure
panouri desfasurarea
, paleti tuturor
si altele , in operatiilor
conditii de fa'ricare
de securitate a produselor
si sanatate , astfel
incat sa poata fi evitata producere de evenimente : accidente de munca , 'oli profesional
avarii sau incendii .
Domeniul de aplicare  : <rezentele instructiuni proprii $ , au caracter spec
locului de munca si se aplica tuturor lucratorilor care sunt angajati , calificati si instr
sa execute operatiile si sa foloseasca mijloacele de productie mentionate.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/instr-propr ii-ga te r 4/10


 

5/20/2018 Instr Propr ii - Ga te r - slide pdf.c om

8
O(li)atii si raspunderi ale lucratorilor

a cunoasca si sa-si insuseasca prezentele instructiunii proprii de sanatate si


securitate in munca specifice activitatii ce o desfasoara in cadrul procesului de munca.
a cunoasca datele tehnice a mijloacelor de munca.
a cunoasca sarcinile ce le revin conform fisei postului.
ste o'ligat sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca - de indat
dupa producere, orice eveniment si incalcare a prezentelor instructiunuilor proprii
securitate si sanatate in munca care reprezinta pericole de accidentare sau im'olnav
 profesionala.
a utilizeze corect 2conform instructajului3 si o'ligatoriu echipamentul individua
 protectie.
a copeereze cu angajatorul sau cu lucratorii desemnati, pentru a perm
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si f
ricuri pentru securitate si sanatate in munca .

a nu modifice
constructive tehologia tehnologice
ale echipamentelor de lucru fara. apro'are si sa nu modifice caracteristi
a nu se prezinte la lucru in stare de e'rietate sau su' influenta 'auturilor alcoo
sa nu consume la locul de munca produse alcoolice sau de natura narcotica .
a nu fumeze dacat in spatii special amenajate .

O(li)atii ale conducatorului locului de munca

Conducatorul locului de munca tre'uie sa-si desfasoare activitatea, conform f


 postului intocmita in 'aza deciziei angajatorului.
a instruiasca dpdv al securitatii si sanatatii in munca lucratorii din su'ordine.
a supravegheze si sa controleze desfasurarea procesului de munca in conditii
securitate si sanatate.
a supravegheze utilizarea echipamentului individual de protectie de catre lucrat
din su'ordine si sa ia masuri in cazul neutilizarii lui.
a ia masuri de oprire imediata a activitatii in cazul producerii unui eveniment
acordare a primului ajutor si sa anunte superiorii de producerea evenimentului.
a dea informatii cu ocazia controalelor si a evaluarii factorilor de risc.
a nu primeasca la lucru muncitorii aflati su' influenta 'auturilor alcoolice sa

drogurilor ;
a informeze lucratorii asupra riscurilor specifice existente la locul de munca, s
ocupe pentru reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatti
sanatatii in munca, in 'aza unei tematici intocmita de catre angajator.

RI'C*RILE PEN+R* 'EC*RI+A+E 'I 'ANA+A+E


IN "*NCA & "A'*RILE 'I AC+IVi+A+ILE DE PREVENIRE 'I
PRO+EC+IE

http://slide pdf.c om/re a de r/full/instr-propr ii-ga te r 5/10


 

5/20/2018 Instr Propr ii - Ga te r - slide pdf.c om

Partea I , RI'C*RI 'PECI-ICE LOC*L*I DE "*NCA PEN+R*


'EC*RI+A+E 'I 'ANA+A+E

RI'C*RI 
 
"ILOACE DE "*NCA
Risc mecanic
)ovirea lucratorilor de catre lemn intimpul manevrarii
)ovirea lucratorilor de catre piesele prelucrate
urprinderea lucratorilor prin neutilizarea aparatorilor de protectie si lipsa
dispoztivelor de protectie
urprinderea lucratorilor de piesele taiate
trivirea mem'relor inferioare si superioare in timpul stivuirii .
<roiectare de corpuri sau particule
9egajarea de pul'eri
$anipularea de o'iecte taioase, intepatoare , a'razive

Risc electric
Atingere directa a ca'lurilor neprotejate
Atingere indirecta a legaturilor electrice
"EDI*L DE "*NCA 

Risc $i%ic
Temperatura scazuta iarna si ridicata vara
Curenti de aer 
=gomot
&i'ratii
<ul'eri praf
'ARCINA DE "*NCA 

"peratii, procedee gresite


liminarea unor operatii

$etode depsihica,
olicitare munca gresite
operatii repetitive
$anipularea de materiale grele la limita sarcinilor admise

E/EC*+AN+
Actiuni gresite pozitionari
ixari necorespunzatoare
 !esincronizari, intarzieri
<ornirea echipamentelor tehnice fara a fi verificate
tationari in zone

http://slide pdf.c om/re a de r/full/instr-propr ii-ga te r 6/10


 

5/20/2018 Instr Propr ii - Ga te r - slide pdf.c om

1
<rezenta la lucru in stare de o'oseala , e'rietate su' influenta drogurilor,
etc.

