Sunteți pe pagina 1din 1

JUDECATORIA SECTORULUI 2 BUCURESTI

SECTIA CIVILA
DOSAR NR.: 22964/300/2017
Complet 27

DOMNULE PRESEDINTE,

Subscrisa, S.C. BUCUR OBOR S.A., cu sediul social in Bucuresti, Soseaua


Colentina nr. 2, sector 2, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/365/1991
si CUI RO 19, reprezentata legal prin Presedintele Consiliului de Administratie -
Director General Rotaru Cristinel Ionel si conventional prin SCA Irina Gheorghe si
Asociatii,
formulam prezenta

CERERE

prin care va solicitam eliberarea unui certificat de grefa din care sa reiasa
partile, obiectul si solutia pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti in
Dosarul nr. 22964/300/2017.

Imputernicim pe dl Parpala Valentin, avand CNP 1850409420102, legitimat cu


CI seria DP nr. 173091 sa depuna prezenta cerere si sa ridice certificatul de grefa
eliberat in Dosarul nr. 22964/300/2017.

Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru, in original.

S.C. BUCUR OBOR S.A.,


prin SCA Irina Gheorghe si Asociatii