Sunteți pe pagina 1din 19

1

APELE
TERREI

COMPONENTELE
HIDROSFERA… 2
din limba greacă: hidros – apă
sphaira – sferă
descrie, în geografia fizică, masa totală de
apă liberă în stare lichidă sau solidă de pe
suprafaţa Pământului;
3
apa este un lichid, un compus hidrogenat al oxigenului (H2O)
ea poate exista în trei stări diferite de agregare:
solidă (gheaţă)
lichidă

gazoasă (vapori)
CARACTERISTICILE APEI: 4

ocupă volume intense la exteriorul Terrei;


realizează un circuit continuu între oceane,
atmosferă şi uscat;
reprezintă cel mai răspândit solvent;
are o mare capacitate de absorbţie a căldurii
se încălzeşte şi se răceşte mai încet decât orice
alt lichid
influenţează temperatura Pământului;
5
fierbe la 100 C şi îngheaţă la 0 C;
o o

densitatea maximă este la to de +4oC, iar la 0oC


devine cu 10% mai voluminoasă decât la +4 oC,
ceea ce face ca gheaţa să plutească;
apa din roci, îngheţând, le dezagregă.

iceberg
6
limitele hidrosferei sunt date de limitele
spaţiului cu apa lichidă liberă;
în scoarţă coboară până la 5-10 km, iar în
atmosferă, 90% se localizează până la 5 km;
limitele merg până la discontinuitatea Moho
(ca şi în cazul reliefosferei), iar în atmosferă urcă
până la circa 80 km.
volumul total este de aproape 1,4 miliarde km 3,
din care 96,5% în oceane, 2,46% reprezintă apele
subterane, numai 0.0002% se află în râuri şi
0,017% în lacuri, etc.
COMPONENTELE 7

HIDROSFEREI
sistemele teritoriale în care e organizată apa
sunt:

A. APELE CONTINENTALE

B. OCEANELE

C. GHEŢARII ŞI APA ÎN STARE SOLIDĂ


A. APELE CONTINENTALE 8

sunt cele care se află la suprafaţa


continentelor:

râuri
fluvii
ape subterane
apa din sol
izvoare
lacuri
Râul “Târnava Mare” în municipiul Sighişoara

9
Fluviul “Dunărea” în Budapesta 10
Lacul tectonic “Baikal” – Siberia de Sud
Cel mai adânc lac de pe Mapamond – 1637 metri 11
adâncime
B. OCEANELE 12

OCEANUL este o vastă întindere de apă


sărată de pe suprafaţa Globului, delimitată de
continente.

OCEANUL PLANETAR reprezintă totalitatea


oceanelor şi a mărilor, cu legătură între ele,
formând o singură masă lichidă.
13

aproximativ 71% din suprafaţa Terrei este


acoperită de oceane, fiind o masă de ape sărate
(cu salinitatea medie de 35 ‰) care sunt împărţite
de continente şi arhipelaguri în cinci oceane:

Oceanul Antarctic
Oceanul Arctic / Îngheţat
Oceanul Atlantic
Oceanul Indian
Oceanul Pacific
14

29% CONTINENTE

OCEANE ŞI
71%
MĂRI

Suprafaţa totală a Terrei este de 510.065,600 km²


OCEANUL ANTARCTIC 15
OCEANUL ARCTIC / ÎNGHEŢAT
16
OCEANUL INDIAN 17
OCEANUL PACIFIC 18
OCEANUL ATLANTIC 19