Sunteți pe pagina 1din 9

Școala Gimnazială Chiuieșt

Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018

Proiectarea unităţii tematice: „Școala, împărăţia cunoașterii”


Perioada: 11.09. 2017 – 22. 09. 2017

Ziua / Competenţe Activităţi integrate şi forme de organizare Detalii de conţinut Resurse Evaluare
Data specifice

 Festivitatea de deschidere a noului an scolar
Luni “Bine ati venit!” – Activitate comună părinţi – elevi pentru informarea părinţilor privind organizarea programului, structura anului şcolar, rechizitele necesare, orarul
11.09.
2017 clasei

Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo Din nou la scoală!  Materiale :


 formularea de mesaje despre sine (nume, vârstă, adresă),  Prezentarea manualului manual, CD, videoproiector Observarea 
Marţi familie, colegi, preferințe
 Procedurale : sistematică
12.09. CLR  discuţii despre prima zi de şcoală, amintiri din vacanţă, 
1.2; 1.3; 2.1; exprimarea sentimentelor etc. citire explicativă, conversaţia,
2017 Text­suport:
2.4; 3.1;  ex. de recunoaştere şi rostire corectă a literelor / sunetelor,  explicaţia, învăţarea prin
Aprecieri 
mici / mari, de tipar / de mână, în ordine alfabetică; descoperire, exercitiul
Deşteaptă­te, române! globale si 
MM-1.4  formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate Organizare:
de tema şi mesajul textului  individuale
act. frontală, pe grupe
de Andrei Mureşanu
auditie: Imnul de stat al României
CLR Familiarizarea cu textul; întelegerea textului  Materiale : Observarea 
1.1; 1.2; 1.3;  citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire  Textul: manual, CD, videoproiector sistematică
2.1; 3.1; 3.2 cu voce tare  / în şoaptă  / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire  titlu, autor, alineate
 Procedurale :
ştafetă)  Ne amintim din cls. I 
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de 
citire explicativă, conversaţia,
MM-1.4 semnele de punctuaţie  explicaţia, exercitiul Aprecieri 
Text­suport: Organizare: globale si 
 identificarea titlului, autorului, alineatelor
„Ziua când toți au sapte
 precizarea locului şi timpului acţiunii  act. frontală, pe grupe individuale
 formularea de răspunsuri la întrebări  ani”  după O. Pancu­Iași act. individuală
auditie: Copii, scoala a­nceput pag. 10­11

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 1


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 scrierea si citirea nr. naturale 0 – 100 Recunoașterea,  Materiale :
 pozitionarea pe axă a unor numere date formarea, citirea și manual, culegere, fisă de lucru Observarea 
MEM  identificarea „vecinilor” unui nr. < 100 scrierea numerelor  Procedurale : sistematică
1.1; 1.3; 1.6;  ordonarea numerelor naturale  0 – 100 (crescător și  naturale în concentrul explicatia, exerci­tiul,
3.1; 5.2; descrescător) 0 – 100 problematizare
 Despre planete Organizare:
 numere pare, impare, consecutive
AVAP – 2.6. Recapitulare initială frontal, individual Aprecieri 
 numărare cu pasi dati   
 predecesorul și succesorul unui număr globale și 
individuale
 recunoaşterea culorilor din natură
 orientări spaţiale: departe, aproape, dimensiunea obiectelor Observarea spatiului  Materiale :
AVAP sesizarea frumosului din cotidian apart foto Observarea 
 natural
1.1; 1.2; 2.1;  prezentarea aparatului foto ­ ca instrument folosit în   Procedurale : sistematică
2.2; comunicarea specifică artelor vizuale  Foto ­ film conversaţia, explicaţia,
MEM-2.1  realizare de fotografii cu peisaje de toamnă  exercițiul Aprecieri 
MM-1.4 Cântece cunoscute din clasa I Organizare: globale și 
frontal, individual individuale

