Sunteți pe pagina 1din 3

Literatura pentru copii Toamna

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Toamna


PERIOADA:10 săptămâni (S 1 - 10 )
DURATA: 10 ore

Nr. Conținuturi
C.s. Activități de învățare/ evaluare Resurse Evaluare Obs.
crt. – detalieri –
1 Textul în versuri 1.1 - activitate dirijatǎ de lecturǎ Resurse materiale -observarea sistematică 13.09
Plouă!.... de 1.2 - identificarea titlului şi a autorului. * textul suport, caiet de lucru, (probe orale, fişe de lucru,
George 2.3 -exerciţii de citire a tetului liric ilustraţii, cărţi diverse teme pt acasă)
Topârceanu 3.2 - explicarea cuvintelor cu ajutorul dicţionarelor Resurse procedurale -tema în clasă
4.2 - realizarea de conexiuni text - imagine *conversaţia, explicaţia, exerciţiul, -evaluare formativă
- exerciţii de comprehensiune evaluativǎ demonstraţia, jocul didactic,
- rebus învăţarea intuitivă
- exerciţii de activizare a vocabularului – jocuri de Forme de organizare ale activitǎţii
cuvinte * frontală, în perechi, în echipă,
individuală
2 Textul narativ 1.1 - activitate dirijatǎ de lecturǎ Resurse materiale -observarea sistematică 20.09
Nedespărțite de 1.2 - explicarea cuvintelor cu ajutorul dicţionarului * textul suport, caiet de lucru, (probe orale, fişe de lucru,
Emil Gârleanu 2.3 -citire selectivă în funcţie de diferite repere ilustraţii, dicţionar teme pt acasă)
3.2 -înlocuirea unor cuvinte cu sinonimele lor Resurse procedurale -tema în clasă
4.1 - exerciţii de comprehensiune evaluativǎ – distingerea *conversaţia, explicaţia, exerciţiul, -evaluare formativă
4.2 între fantastic şi real, asemǎnǎri, deosebiri demonstraţia, jocul didactic,
- exerciţii de vocabular învăţarea intuitivă, Diagrama Venn
Forme de organizare a activitǎţii
* frontală, în perechi, în echipă,
individuală
3 Textul narativ 1.1 - activitate dirijatǎ de lecturǎ Resurse materiale -observarea sistematică 26.09
Nedespărțite de 1.2 - explicarea cuvintelor cu ajutorul dicţionarului * textul suport, caiet de lucru, (probe orale, fişe de lucru,
Emil Gârleanu 2.3 -citire selectivă în funcţie de diferite repere ilustraţii, dicţionar teme pt acasă)
3.2 -înlocuirea unor cuvinte cu sinonimele lor Resurse procedurale -tema în clasă
4.1 - exerciţii de comprehensiune evaluativǎ – distingerea *conversaţia, explicaţia, exerciţiul, -evaluare formativă

