Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 1.3.1.a. pentru portofoliul individual.

Proiectarea demersului didactic (60 min)

Pornind de la argumentele formulate în suportul de curs, identificați avantajele proiectării demersului didactic pe baza
unităţii de învăţare (max. 1,5 pagini)

Unitatea de învăţare reprezintă o structură didactică deschisă şi flexibilă, care are următoarele caracteristici:

- determină formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin integrarea unor obiective de
referinţă;

- este unitară, din punct de vedere tematic;

- se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp;

- se finalizează prin evaluare.

Proiectarea pe unități de învățare prezintă, ca instrument de lucru pentru cadrele didactice, are o serie de
avantaje. Profesorul își poat crea imagine de ansamblu coerentă asupra programei şcolare pe care trebuie să
o aplice pe parcursul unui an şcolar. De asemenea, profesorul valorifică potenţialul lecţiei prin integrare în
unitatea de învăţare, fiind depăşită fragmentarea determinată de simpla succesiune a lecţiilor. În plus, se
schimbă şi relaţia dintre lecţii acestea fiind integrate în diferite secvenţe ale unităţii de învăţare. Pentru că
este vizat un interval mai mare de timp pentru o temă majoră, profesorul are în mai mare măsură
posibilitatea unor abordări diferențiate, individualizării învățării în raport cu ritmul de învăţare pe care îl au
elevii. La nivelul elevilor, învăţarea dobândeşte un plus de coerenţă prin chiar modul în care este proiectată
învăţarea pe termen mediu şi lung. Proiectul unităţii de învăţare devine un instrument util de lucru pentru
profesor, prin depăşirea unor cerinţe formale.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020