Sunteți pe pagina 1din 26

Ministerul Educaţiei și Cercetării

Şcoala Gimnazială “Inv. Clemenţa Beşchea”


Căpăţâneşti, Com. Mărăcineni, Buzău
e-mail:scoalacapatinesti@yahoo.com
Tel / fax : 0238556431

CLASA
PREGATITOARE

An școlar
2020-2021

Prof. înv. pr. Popa Mihaela

Director,
Prof. Zamfiroiu Ionel

1
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA PREGĂTITOARE
AN ȘCOLAR 2019-2020

Planificare relizată conform programelor școlare aprobate prin O.M. nr. 3418/19.03.2013

SEMESTRUL I
18 Săptămâni

Săp-
Nr. Unitatea Dis- Nr.
C.S. Conţinuturi vizate tămâ- Obs.
crt. tematică ciplina ore
na
1 De azi sunt CLR 1.1 Evaluare predictivă a achizițiilor dobândite 10 I-II
școlar! 2.1 în grădiniță:
2.2
Denumirea obiectelor din imagini și
Evaluare 2.3
alcătuirea de propoziții despre acestea
inițială
Formularea de enunțuri din 3-4 cuvinte,
după imagini
Identificarea obiectelor a căror denumire
începe cu același sunet
Acte de vorbire: a saluta persoane
cunoscute, a se prezenta, a identifica un
obiect, o persoană, animalul și mâncarea
preferată;
Participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor-
ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe
mână, marionete, măști etc.
Oferirea unor răspunsuri la cererea
elementară de informaţii: ,,Cine?, Ce?,
Cum?, Unde?”
Dialogul - formularea de întrebări şi
răspunsuri despre jocuri şi jucării, membrii
familiei, prieteni, animale, reguli de igienă
alimentară şi personală, despre conţinuturi
audiate
MEM 2.1 Gruparea de elemente după criterii date 8
3.2 Orientare în spațiu

2
5.1 Igiena corpului
Hrana ca sursă de energie: importanța hranei
pentru creştere şi dezvoltare; igiena
alimentaţiei
AVAP 1.1 Punctul şi linia cu scop de contur şi cu scop 4
1.3 decorativ
Autoportret
Tehnici simple: mototolire, rupere, tăiere,
decupare după contur,lipire
Hora piticilor
Prosopul
Mărul
Salata de fructe
MM 1.1 Cântare vocală în grup 4
2.1 „Azi e prima zi de școală”
Cântare vocală în grup
„O școală frumoasă”
„Cântecul mărului”
„Bună dimineața!”
DP 1.1 Autocunoaștere şi atitudine pozitivă faţă 4
de sine
Cine sunt eu?
Igiena personală
Norme de igienă corporală (la baie, igienă
dentară, îmbrăcăminte)
2 Aventura CLR 1.2 Literele mici şi mari de tipar 5 III
aligatorului 1.3 Elemente grafice
2.1 Sunetul a și literele A, a
2.2 „Prima zi de școală”, de Vali Slavu
2.4
3.1
4.1
MEM 1.1 Numerele naturale 0-10: 4
1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
1.4 cifre), comparare, ordonare
6.2 Ziua, săptămâna: denumire, ordonare
Numărul și cifra 1
Zilele săptămânii
AVAP 2.3 Ali aligatorul 2
2.4 (jucărie din hârtie)
MM 1.1 Cântare vocală în grup 2
2.1 „Săptămâna”
DP 2.3 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă 2
3.3 de sine

3
Despre meserii

3 Motănelul CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 IV


Miaunel 1.2 Literele mici şi mari de tipar
1.3 Elemente grafice
2.4 Sunetul m și literele M, m
3.2 „Muzicanții din Bremen”, de Frații Grimm
4.1
MEM 1.1 Numerele naturale 0-10: 4
1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
1.4 cifre), comparare, ordonare
5.1 Numărul și cifra 2
Animalele domestice
AVAP 2.3 Tehnici simple: tăiere, decupare după 2
2.4 contur, răsucire, lipire
Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime):
construcţii; forme spaţiale foarte uşoare din
hârtie
Pisicuțe și motănei
Decorăm oul
MM 1.1 Elemente de limbaj muzical 2
3.1 - sunetul din mediul înconjurător: lung-scurt,
3.2
tare-încet
- sunetul vorbit sau cântat
Cântare vocală în grup
„Familia mea”
DP 2.3 Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte 2
familiar
Despre familie
4 Iepurica cea CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 V
isteață 1.2 Elemente grafice
1.3 Sunetul i și literele I, i
2.2 „Cei trei purceluși”, de Serghei Mihailov
2.4
3.1
3.2
4.1
MEM 1.1 Numerele naturale 0-10: 4
1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
1.4 cifre), comparare, ordonare
3.1 Numărul și cifra 3
6.2 Anotimpurile
AVAP 1.2 Pata de culoare; tehnici simple: amprentare, 2
2.2 obţinerea formelor spontane prin
2.3

