Sunteți pe pagina 1din 2

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI,


UNGURENI – BOTOŞANI

Nr........./.........................

Programul de activitate al C.E.A.C. pe anul şcolar 2016-2017


Nr.
Activitatea Data Responsabil
crt.
 Realizarea Programului de activitate pe pentru
anul şcolar 2016-2017. Septembrie C.E.A.C.
1. 2016
 Completarea membrilor C.E.A.C.
 Realizarea Planului de îmbunătăţire a Septembrie C.E.A.C.
2. activităţii 2016 directori
Responsabil
C.E.A.C.
3. 15 octombrie Prof.Apostol
 Întocmirea Raportului de autoevaluare al şcolii 2016 Alexandru
pe anul şcolar 2015-2016 pentru A.R.A.C.I.P. Secretar Vacniuc
Roxana

4.  Actualizarea afişierului C.E.A.C. din toate octombrie Responsabil


2016 C.E.A.C.
spaţiile şcolare.
 Măsurarea gradului de satisfacţie a elevilor şi
părinţilor prin realizarea de sondaje în rândul
Anul şcolar C.E.A.C.
5.
elevilor privind diverse aspecte ale vieţii 2016– 2017
şcolare, prelucrarea rezultatelor şi aplicarea
în practică a concluziilor.

 Monitorizarea îndeplinirii Planului de Anul şcolar C.E.A.C.


6. 2016-2017 C.A.
îmbunătăţire.

 Analiza realizării Planului de îmbunătăţire pe Februarie C.E.A.C.


7. 2017 C.A.
semestrul I al anului şcolar 2015-2016
 Analiza activităţii la aria curriculară “Limbă şi
comunicare” privind îndeplinirea criteriilor de Martie 2017 C.E.A.C
8.
calitate.
 Analiza activităţii la aria curriculară “Limbi
9. modern” privind îndeplinirea criteriilor de Martie 2017 C.E.A.C
calitate.
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI,
UNGURENI – BOTOŞANI

 Analiza activităţii la aria curriculară


10. “Matematică şi ştiinţe” privind îndeplinirea Aprilie 2017 C.E.A.C
criteriilor de calitate.
 Analiza activităţii la aria curriculară “Arte,
11. educaţie fizică şi sport” privind îndeplinirea Aprilie 2017 C.E.A.C
criteriilor de calitate.
 Analiza activităţii la aria curriculară “Om şi
12. societate” privind îndeplinirea criteriilor de Iunie 2017 C.E.A.C
calitate.
 Analiza activităţii la aria curriculară
13. “Tehnologii” privind îndeplinirea criteriilor de Iunie 2017 C.E.A.C
calitate.
 Şedinţa de analiză a CEAC pe anul şcolar
14. 2016-2017. Iulie 2017 C.E.A.C

Director, Responsabil C.E.A.C.


Prof. Dascaliu Alexandru Prof. Apostol Alexandru