Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

1. Calculați:
42 : 2 = 38 : 2 = 72 : 4 =
88 : 8 = 64 : 2 = 63 : 3 =
34 : 2 = 39 : 3 = 50 : 2 =
56 : 4 = 48 : 4 = 78 : 2 =
2. Află:
a) Triplul numerelor: 12, 42, 21, 30, 15, 65;
b) Sfertul numerelor: 36, 20, 16, 44, 32, 28;
c) Numerele cu 8 mai mici decât: 26, 58, 33, 64, 19, 40.
d) Numerele de 7 ori mai mici decât: 42, 63, 49, 70, 14, 28.
3. Află numărul necunoscut:
a x 9 = 81 d:7=8
9 x b = 54 8 x e = 64
40 : c = 8 36 : d = 9
4. Măriți de 2 ori numerele: 56, 24, 38, 15, 46.
5. Micșorați de 9 ori numerele: 18, 45, 27, 90, 54.
6. Din produsul numerelor 9 și 6 scade cȃtul numerelor 42 și 7.
7. Calculați, respectând ordinea efectuării operațiilor:
100 – (8 x 8 : 8) =
2 x 8 + 56 : 7 =
45 + 20 : 4 - 3 x 5 =
(10 + 13) + (36 : 9 – 21 : 7) =
(5 x 4) + (45 – 2 x 9 x 6 x 0) =
164 + (100 – 9 : 9 – 5 x 10) =
48 + (103 - 100) x 9 + (24 : 3 x 0) =
8. Am mărit un număr de 9 ori, apoi am micșorat rezultatul de 6 ori și am obținut dublul
numărului 3. Care este numărul?
9. Maria a economisit 88 de lei, Ana un sfert cât Maria, iar Andreea jumătate din suma Anei.
Câţi lei au economisit împreună?