"A'*RI 'I AC+IVI+A+I PEN+R* EVI+AREA &


'A* DI"IN*AREA RI'C*RILOR PEN+R* 'EC*RI+A+E 'I 'ANA+A+

  %nainte de inceperea lucrului se va verifica:


- daca caile de acces sunt degajate
- daca panza taietoare este ascutita si 'ine impartita
- strangerea panzei
- existenta legaturii la centura de impamantare
- stocul existent de material lemnos pe specii
- se va verifica starea tehnica a masinii in mod deose'it intinderea panze
starea tehnica a danturii acesteia.

  <anza taietoare va fi fara fisuri in corpul ei


  ste interzisa pornirea utilajului prin rotirea fortata a volantelor masinii cu mana
  Traversarea salariatilor precum si stationarea acestora in zona utilajului in tim
functionarii acestuia, sunt interzise.
  Toate partile in miscare ale utilajului vor fi protejate cu aparatori de protectie.
  e va interzice curatarea rumegusului, rezultat in urma de'itarii, in tim

functionarii
  utilajului.
%ntretinerea, reglarea si curatirea utilajului se va face numai dupa deconectarea d
reteaua electrica.
  #eparatiile se vor executa numai de personal calificat.
  e interzice 'locarea utilajului cu material de'itat.
  <ersonalul ajutator se va apropia de utilaj pentru degajarea pieselor de'i
numai in conditii de siguranta.
  ste interzisa intepenirea sau 'locarea comenzilor.
  !u se va parasi comanda utilajului fara ca acesta sa fie oprit.
  ste o'ligatoriu curatirea utilajului la sfarsitul programului de lucru.
 Toate partile in miscare ale utilajelor , care se gasesc deasupra paroselii , vo
 protejate cu aparatori mecanice rezistente, din ta'la sau din rame cu plasa de sarma
grosime corespunzatoare ;
<ornirea echipamentelor tehnice se va face numai dupa darea semnalelor
avertizare acustice sau optice . <entru comunicarea dintre operator si eventualii lucra
din hala se vor folosi semnalizarile prevazute in 45 nr. +1(  0/ , anexele nr. 1,7 si +
 coaterea marginilor sau a aschiilor ramase intre panza si lemn se va face c
vergea din metal, special confectionata ;

http://slide pdf.c om/re a de r/full/instr-propr ii-ga te r 7/10


 

5/20/2018 Instr Propr ii - Ga te r - slide pdf.c om

7
 chipamentul indivudual de protectie si de lucru , este oligatoriu a fi purtat pe to
 perioada de munca, fiind utilzat conform normelor in vigoare ;
$uncitori vor respecta normele de Aparare %mpotriva %ncendiilor, conmf
instructiunilor proprii ela'orate in acest sens ;

Instructiuni de prevenire si securitate la instalatiile electrice& preved


)enerale  

a3 fecturarea oricarei lucrari su' tensiune de catre personal necalificat si neautori


este interzisa cu desavarsire ;
 '3 )ucrarile la instalatiile de forta sau de iluminat se vor executa numai
electricieni calificati si autorizati pentru instalatiile respective ;
c3 ste interzis a se executa si utiliza instalatii electrice de lumina sau de f
improvizate ;
d3 %nstalatiile electrice de tip “ provizoriu  “ pentru durtata limitata vor respe

e3 conditiile de la
%nterventiile executie ca si electrice
instalatiile cele de tip
se“fac
definitiv”
, numai ; cu scoaterea de su' tensi
a acestora ;
f3 #emedierea deficientelor la instalatiile sau utilajele electrice se efectueaza
minimum doi eletricieni ;
g3 "rice instalatie eletrica aflata in functiune , va fi verificata periodic ;
h3 !u se admite inlocuirea sigurantelor electrice standard, cu fire de
dimensionate necorespunzator ;