Limba engleză
Miercuri  compunerea si descompunerea numerelor  naturale 0 – 100 Recunoașterea,  Materiale : Observarea 
13.09.  compararea  numerelor naturale utilizând semnele de relatie  formarea, citirea și
MEM manual, culegere, fisă de lucru sistematică
2017 <, >, =  scrierea numerelor
1.1; 1.2; 1.6; naturale în concentrul  Procedurale :
3.1; 5.2  selectarea unor numere după un criteriu (ex.: „încercuiţi nr. 
0 – 100 explicatia, exercițiul, Aprecieri 
>decât 39 şi < decât 45”)  Pământul problematizare globale și 
AVAP – 2.6  completarea seriilor numerice
Recapitulare inițială Organizare: individuale
aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite condiții;  frontal, individual
CLR Explorarea textului  Materiale : Observarea 
1.3; 4.1; 4.2 Comunicare orală  manual, CD, videoproiector sistematică
 despărţirea cuvintelor în silabe  Text­suport:
 identificarea unor cuvinte date după criterii precum: nr.de   Procedurale :
AVAP-2.6 „Ziua când toți au sapte
Aprecieri 
DP-2.3 sunete, sunet iniţial, sunet final  ani” citire explicativă, conversaţia,
 Acte de vorbire: a se prezenta, a prezenta  Reguli de vorbire  după O. Pancu­Iasi explicaţia, învăţarea prin globale și 
eficientă: salutul, prezentarea, formularea unei cereri, ascultarea individuale
si respectarea opiniei celuilalt descoperire, exercitiul
pag. 10­11
 Organizarea   textului   scris:   scrierea   pe   liniatură   tip   II; Organizare:
aşezarea textului în pagină  act. frontală, pe grupe
 scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să…”, „Visul meu act. individuală
este să…”) într­un spaţiu special amenajat (Colţul de creaţie)

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 2


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 Cântec: Copii, scoala a început  Materiale :
MM http://www.trilulilu.ro/muzica­pop/trubadurii­copii­scoala­a­nceput­
Cântarea vocală
calculator, CD
Observarea 
1.4; 2.1 5f600a8  Procedurale :
sistematică
 reproducerea în grup a cântecelor însușite intuitiv, respectând  conversaţia, expli­caţia,
Tonul
sincronizarea demonstratia, exercitiul
Semnalul de început
CLR - 2.3  dialog între grupe, sugerat de textul cântecului Organizare: Proba practică
Sincronizarea
 cântarea în nuanţă medie firească, cu participare afectivă; frontal, individual,  pe grupe
joc de rol
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Materiale : Observarea 
 efectuarea de adunări mental si în scris cu suport intuitiv Adunarea și scăderea  Manual, culegere, fisă de sistematică
MEM  exercitii de calcul oral si în scris numerelor naturale         lucru
1.4; 1.6; 3.1;  terminologie specifică: sumă (total), termeni, descăzut,   Procedurale :
0 – 100      fără trecere 
5.2 scăzător, diferență explicatia, exercitiul Aprecieri 
peste ordin
 aflarea sumei / diferențe a două numere
AVAP – 2.6  compararea unei sume/diferențe cu un număr/sumă/diferență  Formele de relief.  problematizare globale și 
Munții Organizare: individuale
probleme cu două operații
frontal, individual
Explorarea textului
 Materiale :
 despărţirea cuvintelor în silabe  manual, CD, videoproiector Observarea 
CLR  identificarea unor cuvinte date după criterii precum: nr.de  Comunicare orală 
 Procedurale : sistematică
1.3; 4.1; 4.2 sunete, sunet iniţial, sunet final  Text­suport:
„Ziua când toți au sapte citire explicativă, conversaţia,
 Acte de vorbire: a se prezenta, a prezenta  Reguli de vorbire
AVAP-2.6 eficientă: salutul, prezentarea, formularea unei cereri, ascultarea ani” explicaţia, învăţarea prin Aprecieri 
Joi după O. Pancu­Iasi
si respectarea opiniei celuilalt descoperire, exercitiul globale și 
14.09.  Organizarea   textului   scris:   scrierea   pe   liniatură   tip   II;
2017 DP-2.3 pag. 10­11 Organizare: individuale
aşezarea textului în pagină  act. frontală, pe grupe
scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să…”, „Visul meu  act. individuală
este să…”) într­un spaţiu special amenajat (Colţul de creaţie)
Educaţie fizică și sport
 Eu si ceilalți – “ Amintiri din vacanță”  Materiale :
 Amintiri din vacanță: Observarea 
fisă de lucru, auxiliar
DP - prieteni noi în vacanță sistematică
 Procedurale :
1.1; 2.3 - locuri vizitate – desen, descreire Autocunoaştere şi 
- activităti plăcute desfăsurate în vacanță
conversaţia, expli­caţia,
atitudine pozitivă faţă de Aprecieri 
CLR-1.2 - starea emotională: “M­am simtit vesel/trist/furis/speriat  sine şi faţă de ceilalţi exercițiul
globale și 
MM-1.4 când…” jocul de rol
Organizare: individuale
Cântece cunoscute
frontal, individual,  în echipă

