Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.3.2. pentru portofoliul individual.

Proiectarea unei programe de opțional (120 min)

Elaborați un set coerent de competențe generale, competențe specifice și activități de învățare asociate care ar putea
sta la baza unei propunere de programă de opțional pentru învățământul primar.
SAU
Comparați modelul de proiectare al unei programe școlare pentru o disciplină opțională cu actualul model de proiectare utilizat
în învățământul primar, evidențiind aspectele convergente și divergente cu acesta.

COMPETENTE GENERALE

1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine.

1.1. Perfectionarea abilităţilor de autoevaluare realistă a propriilor caracteristici.

1.2 Dezvoltarea inteligenţei intrapersonală şi interpersonală

1.3 Perfecţionarea abilităţilor de autoreglare emoţională şi comportamentală în situaţii diverse legate de


viaţă

1.4. Identificarea caracteristicilor spaţiului personal.

1.5 Analizarea asemănărilor şi diferenţelor dintre copii de naţionalităţi şi culturi diferite

2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate.

2.1. Exersarea abilităţilor de ascultare activă şi exprimare asertivă în vederea creşterii eficienţei
comunicării în cadrul relaţiilor interumane

2.2. Analizarea diferenţelor între tipuri de familii

3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare.

3.1. Selectarea diferitelor tipuri de informaţii necesare în activitatea de învăţare

3.2. Exersarea abilităţi de planificare a învăţării

4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei.

4.1. Exemplificarea activităţilor şi meseriilor în care este necesar lucrul individual / în achipă

4.2. Descrierea meseriilor utilizând termeni specifici

5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate.

5.1.Exemplificarea de alternative ale unei probleme

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
5.2. Exersarea abilităţilor de luare a deciziilor

Exemple de activități de învățare

· Exerciţii de luare de decizii în situaţii relevante pentru copii / situaţii de risc

· Analiza unei situaţii de viaţă urmând strict etapele luării unei decizii

· Brainstorming pe tema alternativelor în rezolvarea unor probleme

• Exercitii-joc si exercitii metaforice de stabilire a prioritatilor si obiectivelor de scurta durata (pentru


clasa a V-a);

• Jurnalul personal: impresiile notate în timpul orelor de Consiliere si orientare

· Exercitii de formulare de argumente pentru a sustine o decizie (indicata de învatator

· Analiza critică a alternativelor unei probleme

 Exerciţii de stimulare a creativităţii

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020