Sunteți pe pagina 1din 7

Planificare anuală la geografie – CLASA A VIII-A 2015-2016

Profesor CREŢU VIOREL


Disciplina GEOGRAFIE
Clasa a VIII-a
Număr de ore din trunchiul comun: 2 ore săptămânal

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


GEOGRAFIA ROMANIEI

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptă- Observaţii/


învăţare ore mâna Evaluare
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite  Recapitulare 1
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
1. România: 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte noi   Poziţia geografică 1
poziţia 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea realităţii Test iniţial
geografică. geografice a României  Caracteristici 1
Caracteris-tici 3.2 Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător din ţara noastră 1–2
generale ale 3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României
reliefului (trepte 3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar  Formarea şi evoluţia 1 Evaluare orală
şi forme de 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi reliefului
relief, 4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
proporţionali- 4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice 4
tatea reliefului) 4.5. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate
5.3 Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
2. Unităţile 1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite  Unităţile majore de 1
majore de relief. 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază  relief
Carpaţii si 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte noi   Carpaţii Orientali- 1 Test de
Depresiunea 1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice utilizând limite şi caracteristici evaluare
Colinară a termeni geografici generale
Transilvaniei 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea realităţii  Subdiviziunile 1
geografice a României transversale
3.2.  Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător din ţara noastră  Carpaţii Meridionali 1
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României  Carpaţii Occidentali 1 3–6
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi   Depresiunea Colinară 1
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale  Recapitulare 1
4.3. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi fenomenelor naturale  1
 Evaluare
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin internet
5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de geografie a României dobândite

1
Planificare anuală la geografie – CLASA A VIII-A 2015-2016

pe baza tehnologiei informaţiei


5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de
clasificare : cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor teritoriale după
caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri 8
7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau indirect).
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază   Subcarpaţii 1
3. Dealurile şi 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte noi  7–9 Test de
podişurile 1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice utilizând  Podişul Getic şi Pod. 1 evaluare
termeni geografici
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea realităţii Mehedinţi
geografice a României
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător din ţara noastră  Podişul Moldovei 1
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi  Podişul Dobrogei 1
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi fenomenelor naturale  1
 Dealurile de Vest
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple 1
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin internet  Recapitulare
5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de geografie a României dobândite
pe baza tehnologiei informaţiei
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de
clasificare: cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat 6
7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau indirect).
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
4. Câmpiile, 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază   Câmpia de Vest 1 10 – 12 Teza sem I
Lunca şi Delta 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte noi
Dunării, 3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător din ţara noastră  Câmpia Română şi 1
platforma 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi
continentală 4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale luncile
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin internet  Delta Dunării 1
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate

2
Planificare anuală la geografie – CLASA A VIII-A 2015-2016

7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de  Platforma continentală 1
clasificare : cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat  Recapitulare 1
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor teritoriale după
caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri  Evaluare (Teză) 1
7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau indirect)
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului
geografic 6
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea observată (direct sau
indirect)
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
5. Clima 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte noi   Factorii care determină 1 13 - 14 Test de
1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici evaluare
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice utilizând şi influenţează clima
termeni geografici
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea realităţii  Caracteristicile 1
geografice a României
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător din ţara noastră elementelor climatice
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe  Nuanţele climatice
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar 1
3.7. Rezolvarea de probleme cu conţinut geografic, utilizând relaţii matematice  Recapitulare
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi 1
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de geografie a României dobândite
pe baza tehnologiei informaţiei
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.3. Prelucrarea informaţiei : interpretarea unei diagrame simple, analizarea unei diagrame
simple, elaborarea unui text pe baza unei diagrame, elaborarea de scheme
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor teritoriale după
caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului
geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea observată (direct sau 4
indirect)
5. Clima 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază   Recapitulare 1 15
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte noi 

3
Planificare anuală la geografie – CLASA A VIII-A 2015-2016

1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici  Evaluare 1


1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice utilizând
termeni geografici
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea realităţii
geografice a României