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 3


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo Adunarea și scăderea   Materiale : Observarea 
MEM  efectuarea de adunări mental si în scris cu suport intuitiv numerelor naturale        
manual, culegere, fisă de lucru sistematică
1.4; 1.6; 3.1;  exercitii de calcul oral si în scris 0 – 100      fără trecere   Procedurale :
5.2  terminologie specifică: sumă (total), termeni, descăzut,  peste ordin
scăzător, diferență explicatia, exercitiul Aprecieri 
 aflarea sumei / diferențe a două numere problematizare
AVAP – 2.6 Formele de relief.  globale și 
 compararea unei sume/diferențe cu un număr/sumă/diferență Organizare:
Munții
frontal, individual individuale
probleme cu două operații

Educație -falimiarizarea cu manualul, noțiunile legate e bani, schimburi  Materiale : Observarea 


bancare; manual, culegere, fisă de lucru sistematică
financiară -exerciții de identificare a modului de realizare a trocului;  Procedurale :
          Trocul
1.1; 2,2; 2,2; -analiza și rezolvarea unor problem simple cu conținut explicatia, exercitiul
Aprecieri 
3,1; 3,2; financiar- bancar; problematizare
Vineri -identificarea rolului deținut într-un schimb: Organizare: globale și 
15.09. MM: 1.4; 2.1; vânzător/cumpărător individuale
frontal, individual
2017 2.2.
 recunoaşterea culorilor din natură Observarea spațiului  Materiale :
AVAP  orientări spaţiale: departe, aproape, dimensiunea obiectelor natural manual, imagini specific  Observarea 
1.1; 1.2; 2.1;  sesizarea frumosului din cotidian toamnei, acuarele, pensule sistematică
2.2;  prezentarea aparatului foto ­ ca instrument folosit în  „Toamna, anotimpul  Procedurale :
MEM-2.1 comunicarea specifică artelor vizuale  unui nou început” explicatia, exercitiul Aprecieri 
 realizare de peisaje având ca tematică anotimpul toamna  problematizare
MM-1.4 globale și 
Cântece cunoscute din clasa I Organizare:
individuale
frontal, individual
Educaţie fizică și sport
Religie

Ziua / Competenţe Activităţi integrate şi forme de organizare Detalii de conţinut Resurse Evaluare
Data specifice
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo Adunarea si scăderea   Materiale : Observarea 
Luni MEM   exercitii de calcul oral si în scris numerelor naturale  0 –  manual , culegere, fisă de  sistematică
18.09. 1.4; 1.6; 3.1;  micșorează/măreste  un număr, o sumă/ 100      cu trecere peste 
2017 5.2 diferență  cu  ...
ordin
lucru
 proba adunării si scăderii  Procedurale : Aprecieri 
 aflarea sumei a două/ trei numere
AVAP – 2.6  compararea unei sume/diferențe cu un număr/sumă/diferență Formele de relief. 
explicatia, exercitiul,  globale și 
problematizare individuale
 probleme cu două operații Dealurile
Organizare:
frontal, individual