4
dactilopictură;
Tehnici simple: tăiere, decupare după
contur, răsucire, lipire
Masca de carnaval
Iepurașii din pahare
Amprenta prieteniei
MM 1.1 Cântare vocală în grup 2
2.1 „Prietenii mei”
2.3
DP 2.1 Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte 2
2.2 familiar
Despre prietenie
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă
de sine
Culoarea preferată
5 Ursulețul CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 VI
răsfățat 1.2 Elemente grafice
1.3 Sunetul u și literele U, u
2.2 „Ursul păcălit de vulpe”, de Ion Creangă
2.4
3.1
3.2
4.1
MEM 1.1 Numerele naturale 0-10: 4
1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
1.4 cifre), comparare, ordonare
3.1 Numărul și cifra 4
5.1
Plante şi animale
Părţi componente
Animalele sălbatice
AVAP 2.3 Tehnici simple: mototolire, rupere, tăiere, 2
2.5 decupare după contur, modelaj, înşirare,
răsucire, lipire
Șireturile lui Uțu
Cei 3 ursuleți
MM 1.1 Cântarea vocală 2
2.1 - cântarea în colectiv
2.2
Mişcarea pe muzică:
2.3
- liberă; sugerată de textul cântecului
- percuţia corporală (bătăi din palme, cu
degetul pe bancă)
Suntem școlari acum
DP 2.2 Comunicare şcolară eficientă 2

5
3.1 - Comunicarea cu colegii şi cadrul didactic
3.2 la clasă: anunţarea răspunsului, aşteptarea
rândului, completarea răspunsurilor
colegilor după ce aceştia au încheiat,
exprimarea opiniei
personale, criticarea ideii nu a colegului
Regulile clasei
6 Plecarea CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 VII
rățuștelor 1.2 Elemente grafice
1.3 Sunetul r și literele R, r
2.2 „Rățușca cea urâtă”, de
2.4 H. C. Andersen
3.1
3.2
4.1
MEM 1.1 Numerele naturale 0-10: 4
1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
1.4 cifre), comparare, ordonare
3.1 Numărul și cifra 5
5.1
Plante şi animale
Păsările
AVAP 2.3 Tehnici simple: mototolire, rupere, tăiere, 2
2.5 decupare după contur, modelaj, înşirare,
răsucire, lipire
Puzzle de toamnă
Rățuște pe apă
MM 1.1 Cântarea vocală 2
2.1 - cântarea în colectiv
2.2
Mişcarea pe muzică:
2.3
- percuţia corporală (bătăi din palme, cu
degetul pe bancă)
„În pădurea cu alune”
DP 2.2 Trăire şi manifestare emoţională, starea 2
3.1 de bine
3.2
- Emoţii de bază: bucurie, tristeţe, frică,
furie
Despre ascultare și neascultare
7 Talentatul Eli CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 VIII
1.2 Elemente grafice
1.3 Sunetul e și literele E, e
2.2 „Elefănțelul curios”, de Rudyard Kipling
2.4
3.1
3.2

6
4.1
MEM 1.1 Numerele naturale 0-10: 4
1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
1.3 cifre), comparare, ordonare
1.4 Numărul și cifra 0
3.1 Plante şi animale
5.1 Animale din alte zone ale lumii
AVAP 2.2 Forme spaţiale (lungime, lăţime, 2
2.3 înălţime): construcţii; forme spaţiale
2.4 foarte uşoare din hârtie
Pata de culoare; tehnici simple:suflare
Elefantul Eli
Focul de artificii
MM 1.1 Cântarea vocală 2
1.2 - cântarea în colectiv
2.2 Mişcarea pe muzică:
- liberă; sugerată de textul cântecului
- percuţia corporală (bătăi din palme, cu
degetul pe bancă)
„Elefantul talentat”
DP 3.3 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă 2
de sine
- Caracteristici personale simple,
observabile în activităţile şcolare şi
extraşcolare (îmi place să cânt, îmi place să
desenez, sunt ordonat, sunt politicos, îmi
place să joc fotbal etc.)
Calitățile mele
8 Năsturel cel CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 IX
necăjit 1.2 Elemente grafice
1.3 Sunetul n și literele N, n
2.2 „Povestea nucii lăudăroase”, de Vladimir
2.4 Colin
3.1
3.2
4.1
MEM 1.1 Numerele naturale 0-10: 4
2.1 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
3.2 cifre), comparare, ordonare
4.1 Numărul și cifra 6
5.1 Corpul omenesc
6.2 Igiena corpului
Reguli de igienă personală
AVAP 2.3 Tehnica colajului - folosind materiale şi 2
tehnici diverse
Hăinuțe peticite

7
Origami
Tablou din năsturei
MM 1.1 Cântarea vocală 2
2.1 - cântarea în colectiv
Mişcarea pe muzică:
- liberă; sugerată de textul cântecului
- percuţia corporală (bătăi din palme, cu
degetul pe bancă)
„Are mama o fetiță”
DP 1.2 Igiena personală 2
Norme de igienă corporală (la baie, igienă
dentară, îmbrăcăminte)
Igiena îmbrăcămintei
9 Trenulețul Titi CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 X
1.2 Elemente grafice
1.3 Sunetul t și literele T, t
2.2 „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”, de
2.4 Frații Grimm
3.1
3.2
4.1
MEM 1.1 Numerele naturale 0-10: 4
1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
1.4 cifre), comparare, ordonare
2.1 Numărul și cifra 7
3.1 Forme şi transfer de energie
4.1 Unde şi vibraţii: producerea sunetelor
4.2
Producerea sunetelor
AVAP 2.3 Pata de culoare; tehnici simple: obţinerea 2
formelor spontane prin dactilopictură
Tehnici simple:decupare după contur, lipire
Trenulețul literelor
Albumul cu fotografii
MM 1.3 Elemente de limbaj muzical 2
3.3 - sunetul din mediul înconjurător: lung-scurt,
tare-încet
- sunetul vorbit sau cântat
„Trenulețul buclucaș”
DP 2.1 Comunicare şcolară eficientă 2
3.1 - Comunicarea cu colegii şi cadrul didactic
la clasă: anunţarea răspunsului, aşteptarea
rândului, completarea răspunsurilor
colegilor după ce aceştia au încheiat,
exprimarea opiniei
personale, criticarea ideii nu a colegului
Reguli de comportare

