Sunteți pe pagina 1din 3

DIMENSIUNI DE DEZVOLTARE:

 Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării


 Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală
 Comportamente prosociale de acceptare și de respectare a diversității
 Conceptul de sine
 Autocontrol și expresivitate emoțională;
 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
 Activare și manifestare a potențialului creativ;
 Mesaje orale în diverse situații de comunicare;
 Premise ale citirii și scrierii în contexte de comunicare cunoscute
 Relații operații și deducții logice în mediul apropiat ;
 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și
cunoașterea mediului apropiat;
 Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare;
COMPORTAMENTE VIZATE:

 Utilizează simțurile (văzul, auzul, simțul tactil, mirosul etc.) în interacțiunea cu mediul
apropiat.
 Se orientează în spațiu pe baza simțurilor
 Își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, cadență, pauză, semnale sonore,
melodii;
 Exersează cu sprijin respectarea unor principii de bază specifice unei alimentații sănătoase;
 Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale;
 Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în
contexte familiare;
 Exersează cu sprijin asumarea unor responsabilități specifice vârstei în contexte variate;
 Exersează cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situații educaționale;
 Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de
artă, etc. ;
 Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi
 Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copii sau adulții din mediul apropiat;
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și plastice, în
conversații, povestiri creative;
 Demonstrează capacitatea clară a unei idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii
(comunicare expresivă);
 Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții;
 Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică
și orală pentru transmiterea unui mesaj;
 Identifică elementele caracteristice ale unor fenomene/relații din mediul apropiat;
 Compară experiențe acțiuni, evenimente, fenomene/relații din mediul apropiat;
 Realizează în mod dirijat, activității simple de investigare a mediului, folosind instrumente și
metode specifice;
 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația;
 Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălțime, volum;
 Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor;
 Evidențiază caracteristicile unor obiecte localizate în spațiul înconjurător;