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 4


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
CLR Familiarizarea cu textul; întelegerea textului  Materiale :
Textul:
 citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire  Observarea 
1.1;1.2; 1.3; cu voce tare  / în şoaptă  / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire  titlu, autor, alineate manual, CD, videoproiector
 Procedurale : sistematică
2.1 3.1; 3.2 ştafetă)  Ne amintim din cls. I 
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  citire explicativă, conversaţia,
Aprecieri 
semnele de punctuaţie  Text­suport: explicaţia, învăţarea prin
 identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate globale și 
AVAP­2.6  precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într­un text 
„Luchi” descoperire, exercitiul
după Otilia Cazimir individuale
audiat  Organizare:
pag. 12­13 frontal, individual
 formularea de răspunsuri la întrebări
DP­2.3
 Dialogul  –   iniţierea,   menţinerea   şi   încheierea   unui   dialog
despre: şcoală, familie, prieteni, colegi etc  Materiale :
Comunicare orală
 oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi,  Observarea 
  manual, CD, videoproiector
despre activităţile preferate 
CLR  dramatizarea unui fragment din text  Semnele de puctuație  Procedurale : sistematică
2.2  Semnele de punctuație (punctul, semnul întrebării, linia de  conversaţia, explicaţia, 
Aprecieri 
dialog)­ actualizare Text­suport: învăţarea prin descoperire, 
 citirea cu intonație corespunzătoare a semnelor de punctuație  globale și 
AVAP­2.6 utilizate
„Luchi”
exercitiul
 după Otilia Cazimir individuale
 formularea și redactarea unor enunțuri lasfârșitul cărora sunt  Organizare:
pag. 12­13
diferite semne de punctuație frontal, individual, grupe
 dictare
 Cântec: „Copii, scoala a început”
 Materiale :
http://www.trilulilu.ro/muzica­pop/trubadurii­copii­scoala­a­nceput­ Observarea
MM 5f600a8
Mișcarea pe muzică calculator, CD
sistematică
2.2; 3.1  reproducerea în grup a cântecelor însușite intuitiv, respectând 
 Procedurale :
conversaţia, explicaţia, 
sincronizarea
demonstratia, exercitiul
AVAP­2.6  cântarea în nuanţă medie firească, cu participare afectivă; Miscare liberă
Organizare: Proba practică
 acompanierea cântecelor cu miscări libere
frontal, individual,  pe grupe
 ilustrarea  unui fragment din cântec