1
Literatura pentru copii Toamna

4.2 între fantastic şi real, asemǎnǎri, deosebiri demonstraţia, jocul didactic,


- exerciţii de vocabular învăţarea intuitivă, Diagrama Venn
-exerciții de alcătuire a unor texte pe teme date - toamna Forme de organizare a activitǎţii
* frontală, în perechi, în echipă,
individuală
4 ,,Biblioteca lui 1.1 - activitate dirijatǎ de lecturǎ Resurse materiale -observarea sistematică 03.10
Stardi” de 1.2 - identificarea titlului şi a autorului. * textul suport, caiet de lucru, (probe orale, fişe de lucru,
Edmondo de 2.3 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului ilustraţii, cărţi diverse, dicţionar teme pt acasă)
Amicis 3.2 - integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii Resurse procedurale -tema în clasă
4.1 - exerciţii de comprehensiune prin inferenţǎ *conversaţia, explicaţia, exerciţiul, -evaluare formativă
4.2 -exerciţii de activizare a vocabularului şi a vorbirii demonstraţia, jocul didactic,
învăţarea intuitivă, jurnalul
dublu,diamantul
Forme de organizare a activitǎţii
* frontală, în perechi, în echipă,
individuală
5 Legenda 1.1 - activitate dirijatǎ de lecturǎ Resurse materiale -observarea sistematică 10.10
Mureşului şi a 1.2 - explicarea cuvintelor cu ajutorul dicţionarului * textul suport, caiet de lucru, (probe orale, fişe de lucru,
Oltului 2.3 -citire selectivă în funcţie de diferite repere ilustraţii, dicţionar teme pt acasă)
3.2 -înlocuirea unor cuvinte cu sinonimele lor Resurse procedurale -tema în clasă
4.1 - exerciţii de comprehensiune evaluativǎ – distingerea *conversaţia, explicaţia, exerciţiul, -evaluare formativă
4.2 între fantastic şi real, asemǎnǎri, deosebiri demonstraţia, jocul didactic,
- exerciţii de vocabular învăţarea intuitivă, Diagrama Venn
Forme de organizare a activitǎţii
* frontală, în perechi, în echipă,
individuală
6 Legenda 1.1 - activitate dirijatǎ de lecturǎ Resurse materiale -observarea sistematică 17.10
Mureşului şi a 1.2 - explicarea cuvintelor cu ajutorul dicţionarului * textul suport, caiet de lucru, (probe orale, fişe de lucru,
Oltului 2.3 -citire selectivă în funcţie de diferite repere ilustraţii, dicţionar teme pt acasă)
3.2 -înlocuirea unor cuvinte cu sinonimele lor Resurse procedurale -tema în clasă
4.1 - exerciţii de comprehensiune evaluativǎ – distingerea *conversaţia, explicaţia, exerciţiul, -evaluare formativă
4.2 între fantastic şi real, asemǎnǎri, deosebiri demonstraţia, jocul didactic,
- exerciţii de vocabular învăţarea intuitivă, Diagrama Venn
Forme de organizare a activitǎţii
* frontală, în perechi, în echipă,
individual

2
Literatura pentru copii Toamna

7 Simfonia toamnei 1.2; - activitate dirijatǎ de lecturǎ Resurse materiale -observarea sistematică 24.10
2.1; - identificarea titlului şi a autorului. *fişe de lucru, fişe de autor, texte (probe orale, fişe de lucru)
3.1; -exerciţii de citire a tetului liric diverse -evaluare formativă
3.2; - explicarea cuvintelor cu ajutorul dicţionarelor Resurse procedurale
4.1; - realizarea de conexiuni text - imagine *conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
- exerciţii de comprehensiune evaluativǎ demonstraţia, jocul didactic
- exerciţii de activizare a vocabularului – jocuri de Forme de organizare a activitǎţii
cuvinte *activitate frontală, individuală
8 ,,Micul patriot 1.1; -identificarea titlului şi a autorului. Resurse materiale -observarea sistematică 7.11
padovan” de 1.2; - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citire în * textul suport, caiet de lucru, (probe orale, fişe de lucru, 14.11
Edmondo de 2.1; gând, citire selectivă ilustraţii, dicţionar teme pt acasă)
Amicis 2.2; - integrarea cuvintelor noi în enunţuri Resurse procedurale -tema în clasă
3.1; - stabilirea sensului unor cuvinte sau expresii folosind *conversaţia, explicaţia, exerciţiul, -evaluare formativă
4.1; dicţionare demonstraţia, jocul didactic,
- exersarea vocabularului învăţarea intuitivă,jurnalul dublu
- exerciţii de înţelegere a conţinutului textului Forme de organizare a activitǎţii
- exerciţii de gǎsire a rimelor * frontală, în perechi, în echipă,
- jocuri de creativitate individuală
10 Revedere de 1.2; - activitate dirijatǎ de lecturǎ Resurse materiale -observarea sistematică 21.11
Mihai Eminescu 2.1; - identificarea titlului şi a autorului. *fişe de lucru, fişe de autor, texte (probe orale, fişe de lucru,
3.1; -exerciţii de citire a tetului liric diverse teme pt acasă)
3.2; - explicarea cuvintelor cu ajutorul dicţionarelor Resurse procedurale -tema în clasă
4.1; - realizarea de conexiuni text - imagine *conversaţia, explicaţia, exerciţiul, -evaluare sumativă
- exerciţii de comprehensiune evaluativǎ demonstraţia, jocul didactic
- rebus Forme de organizare a activitǎţii
- exerciţii de activizare a vocabularului – jocuri de *activitate frontală, individuală
cuvinte

S-ar putea să vă placă și