Sunteți pe pagina 1din 47

Împărţirea

1. Transformă fiecare scădere repetată într-un exerciţiu de împărţire:

32 – 8 – 8 – 8 – 8 = 0

48 – 6 – 6 – 6 – 6 – 6 – 6 – 6 – 6 = 0

72 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 = 0

42 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 = 0

54 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 – 9 = 0

24 – 8 – 8 – 8 = 0

2. Găseşte câtul folosind scăderea repetată:

24 : 8 =

18 : 6 =

27 : 9 =

12 : 3 =

32 : 8 =

36 : 9 =

3. Scrie următoarele adunări repetate ca înmulţiri:

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 42

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 54
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 24

Împărţirea la 2, 3 şi 4

1. Calculaţi :
6: 3 = 36 : 4 = 3x4:2=

24: 4 = 24 : 3 = 40: 4 x 3 =

18 : 2 = 24: 3 = 3x3:3=

2. Aflaţi :
a) Dublul numerelor(a x 2): 3, 2, 7, 9, 5, 8
________________________________________________________
____________________________________________________
b) Triplul numerelor ( a x 3): 7, 6, 9, 8, 2, 3
________________________________________________________
____________________________________________________
c) Jumătatea numerelor ( a : 2) : 16, 20, 18, 24, 50, 100
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________
d) Un sfer din numerele (a : 4) : 32, 16, 40, 24, 12, 100

3. Efectuaţi apoi faceţi proba:

36 : 4 =

4x8=

27: 3 =

4x9=
4. Aflaţi necunoscuta „a” în fiecare caz:

a x 4 = 36 3 x a = 21 9 x a = 18
a= a= a=
a= a= a=

Împărţirea la 5, 6 şi 7
5. Calculaţi :
7: 1 = 20 : 5 = 54 : 6 =

25: 5 = 35 : 5 = 42: 6 =

36 : 6 = 48: 6 = 15 : 3 =

6. Încercuieşte rezultatul corect :

48 : 6 x 3 = 24, 21, 28 40 : 5 x 7 = 10, 56, 18


28 : 7 x 4 = 16, 24, 42 35 : 5 x 6 = 24, 28, 42
25 : 5 x 7 = 35, 8, 15 36 : 6 : 3 = 18, 2, 9

7. Efectuaţi, apoi faceţi proba:

35 : 7 =

6x8=

40: 5 =

4x7=
8. Aflaţi necunoscuta „a” în fiecare caz:

a x 7 = 42 8 x a = 56 9 x a = 63
a= a= a=
a= a= a=

Împărţirea la 8, 9 şi 10

1. Calculaţi, apoi faceţi proba prin înmulţire şi prin împărţire:

72 : 8 = 54 : 9 = 90 : 10 = 45 : 5 =

2. Aflaţi valoarea lui „a” în fiecare caz:

18 : a = 9 56 : a = 8 a:7=9 80 : a = 8
a= a= a= a=
a= a= a= a=

3. Completaţi cu unul din semnele „>”, „<”, „=”

72 : 9 64 : 8 24 : 8 20 : 2

8x7 58 – (16 : 8) 27 : 3 3
4. Se dau numerele a = 9 şi b = 4. Calculaţi:
a) Sfertul numărului b
b) Numărul de 2 ori mai mic decât b
c) 9 x3
a a: a a: a a: a a: a a: a a: a a a a a a:1
2 3 4 5 6 7 : : 0
8 9

d) Numărul de 3 ori mai mic decât a

5. Câtul a două numere naturale este 9, iar unul dintre numere


(deîmpărţitul ) este 63. Cât este celălalt număr(împărţitorul)?

Completează tabelul de mai jos


2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 6 8 10 12 14 16 18 20
6 9 12 15 18 21 24 27 30
8 12 16 20 24 28 32 36 40
10 15 20 25 30 35 40 45 50
12 18 24 30 36 42 42 54 60
14 21 28 35 42 49 56 63 70
16 24 32 40 48 56 64 72 80
18 27 36 45 54 63 72 81 90
20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

Înmulţirea şi împărţirea

1. Calculaţi :
4x4= 4x9= 20 : 4 = 18 : 3 =
3x5= 7x4= 72 : 9 = 12 : 4 =
2x8= 4x6= 15 : 5 = 28 : 4 =
6x9= 3x8= 21 : 7 = 63 : 7 =
5x3= 8x9= 40 : 4 = 6:3=

2. Aflaţi numărul necunoscut :

a x 6 = 42 4 x b = 28 c : 7= 8 80 : d = 8

........................ ……...................... ….......................... …..........................

........................ .............................. .............................. .............................

3. Rezolvaţi şi faceţi proba :

6x5= 27 : 3 =

................................................ ..........................................................
................................................ ..........................................................

4. Aflaţi :

a) numărul cu 6 mai mare decât 9 .

............................................

b) numărul de 6 ori mai mare decât 9 .

............................................

c) numărul cu 3 mai mic decât 12 .

............................................

d) numărul de 3 ori mai mic decât 12 .

............................................

5.Calculaţi :

a) 3 x 8 + 25 : 5 = b) 5 x 8 - 2x5 + 32 : 8

........................................................... .............................................................

........................................................... .............................................................

........................................................... .............................................................

7. Într-o livadă sunt 48 meri şi peri, repartizaţi astfel: 2 rânduri cu câte 9 peri
pe fiecare rând şi 3 rânduri cu meri.
Câţi meri sunt pe fiecare rând?

Rezolvare:
............................................................
............................................................

............................................................

8. De ziua ei Elena îşi serveşte colegii cu bomboane. În cutie sunt 4 rânduri cu


câte 8 bomboane. După ce îşi serveşte toţi colegii, Elena observă că îi mai
rămân 7 bomboane. Câţi copii sunt în acea clasă?

Rezolvare:

.........................................................................

.........................................................................
.........................................................................
Ordinea efectuării operaţiilor
1. Exerciţii

a) 100 – 25 – 9 + 18 - 43 =

b) 1000 – 901 + 14 – 69 – 0 =

c) 75 – (29 + 36 - 19) + 16 =

d) (15 +79 -31) – (46 – 29 +2) =


2. Calculează:

a) 56 – 3 x 9 + 2 x 4 =

b) 6 x 6 + 5 x 5 =

c) 7 x 3 – 11 + 4 x 9 =

d) 2 x 1 x 4 x 7 – 5 x 10 + 10 =

e) 4 x 2 x 9 – 5 x 4 – 4 x 9 =

f) 100 – 7 x 7 + 6 x 4 – 0 + 1 =
3. Rezolvaţi exerciţiile:

a) 8 x 6 – ( 24 + 8 x 3) x 0 =

b) 8 x 6 – ( 24 + 8 x 3) - 0 =

c) ( 100 – 5 x 10) – 5 x5 + 5 =

d) (17 + 3 x 9) – (84 – 5 x 8) =

e) 9 x 9 – 4 x (69 – 7 x 9)

f) (100 – 8 x 8 x 1) – (46 – 29 + 2)
FIŞĂ DE LUCRU
Înmulţirea când unul dintre factori este 2 sau 3

1. Arată-i fiecărui norişor ce floare trebuie să ude !

10 x 3 5x3=
2x3= 9x2= 8x3= 2x6=
=

30 24 6 12 18 15

2. Calculează dublul, apoi triplul fiecărui număr: 7, 9, 4.

3. Efectuaţi:

2 x 4 + 12 = 3x6–6=

20 – 5 x 3 = 10 x 3 + 21 =

27 – 9 x 2 = 2x7–5=

4. Completează tabelul:
FACTOR 2 5 9
FACTOR 3 2 3 2 3
PRODUS 15 14 30 27

5. Află numerele:
a) cu 3 mai mari decât numerele 4, 8, 5;
b) de 2 ori mai mari decât numerele 2, 5, 8;
c) cu 3 mai mici decât numerele 7, 10, 6;
d) de 3 ori mai mari decât numerele 3, 9, 5.
6. La o competiţie sportivă participă 7 echipe a câte 3 băieţi fiecare şi 2 echipe a câte 4 fete
fiecare.
Câţi copii participă la competiţie?
Rezolvă problema în două moduri.

Data: Numele şi prenumele:

FIŞĂ DE LUCRU
Înmulţirea când unul dintre factori este 4
. 1. Uneşte zmeul cu copilul care poartă rezultatul potrivit.

5x4 9x4 4x6 8x4

24 20 32 36

2. Scrieţi următoarele adunări repetate ca înmulţiri:

2+2+2+2= 7 + 7 +7 + 7 =

9+9+9+9= 6+6+6+6=

4+4+4+4= 8+8+8+8=

3. Află numărul de 4 ori mai mare decât produsul numerelor 2 şi 4.

4. Descoperă ce număr se ascunde sub bulina zâmbitoare.

3x = 12 x 4 = 40

4x = 36 x2= 8

5x = 20 x 4 = 32

5. Găseşte numerele:

a. cu 4 mai mici decât numerele 7, 5, 8;


b. de 4 ori mai mari decât numerele 3, 6, 9;
c. cu 4 mai mari decât numerele 7, 8, 10.

6.Într-o livadă s-au plantat pe 4 rânduri câte 7 meri, pe 3 rânduri câte 9 peri şi pe 2 rânduri câte 6
pruni. Câţi pomi s-au plantat în livadă?

Data: Numele şi prenumele:

FIŞĂ DE LUCRU RECAPITULATIVĂ


Înmulţirea cu 2, 3 şi 4

1. Încercuieşte rezultatul corect.


2 x 8 = 20; 24; 16 4 x 5 = 15; 20; 21
9 x 4 = 25; 36; 46 6 x 2 = 12; 19; 14
8 x 3 = 14; 54; 24 3 x 7 = 11; 21; 24

2. Calculaţi prin adunare repetată:;


3x7= 4 x 10 =
4x9= 2x 6=
2x8= 3x 5=

3. Aflaţi suma, diferenţa şi produsul fiecărei perechi de numere: 8 şi 3; 9 şi 4; 10 şi 2.

4. Produsul a două numere este 24. Care pot fi numerele ?

5. Aflaţi numerele:
a. de 4 ori mai mari decât numerele 4, 7, 5;
b. cu 3 mai mari decât numerele 5, 9, 6;
c. cu 2 mai mici decât numerele 10, 7, 3;
d. de 3 ori mai mari decât numerele 6, 4, 1;
e. de 2 ori mai mari decât numerele 10, 4, 8.

6. Pentru o petrecere s-au pregătit baloane roşii, albastre şi verzi. Baloane roşii sunt 7,
baloane albastre sunt de 4 ori mai multe, iar baloane verzi sunt cu 3 mai puţine
decât baloane albastre.
Câte baloane s-au pregătit pentru petrecere ?
Poţi scrie rezolvarea sub formă de exerciţiu ?

Data: Numele elevului:

FIŞĂ DE LUCRU
Înmulţirea când unul dintre factori este 5

1. Calculează prin adunare repetată şi spune ce observi:


5x3= 3x5=
5x7= 7x5=
5x9= 9x5=

2. Completează tabelul:
X 8 2 10 5 6 4
2
3
4
5

3. Află numerele de 5 ori mai mari decât numerele : 9, 6, 4, 5.

4. Scrie numărul 25 ca:


sumă de două numere naturale;
diferenţă a două numere naturale;
produs de doi factori.

5. Pentru a pregăti compot şi dulceaţă, mama cumpără de la piaţă: 5 kg pere, de 5 ori mai multe
kg piersici şi cu 5 kg mai multe prune decât piersici.
Câte kg de fructe a cumpărat mama ?

Data: Numele elevului:

RECAPITULARE
Înmulţirea cu 2, 3, 4 şi 5
1. Calculează şi verifică schimbând locul factorilor:

6x3= 7x2=

9x5= 6x4=

8x4= 3x5=

10 x 2 = 9x3=

2. Compară rezultatele punând în căsuţe unul dintre semnele <, > , =.


4x7 5x4 4x5 10 x 2
2x9 3x7 6x4 8x3

10 x 4 7x5 9x5 5x6

3. La dublul numărului 8 adaugă numărul de 5 ori mai mare decât numărul 4.


4. Scade din triplul numărului 9 produsul numerelor 4 şi 6

5. Calculează A + B + C ştiind că A= 5 x 8, B = A – 24, C = 4 x 9.

6. Scrie numărul 30 ca:


a. produs de 2 factori;
b. sumă de 3 termeni;
c. diferenţă a două numere naturale;
d. produs de 3 factori;
e. sumă de 2 termeni..
7. Să se afle:
 numerele de 5 ori mai mari decât numerele 7, 4, 10;
 triplul numerelor 8, 5, 9;
 dublul numerelor 6, 2, 5;
 numerele de 4 ori mai mari decât numerele 4, 6, 3.
8. Oana are trei clasoare cu timbre. În primul clasor are 10 timbre, în al doilea clasor are un
număr triplu de timbre faţă de primul clasor, iar în al treilea clasor Oana are de 5 ori mai
multe timbre decât în primul clasor.
Câte timbre are Oana în cele trei clasoare ?
Rezolvă problema în două moduri.

Fişă de lucru – Înmulţirea cu 6

1. Grupează floricelele câte 6, apoi află câte sunt în total:

De _____ ori câte 6 = ____ x ____ = ______

R: _____ floricele
2. Grupează steluţele câte 4, apoi află câte sunt în total:

De _____ ori câte 4 = _____ x ____ = _____

R: _____ steluţe

3. Completează casetele:

4.Completează tabelul:

3 8 2 5 9 7 4 1 0 10
x6

5. Completează enunţurile:

a) Numărul de 6 ori mai decât 8 este_________.

b) Numărul cu 9 mai mare decât 6 este_______.

c) Produsul numerelor 5 şi 6 este _______ .


d) Suma numerelor 6 şi 10 este ________.

e) Produsul numerelor 6 şi 10 este ________.

f) Dacă Mimi are 8 mere, iar Ionuţ de 4 ori mai multe, atunci Ionuţ are _______
mere.Împreună au______ mere.

Fişă de lucru – Înmulţirea cu 7

1.Numără din 7 în 7 de la 0 la 70:

__________________________________________________________________

2. Câte sticluţe sunt pe cele trei rafturi? Calculează prin adunare repetată, apoi prin
înmulţire.
____ + ____ + ____ = _____ ____ x ____ = _____

R: _____ sticluţe

2. Câte bile sunt în total pe numărătoare?

____ + ____ + ____ + ____ + ____ = ____

De ____ ori câte ___ = ____ x ____ = ____

R: _____ bile

3. Află numărul mai mare cu 7 decât: 4, 7, 9.

____________________ __________________ ___________________

4. Află numărul de 7 ori mai mare decât: 4, 7, 9.

____________________ __________________ ____________________

5. Află suma numerelor: 5 şi 8; 10 şi 7; 6 şi 4.

____________________ __________________ ____________________

6. Află produsul numerelor: 5 şi 8; 10 şi 7; 6 şi 4.

____________________ __________________ ____________________

7. Completează casetele:

x 7 x 6
5 2
3 8
9 5
7 9

8. În livada bunicii sunt 5 rânduri cu 8 meri pe fiecare rând şi 7 rânduri cu 9 peri


pe fiecare rând.Câţi pomi sunt în livada bunicii?

a) Câţi meri sunt?______________________________________________

b) Câţi peri sunt? ______________________________________________

c) Câţi pomi sunt? _____________________________________________

R: ________ pomi

Fişă de lucru - Înmulţirea cu 8 şi 9


1.Numără şi completează:

a) Câte flori sunt în toate vazele:

De _____ câte____ flori = _____ flori

_____ x ____ = _____ R: ______ flori

b) Câte frunzuliţe sunt în total:

De ____ ori câte_____ frunzuliţe

= _____ frunzuliţe

_____ x _____ = _____

R:_____ frunzuliţe

2. Calculează: 3. Scrie factorul lipsă:

4 x 9 = ____ 7 x 8 = ____ ____ x 5 = 40 5 x ____ = 20

9 x 8 = ____ 5 x 9 = ____ ____ x 6 = 30 8 x ____ = 16

2 x 7 = ____ 3 x 6 = ____ ____ x 9 = 72 9 x ____ = 27

5 x 5 = ____ 10 x 9 = ____ ____ x 4 = 28 3 x ____ = 18

6 x 8 = ____ 9 x 6 = ____ ____ x 2 = 18 9 x ____ = 36


3. Completează casetele libere:

x8 x8

x8 x8

x8 x8

4.Completează enunţurile:

● Numărul cu 8 mai mare decât 5 este _______.

● Numărul de 8 ori mai mare decât 5 este ______.

● Numărul cu 9 mai mare decât 8 este ______.

● Numărul de 9 ori mai mare decât 8 este _____.

● Suma numerelor 8 şi 7 este _____.

● Produsul numerelor 8 şi 7 este _____.

● Suma numerelor 9 şi 6 este _____.

● Produsul numerelor 9 şi 6 este _____.

● Într- un coş sunt 6 mere.În 8 coşuri sunt ______ mere.

● O ciocolată costă 9 lei. 5 ciocolate costă _____ lei.


Fişă de lucru – Înmulţirea cu 10

1.Câte cireşe a cules Ina? Ajut-o tu să calculeze.

De _____ ori câte ____ = _____

____ + ____ + ____ + ____ + ____ = ____

____ x ____ = _____ R: _____ cireşe

2.Observă desenele şi calculează:

____ x ___ = ____ ____ x ____ + ____ = ____

____ x ____ + ____ = ____

3.Completează casetele:
4.Completează enunţurile:

● Rodica are 10 bile roşii şi de 5 ori mai multe bile albe.

Ea are_____ bile albe.În total are _____ bile.

Fişă de lucru – Repetăm înmulţirea

1. Scrie înmulţirile reprezentate prin desene:

___ x ___ = ____ ___ x ___ = ____ ___ x ___ = ____ ___ x ___ = ___

2.Calculaţi:

2 x 6 = ____ 9 x 4 = ____ 7 x 5 = ____

10 x 3 = ____ 5 x 8 = ____ 8 x 9 = ____

3 x 3 x 3 = ____ 2 x 5 x 5 = ____

7 x 3 + 4 x 6 = ___ + ___ =___ 9 x 3 + 48 = ___ + ___ = ____

3. Completează enunţurile:

• Numerele care se înmulţesc se numesc ……………………

• Rezultatul înmulţirii se numeşte ……………………………


• Numărul de 4 ori mai mare decât 9 este……………

• 27 este numărul de 3 ori mai mare decât…………….

• Dublul numărului 8 este……………………

• Triplul numărului 7 este …………………..

• 16 este dublul numărului ………………..

4. Află numerele:

a) cu 5 mai mari decât: 7; 5; 10.


_________________ ________________ _________________

b) de 4 ori mai mari decât: 6; 7; 9.


_________________ ________________ _________________

Fişă de lucru – Melcul

Calculezi înmulţirile începând cu centrul cochiliei.

____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

Fişă de lucru –Repetăm înmulţirea prin joc

1. Steluţe magice

8 8x 4

7 5
2. Colorăm baloane:
14→ verde; 18 → roşu; 16→ galben; 20→ albastru;

24→ maro; 35→ violet

Numele şi prenumele:.............................................. Data..........................


Fişă de lucru- Împărţirea la 2 şi 3

1. Calculează:

2 : 2 =.... 15 : 3 =... 14 : 2 - 10 : 2 =............................................

4 : 2 =... 18 : 2 =... 6 : 3 + 14 : 2 =.............................................

6 : 3 =... 21 : 3 =... 20 : 2 - 24 : 3 =.............................................

8 : 2 =... 24 : 3 =... 9 : 3 + 21 : 3 =............................................

2. Calculează-l pe,,a”:

24 : a = 3 a:2=7 a x 3 = 21 3 x a =27

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

3. Adaugă la jumătatea lui 18, o treime din 24. Cât ai obţinut?

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Anca are 24 de mere şi de 3 ori mai puţine pere. Câte fructe are Anca în total?

Rezolvare:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Numele şi prenumele............................... Data...........................

Fişă de lucru-Împărţirea la 4 şi 5

1. Calculează:

4 : 4 =... 36 : 4 + 25 : 5 =...............................

12 : 4 =... 45 : 5 - 35 : 5 =..............................

20 : 5 =... 50 : 5 + 32 : 4 =..............................

40 : 5 =... 28 : 4 – 30 : 5 =...............................

I2. Află-l pe ,,a” din:

a:5=7 15 : a = 5 4 x a = 36 a x 5 = 35

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..............................................................................................

3. La sfertul lui 36, adaugă numărul de 5 ori mai mic decât 45.

.....................................................................................................................................
...........................................................................................................

4. Andrei a cumpărat 32 de globuri albe, de 4 ori mai puţine globuri roşii, iar
globuri argintii un număr egal cu o cincime din 40. