Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE LUCRU NR.

10 de recapitulare
Subcarpatii si Podisul Getic
I . Completati afirmatiile de mai jos cu informatia corecta:
1. Subcarpatii Getici sunt marginiti la est de valea.
2. In vest, valea Motrului desparte Subcarpatii Getici de podisul
3. Altitudinea maxima din Subcarpatii Getici este de..
4. Podisul Getic este alcatuit in substrat din
5. In Subcarpatii Getici sunt lacurile..
6. Platforma cea mai vestica a Piemontului Getic se numeste..
7. In vestul Subcarpatilor si Pod. Getic se resimt influente..
8. Etajul climatic predominant in Subcarpati este
9. Temperatura medie anuala in Pod. Getic este de.
10. Cele mai numeroase resurse din subsolul Podisului Getic sunt
II. Realizati un text geografic in care sa utilizati urmatorii termeni si denumiri
geografice : Piemont, depresiuni submontane, Targoviste , magura, pietrisuri si
prundisuri, aluvionare, Jiu, depresiunea Targu Jiu Campu Mare, Dealul Bran.
III. Precizati:
a) Trei deosebiri si o asemanare intre relieful Pod. Getic si cel al Subc. Getici ;
(asemanarile si deosebirile se pot referi la altitudini, orientarea culmilor, gradul
de fragmentare, alcatuirea geologica si modul de formare)
b) Trei deosebiri climatice intre Podisul Getic si Campia Romana ; ( deosebirile se
pot referi la nuante climatice , influente climatice exterioare, temperaturi si
precipitatii, vanturi predominante sau locale)
c) Doua deosebiri din punct de vedere al vegetatiei intre Subc. Getici si Grupa
Retezat- Godeanu ; ( deosebirile se pot referi la etaje de vegetatie , specii
caracteristice sau vegetatie azonala)
IV. Demonstrati urmatoarea apreciere : Subcarpatii de Curbura reprezinta cel
mai complex sector subcarpatic romanesc aducand argumente care sa o
sustina.
V. Corelati urmatoarele elemente de hidrografie in unitatea de relief
corespunzatoare
1. Ocnele Mari
A. Carpatii Orientali
2. Lacul Rosu
B. Subcarpatii Getici
3. Slanic si Telega
C . Campia Romana
4. Casimcea
D. Subcarpatii de Curbura
5. Tasaul
E. Depresiunea Colinara a Transilvaniei
6. Ocna Mures
F. Podisul Dobrogei
7. Snagov
G. Carpatii Meridionali
8. Lacul Sf. Ana
H. Pod. Moldovei
9.Jijia