Sunteți pe pagina 1din 11

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE SISTEMATICĂ

CLASA PREGĂTITOARE
2019-2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
COMPORTAMENTE
Nr. B. B. C. D. F. I. F. M. O. P. P. R. S. T. T. Z.
OBSERVATE
Crt. L. M. A. R. M. I. Ș. B. M. A. Ș. D. D. I. A. R.
A. G. I. A. M. A. P. M. T. I. M. M. M. F.
1 Formulează răspunsuri
adecvate la întrebările
orale care i se adresează

2 Semnalează prin
mimică, gesture sau
verbal, înțelegerea
mesajului oral ascultat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
COMPORTAMENTE
Nr. B. B. C. D. F. I. F. M. O. P. P. R. S. T. T. Z.
OBSERVATE
Crt. L. M. A. R. M. I. Ș. B. M. A. Ș. D. D. I. A. R.
A. G. I. A. M. A. P. M. T. I. M. M. M. F.
3 Manifestă interes față
de partenerul de dialog
(îl privește față în față,
îl ascultă cu atenție, cu
răbdare, cu toleranță)

4 Alcătuieşte propoziţii
simple şi dezvoltate
despre obiecte şi fiinţe
familiare, personaje din
poveşti, aspecte ale
vieţii sociale.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
COMPORTAMENTE
Nr. B. B. C. D. F. I. F. M. O. P. P. R. S. T. T. Z.
OBSERVATE
Crt. L. M. A. R. M. I. Ș. B. M. A. Ș. D. D. I. A. R.
A. G. I. A. M. A. P. M. T. I. M. M. M. F.
5 Recunoaşte secvenţe şi
personaje din basme şi
poveşti cunoscute şi le
redă prin: repovestire,
dramatizare, desen;

6 Desparte propoziţiile în
cuvinte şi cuvintele în
silabe.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
COMPORTAMENTE
Nr. B. B. C. D. F. I. F. M. O. P. P. R. S. T. T. Z.
OBSERVATE
Crt. L. M. A. R. M. I. Ș. B. M. A. Ș. D. D. I. A. R.
A. G. I. A. M. A. P. M. T. I. M. M. M. F.
7 Recită poezii scurte cu
respectarea intonaţiei,
ritmului şi pauzei.

8 Scrie elemente grafice

9 Enumeră părţi
componente ale
corpului uman,
plantelor, animalelor;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
COMPORTAMENTE
Nr. B. B. C. D. F. I. F. M. O. P. P. R. S. T. T. Z.
OBSERVATE
Crt. L. M. A. R. M. I. Ș. B. M. A. Ș. D. D. I. A. R.
A. G. I. A. M. A. P. M. T. I. M. M. M. F.
10 Identifică
caracteristicile
anotimpurilor şi lunile
corespunzătoare
acestora.

11 Alege imagini care


reprezintă evenimente
şi sărbători specifice.

12 Numeşte meserii pe
care le cunoaşte.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
COMPORTAMENTE
Nr. B. B. C. D. F. I. F. M. O. P. P. R. S. T. T. Z.
OBSERVATE
Crt. L. M. A. R. M. I. Ș. B. M. A. Ș. D. D. I. A. R.
A. G. I. A. M. A. P. M. T. I. M. M. M. F.
13 Clasifică obiectele după
următoarele criterii:
formă, culoare şi
mărime;

14 Recunoaşte şi explică
asemănările şi
deosebirile dintre
grupuri.

15 Numără în concentrul
1-31 şi recunoaşte
grupele de obiecte.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
COMPORTAMENTE
Nr. B. B. C. D. F. I. F. M. O. P. P. R. S. T. T. Z.
OBSERVATE
Crt. L. M. A. R. M. I. Ș. B. M. A. Ș. D. D. I. A. R.
A. G. I. A. M. A. P. M. T. I. M. M. M. F.
16 Pune în corespondenţă
cifra cu numărul de
obiecte.

17 Recunoaşte, denumeşte,
construieşte şi
utilizează formele
geometrice: cerc, pătrat,
triunghi, dreptunghi,
oval.

18 Cunoaşte şi aplică
reguli de igienă
personală;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
COMPORTAMENTE
Nr. B. B. C. D. F. I. F. M. O. P. P. R. S. T. T. Z.
OBSERVATE
Crt. L. M. A. R. M. I. Ș. B. M. A. Ș. D. D. I. A. R.
A. G. I. A. M. A. P. M. T. I. M. M. M. F.
19 Se prezintă şi îşi
prezintă membrii
familiei, colegii,
prietenii, vecinii;

20 Işi apreciază propriul


comportament în raport
cu persoane, personaje
şi situaţii cunoscute.

21 Decupează şi lipeşte
liber.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
COMPORTAMENTE
Nr. B. B. C. D. F. I. F. M. O. P. P. R. S. T. T. Z.
OBSERVATE
Crt. L. M. A. R. M. I. Ș. B. M. A. Ș. D. D. I. A. R.
A. G. I. A. M. A. P. M. T. I. M. M. M. F.
22 Folosește corect
instrumentele și
materialele de lucru
(pensule, acuarele,
creioane, carioca, etc.)

23 Ilustrează plante ,
animale, oameni cu
mijloace specifice
domeniului artistico-
plastic.

24 Redă forme de
dimensiuni şi culori
diferite prin aplicarea
unor tehnici alternative
ale modelajului.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
COMPORTAMENTE
Nr. B. B. C. D. F. I. F. M. O. P. P. R. S. T. T. Z.
OBSERVATE
Crt. L. M. A. R. M. I. Ș. B. M. A. Ș. D. D. I. A. R.
A. G. I. A. M. A. P. M. T. I. M. M. M. F.
25 Respectă etapele de
lucru/instrucțiunile date

26 Cântă un cântec însuşit


anterior, în grup sau
individual, respectând
linia melodică şi textul;

27 Are atitudine pozitivă


față de sarcina de
învățare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
COMPORTAMENTE
Nr. B. B. C. D. F. I. F. M. O. P. P. R. S. T. T. Z.
OBSERVATE
Crt. L. M. A. R. M. I. Ș. B. M. A. Ș. D. D. I. A. R.
A. G. I. A. M. A. P. M. T. I. M. M. M. F.
28 Prezintă interes pentru
finalizarea sarcinii de
lucru

29 Solicită sprijin pentru


rezolvarea sarcinii de
învățare

S-ar putea să vă placă și