Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC LA MATEMATICĂ

Profesor: Beşliu Aliona


Disciplina de învăţămînt: Matematica
Grupa: ________
Data: ________
Numărul lecţiei în sistemul de lecţii (conform proiectării de lungă durată): 75-76
Numărul lecţiei conform orarului: 7-8
Durata lecţiei: 90 min.
Capitolul: Logaritmul unui număr pozitiv. Funcţia logaritmică. Funcţia exponenţială.
Subiectul lecţiei: Incuaţii logaritmice.
Subcompetenţele curriculare: 3.9-3.12
Obictivele lecţiei: La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1 Să exprime în cuvinte proprii noţiunea de inecuaţie logaritmică;
O2 Să determine metoda optimă de rezolvare a inecuațiilor logaritmice;
O3 Să rezolve inecuaţiile logaritmice utilizînd proprietățile studiate ale funcțiilor;
O4 Să manifeste independenţă în gîndire şi acţiune în procesul rezolvării exerciţiilor.
Tipul lecţiei: de formare a capacităţilor de înţelegere a cunoştinţelor.
Tehnologii didactice:
a) Forme: frontală, în perechi, individuală;
b) Metode: activitatea cu manualul, metoda exerciţiului, analiza, explicaţia;
c) Mijloace de învăţămînt:
1. ACHIRI, V. GARIT, P. EFROS, Manualul Matematica. Manual pentru clasa X-a. Chisinau : Editura Prut International, 2007. 280 P. ISBN 978-
9975-69-893-1;
2. ACHIRI, P. EFROS, V. GARIT, N. PRODAN. Culegeri de exerciţii şi probleme la matematică pentru clasa X-a. Chişinău: Editura Prut
Internaţional, 2001. 199 p. ISBN 9975-69-248-6;
Evaluarea (tipul evaluării: forme, metode, tehnici de evaluare): formativă, lucrare independentă (testare fără aprecieri cu note).
Scenariul lecţiei

Obiectivele
Nr. Secvenţele Activitatea Activitatea Evaluarea

Timpul
ctr. lecţiei profesorului elevilor (de proces)

1 2 3 4 5 6 7
1 Moment 3 Saluta elevii. Pe tabla este scrisa data si tema in Saluta profesorul. Elevul de serviciu anunta absentii. Vizual se
organizatoric clasa.Verificarea pregatirii de lectie. verifica daca
Formularea subiectului şi a obiectivelor lecţiei. elevii au
Astazi vom rezolva cateva ecuatii exponenţiale. rechizitele
necesare
pentru lectie.
2 Verificarea 3 Care a fost tema pentru acasă? De repetat: Mod. 7, §, p. Chestionarea
temei Ce întrebări aveţi la tema pentru acasă? De învăţat: Mod. 7, §, p. orală.
pentru acasă. De rezolvat: ex:
3 Reactualizarea 14 O1 1. Găsiți domeniul de definiție a Întrebări
cunostinţelor şi următoarelor funcții: orale
capacităţilor у = log 3 х у = log π (х + 5)
у = log π (х − 4) у = log 0,2 x 2
8
y = lg(5х) 𝑦 = ln(x 2 − 9)
2. Indicați care dintre aceste funcții este
crescătoare (descrescătoare):
у = log √2 х у = log π х
8
у = log cos 60° х 𝑦 = ln х
y = lg(8х) у = log 0,2 х
у = log π (х + 4)
3. La tablă sunt prezentate cîteva inecuații
logaritmice rezolvate:
1. 𝐥𝐨𝐠 𝟐 х > 𝟏
DVA: 𝑥 ∈ (0, +∞)
𝑥 > 2, Ținând cont de DVA avem
𝑆 = (2, +∞)
1 2 3 4 5 6 7
2. 𝐥𝐨𝐠 𝟏 х > 𝟎
𝟐
DVA: 𝑥 ∈ (0, +∞)
𝑥 < 1, Ținând cont de DVA avem
𝑆 = (0,1)
3. 𝐥𝐨𝐠 𝟎,𝟗 (𝟑 − х) > 𝟏
DVA: 𝑥 ∈ (−∞, 3)
3 − 𝑥 < 0,9 ⇔ 𝑥 > 2,1,
Ținând cont de DVA avem
𝑆 = (2,1; 3)

4. Găsiți eroarea:
1
a) у = log 4 х > 2
𝑆 = (2; +∞)
х>0
{ ⇒ 𝑥 ∈ (0; 2)
х>2
𝑆 = (0; 2)

b) log 1 (6 − 0,3х) > −1


6
6 − 0,3х > 0 х < 20 𝑆 = (−∞; 0)
{ ⇔{ ⇒ ⇒ 𝑥 ∈ (0; 20)
6 − 0,3х > 6 х>0
𝑆 = (0; 20)
Concluzie: Atunci cînd avem de rezolvat o inecuaţie
În baza inecuațiilor rezolvate să identificăm logaritmică, vom proceda astfel : vom determina DVA, apoi
algoritmul de rezolvare a inecuațiilor folosind proprietățile logaritmului, a funcţiei logaritmice
logaritmice diverse substituţii, vom căuta s-o reducem la rezolvarea
unor inecuaţii simple, de regulă de gradul întîi sau al doilea