EC0PI"AN+*L INDIVID*AL DE PRO+EC+IE


'I ACOPRDAREA PRI"N*L*I A*+OR IN CA1 DE
ACCIDEN+E

EC0IPA"EN+*L INDIVID*AL DE PRO+EC+IE 2EIP3


Acordarea %< este o'ligatorie pentru angajator :
 %< se acorda in mod gratuit , si vizeaza protectia partilor copului uman la expune
urmatoarilor factori de risc :
- "rgane de masini in miscare ;
- <roiectare de corpuri sau particule ;
- $anipulare de o'iecte taioase , intepatoare, a'rasive ;
- $anipularea de material grele la lmita sarcinilor maxme admise ;
- 9egajarea de pul'eri ;
- )ucru in spatii neincalzite cu temperature su' ( grade C sau in exterior
temperature su' " grade C ;
- =gomot peste limita admisa

A'IG*RAREA 'ANA+A+II IN "*NCA 

http://slide pdf.c om/re a de r/full/instr-propr ii-ga te r 8/10


 

5/20/2018 Instr Propr ii - Ga te r - slide pdf.c om

"asuri si actiuni privind asi)urarea starii de sanatate a salariatilor 

a3 Controlul medical anual al salariatilor prin medicicul de medicina muncii ;


 '3 &accinarea antigripala a salariatilor in sezonul rece ;
c3 Acordarea echipamentului de lucru si cel de protectie , adecvat , pentru evita
 producerii de leziuni ale corpului , sau im'olnavirea datorata conditilor de clim
 ploaie , ninsoare , vant , curenti de are , particule de praf, etc3
d3 <rezenta trusei medicale de prim ajutor sa fie o'ligatoriu amplasata la locu
munca, la loc vizi'il si la indemana tuturor lucratorilor ;
e3 Trusa medicala de prim ajutor sa ai'a tot timpul necesarul strict de medicame
solutii pentru dezinfectare, fese, pansamente, atele , dispozitiv de efectuar
respiratiei artificiale , foarfece , garouri ,etc3 ;
f3 $uncitorii sa fie instruiti privind acordarea primului ajutor , conf
instructiunilor ;

IN'+R*IREA "*NCI+ORILOR DIN P*NC+ DE VEDERE


AL 'EC*RI+A+II 'I 'ANA+A+II IN "*NCA

%nstruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza in timpu

 programului de lucru ; se consemmenaza in fisa individuala de instruire.


%nstruirea muncitorilor
)anga fisa de instruire este o'ligatoriu sa existe o copie a fisei de aptitudini , completata
medicul de medicina muncii
Angajatorul are o'ligatia sa asigure 'aza materiala corespunzatoare unei instruiri
adecvate .
DI'PO1I+II -INALE 'I +RAN1I+ORII 

<rezentele instructiuni proprii $ devin o'ligatorii dupa apro'area acestora de c

conducatorul
 prelucrae unitatii
lemn si sunt
si produc aplica'ile
efecte juridicelapentru
locurile
totidelucratorii
munca specificate
locului de: munca
Atelierul
s
conducatorului acestuia.
Conducatorii locurilor de munca prevazute au o'ligatia sa informeze lucratorii des
 prevederile prezentelor instructiunii, si efectele pe care le-ar produce necunoaste
acestora ;
)ucratorii si conducatorul locului de munca au o'ligatia sa anunte in scris conducato
societatii 2angajatorul3 despre orice caz de nerespectare a prezentelor instructiunii propri

http://slide pdf.c om/re a de r/full/instr-propr ii-ga te r 9/10


 

5/20/2018 Instr Propr ii - Ga te r - slide pdf.c om

(
 !ecunoasterea prevederilor prezentelor “%nstructiunii proprii>, nu exonereaza
raspunderea diciplinara , materiala sau penala, dupa caz , a celor care sunt oligati s
cuoasca si sale aplice ;
 !erespectarea prezentelor “%nstructiuni proprii> se santioneaza conform prevedrilor )
nr. *(+0/ . art *1, *7 si *+ si ale Codului $uncii 6 in vigoare -.
alariati au o'ligatia sa respecte prevederile din fisa postului 2sarcina de munca3 si sa
 paraseasca in mod nejustificat locul de munca, sau sa lase echipamentele teholog
nesupravegheate.

#&%C%? @T#!,

%ng. !icolae Alecu

mai 0((

 !ot: <rezentele instrucBiuni proprii se emit conform )egii *(+0/, art. (0, lit. e3 i 45 (080/, modifica
completata cu 45 +880(, art. (8, pct. 2*3 modificat, se vor revizui periodic i vor fi modificate ori de cDte ori
necesar, ca urmare a schim'rilor de natur legislativ, tehnic i a
structurii de personal sau alte motive, survenite la nivel naBional sau al societBii.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/instr-propr ii-ga te r 10/10