Sunteți pe pagina 1din 18

Școala Gimnazială Chiuieșt

Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Vad

Proiectarea unităţii tematice: „Iarna, zână argintie”


Perioada:18.12. 2017 –02.02.2018

Ziua / Competenţe Activităţi integrate şi forme de organizare Detalii de conţinut Resurse Evaluare
Data specifice
 Înmulțirea numerelor  Materiale :
Luni Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo naturale 0 ­ 100 Observarea 
manual , culegere, fisă de 
18.12. MEM – 1.4; 1.5;  exerciţii de adunare repetată folosind suport intuitiv
lucru, CD sistematică
2017 1.6; 5.2   rezolvare de probleme ilustrate prin adunare repetată Adunarea repetată de 
scriere de adunări repetate după cerințe date  Procedurale :
 termeni egali
 compunere de probleme cu suport imagistic explicatia, exercitiul,  Aprecieri 
AVAP – 2.6  exerciţii de scriere a numerelor sub forma unor sume de n problematizare globale și 
Adaptarea vietuitoarelor 
termeni egali Organizare: individuale
la mediu
frontal, individual, grupe
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Materiale :
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  manual, CD, videoproiector
 Textul narativ 
semnele de punctuaţie Observarea 
CLR    Procedurale :
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere 
1.1; 1.2; 2.3; 3.1 citire explicativă, conversaţia, sistematică
 conversaţii pe teme de interes pentru copii 
3.2; 4.1 Text­suport: explicaţia, învăţarea prin
 explicarea folosirii semnelor de punctuație
DP­2.3 descoperire, cadranele, Aprecieri 
 explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în  Iarna
vocabularul copiilor exercițiul globale și 
MEM­3.1 după Mihail Sadoveanu
 formularea de răspunsuri la întrebări Organizare: individuale
 exprimarea unor opinii, atitudini, observatii pag. 60 ­ 61
act. frontală, pe grupe
 auditie: Cântece despre iarnă act. individuală
CLR  povestirea unor întâmplări trăite sau observate   Propoziția/enunțul  Materiale : Observarea 
3.1 3.2; 4.1; 4.2  citirea pe roluri   fise de lucru, manual, CD, sistematică
 povestirea orală, pe fragmente
videoproiector
MEM­3.1  propozitia/enuntul – exercitii de selectarea de  Text­suport:
 Procedurale : Aprecieri 
propozitii/enunturi din text, pe criterii date
Iarna citire explicativă, conversaţia, globale și 
 lectură: Poezii despre iarnă
după Mihail Sadoveanu explicaţia, explozia stelară, individuale
pag. 60 ­ 61 exercitiul
Organizare:
act. frontală, pe grupe
act. individuală

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 1


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 Cântec: Iarna veselă  Materiale :
https://www.youtube.com/watch?v=eshJ1f3QWFM instrumente muzicale 
MM  marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj muzical din  confectionate din clopoței,  Observarea
1.1; 1.3 cântece, cu ajutorul anumitor jucării muzicale cu sonorităţi   Ritmul calculator, CD, manual
sistematică
2.1.  potrivite sau folosind percuţia corporală ­ sunete egale, pauza de  Procedurale :
pătrime, intensităţi diferite Sunete lungi/scurte conversaţia, explicaţia,
MEM­1.1; 1.2  joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor şi a  demonstratia, exercitiul Proba practică
înălţimilor sunetelor musicale  Organizare:
 Beethoven: Concertul pentru vioară în Re major – Rondo frontal, individual,  pe grupe
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Virgula  Materiale :
 exercitii de citire a propozitiilor care contin semnul de    fisă de lucru, manual, CD, 
Marţi punctuatie, virgula
CLR videoproiector Observarea 
19.12.  identificarea situatiilor în care folosim virgula Text­suport:
1.1; 1.2; 2.3; 3.1  alcătuire de enunturi în care să folosească virgula, în ambele   Procedurale : sistematică
2017 3.2; 4.1; 4.2 situatii: enumerare si după un cuvânt care exprimă o strigare Iarna conversaţia, explicaţia, 
 desen: Iarna după Mihail Sadoveanu învăţarea prin descoperire,  Aprecieri 
pag. 60 ­ 61 exercitiul, cadranele globale si 
AVAP­2.6
Organizare: individuale
act. frontală, pe grupe
act. individuală
 alcătuire de enunturi în care să folosească virgula, în ambele   Materiale :
situatii: enumerare si după un cuvânt care exprimă o strigare  Punctuația propoziției manual, CD, videoproiector
 explicarea utilizării semnelor de punctuatie  Observarea 
Virgula  Procedurale : sistematică
 completarea enunturilor lacunare cu semnele de puctuatie 
CLR citire explicativă, conversaţia, 
potrivite
3.1 3.2; 4.1; 4.2
 alcătuirea unui text în care să folosească semnele de  explicaţia, învăţarea prin 
punctuație învățate Aprecieri 
AVAP­2.6 descoperire, exercițiul, 
 joc: „Identifică semnul de punctuatie adecvat!”
ciorchinele globale si 
individuale
Organizare:
frontal, individual, perechi
MEM  înmulțirea­ o adunare repetată  Înmulțirea numerelor  Materiale :
 1.4; 1.5; 1.6; 5.2   prezentarea terminologiei specifice înmulţirii: „factor”,  naturale 0 ­ 100 Observarea 
manual, CD, culegere, fisă de 
„produs”, „de atâtea ori”; sistematică
AVAP – 2.6 Termenologia specifică  lucru
 transformarea adunărilor repetate de termeni egali în înmulţiri
şi invers  înmulții  Procedurale :
 ex. de identificare, prin colorare, a produsului și factorilor  Despre viața plantelor și  explicatia, exercițiul, Aprecieri 
unor înmulțiri date animalelor problematizare globale și 
 rezolvarea de probleme care presupun operaţia de înmulţire Organizare: individuale
frontal, individual, grup

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 2


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 Tehnici de lucru: pictură Materiale din natură
AVAP  Elemente de limbaj plastic: formă, linia, element de limbaj   Materiale : Observare 
plastic pietre, acuarele, apă, pensule  Apreciere 
2.1; 2.3; 2.4; 2.5 Pictură pe piatră
 prezentarea etapelor de lucru: curățarea pietrei, pictarea   Procedurale :
acesteia globală si 
conversaţia, explicaţia, 
CLR­2.1  realizarea compoziţiei ; exercițiul individuală
MM­1.4  expunerea lucrărilor Organizare:
 turul galeriei Expunerea 
frontal, individual
Cântec: Mos Crăciun lucrărilor
Limba engleză
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Înmulțirea numerelor  Materiale : Observarea 
 ex. de înmulțire când unul din factori este 2 naturale 0 ­ 100 manual, CD,  culegere, fisă de  sistematică
MEM   aflarea dubulului unui număr dat
lucru
 1.4; 1.5;  1.6; 3.1;  rezolvare de probleme prin înmulțiri Înmultirea când unul 
4.2; 5.2   scrierea unor numere date ca produse din factori este 2  Procedurale : Aprecieri 
 stabilirea valorii de adevărat/ fals a unor calcule explicatia, exercițiul,  globale și 
 completare de tabele cu nr. care lipsesc Despre viața oamenilor problematizare individuale
AVAP – 2.6  rezolvare de probleme utilizând terminologia specifică  Organizare:
înmulțirii frontal, individual, grupe
 colorarea rezultatelor corecte ale înmulțirii
 alcătuire de enunturi în care să folosească virgula, în ambele   Materiale : Observarea 
situatii: enumerare si după un cuvânt care exprimă o strigare fisă de lucru, manual sistematică
 explicarea utilizării semnelor de punctuatie 
CLR  Procedurale :
Miercuri  completarea enunturilor lacunare cu semnele de puctuatie   Punctuația propoziției
3.1 3.2; 4.1; 4.2 explicaţia, exercitiul, munca. Aprecieri 
20.12. potrivite
AVAP­2.6  alcătuirea unui text în care să folosească semnele de  Virgula indep. globale și 
2017
punctuație învățate Organizare: individuale
 joc: „Identifică semnul de punctuatie adecvat!” act. frontală, pe grupe,
individuală
 Cântec: Iarna veselă ­ repetare  Materiale :
https://www.youtube.com/watch?v=eshJ1f3QWFM instrumente muzicale 
 marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj muzical din 
confectionate din clopoței, 
cântece, cu ajutorul anumitor jucării muzicale cu sonorităţi  Observarea 
MM  Ritmul calculator, CD, manualul
potrivite sau folosind percuţia corporală ­ sunete egale, pauza de sistematică
1.1; 1.3; 2.1.   Procedurale :
pătrime, intensităţi diferite
MEM­1.1; 1.2  joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor şi a  Sunete lungi/scurte conversaţia, explicaţia,
Proba practică
înălţimilor sunetelor muzicale  demonstratia, exercitiul
Organizare:
frontal, individual,  pe grupe

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 3


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Înmulțirea numerelor  Materiale :
 ex. de înmulțire când unul din factori este 2 naturale 0 ­ 100 Observarea 
manual, culegere, fisă de lucru
MEM   aflarea dubulului unui număr dat sistematică
 Procedurale :
 1.4; 1.5; 1.6; 5.2   rezolvare de probleme prin înmulțiri Înmultirea când unul 
 scrierea unor numere date ca produse/sume de termeni egali din factori este 2 explicatia, exercitiul
Aprecieri 
AVAP – 2.6  aflarea unui nr. de 2 ori mai mare/cu 2 mai mare problematizare
globale și 
 rezolvare de probleme utilizând terminologia specifică  Despre viața oamenilor Organizare:
frontal, individual, grupe individuale
înmulțirii
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de   Materiale :
semnele de punctuaţie a unui text în versuri fise de lucru, CD,
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere  Lectură  Observarea 
CLR videoproiector
 dialog dirijat: anotimpul iarna sistematică
1.2; 1.3; 2.2; 3.1;  explicarea semnelor de punctuatie
 Procedurale :
4.1;    exercitii aplicative Text­suport: citire explicativă, conversaţia,
Aprecieri 
 exercitiu de memorizare Iarna explicaţia, învăţarea prin
Joi AVAP­2.6 globale și 
De ce îmi place/nu­mi place iarna G. Cosbuc descoperire, exercitiul
21.12. individuale
Organizare:
2017 frontal, individual, grupe
Educaţie fizică și sport
 Emotii de bază: bucuria Trăire si manifestare  Materiale :
 lectură: Copilul si emoțiile de Clara Ruse emotională. Starea de fisă de lucru, manualul
bine
DP  conversații privind starea de bine, trăirile  Procedurale : Observarea 
2.1 emoționale, modul în care oamenii își manifestă bucuria,  Emotii de bază: bucuria conversaţia, explicaţia,  sistematică
influența stării de bine asupra sănătății exercițiul, jocul de rol
 formularea de răspunsuri la întrebări de Organizare: Aprecieri 
CLR­1.2 genul: cum te manifești când ești bucuros? Poți fi bucuros tot  frontal, individual,  în echipă globale și 
AVAP – 2.6 timpul?  Ce lucruri te fac să fii bucuros? individuale
“Borcanul fericirii” – Ce punem în borcan? (scrierea pe 
etichete a stărilor, sentimentelor, actiunilor care te fac fericit)
MEM  Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Materiale : Observarea 
1.4; 1.5; 1.6; 5.2   ex. de înmulțire când unul din factori este 2  Înmulțirea numerelor manual, CD,  culegere, fisă de  sistematică
 aflarea dubulului unui număr dat naturale 0 ­ 100 lucru
Vineri  rezolvare de probleme prin înmulțiri
AVAP – 2.6  scrierea unor numere date ca produse/sume de termeni egali Înmultirea când unul   Procedurale : Aprecieri 
22.12. explicatia, exercitiul globale și 
 aflarea unui nr. de 2 ori mai mare/cu 2 mai mare din factori este 2
2017 individuale
 rezolvare de probleme utilizând terminologia specifică  problematizare
înmulțirii Despre viața oamenilor Organizare:
frontal, individual

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 4


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Educație - activități dirijate de formulare de întrebări referitoare la evoluția  Materiale : Observarea 
financiară monedelor, respectiv a bancnotelor;
manual, culegere, fisă de lucru sistematică
1.1; 2,2; 2,2; 3,1; -colectarea și prezentarea unor informații despre bani,monede și
3,2; banknote;      Utilizarea banilor in  Procedurale :
AVAP: 1.4; 2.1; - explicarea modului de utilizare a banilor în magazine; magazine. explicatia, exercițiul Aprecieri 
-jocuri de rol: „La magazin” „La magazin”
2.2. problematizare globale și 
- pictură „ Magazinul de vis – totul e gratis!”
Organizare: individuale
frontal, individual
AVAP  Tehnici de lucru: tăiere, lipire, împletire, ansamblare,   Materiale :
 Elemente de limbaj plastic: formă Broșe din pietre Observare 
2.1; 2.3; 2.4; 2.5 hărtie xerox albă si colorată,
 prezentarea etapelor de lucru:  Apreciere 
realizarea broșelor din pietricele lipici, ace pt broșe
 globală si 
CLR­2.1  expunerea lucrărilor  Procedurale :
individuală
MM­1.4  turul galeriei conversaţia, explicaţia, 
 Cântece pentru copii exercițiul
Expunerea 
Organizare:
lucrărilor
Activitate în echipă
Educaţie fizică și sport
Religie

Ziua / Competenţe Activităţi integrate şi forme de organizare Detalii de conţinut Resurse Evaluare
Data specifice
MEM  Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Înmulțirea numerelor  Materiale : Observarea 
Luni  1.4; 1.5; 1.6; 3.1;  ex. de înmulțire când unul din factori este 3 naturale 0 ­ 100 manual , culegere, fisă de  sistematică
15.01. 3.2; 4.2; 5.2;   aflarea triplului unui număr dat
lucru, CD, jocul de rol
2018  rezolvare de probleme prin înmulțiri Înmultirea când unul 
AVAP – 2.6  scrierea unor numere date ca produse din factori este 3  Procedurale : Aprecieri 
 stabilirea valorii de adevărat/ fals rezolvare de probleme  explicatia, exercitiul,  globale și 
utilizând operatii de înmultire si adunare/scădere Nevoile viețuitoarelor  problematizare individuale
pentru a supraviețui Organizare:
frontal, individual, grup

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 5


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de   Materiale :
semnele de punctuaţie  Textul narativ Observarea 
CLR manual, CD, videoproiector
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere  sistematică
1.1; 1.2; 2.3; 3.1 Text­suport:  Procedurale :
 conversaţii pe teme de interes pentru copii 
3.2; 4.1 Crăiasa Zăpezii citire explicativă, conversaţia,
 explicarea folosirii semnelor de punctuație Aprecieri 
 explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în  după H. C. Andersen explicaţia, exercitiul globale și 
DP­2.3
vocabularul copiilor pag. 62­63 Organizare: individuale
 formularea de răspunsuri la întrebări frontal, individual
exprimarea unor opinii, atitudini, observatii
 povestirea unor întâmplări trăite sau observate   Materiale :
 citirea pe roluri fise de lucru, manual, CD,
 povestirea orală, pe fragmente
 Descrierea unui videoproiector Observarea 
CLR  identificarea fragmentului în care este descrisă Crăiasa 
fenomen  Procedurale : sistematică
3.1 3.2; 4.1; 4.2 Zăpezilor
 descrierea unui fenomen: ninsoarea utilizând expresii  citire explicativă, conversaţia,
frumoase Text­suport: explicaţia, cadranele, Aprecieri 
Crăiasa Zăpezii globale și 
AVAP­2.3  decupare ­ Crăiasa Zăpezii exercitiul
după H. C. Andersen Organizare: individuale
act. frontală, pe grupe
act. individuală
 Cântec: Ninge   Materiale :
https://www.youtube.com/watch?v=TLeh9SRLUvs instrumente muzicale 
 organizarea unui joc de mişcare, utilizân onomatopeele din  Miscarea pe muzică
MM confectionate, calculator, CD,  Observarea
1.3; 2.1; 3.1 cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente de limbaj  manualul
muzical (intensitate, durată, înălţime) Miscări sugerate de sistematică
 Procedurale :
 stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec;  text
conversaţia, explicaţia,
CLR­2.3 recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică Dirijatul intuitiv Proba practică
demonstratia, exercitiul
 Versuri improvizate despre iarnă Organizare:
frontal, individual,  pe grupe

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 6


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Două puncte  Materiale :
 exercitii de citire a propozitiilor care contin semnul de  fisă de lucru, manual, CD, 
punctuatie, două puncte Text­suport:
videoproiector Observarea 
CLR  identificarea situatiilor în care folosim două puncte Crăiasa Zăpezii
 alcătuire de enunturi în care să folosească două puncte, în   Procedurale : sistematică
3.1; 3.2; 4.1; 4.2 după H. C. Andersen
ambele situatii: înaintea unei enumerări si a unui dialog conversaţia, explicaţia, 
 dictare învăţarea prin descoperire,  Aprecieri 
AVAP­2.6  colorare­ Crăiasa Zăpezii exercitiul, turul galeriei globale si 
Organizare: individuale
act. frontală, pe grupe
act. individuală
 alcătuire de enunturi în care să folosească două puncte, în   Materiale :
ambele situatii: înaintea unei enumerări si a unui dialog  Descrierea unui manual, CD, videoproiector
 explicarea utilizării semnelor de punctuatie  fenomen Observarea 
 Procedurale : sistematică
CLR  completarea enunturilor lacunare cu semnele de puctuatie 
3.1 3.2; 4.1; 4.2 potrivite citire explicativă, conversaţia,
MEM­3.1  descrierea unui fenomen: ploaia, utilizând semnele de  explicaţia, învăţarea prin
Marţi punctuatie învățate Două puncte
descoperire, exercitiul, turul Aprecieri 
16.01. MM­1.4  dictare
galeriei globale si 
2018  auditie: Vine ploaia
individuale
Organizare:
frontal, individual
 ex. de înmulțire când unul din factori este 3  Înmulțirea numerelor  Materiale :
 aflarea triplului unui număr dat naturale 0 ­ 100 manual, CD, culegere, fisă de 
MEM   rezolvare de probleme prin înmulțiri Observarea 
lucru
1.4; 1.5; 1.6; 3.1;  scrierea unor numere date ca produse/sume de termeni egali Înmultirea când unul  sistematică
3.2; 4.2; 5.2   aflarea unui nr. de 3 ori mai mare/cu 3 mai mare din factori este 3  Procedurale :
rezolvare   de   probleme   utilizând   operatii   de   înmultire   si explicatia, exercitiul
 Aprecieri 
AVAP – 2.6 adunare/scădere
Nevoile viețuitoarelor  problematizare
globale și 
pentru a supraviețui Organizare:
individuale
frontal, individual, grupe
 Tehnici de lucru:  tăiere, lipire, împletire, ansamblare, origami
AVAP  Elemente de limbaj plastic: formă, volum  Materiale :
2.1; 2.3; 2.4; 2.5 Lemnul Observare 
 prezentarea etapelor de lucru: decuparea părtilor componente,  Crengute de rachită, fire
Suporturi pentru flori Apreciere 
împletirea/răsucirea crenguțelor, ansamblarea lor  Procedurale :
împletite globală si 
MEM – 3.1  realizarea compoziţiei colective;
conversaţia, explicaţia, 
 expunerea lucrărilor individuală
CLR­2.1 exercițiul
 turul galeriei
MM­1.4 Cântece despre iarna Organizare:
Expunerea 
Activitate în echipă
lucrărilor

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 7


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Limba engleză
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Înmulțirea numerelor Test de evaluare Observarea 
 ex. de înmulțire când unul din factori este 4 naturale 0 ­ 100 sistematică
MEM   aflarea unui nr. de 4 ori mai mare Muncă 
1.4; 1.5; 1.6; 3.1;  rezolvare de probleme prin înmulțiri Înmultirea când unul 
3.2; 4.2; 5.2  independentă Aprecieri 
 scrierea unor numere date ca produse/sume de termeni egali din factori este 4
 aflarea unui nr. de 4 ori mai mare/cu 4 mai mare globale și 
 rezolvare de probleme utilizând operatii de înmultire si  Balta, mediul natural de Activitate  individuale
AVAP – 2.6 viață         individuală
adunare/scădere
 balta, mediul natural de viață
 alcătuire de enunturi în care să folosească două puncte, în   Materiale : Observarea 
ambele situatii: înaintea unei enumerări si a unui dialog fisă de lucru sistematică
 explicarea utilizării semnelor de punctuatie   Descrierea unui
CLR  Procedurale :
Miercuri  completarea enunturilor lacunare cu semnele de puctuatie  fenomen
3.1 3.2; 4.1; 4.2
17.01. conversaţia, explicaţia, Aprecieri 
MEM­3.1 potrivite
2018 MM­1.4  descrierea unui fenomen: ploaia, utilizând semnele de  exercitiul globale și 
punctuatie învățate Organizare: individuale
Două puncte
 dictare frontal, individual
 auditie: Vine ploaia
 Cântec: Ninge ­ repetare  Materiale :
https://www.youtube.com/watch?v=TLeh9SRLUvs instrumente muzicale 
 organizarea unui joc de mişcare, utilizân onomatopeele din   Miscarea pe muzică confectionate, calculator, CD, 
MM Observarea 
cântecele învăţate, sugestive pentru anumite elemente de limbaj  manualul
1.3; 2.1; 3.1 Miscări sugerate de sistematică
muzical (intensitate, durată, înălţime)  Procedurale :
CLR­2.3 text
 stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec;  conversaţia, explicaţia,
AVAP­ 2.2 recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică Dirijatul intuitiv demonstratia, exercitiul Proba practică
desen:  fulgi de  zăpadă Organizare:
frontal, individual,  pe grupe
MEM  Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Materiale : Observarea 
Joi 1.4; 1.5; 1.6; 3.1;  ex. de înmulțire când unul din factori este 4  Înmulțirea numerelor manual, CD,  culegere, fisă de  sistematică
3.2; 4.2; 5.2   aflarea unui nr. de 4 ori mai mare naturale 0 ­ 100
18.01. lucru
 rezolvare de probleme prin înmulțiri
2018 AVAP – 2.6  Procedurale : Aprecieri 
 scrierea unor numere date ca produse/sume de termeni egali Înmultirea când unul 
 aflarea unui nr. de 4 ori mai mare/cu 4 mai mare din factori este 4 explicatia, exercitiul globale și 
 rezolvare de probleme utilizând operatii de înmultire si  problematizare individuale
 Balta, mediul natural Organizare:
adunare/scădere de viață
 balta, mediul natural de viață frontal, individual

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 8


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 familiarizarea, întelegerea, si explorarea textului  Materiale :
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  fise de lucru, CD,
CLR semnele de punctuaţie  Textul narativ Observarea 
videoproiector
1.1; 1.2; 2.3; 3.1  citirea selectivă în funcţie de anumite repere  sistematică
Text­suport:  Procedurale :
3.2; 4.1  conversaţii pe teme de interes pentru copii 
 explicarea folosirii semnelor de punctuație
Ninsoarea citire explicativă, conversaţia,
Aprecieri 
 explicarea cuvintelor noi si introducerea acestora în  după Camil Petrescu explicaţia, învăţarea prin
globale și 
MEM­3.1   vocabularul copiilor pag. 64­65 descoperire, exercitiul
individuale
 formularea de răspunsuri la întrebări Organizare:
exprimarea unor opinii, atitudini, observatii frontal, individual, grupe
Educaţie fizică și sport
 Emotii de bază: tristețea  Materiale :
 conversații privind situațiile în care o fisă de lucru, manualul
persoană este tristă, cum se manifestă tristețea, ce trebuie să  Trăire si manifestare Observarea 
 Procedurale :
DP facă o persoană atunci când este tristă emotională. Starea de sistematică
1.2  formulare de răspunsuri la întrebări ca:
conversaţia, explicaţia, 
bine
Cum ți­a trecut supărarea în anumite situații?, Ce ai putea să  exercițiul, jocul de rol
CLR ­ 1.2  faci să nu mai ai neplăceri? Organizare: Aprecieri 
Emotii de bază: tristețea
AVAP ­ 2.6  desenarea unei fețe triste și una veselă frontal, individual,  în echipă globale și 
- “Borcanul fericirii” – Ce scoatem din borcan? (scrierea pe  individuale
etichete a stărilor, sentimentelor, actiunilor care te fac trist, 
nefericit)
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Materiale :
 ex. de înmulțire când unul din factori este 5  Înmulțirea numerelor manual, CD,  culegere, fisă de  Observarea 
MEM   aflarea unui nr. de 5 ori mai mare naturale 0 ­ 100
1.4; 1.5; 1.6; 3.1; lucru sistematică
Vineri  rezolvare de probleme prin înmulțiri
4.2; 5.2   scrierea unor numere date ca produse Înmultirea când unul   Procedurale :
19.01. Aprecieri 
 stabilirea valorii de adevărat/ fals a unor calcule din factori este 5 explicatia, exercitiul
2018
 rezolvare de probleme utilizând operatii de înmultire si  problematizare globale și 
AVAP – 2.6
adunare/scădere Acvariul, mediu  Organizare: individuale
 acvariul, mediu artificial de viață artificial de viață frontal, individual, echipe
Educație - activități dirijate de formulare a unor întrebări referitoare la modul Banii și utilizarea  Materiale : Observarea 
financiară de econimisire a banilor!; banilor manual, culegere, fisă de lucru sistematică
1.1; 2,2; 2,2; 3,1; -discuții despre modul de economisire a banilor
3,2; -Importanța economisirii banilor pentru viața oamenilor  Procedurale :
AVAP: 1.4; 2.1; -machetă – „Pușculița mea” explicatia, exercițiul Aprecieri 
2.2. problematizare globale și 
Organizare: individuale
frontal, individual

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 9


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
AVAP  Tehnici de lucru:  tăiere, lipire, împletire, ansamblare, origami  Materiale : Observare 
1.1; 2.1; 2.2; 2.3;  Elemente de limbaj plastic: formă, volum Crengute de rachită, fire Apreciere 
2.4;  prezentarea etapelor de lucru: decuparea părtilor componente,
împletirea/răsucirea crenguțelor, ansamblarea lor
Lemnul  Procedurale : globală si 
CLR ­ 2.1
 realizarea compoziţiei colective; Suporturi pentru flori conversaţia, explicaţia,  individuală
 expunerea lucrărilor împletite
MM­1.4 exercițiul
 turul galeriei Organizare: Expunerea 
Cântece despre iarna Activitate în echipă lucrărilor
Educaţie fizică și sport
Religie

Ziua / Competenţe Activităţi integrate şi forme de organizare Detalii de conţinut Resurse Evaluare
Data specifice
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Înmulțirea numerelor  Materiale :
Luni  ex. de înmulțire când unul din factori este 5 naturale 0 ­ 100 manual , culegere, fisă de  Observarea 
22.01. MEM   aflarea unui nr. de 5 ori mai mare
1.4; 1.5; 1.6; 3.1; lucru, CD, jocul de rol sistematică
2018  rezolvare de probleme prin înmulțiri   Înmultirea când unul 
3.2; 4.2; 5.2   scrierea unor numere date ca produse din factori este 5  Procedurale :
 stabilirea valorii de adevărat/ fals a unor calcule explicatia, exercitiul,  Aprecieri 
 rezolvare de probleme utilizând operatii de înmultire si     Acvariul, mediu  problematizare globale și 
AVAP – 2.6 artificial de viață
adunare/scădere Organizare: individuale
 acvariul, mediu artificial de viață frontal, individual, perechi
CLR  povestirea unor întâmplări trăite sau observate   Povestirea orală  Materiale : Observarea 
1.1; 1.2; 2.3; 3.1  citirea pe roluri Text­suport: manual sistematică
3.2; 4.1  povestirea orală, pe fragmente Ninsoarea
 Procedurale :
MEM­3.1  formulare de răspunsuri la întrebări după Camil Petrescu conversaţia, explicaţia, Aprecieri 
MM­2.1  alcătuire de enunturi cu cuvinte date
 exercitii applicative exercitiul globale și 
auditie: cântece despre iarnă Organizare: individuale
frontal, individual

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 10


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 observarea unui sir de imagini  Materiale :
 formulare de enunturi pe baza fiecărei imagini fise de lucru, manual, CD,
 îmbogătirea enunturilor cu expresii frumoase Observarea 
videoproiector
CLR  ordonarea enunturilor într­un text
 Text pe baza unui sir  Procedurale : sistematică
3.1 3.2; 4.1; 4.2  găsirea titlului potrivit
scrierea textului pe caiet de imagini: citire explicativă, conversaţia,
MEM­3.1 
 auditie: Omul de zăpadă explicaţia, cadranele, Aprecieri 
 „Omul de zăpadă” globale și 
MM­1.4 exercitiul
Organizare: individuale
act. frontală, pe grupe
act. individuală
 Cântec: Săniuța mea  Materiale :
https://www.youtube.com/watch?v=YCkwsvH3O80 instrumente muzicale 
 audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor;   Ritmul confectionate, calculator, CD, 
MM Observarea
asocierea acestora cu mişcări sugestive ale braţelor manualul
1.1; 1.3; 2.1.  Marcarea structurilor sistematică
 marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj muzical din   Procedurale :
cântece, cu ajutorul anumitor jucării muzicale cu sonorităţi  ritmice conversaţia, explicaţia,
MEM­1.1; 1.2 Auditia interioară Proba practică
potrivite sau folosind percuţia corporală ­ sunete egale, pauza de demonstratia, exercitiul
pătrime, intensităţi diferite Organizare:
 Auditie: Iarna, Antonio Vivaldi frontal, individual,  pe grupe
CLR Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Iarna  Materiale : Observarea 
1.2; 1.3; 2.2; 3.1;  citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  fisă de lucru, manual, CD,  sistematică
Marţi 4.1;   semnele de punctuaţie a unor fragmente  de texte literare despre 
videoproiector
23.01. iarnă  Textul nonliterar
 citirea unor texte nonliterare având ca subiect iarna: o știre, un  Procedurale : Aprecieri 
2018 globale si 
AVAP­2.6 buletin meteo conversaţia, explicaţia, 
 lectura unor texte nonliterare din revistele pentru copii,   învăţarea prin descoperire,  individuale
minienciclopedii  exercitiul, turul galeriei
 rezolvarea unui rebus despre iarnă Organizare:
act. frontală, pe grupe
act. individuală

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 11


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 transcrierea de fragmente de texte în proză sau versuri despre   Materiale :
iarnă pe etichete Fisă de portofoliu: manual, CD, videoproiector
 transcrierea unor informatii despre iarnă: meteo, despre  Observarea 
Iarna  Procedurale :
CLR animale, păsări sistematică
3.1 3.2; 4.1; 4.2  ansamblarea etichetelor pe foi citire explicativă, conversaţia,
 completarea cu imagini sau desene proprii explicaţia, învăţarea prin
AVAP­2.6
 prezentarea în fata clasei descoperire, exercitiul, turul Aprecieri 
galeriei globale si 
individuale
Organizare:
frontal, individual
 ex. de înmulțire când unul din factori este 6  Înmulțirea numerelor  Materiale :
 aflarea unui nr. de 6 ori mai mare naturale 0 ­ 100 manual, CD, culegere, fisă de 
MEM   rezolvare de probleme prin înmulțiri Observarea 
1.4; 1.5; 1.6; 3.1; lucru
 scrierea unor numere date ca produse/sume de termeni egali   Înmultirea când unul  sistematică
3.2; 4.2; 5.2  din factori este 6  Procedurale :
 aflarea unui nr. de 6 ori mai mare/cu 6 mai mare
rezolvare   de   probleme   utilizând   operatii   de   înmultire   si explicatia, exercitiul
 Aprecieri 
adunare/scădere
   Pădurea, mediu  problematizare
AVAP – 2.6 globale și 
natural  de viață  Organizare:
 pădurea, mediu natural de viață; individuale
frontal, individual, grupe
 Tehnici de lucru: decupare după contur,  tăiere, lipire,   Materiale :
AVAP ansamblare Materialul plastic Sticle din plastic de diferite
 Elemente de limbaj plastic: formă, volum Observare 
2.1; 2.3; 2.4; 2.5 mărimi, foarfece, lipici,
 prezentarea etapelor de lucru: decuparea plierea, pictarea,  Apreciere 
împletirea/răsucirea, ansamblarea lor Flori decorative acuarele
globală si 
MEM – 3.1  realizarea compoziţiei colective;  Procedurale :
individuală
CLR­2.1  expunerea lucrărilor conversaţia, explicaţia, 
MM­1.4  turul galeriei
exercițiul
Cântece populare – audiție Expunerea 
Organizare:
lucrărilor
Activitate în echipă
Limba engleză
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Înmulțirea numerelor Test de evaluare Observarea 
 ex. de înmulțire când unul din factori este 7 naturale 0 ­ 100 sistematică
MEM   aflarea unui nr. de 7 ori mai mare Muncă 
Miercuri  1.4; 1.5; 1.6; 3.1;  rezolvare de probleme prin înmulțiri   Înmultirea când unul 
3.2; 4.2; 5.2  independentă Aprecieri 
24.01.  scrierea unor numere date ca produse/sume de termeni egali din factori este 7
2018  aflarea unui nr. de 7 ori /cu 7 mai mare globale și 
 rezolvare de probleme utilizând operatii de înmultire si     Parcul, mediu  Activitate  individuale
AVAP – 2.6 artificial de viață         individuală
adunare/scădere
 parcul, mediu  artificial de viață

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 12


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de   Textul în versuri  Materiale : Observarea 
semnele de punctuaţie a unui text în versuri fisă de lucru sistematică
CLR
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.1; 1.2; 1.3; 2.3;  Procedurale :
 ordonarea cuvintelor în propozitii găsind mai multe solutii
3.1; 3.2; 4.1; 4.2 conversaţia, explicaţia, Aprecieri 
 completarea casetelor cu semne de punct. Recapitulare
 redactarea unui text, cu titlul La sănius,  pe baza imaginilor  exercitiul globale și 
semestrială Organizare: individuale
date
pag. 67 frontal, individual
 Cântec: Săniuța mea ­ repetare  Materiale :
https://www.youtube.com/watch?v=YCkwsvH3O80 instrumente muzicale 
 audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor;   Ritmul confectionate, calculator, CD, 
MM Observarea 
asocierea acestora cu mişcări sugestive ale braţelor manualul
1.1; 1.3; 2.1.  Marcarea structurilor sistematică
 marcarea intuitivă a unor elemente de limbaj muzical din   Procedurale :
cântece, cu ajutorul anumitor jucării muzicale cu sonorităţi  ritmice conversaţia, explicaţia,
MEM­1.1; 1.2 Auditia interioară Proba practică
potrivite sau folosind percuţia corporală ­ sunete egale, pauza de demonstratia, exercitiul
pătrime, intensităţi diferite Organizare:
Auditie: Iarna, Antonio Vivaldi frontal, individual,  pe grupe
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo Înmulțirea numerelor   Materiale :
Joi  ex. de înmulțire când unul din factori este 8, 9 sau 10 naturale 0 ­ 100 manual, CD,  culegere, fisă de  Observarea 
25.01.  scrierea unor numere date ca produse/sume de termeni egali
MEM  lucru sistematică
 aflarea unui nr. de n ori /cu n mai mare   Înmultirea când unul 
2018 1.4; 1.5; 1.6; 3.1;  Procedurale :
 rezolvare de probleme utilizând operatii de înmultire si  din factori este 8, 9 și 10
3.2; 4.2; 5.2  explicatia, exercitiul Aprecieri 
adunare/scădere
AVAP – 2.6  Parcul, mediu artificial  globale și 
 parcul, mediu artificial de viață; problematizare
de viață
Organizare: individuale
frontal, individual, pe grupe
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de   Materiale :
semnele de punctuaţie a unui text în versuri  Textul în versuri fise de lucru, CD,
CLR  citirea selectivă în funcţie de anumite repere Observarea 
videoproiector
1.1; 1.2; 1.3; 2.3;  ordonarea cuvintelor în propozitii găsind mai multe solutii sistematică
 completarea casetelor cu semne de punct.
 Procedurale :
3.1; 3.2; 4.1; 4.2
redactarea unui text, cu titlul La sănius,  pe baza imaginilor date citire explicativă, conversaţia,
Recapitulare Aprecieri 
explicaţia, învăţarea prin
semestrială globale și 
MM­2.1 descoperire, exercitiul
individuale
pag. 67 Organizare:
frontal, individual, grupe
Educaţie fizică și sport

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 13


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 Emotii de bază: frica  Materiale :
 Citirea unui text scurt – Povestea șoricelului fricos; dialog  Trăire si manifestare fisă de lucru, manualul Observarea 
DP dirijat pe marginea textului emotională. Starea de sistematică
 Procedurale :
1.2  Conversații privind categoriile de frică (de animale, de  bine conversaţia, explicaţia, 
personaje imaginare, de întuneric, de necunoscut) și reacțiile 
CLR ­ 1.2  exercițiul, jocul de rol Aprecieri 
organismului în starea de frică Emotii de bază: frica
AVAP ­ 2.6  Povestirea unei situații cînd elevii au fost Organizare: globale și 
curajoși frontal, individual,  în echipă individuale
- „Copacul fricii si al curajului”
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Materiale :
 calculul produsului a două numere  Înmulțirea numerelor manual, CD,  culegere, fisă de
 aflarea unui nr. de n ori mai/cu n mai mare naturale 0 ­ 100 Observarea 
MEM  lucru
1.4; 1.5; 1.6; 3.1;  numere micsorarea/mărirea  unui număr/sume/ sistematică
diferente cu un număr/de un număr de ori   Înmultirea când unul   Procedurale :
4.2; 5.2 
 stabilirea corectitudinii a unor operatii  din factori este 1 și  0 explicatia, exercitiul
Aprecieri 
 rezolvare de probleme utilizând operatii de înmultire si  problematizare
globale și 
AVAP – 2.6 adunare/scădere Proprietățile înmulțirii Organizare:
individuale
 proprietățile înmulțirii frontal, individual, echipe,
perechi
Educație - activități dirijate de formulare a unor întrebări referitoare la modul  Materiale : Observarea 
financiară de cheltuire a banilor!;
manual, culegere, fisă de lucru sistematică
1.1; 2,2; 2,2; 3,1; -discuții despre posibilele achiziții realizate cu banii economisiți
3,2; -Importanța economisirii banilor pentru viața oamenilor  Procedurale :
AVAP: 1.4; 2.1; - colaj – „Ce îmi cumpăr cu banii economisiți?” Cheltuirea banilor explicatia, exercițiul Aprecieri 
Vineri 2.2. problematizare globale și 
26.01. Organizare: individuale
2018 frontal, individual
AVAP  Tehnici de lucru: decupare după contur,  tăiere, lipire,   Materiale :
1.1; 2.1; 2.2; 2.3; ansamblare Sticle din plastic de diferite Observare 
2.4;  Elemente de limbaj plastic: formă, volum Materialul plastic mărimi, foarfece, lipici, Apreciere 
CLR ­ 2.1  prezentarea etapelor de lucru: decuparea plierea, pictarea, 
împletirea/răsucirea, ansamblarea lor acuarele globală si 
MM­1.4  realizarea compoziţiei colective; Flori decorative  Procedurale : individuală
 expunerea lucrărilor conversaţia, explicaţia, 
 turul galeriei
exercițiul Expunerea 
Cântece populare – audiție Organizare: lucrărilor
Activitate în echipă
Educaţie fizică și sport
Religie