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 5


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo Textul:  Materiale :
Familiarizarea cu textul; întelegerea textului titlu, autor, alineate manual, CD, videoproiector
CLR  citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire  Ne amintim din cls. I 
 Procedurale : Observarea 
1.1;1.2; 1.3; cu voce tare  / în şoaptă  / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire 
conversaţia, explicaţia,
sistematică
2.1 3.1; 3.2 ştafetă)  Text­suport:
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  „Întâmplări din clasă” învăţarea prin descoperire,
AVAP­2.6 semnele de punctuaţie  după Dimitrie Goga
exercitiul Aprecieri 
DP­2.3  citirea selectivă în funcţie de anumite repere 
Organizare: globale si 
 identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate pag. 14­15
 precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într­un text  act. frontală, pe grupe individuale
audiat  act. individuală
 formularea de răspunsuri la întrebări
Familiarizarea cu textul; întelegerea textului  Materiale :
 citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire  Textul: manual, CD, videoproiector
CLR cu voce tare  / în şoaptă  / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire  titlu, autor, alineate Observarea 
1.1;1.2; 1.3;  Procedurale : sistematică
ştafetă)  Ne amintim din cls. I 
2.1 3.1; 3.2  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de 
citire explicativă, conversaţia,
semnele de punctuaţie  Text­suport: explicaţia, exercitiul
Marţi AVAP­2.6  citirea selectivă în funcţie de anumite repere  „Întâmplări din clasă” Organizare: Aprecieri 
19.09. DP­2.3  identificarea titlului, autorului, a numărului de alineate după Dimitrie Goga act. frontală, pe grupe globale si 
2017  precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într­un text  act. individuală individuale
audiat  pag. 14­15
 formularea de răspunsuri la întrebări
 aflarea termenului necunoscut la adunare si scădere cu  Aflarea  Materiale :
ajutorul balanței  termenului necunoscut manual, culegere, fisă de lucru Observarea 
MEM   aflarea termenului necunoscut la adunare prin operatia de   Procedurale : sistematică
1.4; 1.6; 3.1; scădere Formele de relief explicatia, exercitiul
5.2  aflarea descăzutului si a scăzătorului prin operatia de adunare,
problematizare
respective scădere Aprecieri 
Organizare:
 probleme care solicită aflarea unui termen necunoscut
AVAP – 2.6 frontal, individual globale și 
individuale
 Tehnici de lucru: linie modulată, repetiția, colaj
 Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forme neregulate  Materiale :
AVAP  Dialog dirijat  Tema creioane, culori, frunze si flori Observare 
1.1; 1.2; 2.1;  ­ observarea parcului: culori, forme, elemente uscate Apreciere 
2.2  ­ instrumente folosite, tehnici aplicate  Procedurale : globală si 
 Explicarea tehnicii de lucru, a etapelor individuală
conversaţia, explicaţia, 
CLR ­ 2.1  Desenare  copacilor folosind diferite tipuri de linii, a altor  “Toamna în parc”
elemente din parc exercițiul
MM­1.4  Colaj: lipirea frunzelor si a florilor uscate Organizare: Expunerea 
 Realizarea lucrării; prezentarea colegilor frontal, individual lucrărilor
Auditie: Poezii si cântece de toamnă
Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 6
Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Limba engleză
rezolvarea de probleme cu una/ două perații cu date 
 Probleme care se  Materiale : Observarea 
numerice; rezolvă prin două manual, culegere, fisă de lucru sistematică
MEM  recunoaşterea situaţiilor concrete sau a expresiilor care cer  operații
 Procedurale :
1.4; 1.6; 3.1; efectuarea unor adunări sau scăderi 
5.2  Formele de relief explicatia, exercițiul, Aprecieri 
 formularea de probleme pornind de la numere date
 rezolvare de probleme  în versuri problematizare globale și 
AVAP – 2.6 rezolvarea problemelor în tabel Organizare: individuale
 frontal, individual
Recapitulare: Observarea 
CLR  Textul: titlu, autor, alineate
 Materiale :
sistematică
Miercuri 1.1; 1.2; 1.4;  Dialogul –iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog
Recapitulare manual, fisă lucru

20.09.
1.3; 2.1 2.2;  Cuvântul: sensurile cuvintelor; despărtirea cuvintelor în silabe
   Procedurale :
3.1; 4.1;  Joc muzical
În drum spre scoală conversaţia, explicaţia,  jocul   Aprecieri 
2017 pag. 17 de rol, exercitiul
globale și 
Organizare: 
MM­1.4 act. frontală, pe grupe individuale

 Cântec: „Dimineața veselă”  Materiale :
http://www.cutiutafermecata.ro/15781­Pepe­Dimineata­vesela­ calculator, CD
MM cantece­in­limba­romana
Mișcarea pe muzică  Procedurale :
Observarea 
2.2; 3.1  reproducerea în grup a cântecelor însușite intuitiv, respectând  conversaţia, explicaţia, 
sistematică
sincronizarea demonstratia, exercitiul
AVAP­2.6  cântarea în nuanţă medie firească, cu participare afectivă; Miscare liberă Organizare: Proba practică
 acompanierea cântecelor cu miscări libere frontal, individual,  pe grupe
 ilustrarea  unui fragment din cântec
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo Evaluare  Materiale : Observarea 
Joi MEM   numere naturale de la 0 la 100 Adunarea și scăderea   fisă de lucru sistematică
21.09. 1.1; 1.2; 1.3;  adunări şi scăderi de la 0 la 100 cu si fără trecere peste ordin numerelor naturale          Procedurale :
1.4; 1.6; 3.1;  aflarea termenului necunoascut 0 – 100    cu și   fără  explicatia, exercitiul
2017 5.2  probleme care se rezolvă prin una sau două operaţii de  trecere peste ordin problematizare
Aprecieri 
AVAP – 2.6 adunare şi/sau scădere  globale și 
 Formele de relief Organizare:
 formele de relief
frontal, individual individuale