1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 


6. Apele 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte noi   Dunărea 1
1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici 16 –18 Test de
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice utilizând  Râurile interioare 1 evaluare
termeni geografici
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător din ţara noastră  Lacurile şi apele 1
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe subterane
3.7. Rezolvarea de probleme cu conţinut geografic, utilizând relaţii matematice
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi  Marea Neagră 1
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi fenomenelor naturale  1
 Recapitulare
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.5. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate 1
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple  Evaluare
5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de geografie a României dobândite
pe baza tehnologiei informaţiei
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare) a realităţii
oferite de geografia România
7.3. Prelucrarea informaţiei : interpretarea unei diagrame simple, analizarea unei diagrame
simple, elaborarea unui text pe baza unei diagrame, elaborarea de scheme
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului
geografic 6
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea observată (direct sau
indirect)
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte noi 
1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici
7. Vegetaţia, 1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice utilizând  Vegetaţia 1 19 – 20 Evaluare orală
fauna şi solurile termeni geografici
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător din ţara noastră  Fauna 1

4
Planificare anuală la geografie – CLASA A VIII-A 2015-2016

3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe  Solurile
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor geografice ale 1
României  Recapitulare
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale 1
5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de geografie a României dobândite
pe baza tehnologiei informaţiei
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic al României pentru om şi societate
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare) a realităţii
oferite de geografia România
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor teritoriale după
caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului
geografic 4
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea observată (direct sau
indirect)
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din ţara noastră.
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte noi 
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice utilizând  Numărul populaţiei şi 1
8. Populaţia termeni geografici 21 – 23 Test de
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea realităţii evoluţia numerică evaluare
geografice a României
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe  Densitatea populaţiei 1
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor geografice ale  Repartiţia populaţiei 1
României
3.7. Rezolvarea de probleme cu conţinut geografic, utilizând relaţii matematice  Structura populaţiei 1
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.5. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate 1
 Recapitulare
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic 1
6.2.Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a ţării noastre, realizând corelaţii cu  Evaluare
informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.3. Prelucrarea informaţiei : interpretarea unei diagrame simple, analizarea unei diagrame
simple, elaborarea unui text pe baza unei diagrame, elaborarea de scheme
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de
clasificare : cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor teritoriale după

5
Planificare anuală la geografie – CLASA A VIII-A 2015-2016

caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri


7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului
geografic 6
8.2. Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din perspectiva dezvoltării durabile.
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 
9. Aşezările 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte noi   Aşezările rurale. Tipuri 1 24 Evaluare orală
umane. 1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici
de sate.
Organizarea 1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice utilizând
administrativ- termeni geografici  Aşezările urbane. Tipuri 1
teritorială 3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător din ţara noastră
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar de oraşe
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor geografice ale  Clasificarea oraşelor 1 25
României
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi  Caracterizarea 1
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale geografică generală a
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.5. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate oraşului Bucureşti
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple  Organizarea 1 27
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate administrativ-teritorială
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de  Recapitulare
clasificare : cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale 1
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor teritoriale după
caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului
geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea observată (direct sau
indirect) 6
8.2. Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din perspectiva dezvoltării durabile.
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
10. Activităţi 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte noi  Agricultura
economice 3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător din ţara noastră  Cultura plantelor 1 Teza sem II
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României  Creşterea animalelor 1 28 – 32
României Industria
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi  Industria energetică şi 1
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale industria energiei
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice electrice
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple  Industria metalurgică 1
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin internet  Industria chimică, 1
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic

6
Planificare anuală la geografie – CLASA A VIII-A 2015-2016

7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate industria lemnului


7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de Serviciile 1
clasificare : cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale  Căi de comunicaţie şi
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor teritoriale după transporturi 1
caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri  Comerţul 1
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului  Turismul 1
geografic  Recapitulare 1
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea observată (direct sau  Evaluare semestrială
indirect)
8.2. Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din perspectiva dezvoltării durabile 10
1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici
11. România în 3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe  România în Europa şi în 1
Europa şi în 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi lume. Locul României în 33 - 34 Evaluare orală
lume. 6.1. Explicarea importanţei mediului geografic al României pentru om şi societate economia europeană şi
Caracteris-tici 6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane, şi culturale a ţării nostre, realizând corelaţii cu mondială
ale mediului informaţiile dobândite la alte discipline şcolare  Caracteristici ale 1
înconjurător. 7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate mediului înconjurător
Regiuni 7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare) a realităţii  Regiunile geografice ale 1
geografice ale oferite de geografia România României
României. 7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de  Analiza unei regiuni
Elemente ale clasificare : cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale geografice. Elemente ale 1
dezvoltării 7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau indirect) dezvoltării durabile
durabile 8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din ţara noastră.
8.2. Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din perspectiva dezvoltării durabile 4
Recapitulare. 1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite  Geografia României 2 35 Evaluare finală
Sinteză şi 8.2. Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din perspectiva dezvoltării durabile
evaluare

S-ar putea să vă placă și