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 14


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018

Ziua / Competenţe Activităţi integrate şi forme de organizare Detalii de conţinut Resurse Evaluare
Data specifice
 Recapitulare  Materiale :
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo semestrială manual , culegere, fisă de  Observarea 
MEM   numeratia 0 ­ 1000
1.2; 1.3; 1.4; lucru, CD, jocul de rol sistematică
 adunarea si scădere în concentrul 0­1000
1.5;1.6; 3.1; 3.2;  Procedurale :
4.2; 5.2   aflarea termenului necunoscut
 exercitii de înmultire în concentrul 0­100 explicatia, exercitiul,  Aprecieri 
 probleme cu două/mai mult de două operatii care presupun  problematizare globale și 
AVAP – 2.6
operatii de adunare, scădere si înmultire Organizare: individuale
frontal, individual, grupe
 recapitulare citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei   Textul în proză  Materiale :
impusă de semnele de punctuaţie Observarea 
CLR fisă lucru
 citirea selectivă în funcţie de anumite repere sistematică
1.1; 1.2; 1.3; 2.3;  Procedurale :
 formulare de răspunsuri la întrebări
3.1; 3.2; 4.1; 4.2 citire explicativă, conversaţia,
 identificare variantei corecte de răspuns Aprecieri 
Recapitulare explicaţia, exercitiul
MM­2.1 redactarea unui text, cu titlul La sănius,  pe baza imaginilor date semestrială globale și 
Organizare:
utilizând dialogul pag. 70 individuale
frontal,individual,grupe
Luni  explicarea semnelor de punctuatie  Materiale :
 formularea de enunturi la sfârsitul cărora să folosească   Semnele de
29.01. fise de lucru, manual, CD,
punctul, semnul întrebării si al exclamării punctuatie Observarea 
2018 CLR videoproiector
 completarea unui text cu semnele de punctuatie potrivite sistematică
1.3; 2.3; 3.1; 3.2;  identificarea numărului de cuvinte dintr­un enunt, al 
 Procedurale :
4.1; 4.2 numărului de silabe sau sunete dintr­un cuvânt citire explicativă, conversaţia, 
Aprecieri 
Recapitulare explicaţia, cadranele,exercitiul
MM­2.1 globale și 
semestrială Organizare:
individuale
pag. 68­69 act. frontală, pe grupe
act. individuală
 Cântece cunoscute  Materiale :
 interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu ambele braţe,  instrumente muzicale 
urmând o mişcare egală jos­sus; Cântarea vocală confectionate, calculator, CD, 
MM Observarea
 interpretarea cu solist şi cor a cântecelor ­ manualul
1.3; 2.1.  acompanierea cântecelor cu orchestra de ju­cării muzicale sau
sistematică
 Evaluarea cântecelor  Procedurale :
cu percuţie corporală diver­să, care să marcheze fie ritmul, fie  învățate conversaţia, explicaţia,
MEM­1.1; 1.2 timpii egali Proba practică
demonstratia, exercitiul
 stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec;  Organizare:
recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică frontal, individual,  pe grupe

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 15


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Evaluare  Test de evaluare
 identificarea titlului, autorului si a personajelor unui fragment  Observarea 
CLR narativ Ameliorare /dezvoltare sistematică
Muncă 
1.1; 1.2; 1.3; 2.3;  formularea de răspunsuri la întrebări
 selectarea din text a unor cuvinte  care respectă cerinte date independentă
3.1; 3.2; 4.1; 4.2 Aprecieri 
MM­2.1  formularea de enunturi la sfârsitul cărora să folosească  globale si 
punctul, semnul întrebării si al exclamării Activitate individuală
individuale
 dictare
 Lectura unui text în versuri  Materiale :
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de   Lectură  manual, CD, videoproiector Observarea 
semnele de punctuaţie a unui text în versuri sistematică
CLR  Procedurale :
 citirea selectivă în funcţie de repere date
1.2; 1.3; 2.2; 3.1; citire explicativă, conversaţia,
 dialog dirijat: anotimpul iarna Text­suport:
4.1;  
 explicarea semnelor de punctuatie Noapte de iarnă explicaţia, învăţarea prin
AVAP­2.6 Aprecieri 
 exercitii applicative G. Topîrceanu descoperire, exercitiul globale si 
Marţi  ilustrarea unui vers/fragment din poezie
Organizare: individuale
30.01. frontal, individual
2018 numeratia 0 ­ 1000  Recapitulare
  Materiale :
 adunarea si scădere în concentrul 0­1000 semestrială manual, CD, culegere, fisă de 
MEM   aflarea termenului necunoscut Observarea 
lucru
1.2; 1.3; 1.4;  exercitii de înmultire în concentrul 0­100
 Procedurale : sistematică
1.5;1.6; 3.1; 3.2;  probleme cu două/mai mult de două operatii care  presupun
4.2; 5.2  explicatia, exercitiul
operatii de adunare, scădere si înmultire
problematizare Aprecieri 
AVAP – 2.6 Organizare: globale și 
frontal, individual, echipe,  individuale
perechi
 Tehnici de lucru: decupare după contur,  tăiere, lipire,   Materiale :
AVAP ansamblare Materialul plastic Sticle din plastic de diferite  Observare 
2.1; 2.3; 2.4; 2.5  Elemente de limbaj plastic: formă, volum
mărimi, foarfece, lipici,acuarel Apreciere 
 prezentarea etapelor de lucru: decuparea plierea, pictarea, 
împletirea/răsucirea, ansamblarea lor Floarea clasei  Procedurale : globală si 
MEM – 3.1
 realizarea compoziţiei colective; conversaţia, explicaţia,  individuală
CLR­2.1
 expunerea lucrărilor exercițiul
MM­1.4  turul galeriei Organizare: Expunerea 
Cântece populare – audiție
Activitate în echipă lucrărilor
Limba engleză

