Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.2.a.

O lectură conștientă a programei de CLR/LLR (30 min)

Alegeți o competență specifică din programa disciplinelor „Comunicare în limba română” sau „Limba și literatura
română”, pe care o găsiți mai greu de dezvoltat la elevii dvs.
Care sunt provocările principale cu care va confruntați?

Competența specifică pe care o găsesc provocatoare deoarece elevii mei o dezvoltă cu dificultate este:

4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale

Copiilor le este dificil să vorbească despre sine, să se expună colegilor și cadrului didactic. De asemenea, le
este dificil să își așeze ideile (pe care le formulează cu timiditate la nivel oral) în pagină.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020