4. Consolida- 40 O2 Activitatea în perechi


rea materiei şi O3 1 echipă
formularea O4 А1. 𝒍𝒐𝒈𝟓 х > 𝟏
capacităţilor: O5 𝒂) (𝟏; +∞) b) (𝟓; +∞) 𝒄) (−∞; 𝟓)
𝒅) (−∞; +∞)
1 2 3 4 5 6 7
А2. 𝒍𝒐𝒈𝟏 х > 𝟎 Evaluare
𝟐
orală şi în
𝒂) (𝟎; +∞) b) (𝟏; +∞) 𝒄) (𝟎; 𝟏)
scris
𝒅) (𝟏; +∞)

2 echipă
B1. 𝐥𝐨𝐠 𝛑 х < 𝟎
a)(−∞; 0) b) (0; 1) 𝑐) (−∞; 1) 𝑑) (π; +∞)
B2. 𝐥𝐨𝐠 𝟏 х > −𝟏
𝟐
1
a)(2; +∞) b) (−∞; 2) 𝑐) (0; 2) 𝑑) (2 ; +∞)

3 echipă
C1. 𝐥𝐨𝐠 𝟒 (𝟐х − 𝟓) < 𝐥𝐨𝐠 𝟒 х
a)(2,5; 5) b) (5;+∞) c) [2,5; 5)
d) [2,5; 5)
𝐥𝐨𝐠 𝟎,𝟓 (𝟐−𝟑х)
C2. >𝟎
𝐥𝐨𝐠 𝟎,𝟓 𝟖

1 2 1 2
𝐚) (3 ; 3) b) (−∞; 3) c) (3 ; +∞)
2
d) (−∞; 3)

a) Activitatea frontală
Să se rezolve inecuațiile logaritmice 3
1. log 3(5х − 1) > log 3 (2 − 3х)
5х − 1 > 2 − 3х х > 8
1
{х > 5 ⇔ х > 1 ⇒хϵ(3 ; 2)
5
2 8 3
х<3 2
{х < 3
3 2
𝑆=( ; )
8 3
1 2 3 4 5 6 7
2. log 1 (x 2 − 4х − 5) ≥ −1 𝑥
{ 2
2
− 4х − 5 > 0 𝑥
⇔{ 2
2
− 4х − 5 > 0
7 𝑥 − 4х − 5 ≤ 7 𝑥 − 4х − 12 ≤ 0

−2 − 1 5 6
𝑆 = [−2; −1) ∪ (5; 6]

3. log 2 1 х + 2 log 1 х < 3 1


4 4
𝑆 = ( ; 64) ; 63
4

5−х
4. log 4 х−2 > 1
𝑆 = (2; 2,6)
7
5. log 𝑥 2 −3(4х + 7) > 0 𝑆 = − < х < −√3,
4
5. Evaluarea 15 O2 Lucrare independentă instructive. Elevii rezolvă de sine stătător sarcinile propuse. Lucrare
O3 Concomitent un elev rezolvă exerciţiile pe partea independentă
O4 opusă a tablei. .
O5
I ec. 1
I ec. 1) (5; 5 3) ; 2) [2; +∞)
𝑙𝑜𝑔1 (х − 5) > 1
3
𝑙𝑜𝑔8 (2х − 3) ≤ 𝑙𝑜𝑔8 (3х − 5)
II ec. 1
II ec. 1) (1 3 ; 2]; 2) (−4; 0) ∪ (5; 9)
𝑙𝑜𝑔0,8(2х − 3) ≤ 𝑙𝑜𝑔0,8(3х − 5)
𝑙𝑜𝑔6 (𝑥 2 − 5х) < 2
III ec. III ec. (3;4] ∪ (5,5; 6,5)
Х−1
𝑙𝑜𝑔6,5−Х (𝑙𝑜𝑔3 )≥0
Х−3
6. Bilanţul lecţiei 3 a) Cantitativ: Întrebări
Ce noţiuni noi am învăţat azi la lecţie? orale
b) Calitativ:
Se evidenţiază cine şi ce note a obţinut
indicîndu-se realizările fiecăruia. Se apreciază
activitatea clasei în ansamblu.
Se evidenţiază obiectivele care au fost realizate
şi care nu.

7. Tema pentru 2 1) De învăţat: Mod. 7, § 4, p. Notează tema pentru acasă.


acasă 2) De repetat: Mod. 7, §
3) De rezolvat: ex 1-6 din B, pag. 146-147
Mulţumesc pentru lecţie! La revedere!
La revedere!

S-ar putea să vă placă și