8
10 Oul haios CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 XI
1.2 Elemente grafice
1.3 Sunetul o și literele O, o
1.4 „Punguța cu doi bani”, de Ion Creangă
1.5
2.1
3.1
3.2
4.2
MEM 1.1 Numerele naturale 0-10: 4
1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
1.3 cifre), comparare, ordonare
1.4 Numărul și cifra 8
2.1 Corpul omenesc
3.2 Hrana ca sursă de energie: importanţa hranei
4.2
pentru creştere şi dezvoltare; igiena
alimentaţiei
Alimentația sănătoasă
AVAP 2.3 Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime): 2
2.4 construcţii; forme spaţiale foarte uşoare din
hârtie
Suportul pentru ou
Micul dejun sănătos
Oul, puiul, găina
MM 1.1 Cântarea vocală 2
2.1 - cântarea în colectiv
2.2 Mişcarea pe muzică:
3.2 - liberă; sugerată de textul cântecului
- percuţia corporală (bătăi din palme, cu
degetul pe bancă)
„Cântecul alimentelor”
DP 2.2 Igiena personală 2
2.3 Igiena alimentației
Igiena alimentelor
11 Cadoul CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 XII-
Corinei 1.2 Elemente grafice XIII
1.3 Sunetul c și literele C, c
1.4 „Ciuboțelele ogarului”, de Călin Gruia
1.5
2.3
3.1
3.2
4.2
MEM 1.1 Numerele naturale 0-10: 4
1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
1.3 cifre), comparare, ordonare
3.1 Numărul și cifra 9

9
3.2 Plante şi animale
4.2 Animalele de companie
AVAP 2.3 Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime): 2
2.4 construcţii; forme spaţiale foarte uşoare din
hârtie
Colivia canarului
MM 1.1 Cântarea vocală 2
2.1 - cântarea în colectiv
2.2 Mişcarea pe muzică:
3.2 - liberă; sugerată de textul cântecului
- percuţia corporală (bătăi din palme, cu
degetul pe bancă)
„Rățuștele jucăușe”
DP 2.3 Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte 2
familiar: animale de companie
Atitudinea față de animale
12 O mică CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 XIII-
gospodină 1.2 Elemente grafice XIV
1.3 Sunetul ă și literele Ă, ă
1.4 „Ulcicuța, căsuța”, de Luiza Vlădescu
1.5
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
MEM 1.1 Numerele naturale 0-10: 4
1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
1.3 cifre), comparare, ordonare
1.4 Numărul 10
3.1 Igiena locuinței
3.2
4.2
5.1
AVAP 1.1 Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime): 2
2.1 construcţii; forme spaţiale foarte uşoare din
2.3 hârtie
2.4 Inelul pentru șervețelele de masă
2.6 Salata de fructe
Cărticica de bucate
MM 2.1 Cântarea vocală 2
- cântarea în colectiv
Mişcarea pe muzică:
- liberă; sugerată de textul cântecului
„Ulcicuța, căsuța”
DP 1.2 Igiena personală: 2
Igiena locuinţei, a sălii de clasă (aranjarea

10
jucăriilor/cărţilor, utilizarea coşului de
gunoi, ştergerea prafului, aerisire)
Igiena locuinței
13 În așteptarea CLR 1.1 Numerele naturale 0-10: 5 XIV-
lui Moș 1.2 recunoaştere, formare, citire, scriere (cu XV
1.3 cifre), comparare, ordonare
Crăciun
1.4 Recapitulare
2.3
3.1
3.2
4.2
MEM 1.4 Tehnici simple: mototolire, rupere, tăiere, 4
1.5 decupare după contur, răsucire, lipire
1.6 Barba lui Moș Crăciun
3.1 Coronița de Crăciun
3.2 Bradul împodobit
4.2 Plicul și felicitarea
5.1
5.2
AVAP 1.1 Cântarea vocală: cântarea în colectiv 2
2.1 „Știi, dragă Moș Crăciun”
3.4
MM 1.3 Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte 2
2.1 familiare
- Persoane şi caracteristicile acestora (mama,
tata, bunica/bunicul,
o prietenă/un prieten, un frate/o soră)
Sărbători de iarnă în familie
DP 1.2 Numerele naturale 0-10: 2
recunoaştere, formare, citire, scriere (cu
cifre), comparare, ordonare
Recapitulare
14 Pic, picătura CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 XVI
năzdrăvană 1.2 Elemente grafice
1.3 Sunetul p și literele P, p
1.4 „Povestea cireșelor la urechi”, după Lidia
2.3 Novac
3.1
3.2
4.2
MEM 1.4 Adunarea şi scăderea în concentrul 0-10, 4
3.1 prin numărare
5.2 Adunarea cu o unitate
Pământul
Prezenţa apei în natură sub diverse forme
(precipitaţii, râuri, lacuri, mare etc.)
Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare

11
Apa în natură
AVAP 1.3 Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime): 2
2.1 construcţii; forme spaţiale foarte uşoare din
2.2 hârtie2
2.4 Povestea unei picături
Iarna în borcan
MM 1.1 Cântarea vocală: cântarea în colectiv 2
2.1 „Omul de nea”
3.4

DP 2.3 Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte 2


familiare: persoane şi caracteristicile
acestora -o prietenă/un prieten
Despre prietenie
15 Pinguinul CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 XVII
schior 1.2 Elemente grafice
1.3 Sunetul l și literele L, l
1.4 „Cartea cu Apolodor”, de Gellu Naum
1.5
2.3
3.1
3.2
4.2
MEM 1.4 Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10, 4
3.1 prin numărare
4.1 Scăderea cu o unitate
5.2 Pământul
Prezenţa apei în natură sub diverse forme
(precipitaţii, râuri, lacuri, mare etc.)
Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare
Iarna
AVAP 1.1 Tehnici simple: decupare după contur, lipire 2
2.1 Patinatorii
2.3 Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime):
2.4 construcţii; forme spaţiale foarte uşoare din
2.6 hârtie
Colonia de pinguini
MM 1.1 Cântarea vocală: cântarea în colectiv 2
2.1 „Jocul iernii”
3.4

DP 1.1 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă 2


2.3 de sine
3.2 - Caracteristici personale simple,
observabile în activităţile şcolare şi

12
extraşcolare (sportul preferat)
Sportul preferat

16 La săniuș CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 XVIII


1.2 Elemente grafice
1.3 Sunetul s și literele S, s
1.4 „Poveste despre dărnicie”
1.5
2.3
3.1
3.2
4.2
MEM 1.4 Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10, 4
3.1 prin numărare
4.1 Adunarea și scăderea cu o unitate
4.2 Forţe şi mişcare
5.2 Efecte observabile ale forţelor: împingere,
tragere
Mişcarea corpurilor şi schimbarea formei:
deformare, rupere
Forțe
AVAP 1.1 Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime): 2
2.1 construcţii
2.3 Omul de zăpadă
2.4
2.6
MM 1.1 Cântarea vocală 2
2.1 - cântarea în colectiv
3.4 Mişcarea pe muzică:
- liberă; sugerată de textul cântecului
- percuţia corporală (bătăi din palme, cu
degetul pe bancă)
„Săniuța”
DP 2.3 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă 2
de sine
- Caracteristici personale simple,
observabile în activităţile şcolare şi
extraşcolare (jocuri de iarnă preferate)
Jocuri de iarnă
Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte
familiare: persoane şi caracteristicile
acestora -o prietenă/un prieten
Despre dărnicie

13
SEMESTRUL II
17 Săptămâni (din care S22 - Școala altfel)

Nr. Unitatea Dis- Nr. Săp-


C.S. Conţinuturi vizate Obs.
crt. tematică ciplina ore tămâ-na
1 Poveste cu… CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 10 XIX
înghețată 1.2 Propoziția/enunțul- formularea de
1.3 propoziții cu suport intuitiv
2.1 Fonetică- sunete specifice limbii române,
2.2 despărțirea cuvintelor în silabe
3.1 Elemente grafice
3.2
Desenarea literelor de tipar
4.1
Sunetul î și literele Î, î
„Hainele cele noi ale împăratului”, de H.
C. Andersen
MEM 1.1 Adunarea și scăderea 8
1.4 în concentrul 0-10 prin numărare
1.6 Probleme simple de adunare sau scădere cu
4.2 1-5 unități în concentrul 0-10, cu suport
5.1 intuitiv
5.2 Adunarea cu 2 unități
Cald- rece
AVAP 2.4 Tehnici simple: tăiere, decupare după 4
2.6 contur, răsucire, lipire
Forme spaţiale (lungime, lăţime, înălţime):
construcţii; forme spaţiale foarte uşoare din
hârtie
Balaurul
Cornetul de înghețată
MM 1.1 Cântarea vocală- în colectiv 4
1.3 Mișcarea pe muzică- percuția
2.1 corporală( bătăi din palme, cu degetul în
2.2 bacă)
3.3 Dacă vesel se trăiește
DP 2.2 Trăire și manifestare emoțională, starea 4
de bine
- emoții de bază: bucurie, tristețe, frică, furie
Împărăția emoțiilor
2 Vulpea CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 XX
vicleană 1.2 Fonetică - sunete specifice limbii române,
1.3 despărțirea cuvintelor în silabe
2.1 Propoziția/ enunțul - formularea de

14
2.2 propoziții cu suport intuitiv
2.3 Elemente grafice
2.4 Desenarea literelor de tipar
3.1 Dialogul
3.2 Formularea de întrebări și răspunsuri
4.1 Sunetul v și literele V, v
„Vulpea și corbul”, de Jean de La
Fontaine
MEM 1.1 Adunarea și scăderea 4
1.2 în concentrul 0-10 prin numărare
1.4 Probleme simple de adunare sau scădere cu
6.2 1-5 unități în concentrul 0-10, cu suport
intuitiv
Plante și animale
Scăderea cu 2 unități
Cu ce se hrănesc animalele
AVAP 2.3 Tehnici simple: tăiere, decupare după 2
2.4 contur, răsucire, lipire;
Vulpea și vulturul (tangram)
MM 1.1 Cântarea vocală - în colectiv 2
2.1 Vulpea și gâsca
DP 2.1 Trăire și manifestare emoțională, starea 2
2.2 de bine
- emoții de bază: bucurie, tristețe, frică, furie
Emoții și comportamente
3 Animăluțele CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 XXI
mătușii 1.2 Propoziția/ enunțul- formularea de
1.3 propoziții cu suport intuitiv
2.1 Fonetică- sunete specifice limbii române,
2.2 despărțirea cuvintelor în silabe
2.3 Forme ale discursului oral
2.4
Povestirea după imagini
3.1
Elemente grafice
3.2
Desenarea literelor de tipar
4.1
Sunetul ț și literele Ț, ț
„Câinele, cocoșul și vulpea”, după Esop
MEM 1.1 Adunarea și scăderea 4
1.4 în concentrul 0-10 prin numărare
1.6 Probleme simple de adunare sau scădere cu
3.1 1-5 unități în concentrul 0-10, cu suport
4.1 intuitiv
4.2 Plante și animale
5.1
Adunarea cu 1-5 unități
Animalele și foloasele lor
AVAP 2.3 Tehnici simple: tăiere, decupare după 2
2.4 contur, răsucire, lipire, mototolire,

15
2.6 modelare,
Tehnica colajului- folosind materiale
diverse, potrivite nivelului de vârstă
Ferma animalelor
(machetă)
Găinușa
MM 1.1 Cântarea vocală- în colectiv 2
1.3 Elemente de limbaj muzical- sunetul vorbit
2.1 sau cântat; lung-scurt, tare-încet
2.2 Mi-o zis mama că mi-o da
3.3
DP 2.1 Interacțiuni simple cu ființe sau obiecte 2
3.3 familiare- persoane, animale, obiecte
preferate
Grija față de animale

SĂPTĂMÂNA 22 - ȘCOALA ALTFEL

4 La pescuit CLR 1.2 Fonetică- sunete specifice limbii române, 5 XXIII


1.3 despărțirea cuvintelor în silabe
2.1 Literele mici şi mari de tipar
2.2 Propoziția/enunțul- formularea de
2.3 propoziții cu suport intuitiv
2.4 Forme ale discursului oral
3.1
Povestirea după imagini
3.2
Elemente grafice
4.1
Desenarea literelor de tipar
4.3
Sunetul ș și literele Ș, ș
„Povestea peștișorului curcubeu”, de
Marcus Pfister

MEM 1.4 Adunarea și scăderea 4


1.5 în concentrul 0-10 prin numărare
1.6 Probleme simple de adunare sau scădere cu
3.1 1-5 unități în concentrul 0-10, cu suport
4.1 intuitiv
4.2 Plante și animale
5.1
Scăderea cu 1-5 unități
Viețuitoarele apelor
AVAP 2.3 Culorie spectrului solar 2
2.4 Culori calde/reci
2.6 Pata de culoare- tenici simple: stropire,
suflare
Tehnici simple: tăiere, decupare după
contur, răsucire, lipire, mototolire,
modelare,

16
Tehnica colajului- folosind materiale
diverse, potrivite nivelului de vârstă
Acvariul
Raci și broscuțe țestoase
Caracatița
MM 1.1 Elemente de limbaj muzical- sunetul vorbit 2
sau cântat, dicția
Jocuri de dicție
DP 2.3 Igiena personală- activități școlare,somn, 2
3.2 odihnă, relaxare
3.3 Programul unei zile

5 Flori pentru CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 XXIV


mama 1.2 Propoziția/enunțul- formularea de
1.3 propoziții cu suport intuitiv
2.1 Fonetică- sunete specifice limbii române,
2.2 despărțirea cuvintelor în silabe
2.3 Cuvântul- utilizarea cuvintelor noi în
2.4
enunțuri adecvate
3.1
Scrierea funcțională- felicitarea, biletul,
3.2
folosind desene/simboluri
4.1
Forme ale discursului oral
4.2
Povestirea după imagini
Elemente grafice
Desenarea literelor de tipar
Sunetul f și literele F, f
„Legenda ghiocelului”
MEM 1.1 Numere naturale în concentrul 0-20- 4
1.2 recunoaștere, formare, scriere, citire,
1.3 comparare, ordonare
1.4 Plante și animale- condiții de viață
3.1 ȘtiințelePământului- fenomene ale naturii
specifice diferitelor anotimpuri
Numere naturale în concentrul
0-20
Primăvara
AVAP 2.3 Tehnici simple: tăiere, decupare după 2
2.4 contur, răsucire, lipire, pliere,
2.6 Tehnica colajului- folosind materiale
diverse, potrivite nivelului de vârstă
Cadou pentru mama
MM 1.1 Cântarea vocală- în colectiv 2
1.3 Elemente de limbaj muzical- sunetul vorbit
2.1 sau cântat; lung-scurt, tare-încet
2.2 Am cules cu bucurie
3.3

17
DP 2.1 Interacțiuni simple cu ființe sau obiecte 2
2.4 familiare- persoane, animale, obiecte
preferate și caracteristici ale acestira
(mama, bunica, ...)
Mama, ființa cea mai dragă
6 În grădină CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 XXV
1.2 Propoziția/enunțul- formularea de
1.3 propoziții cu suport intuitiv
2.1 Fonetică- sunete specifice limbii române,
2.2 despărțirea cuvintelor în silabe
2.3 Cuvântul- utilizarea cuvintelor noi în
2.4
enunțuri adecvate
3.1
Vocabular- cuvinte cu sens
3.2
opus/asemănător
4.1
Elemente grafice
Desenarea literelor de tipar
Sunetul g și literele G, g
„Degețica”, de H. C. Andersen

