Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” București Facultatea de Farmacie

Catedra: Fizică Farmaceutică și Informatică Modul: Informatică și Biostatistică- Sem 1


Descriere: Instrucțiuni de introducere a datelor în cadrul platformei eLearnBCS (Doctoranzi)

Instrucțiuni de introducere a datelor în cadrul platformei eLearnBCS


pe durata Examenelor practice și teoretice pentru modulul de Informatică și Biostatistică
- Sem 1, Doctoranzi, anul I, Facultatea de Farmacie,
Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București

Pasul 1. Se accesează contul personal prin introducerea adresei de e-mail și a parolei transmisă
anterior. Notă: contul personal trebuie să fie activat în prealabil, prin accesarea link-ului furnizat.
Platforma este disponibilă la adresa: https://elearn-bcs.herokuapp.com/auth

Pasul 2.

Accesare cursuri
Se accesează secțiunea Cursuri .

Sunt disponibile cele patru cursuri, se poate selecta cursul de interes, iar în partea de sus vor apărea
pictogramele corespunzătoare fiecărui slide. Navigarea se poate face cu ajutorul butoanelor înainte,
înapoi sau direct prin selectarea unei pictograme.

Pagina 1 din 6
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” București Facultatea de Farmacie
Catedra: Fizică Farmaceutică și Informatică Modul: Informatică și Biostatistică- Sem 1
Descriere: Instrucțiuni de introducere a datelor în cadrul platformei eLearnBCS (Doctoranzi)

Pasul 3.
Completarea rezultatelor calculelor efectuate individual (examenul practic /colocviul).

Se accesează secțiunea Cursuri .

În această secțiune se selectează opțiunea Biostatistică-Doctoranzi-Colocviu (2019) .

Prima secțiune deschisă va conține o scurtă descriere și introducerea rezultatelor calculelor efectuate
individual, pe parcursul laboratoarelor, asupra profilelor concentrațiilor plasmatice (in vivo);

DUPĂ INTRODUCEREA DATELOR SOLICITATE ÎN FIECARE SECȚIUNE SE APASĂ BUTONUL


Salvează. Va fi afișat mesajul Transmis cu succes pe <Data, ora>. După această etapă, examenul
practic s-a încheiat.

Pagina 2 din 6
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” București Facultatea de Farmacie
Catedra: Fizică Farmaceutică și Informatică Modul: Informatică și Biostatistică- Sem 1
Descriere: Instrucțiuni de introducere a datelor în cadrul platformei eLearnBCS (Doctoranzi)

Pasul 4.

Completarea grilei pentru examenul teoretic.

Se accesează secțiunea Cursuri .

În această secțiune se selectează opțiunea Examen Biostatistică – Doctoranzi .

În secțiunea deschisă este prezentat un preambul, conținând instrucțiuni de completare a grilei pentru
examenul teoretic (întrebări cu un singur răspuns corect din trei variante).

Prin apăsarea butonului Înainte sau a butonului Chestionar se deschide o secțiune în care se poate
începe completarea chestionarului. Durata examenului este de 30 de minute, pentru cele 16 întrebări
disponibile. În partea inferioară sunt disponibile două butoane (Start, pentru începerea completării
grilei, respectiv Termină, folosit EXCLUSIV PENTRU FINALIZAREA TESTULUI!).

Prin apăsarea butonului Start, întrebările devin vizibile și pot fi selectate răspunsurile corecte. Înainte
de afișarea celor 16 întrebări apare un mesaj care menționează durata examenului.

Se confirmă debutul testului prin apăsarea butonului OK, moment în care cronometrul începe să afișeze
timpul rămas.

Pagina 3 din 6
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” București Facultatea de Farmacie
Catedra: Fizică Farmaceutică și Informatică Modul: Informatică și Biostatistică- Sem 1
Descriere: Instrucțiuni de introducere a datelor în cadrul platformei eLearnBCS (Doctoranzi)

Parcurgerea celor 16 întrebări se face prin selecția celor 16 pictograme afișate în partea de sus a
ecranului. Răspunsurile pot fi completate în ordinea dorită, în partea inferioară a ecranului fiind afișate
permanent numărul de răspunsuri completate și timpul rămas.

La finalul examenului, după completarea unui răspuns pentru fiecare dintre cele 16 întrebări, se apasă
butonul Termină (colorat în portocaliu). Este afișat un mesaj de confirmare, în care se specifică
numărul total de răspunsuri completate.

Pentru confirmare, se apasă butonul OK, moment în care va fi afișat rezultatul examenului (numărul
de răspunsuri corecte și procentajul (acestea nu reprezintă nota finală!). Rezultatul examenului poate
fi transmis prin e-mail prin apăsarea butonului Trimite raport pe email.

Pagina 4 din 6
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” București Facultatea de Farmacie
Catedra: Fizică Farmaceutică și Informatică Modul: Informatică și Biostatistică- Sem 1
Descriere: Instrucțiuni de introducere a datelor în cadrul platformei eLearnBCS (Doctoranzi)

Ulterior, trimiterea rezultatului este confirmată sub forma următorului mesaj

Mesaj primit pe e-mail:

Pasul 5. Completarea celor patru chestionare de evaluare, dedicate activităților de curs și


laborator, platformei eLearnBCS și cel de feedback absolvenți.

După finalizarea examenului, fiecare doctorand trebuie să completeze formularele de


evaluare și chestionarele (https://elearn-bcs.herokuapp.com/sondaje; în cazul în care nu au fost
completate până în acest moment) disponibile pe patru secțiuni:
I. Evaluare cadre de predare - Chestionar online de evaluare a cadrelor didactice de predare
(cursuri);
II. Evaluare cadre îndrumătoare - Chestionar online de evaluare a cadrelor didactice
îndrumătoare (lucrări practice);
III. Evaluare platformă - Chestionar online de evaluare a platformei (prin completare și
transmitere vă exprimați acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal).
IV. Chestionar de feedback (2018) – absolvenţi – Chestionar de evaluare preliminară a
potențialului de inserție pe piața muncii (atenție: acesta ESTE UN CHESTIONAR NOU, A CĂRUI
COMPLETARE ESTE OPȚIONALĂ; prin completare și transmitere vă exprimați acordul cu privire
la procesarea datelor cu caracter personal).

Se accesează secțiunea Sondaje .

Pagina 5 din 6
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” București Facultatea de Farmacie
Catedra: Fizică Farmaceutică și Informatică Modul: Informatică și Biostatistică- Sem 1
Descriere: Instrucțiuni de introducere a datelor în cadrul platformei eLearnBCS (Doctoranzi)

Se selectează pe rând cele patru butoane COMPLETEAZĂ (se deschid chestionare de evaluare
conținând butoane tip radio și câmpuri de tip text).

Pagina 6 din 6