Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTE EXAMEN:

1. Subiectele DIP: statele, organizațiile internaționale guvernamentale, subiectele


atipice (Vaticanul și Ordinul Suveran Militar de Malta) și poziția individului în Dr
Internațional Public
2. Sistemul internațional de protecție a drepturilor omului (doar internațional, nu și
cel regional). Exemplu:
 Pactul privind drepturile civile și politice
 Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale
(cele două tratate)
3. Declarația Universală a Drepturilor Omului (când a fost adoptată; câteva drepturi;
mecanismul de monitorizare: Comitetul pentru Drepturile Omului și Comitetul
ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale, care se leagă de cele două
pacte