MEM 1.1 Numere naturale în concentrul 0-20- 4


1.2 recunoaștere, formare, scriere, citire,
1.3 comparare, ordonare
1.4 Plante și animale
1.5 Numere naturale în concentrul 0-20
3.1 Părțile plantei
Condiții de viață
AVAP 2.3 Culori calde și reci 2
2.4 Tehnica colajului- folosind materiale
2.6 diverse, potrivite nivelului de vârstă
Fluturi
Pliante cu plante
MM 1.1 Cântarea vocală- în colectiv 2
1.3 Doar una e primăvara
2.1
2.2
3.3
DP 3.2 Interacțiuni simple cu ființe sau obiecte 2
3.3 familiare-plante, animale, persoane;
Cum îngrijim plantele?
7 Prin pădure CLR 1.1 Fonetică- sunete specifice limbii române, 5 XXVI
1.2 despărțirea cuvintelor în silabe
1.3 Literele mici şi mari de tipar
2.1 Propoziția/enunțul- formularea de
2.2 propoziții cu suport intuitiv
2.3 Cuvântul- utilizarea cuvintelor noi în
2.4

18
3.1 enunțuri adecvate
3.2 Forme ale discursului oral
4.1 Povestirea după imagini
Elemente grafice
Desenarea literelor de tipar
Sunetul b și literele B, b
„Hansel și Gretel”, de Frații Grimm
MEM 1.1 Adunarea și scăderea numerelor naturale 4
1.4 în concentrul 0-31 fără și cu trecere peste
1.6 ordin prin numărare/ cu suport intuitiv
3.1 Probleme simple de adunare sau scădere cu
4.1 1-5 unități în concentrul 0-31, cu suport
4.2 intuitiv
2.1
Plante și animale
5.2
Condiții de viață
Adunarea numerelor naturale în concentrul
0-20
Pădurea
AVAP 2.1 Pata de culoare 2
2.2 Insecte și flori din pădure-pictură pe pietre
2.6

MM 1.1 Cântarea vocală- în colectiv 2


1.3 Mișcarea pe muzică- liberă, sugerată de
2.1 textul cântecului, impusă/ cu percuție
2.2 corporală(bătăi din pame, cu degetul în
3.3 bancă)
La ospețe ursul cere
DP 3.2 Ocrotirea pădurii 2
3.3

8 În livadă CLR 1.1 Fonetică- sunete specifice limbii române, 5 XXVII


1.2 despărțirea cuvintelor în silabe
1.3 Literele mici şi mari de tipar
1.4 Propoziția/enunțul- formularea de
2.1 propoziții cu suport intuitiv
2.2 Cuvântul- utilizarea cuvintelor noi în
2.3
enunțuri adecvate
2.4
Forme ale discursului oral
3.1
Povestirea după imagini
3.2
Elemente grafice
4.1
Desenarea literelor de tipar
Sunetul d și literele D, d
„La cireșe”, după Ion Creangă
MEM 1.1 Adunarea și scăderea numerelor naturale 4
1.4 în concentrul 0-31 fără și cu trecere peste

19
1.6 ordin prin numărare/ cu suport intuitiv
3.1 Probleme simple de adunare sau scădere cu
4.1 1-5 unități în concentrul 0-31, cu suport
4.2 intuitiv
5.1 Plante și animale
5.2 Condiții de viață
Scăderea numerelor naturale în concentrul
0-20
Livada
AVAP 2.1 Tehnici simple: tăiere, decupare după 2
2.2 contur, răsucire, lipire, pliere,
2.3 Expoziția fructelor (decor)
2.4
2.6

MM 1.3 Cântarea vocală- în colectiv 2


2.1 Mișcarea pe muzică- liberă, sugerată de
2.2 textul cântecului, impusă/ cu percuție
3.3 corporală(bătăi din pame, cu degetul în
bancă)
Fructele supărate
DP 3.2 Igiena personală - igiena alimentelor 2
3.3 Fructele - o hrană sănătoasă

9 Sărbătoarea CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 XXVIII


Paștelui 1.2 Propoziția/ enunțul- formularea de
1.3 propoziții cu suport intuitiv
1.4 Fonetică- sunete specifice limbii române,
2.1 despărțirea cuvintelor în silabe
2.2 Elemente grafice
2.3
Desenarea literelor de tipar
2.4
Sunetul h și literele H, h
3.1
„La Paști”, de George Topîrceanu
3.2
4.1
MEM 1.1 Numere naturale în concentrul 0-20: 4
1.4 recunoaștere, formare, scriere, citire,
1.6 comparare, ordonare
3.1
4.1
4.2
5.1
5.2
AVAP 2.1 Tehnici simple: tăiere, decupare după 2
2.2 contur, răsucire, lipire, pliere
2.3 Ouă de Paște
2.4

20
MM 1.1 Cântarea vocală- în colectiv 2
1.3 Audiție muzicală
2.1 La Paști
2.2
DP 3.2 Obiceiuri și tradiții românești 2
3.3 Ne pregătim de Paște

