Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea de Istorie și Geografie Prof. Apostol Alexandru


Program de studiu: Turism și dezvoltare regională Decembrie 2019
Disciplina: Valorificarea turistică a ariilor protejate

PARCUL NAȚIONAL MUNȚII RODNEI


I. Aspecte geografice
I.1 Așezare, limită, suprafață
Parcul Național Munții Rodnei este localizat în Grupa Nordică a Carpaților Orientali
(Carpații Maramureșului și ai Bucovinei), acoperă 80% din teritoriul județului Bistrița-Năsăud și
20% din teritoriul județului Maramureș și ocupă o suprafață totală de 47 202 hectare.
Parcul Național Munții Rodnei nu include întregul masiv montan omonim limitele sale fiind:
- pe direcția vest-est se întinde pe o lungime de 55 km de la Pasul Șetref până la Pasul Rotunda;
- pe direcția nord-sud se întinde pe o lungime de 25 km de la Pasul Prislop până la Valea Vinului.

Figura 1 Localizarea Parcului Național Munții Rodnei în cadrul României


(sursa: Bing Aerial Imagery 2014)
Parcul Naţional Munţii Rodnei este situat în nordul Carpaţilor Orientali (aproximativ partea
centrală a lanţului carpatic) (fig. 2), suprapunându-se peste circa 50% din suprafaţa Munţilor
Rodnei. În nord, nord-est, în lungul Bistriţei Aurii, pe cca. 8 km lungime, Parcul Naţional Munţii
Rodnei se învecinează cu Parcul Natural Munţii Maramureşului.
Din punct de vedere al coordonatelor geografice, parcul se întinde între paralelele de
47°25’54” şi 47°37’28” latitudine nordică, respective meridianele de 24°31’30” şi 25°01’30”
longitudine estică.
În interiorul parcului există o singură aşezare (Valea Vinului, judeţul Bistriţa Năsăud) şi
intravilanul de 7 ha din localitatea Borşa, judeţul Maramureş (sectorul superior al străzii Fântâna).

Figura 2 Poziția geografică a Parcului Național Munții Rodnei în cadrul lanțului carpatic (Kucsicsa, 2013)

Parcul Naţional Munţii Rodnei reprezintă cel mai mare parc national din Carpaţii Orientali,
iar la nivel național Munţii Rodnei ocupă locul al II-lea între cele 13 parcuri existente în România
(15%). Dacă avem în vedere suprafaţa ocupată de ambele categorii de parcuri (naţionale şi
naturale), Parcul Naţional se clasează pe locul al VII-lea, cu o pondere de 6%. (Kucsicsa, 2013).
I.2. Anul înființării, instituții care o protejează

Date generale (istoric) legate de Parcul Național Munții Rodnei (PNMR):

1932 1948 1979 1990 2007

Rezervație Categoria a II-a UNESCO, Paris – 3


științifică (186 ha IUCN (Parc Național 3 300 ha su fost Parcul Național Sit NATURA 2000
de gol alpin în - protecția declarate Munții Rodnei (ROSCI0125 și
arealul Pietrosului ecosistemelor și Rezervație a (OM 7/1990) ROSPA 0085)
Mare) recreere) Biosferei

Începînd cu data de 19 noiembrie 2014, APNMR a luat în administrare și siturile NATURA


2000 care depășesc suprafața Parcului Național Munții Rodnei:
- situl de importanță comunitară ROSCI0125 Munții Rodnei (suprafața ROSCI0125 Munții
Rodnei este de 47 939 ha, depășește suprafața PNMR cu 737 ha)
- situl de protecția avifaunistică ROSPA0085 Munții Rodnei (suprafața ROSPA0085 Munții
Rodnei este de 54 819 ha, care depășește suprafața PNMR cu 7 617 ha).

47 202 ha

737 ha
7 617 ha

https://www.summitpost.org/rodna-rodnei-mountains/153956

Figura 3 Harta limitelor Parcului Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei
(sursa: https://www.parcrodna.ro/pagina/har-539-i-pnmr)
Instituția care protejează Parcul Național Munții Rodnei este Regia Națională a Pădurilor -
ROMSILVA, care funcționează sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor. RNP - ROMSILVA
administrează Parcul Național Munții Rodnei prin intremediul APNMR înfiiințată în anul 2004
asigurând conservarea biodiversității din această arie protejată.

I.3 Relieful - geologie și geomorfologie


Din punct de vedere geologic Munții Rodnei fac parte din lanțul central al Carpaților
Orientali format din roci metamorfice (șisturi cristaline). Alături de acestea mai apar roci vulcanice
pe flancul sudic și calcare în extremitatea sud-vestică.
Datorită înălțimilor de peste 2000 m, dar și a tipurilor de roci din care sunt formați Munții
Rodnei, se pot identifica mai multe tipuri de relief:
- Relief glaciar cu văi, circuri și morene;
- Relief periglcaciar cu câmpuri de pietre, potcoave nivale și grohotișuri;
- Relief carstic cu peșteri (Izvorul Tăușoarelor, Cobășel, Zânelor etc.)

I.4 Condiții climatice


Poziția geografică a Munților Rodnei (pe paralelea de 47⁰ latitudine nordică), direcția vest-
est a crestei principale, precum și altitudinea determiă o climă temperat continentală, cu influențe
oceanice și scandinavo-baltice și cu caracter alpin (peste 2000 m) și subalpin.
Temperatura medie anuală scade odată cu altitudinea, fiind de 7-8⁰C la poalele muntelui,
respective -1,5⁰C la înălțimi de peste 2 200 m. În luna ianuarie temperature medie e aerului este
de -3⁰C la altitudini mici și -9⁰C în etajul alpin. În luna iulie temperature medie a aerului variază
între 7⁰C pe crestele cele mai înlalte și 18⁰C la baza munților. Precipitațiiile depășesc valoarea de
1200-1300 mm/an.

I.5 Hidrologie