Sunteți pe pagina 1din 3

COMPETENȚE GENERALE

1. Dezvoltarea competenței de audiere și receptare a mesajului oral


2. Dezvoltarea competenței de receptare a mesajului scris
3. Dezvoltarea competenței de exprimare orală
4. Dezvoltarea interesului pentru lectură

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI


DE ÎNVĂȚARE
1. Dezvoltarea competenței de audiere și receptare a mesajului oral
Competențe specifice Activități de învățare
1.1 Să sesizeze conținutul esențial de idei, -exerciții de identificare a principalelor idei
succesiunea secvențelor (momentelor) din text
- exerciții de ordonare a secvențelor, a
faptelor dintr-un text literar
- exerciţii de activizare a vocabularului –
jocuri de cuvinte
1.2 Să sesizeze mesajul, învățătura ce se - realizarea de conexiuni text - imagine
desprinde dintr-un text literar adecvat - exerciţii de comprehensiune evaluativǎ
- exerciții de ordonare a imaginilor în
funcție de succesiunea logică a
evenimentelor
- exerciții de identificare a moralei, a
învățăturii ce se desprinde dintr-un text

2. Dezvoltarea competenței de receptare a mesajului scris


Competențe specifice Activități de învățare
2.1 Să sesizeze conținutul esențial de idei, -exerciții de identificare a principalelor idei
succesiunea secvențelor (momentelor) din text
- exerciții de ordonare a secvențelor, a
faptelor dintr-un text literar
- exerciţii de activizare a vocabularului –
jocuri de cuvinte
- exerciţii de ,,citire” a unor texte literare
cunoscute;
-exerciţii de citire la prima vedere a unor
texte literare adecvate ;
- exerciţii de ordonare a imaginilor în ordinea
desfăşurării acţinii

2.2 Sa identifice cateva elemente -vizite la muzee , la expozitii de carte;


specifice naratiunii (timpul, locul, - intocmirea unor liste de lecturi preferate
personajele, succesiunea /recomandate;
evenimentelor) - exerciţiide prezentare individuala a unor
texte literare citite acasa;
- exerciţii de identificare a timpului , a locului
de desfasurare a actiunii, a personajelor , a
principalelor momente;
2.3 Să manifeste interes pentru lectura unor - organizarea unor expozitii cu desene ce
texte literare diverse. oglindesc aspecte din textele citite
- completarea unor fișe de lectură

3. Dezvoltarea competenței de exprimare orală


Competențe specifice Activităţi de învăţare

3.1. Să construiasca texte orale pe baza unui - alcatuirea unor povestiri dialoguri, punerea
support vizual dat / sau al unui plan simplu de unor intrebari ;
idei dat, sau a unui plan propriu - gasirea termenilor potriviti pentru
succesiuni de imagini;
3.2. Să utilizeze corect in exprimare orala - completarea unor propozitii;
proprie elementele din constructie a - rezolvarea si construirea unor rebusuri pe
comunicarii studiate teme date;
- jocuri de rol, simulari, interviuri pe teme
date.

4. Dezvoltarea interesului pentru lectură


Competențe specifice Activităţi de învăţare

4.1. Să manifeste interes privind exprimarea - exercitii de alcatuire a unor texte/compuneri


nuantata ,completa,originala (in scris) ; pe teme date;
-exercitii de exprimare a unor opinii proprii in
legatura cu un personaj;
4.2. Sa formuleze intrebari si raspunsuri -exercitii de analiza a unei compuneri;
legate de texte literare - exerciţii de formulare a unor intrebari si
gasirea unor raspunsuri cat mai simple ,mai
persanalizate (oral,apoi in scris);
4.3. Să manifeste creativitate in comunicarea -exerciţii de logica in stabilizarea demersului
scrisa privind realizarea unei creatii (text);
- exerciţii de restructurare a partilor
componente ale unei compuneri.

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII
1. Literatura pentru copii (romana si universala) , universul fantastic al
acestora:
-textul literar, textul stiintific;
-literatura culta, literatura populară;
-textul in versuri, fabula, narațiunea, legenda (personajele);
2. Din intelepciunea populara : proverbe, ghicitori;
3. Din lumea celor care nu cuvanta ( legende și texte din viața plantelor si a
animalelor)

EVALUARE

Forme de evaluare
a) Evaluarea formativă se va desfasura sub forma preponderent orală, pe
parcursul derularii fiecarei lectii;
b) Evaluarea sumativa va avea loc periodic și va imbraca difrite forme:
teste de evaluare sumativă, jocuri, concursuri, dramatizari

Instrumente de evaluare : examinarea orala, observarea sistematica a


comportamentului elevilor, proba scrisa , jocul didactic , joc de rol, dramatizari ,
concursuri, programe artistice, portofoliu, colectie de carti illustrate, colectie de
desene, fișe de lectură

S-ar putea să vă placă și