10 Jucăriile CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 XXIX


1.2 Propoziția/enunțul- formularea de
1.3 propoziții cu suport intuitiv
1.4 Fonetică- sunete specifice limbii române,
1.5 despărțirea cuvintelor în silabe
2.1 Elemente grafice
3.4
Desenarea literelor de tipar
4.1
Sunetul j și literele J, j
4.2
„Sfatul jucăriilor”, de Mache Iliuț
MEM 1.1 Numere naturale în concentrul 0-31- 4
1.2 recunoaștere, formare, scriere, citire,
3.1 comparare, ordonare
Forme și transfer de energie
Electricitate: aparate care utilizează
electricitatea și reguli de siguranță în
mânuirea aparatelor electrice
Numerele naturale de la o la 31
Electricitate
AVAP 1.1 Tehnici simple: tăiere, decupare după 2
2.2 contur, răsucire, lipire, pliere
Labirintul din ață
MM 1.1 Cântarea vocală- în colectiv 2
2.1 Cântarea instrumentală- mânuirea
jucăriilor muzicale (tobe, lemne)/ jucării
muzicale improvizate
Jucăriile lui Jeni
DP 2.2 Interacțiuni simple cu ființe și obiecte 2
2.3 familiare- persoane, animale, obiecte
preferate și caracteristicile acestora( părinți,
bunici prieteni, jucării, cărți etc.)
Grija față de obiectele personale
11 Prieteni CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 XXX
necuvântători 1.2 Propoziția/enunțul- formularea de
1.3 propoziții cu suport intuitiv
2.1 Fonetică- sunete specifice limbii române,
3.1 despărțirea cuvintelor în silabe
3.2 Elemente grafice
4.1
Desenarea literelor de tipar
Sunetul z și literele Z, z

21
„Zdreanță”, de Tudor Anrghezi
MEM 1.4 Adunarea și scăderea numerelor naturale 4
1.5 în concentrul 0-31 fără și cu trecere peste
1.6 ordin prin numărare/ cu suport intuitiv
5.2 Probleme simple de adunare sau scădere cu
6.2 1-5 unități în concentrul 0-31, cu suport
intuitiv
Timp- ziua, săptămâna, luna: denumire,
ordonare, calendarul
Adunarea și scăderea în concentrul 0-31
Calendarul
AVAP 2.3 Tehnici simple: tăiere, decupare după 2
contur, răsucire, lipire, pliere, modelare,
rupere;
Cățelușul Azor
MM 1.1 Cântarea vocală- în colectiv 2
2.1 Mișcarea pe muzică- liberă, sugerată de
2.3 textul cântecului
Azi, Grivei e mânios
DP 2.2 Interacțiuni simple cu ființe și obiecte 2
familiare- persoane, animale, obiecte
preferate și caracteristicile acestora( părinți,
bunici prieteni, jucării, cărți etc.)
Prieteni necuvântători
12 O navă CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 XXXI
extraterestră 1.2 Propoziția/enunțul- formularea de
1.3 propoziții cu suport intuitiv
1.4 Fonetică- sunete specifice limbii române,
1.5 despărțirea cuvintelor în silabe
2.1 Elemente grafice care intră în
3.1
componența literelor de mână: linii,
3.2
puncte, bastonașe, zale, ovale, semiovale,
3.3
nodulețe, bucle
4.1
Desenarea literelor de tipar
Sunetele cs, gz și literele X, x
Comunicarea nonverbală
„Povestea literei X”
MEM 2.2 Figuri plane 2D- pătrat, dreptunghi, 4
3.1 triunghi, cerc: denumire, conturare
5.1 Universul: Pământul, Soarele și Luna:
recunoaștere în modele simple
Figuri geometrice plane
Universul
Gruparea materialelor după caracteristici
observate

22
AVAP 2.3 Tehnici simple: tăiere, decupare după 2
2.5 contur, răsucire, lipire, pliere, modelare,
rupere;
Puzzle-ul figurilor geometrice
Descifrăm mesaje secrete
MM 1.1 Cântarea vocală- în colectiv 2
1.2 Mișcarea pe muzică- liberă, sugerată de
2.1 textul cântecului
2.3 Cântarea instrumentală
Cântecul literei X
DP 2.1 Autocunoaștere și atitudine pozitivă: 2
2.3 caracteristici observabile în activitățile
3.3 școlare și extrașcolare (”îmi place să...”)
Jocuri și activități preferate

13 O mână de CLR 1.2 Literele mici şi mari de tipar 5 XXXII


ajutor 1.3 Propoziția/enunțul- formularea de
1.4 propoziții cu suport intuitiv
1.5 Fonetică- sunete specifice limbii române,
2.1 despărțirea cuvintelor în silabe
3.1 Elemente grafice care intră în
3.2
componența literelor de mână: linii,
3.3
puncte, bastonașe, zale, ovale, semiovale,
4.1
nodulețe, bucle
Desenarea literelor de tipar
Sunetul î și literele Â, â
„Planeta albastră”
MEM 2.2 Figuri și corpuri geometrice: cub, cuboid, 4
3.1 sferă (denumire)
3.2 Pământul, planeta noastră
5.1
AVAP 2.2 Forme spațiale(lungime, lățime, înalțime) 2
2.3 construcții: forme spațiale foarte ușoare din
2.4 materiale accesibile
2.5 Omulețul cu păr de iarbă
MM 1.1 Cântarea vocală- în colectiv 2
1.2 Mișcarea pe muzică- liberă, sugerată de
2.1 textul cântecului
2.3 Creația muzicală accesibilă
3.1 Ecoul
DP 2.1 Protejăm Pământul 2

