Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învăţământ: ŞcoalaGimnazialăBăluşeşti, com. Icuşeşti, jud.

Neamţ Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


Anulşcolar 2017 – 2018
Profesor: Luca Marius Cristian
CLASA PREGĂTITOARE
UNITATEA Luna Sept. Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
DE Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
ÎNVĂŢARE Lecţia 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 26-30 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
29 X 24 31 III
Elemente de Formaţii de adunareşi x-x x-x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ –
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ XII
~~ ~~ ~~ 3-11 ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ III -10 ~ ~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
de deplasare II IV
organizare a 6 XI -
Poziţiile:„drepţi” şi x-x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 8I ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
activităţilor „pelocrepaus”
motrice Întoarceri x-x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Posturacorectă ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Poziţii x-x x-x ~~ ~~ ~~ V ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ V~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Mişcări x-x x-x ~~ ~~ ~~ A ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ A~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Elemente ale Prelucrareaseletivă a ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ C~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
dezvoltării segmentelorcorpului V C
A
fizice Complexul de V x-x x-x x-x x-x x-x ~ ~ A ~~ ~~ ~~ A ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
dezvoltarefizică N P N
armonioase A C R Ţ
Corectareaatitu- ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
C ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ A ~~ ~~ ~~ Ţ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ O ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
dinilordeficiente Ă Ă
Viteza x-x x-x x-x x-x A x-x N G
x-x x-x x-x
Îndemânarea N x-x x-x x-x Ţ R
x-x x-x A D x-x x-x
Forţa Ţ Ă I x-x x-x x-x x-x
M E
Calităţimotrice Rezistenţa N
de bază Ă x-x x-x x-x U
Mobilitateşista- ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ D ~~ ~~ ~~ T ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ L ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
bilitatearticulară P
C ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ E ~~ ~~ ~~ E ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Mers ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Să R ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Alergare ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ L ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Deprinderi ştii I
Sărituri A x-x x-x I S
motrice de bază Aruncare-prindere x-x x-x x-x E
mai
multe,
M
S A să Ă
Echilibru
E R M x-x x-x fii x
Căţărare mai V
Deprinderi L N E x-x x-x bun
x
Escaladare x-x x-x A x
motrice utilitar- Tracţiune-împingere E Ă S x-x x-x x
T R
aplicative Târâre x-x x-x x-x x
0- R Ă
Transp. de greutăţi x-x x-x x-x x
Al. de vitezǎ IV
x-x x-x x-x I
Deprinderi Al.de rezistenţǎ A x-x x-x x-x x-x
A.M.O. x-x x-x x-x
motrice L
Gimn. acrobatică x-x x-x x-x x-x x-x
sportive Minihandbal Ă x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x
elementare Reguli de bază ale ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
sporturilor predate
Informații sportive ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
EVALUARE ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Legendǎ:
X: temă principală ~ :temă cu caracter permanent ▲ : evaluare sumativă