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 7


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de   Materiale :
semnele de punctuaţie a unui text în versuri Observarea 
CLR Lectură manual, CD, videoproiector
sistematică
1.1;1.2; 1.3;  conversaţii pe teme de interes pentru copii  Procedurale :
2.1 3.1; 3.2  formularea de răspunsuri la întrebări  Text suport:
citire explicativă, conversaţia,
 ilustrarea prin desen a continutului poeziei „E toamnă!”  Aprecieri 
N. Stănescu si Gh.
AVAP­2.6  joc de rol: Întâlnire cu ghiozdanul meu
Tomozei
explicaţia, exercitiul
globale și 
concurs de recitări Organizare:
DP­2.3 pag. 16 act. frontală, pe grupe
individuale
act. individuală
Educaţie fizică și sport
 Eu si ceilalți – “ Cine sunt eu? Cine esti tu?Cine suntem   Materiale :
noi” fisă de lucru, manualul
 Colectivul clasei: Observarea 
 Procedurale :
DP - Prietenia din clasă sistematică
1.1; 2.3 - Prezentarea/relatarea unor informații despre propria  Autocunoaştere şi  conversaţia, explicaţia, 
persoană  atitudine pozitivă faţă de exercițiul Aprecieri 
CLR-1.2 - comportamentul în sclasă sine şi faţă de ceilalţi jocul de rol
globale și 
MM-1.4 - „Pomul prieteniei” – realizat din conturul palmelor Organizare:
- starea emotională: “M­am simtit vesel/trist/furios/speriat  frontal, individual,  în echipă individuale
când…”
Cântece cunoscute
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Materiale : Observarea 
MEM  numere naturale de la 0 la 100 Dezvoltare/ ameliorare
manual, culegere, fisă de lucru sistematică
1.4; 1.6; 3.1;  adunări şi scăderi de la 0 la 100 cu si fără trecere peste ordin Adunarea și scăderea 
 Procedurale :
Vineri
5.2  aflarea termenului necunoascut numerelor naturale        
explicatia, exercitiul Aprecieri 
 probleme care se rezolvă prin una sau două operaţii de  0 – 100    cu și   fără 
22.09. problematizare
AVAP – 2.6 adunare şi/sau scădere  trecere peste ordin globale și 
2017  formele de relief Organizare:
Formele de relief  individuale
frontal, individual

Educație -falimiarizarea cu manualul, noțiunile legate e bani, schimburi           Trocul  Materiale : Observarea 
bancare; manual, culegere, fisă de lucru sistematică
financiară -exerciții de identificare a modului de realizare a trocului;  Procedurale :
1.1; 2,2; 2,2; -analiza și rezolvarea unor problem simple cu conținut explicatia, exercitiul
financiar- bancar; Aprecieri 
3,1; 3,2; problematizare
-identificarea rolului deținut într-un schimb: vânzător / Organizare: globale și 
MM: 1.4; 2.1; cumpărător; individuale
frontal, individual
2.2. - pictură: „Piața de altădată”

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 8


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
AVAP  Tehnici de lucru: linie modulată, repetiția, colaj  Materiale :
1.1; 1.2; 2.1;  Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forme neregulate creioane, culori, frunze si flori
2.2  Dialog dirijat  Tema uscate Observare 
 ­ observarea parcului: culori, forme, elemente  Procedurale : Apreciere 
globală si 
CLR ­ 2.1  ­ instrumente folosite, tehnici aplicate conversaţia, explicaţia, 
individuală
 Explicarea tehnicii de lucru, a etapelor
MM­1.4  Desenare  copacilor folosind diferite tipuri de linii, a altor 
“Toamna în parc” exercițiul
Organizare:
elemente din parc Expunerea 
 Colaj: lipirea frunzelor si a florilor uscate frontal, individual
lucrărilor
 Realizarea lucrării; prezentarea colegilor
Auditie: Poezii si cântece de toamnă
Educaţie fizică și sport
Religie

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 9