14 Ziua copiilor CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 XXXIII


1.2 Propoziția/enunțul- formularea de
1.3 propoziții cu suport intuitiv
2.1 Fonetică- sunete specifice limbii române,

23
2.2 despărțirea cuvintelor în silabe
3.1 Elemente grafice care intră în
3.2 componența literelor de mână: linii,
4.1 puncte, bastonașe, zale, ovale, semiovale,
4.2 nodulețe, bucle
Desenarea literelor de tipar
Forme ale discursului oral- povestirea
după imagini
Literele K, k, Q, q, W, w, Y și y
„Prin lumea poveștilor”
Am învățat tot alfabetul
Biletul
„La scăldat”, de Ion Creangă
MEM 4.1 Lungime: unități de măsură non-standard 4
5.1 Timp- ziua, săptămâna, luna: denumire,
6.1 ordonare
6.2 Măsurăm și comparăm
Unități de măsurat timpul
Mijloace de transport
Vara
AVAP 1.1 Tehnici simple: tăiere, decupare după 2
1.3 contur, răsucire, lipire, pliere, modelare,
2.2 rupere;
2.3 Tablouri de poveste
Coiful de petrecere
MM 1.1 Cântarea vocală- în colectiv 2
1.3 Mișcarea pe muzică- liberă, sugerată de
1.4 textul cântecului, percuția corporală
3.2 Elemente de limbaj muzical
3.3 Cântecul poveștilor
Copil bun
DP 2.1 Interacțiuni simple cu ființe și obiecte 2
2.2 familiare- prieteni, frați, colegi, alte
2.3 persoane
Cum ne comportăm în mijloacele de
transport?
Cum pregătim o petrecere?
15 La CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 XXXIV
cumpărături 1.2 Propoziția/enunțul- formularea de
1.3 propoziții cu suport intuitiv
1.4 Fonetică- sunete specifice limbii române,
2.3 despărțirea cuvintelor în silabe
3.1 Elemente grafice care intră în
3.2
componența literelor de mână: linii,
4.1
puncte, bastonașe, zale, ovale, semiovale,

24
nodulețe, bucle
Desenarea literelor de tipar
Am învățat tot alfabetul
„Supa de zarzavat”, de Otilia Cazimir
MEM 4.1 Banii 4
4.3 Leul(bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei)
Schimburi echivalente valoric în concentrul
0-31
Probleme simple de adunare sau scădere cu
1-5 unități în concentrul 0-31, cu suport
intuitiv
Unități monetare
AVAP 1.1 Forme spațiale(lungime, lățime, înalțime) 2
1.3 construcții: forme spațiale foarte ușoare din
2.1 hârtie
2.2 Pușculița pentru monede
Hora legumelor
MM 1.1 Cântarea vocală- în colectiv 2
1.3 Mișcarea pe muzică- liberă, sugerată de
1.4 textul cântecului, percuția corporală
3.2 Elemente de limbaj muzical
3.3 Supa de zarzavat

DP 2.1 Interacțiuni simple cu ființe și obiecte 2


2.2 familiare- prieteni, frați, colegi, un animal,
2.3 o jucărie, o carte, un loc preferat
Cum ne comportăm?
16 Vine vacanța CLR 1.1 Literele mici şi mari de tipar 5 XXXV
1.2 Propoziția/enunțul- formularea de
2.1 propoziții cu suport intuitiv
2.2 Fonetică- sunete specifice limbii române,
2.3 despărțirea cuvintelor în silabe
2.4 Elemente grafice care intră în
3.1
componența literelor de mână: linii,
3.2
puncte, bastonașe, zale, ovale, semiovale,
4.1
nodulețe, bucle
Desenarea literelor de tipar
Forme ale discursului oral- povestirea
după imagini
Propoziția/ cuvântul- utilizarea cuvintelor
noi în enunțuri proprii
Recapitulare
„Copiii din crâng”, de Konstantin Ușinski
Recapitulare
„Povestea puișorului moțat”

25
MEM 1.1 Numere- ordonare, comparare 4
1.2 Adunarea și scăderea numerelor naturale
1.3 în concentrul 0-31
1.4 Probleme simple de adunare sau scădere cu
1.6 1-5 unități în concentrul 0-31, cu suport
intuitiv
2.2
Corpuri și figuri geometrice
3.1
Recapitulare finală
4.1
5.2
AVAP 1.1 Tehnici simple: tăiere, decupare după 2
1.3 contur, răsucire, lipire, pliere, modelare,
2.1 rupere;
2.2 Pata de culoare- tehnici simple de stropire,
amprentare, suflare, ștampilare etc.
Vine vacanța
Câmp cu flori
Șepcuța de vară
MM 1.1 Cântarea vocală- în colectiv 2
1.3 Mișcarea pe muzică- liberă, sugerată de
1.4 textul cântecului, percuția corporală
3.2 Elemente de limbaj muzical
3.3 Când am fost noi la pădure
Vine ploaia, bine-mi pare!
DP 1.1 Prima vacanță de școlar 2
2.1 Cum va fi vacanța mare?
3.3

26

S-ar putea să vă placă și