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 16


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Recapitulare Materiale: Observarea 
MEM   numeratia 0 ­ 1000 semestrială manual, CD, culegere, fișe
1.2; 1.3; 1.4; sistematică
 adunarea si scădere în concentrul 0­1000 Procedurale:
1.5;1.6; 3.1; 3.2;  aflarea termenului necunoscut explicatia, exercitiul
4.2; 5.2  Aprecieri 
 exercitii de înmultire în concentrul 0­100 problematizare
 probleme cu două/mai mult de două operatii care presupun  Organizare: globale și 
AVAP – 2.6
operatii de adunare, scădere si înmultire
frontal, individual, echipe, individuale
 Lectura unui text în versuri  Lectură   Materiale : Observarea 
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei impusă de  fisă de lucru sistematică
CLR semnele de punctuaţie a unui text în versuri
1.2; 1.3; 2.2; 3.1;  Procedurale :
Miercuri  citirea selectivă în funcţie de repere date Text­suport:
4.1;   conversaţia, explicaţia, Aprecieri 
31.01.  dialog dirijat: anotimpul iarna Noapte de iarnă
AVAP­2.6 exercitiul globale și 
2018  explicarea semnelor de punctuatie
G. Topîrceanu Organizare: individuale
 exercitii applicative
 ilustrarea unui vers/fragment din poezie frontal, individual
 Cântece cunoscute  Materiale :
 Interpret. cântecelor însoţită de dirijarea cu ambele braţe,  instrumente muzicale, 
urmând o mişcare egală jos­sus; Cântarea vocală calculator, CD, manualul Observarea 
MM
1.3; 2.1.  interpretarea cu solist şi cor a cântecelor ­  Procedurale : sistematică
 acompanierea cântecelor cu orchestra de ju­cării muzicale sau  Evaluarea cântecelor conversaţia, explicaţia,
MEM­1.1; 1.2 cu percuţie corporală diver­să, care să marcheze fie ritmul învățate demonstratia, exercitiul Proba practică
stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec;  Organizare:
recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică frontal, individual,  pe grupe
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo Test de evaluare
 exercitii de numeratie 0­1000  Evaluare Observarea 
Joi MEM   calcul produsului, sumei, diferentei semestrială sistematică
01.02. 1.2; 1.3; 1.4; Muncă 
 micsorarea/mărirea  unui număr/sume/
2018 1.5;1.6; 3.1; 3.2; independentă
4.2; 5.2  diferente cu un număr/de un număr de ori Aprecieri 
 stabilirea corectitudinii a unor operatii  globale și 
AVAP – 2.6
 aflarea termenului necunoscut Activitate 
individuale
individuală
 Vizită la bibliotecă Observarea 
 Lecturarea unor fragmente din operele sriitorilor cunoscuti
 Procedurale :
CLR  Lectură  sistematică
1.2; 1.3; 2.2; 3.1;  Lectură în grup lectura
Aprecieri 
MM­2.1 Activitate la bibliotecă Organizare:
globale și 
frontal,  grupe
individuale
Educaţie fizică și sport

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 17


Școala Gimnazială Chiuieșt
Județul Cluj
Anul școlar : 2017 – 2018
 Emotii de bază: furia  Materiale :
 Citirea unui text scurt – Povestea dragonu­lui furios; dialog   Trăire si manifestare  Observarea 
DP emotională. Starea de  fisă de lucru, manualul
dirijat pe marginea textului sistematică
2.1 bine  Procedurale :
 Conversații privind manifestările unei
persoane furioase, (manifestări fiziologice, gesturi agresive,  conversaţia, explicaţia, 
CLR ­ 1.2  Aprecieri 
postura corpului, limbajul folosit sau comportamentul agresiv) Emotii de bază: furia exercițiul, jocul de rol
AVAP ­ 2.6 globale și 
 Povestirea unei situații concrete, din experiență  Organizare:
individuale
Realizarea unui tablou­ cele patru emotii de bază frontal, individual,  în echipă
Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, noutăţi, meteo  Materiale :
 exercitii de numeratie 0­1000 manual, CD,  culegere, fisă de 
 calcul produsului, sumei, diferentei Observarea 
MEM  lucru
1.2; 1.3; 1.4;  micsorarea/mărirea  unui număr/sume/ Dezvoltare/Ameliorare sistematică
diferente cu un număr/de un număr de ori  Procedurale :
1.5;1.6; 3.1; 3.2;
4.2; 5.2   stabilirea corectitudinii a unor operatii  explicatia, exercitiul
Aprecieri 
 aflarea termenului necunoscut problematizare
globale și 
AVAP – 2.6  probleme cu două operatii  Organizare:
individuale
 medii de viață, forme de relief, nevoile plantelor și ale omului frontal, individual, grupe, 
perechi
Educație - activități dirijate de formulare a unor întrebări referitoare la modul  Materiale : Observarea 
financiară de depunere a banilor în connturi bancare
manual, culegere, fisă de lucru sistematică
1.1; 2,2; 2,2; 3,1; -discuții despre avantajele/dezavantajele tinerii banilor la banca
3,2; -Importanța banilor pentru viața oamenilor Depunerea banilor la  Procedurale :
Vineri - colaj – „Banca viitorului” bancă explicatia, exercițiul, problem. Aprecieri 
AVAP: 1.4; 2.1;
02.02.
2.2. Organizare: globale și 
2018
frontal, individual individuale
AVAP  Tehnici de lucru: decupare după contur,  tăiere, lipire  Materiale : Observare 
1.1; 2.1; 2.2; 2.3;  Elemente de limbaj plastic: formă, volum Sticle din plastic de diferite  Apreciere 
2.4;  prezentarea etapelor de lucru: decuparea plierea, pictarea,  Materialul plastic mărimi, foarfece, lipici, e globală si 
CLR ­ 2.1 împletirea/răsucirea, ansamblarea lor
 realizarea compoziţiei colective;  Procedurale : individuală
MM­1.4
 expunerea lucrărilor Floarea clasei conversaţia, explicaţia, ex.
Cântece populare – audiție Organizare: Expunerea 
Activitate în echipă lucrărilor
Educaţie fizică și sport
Religie

Redactat: prof. Bob Cristna - Nastasia 18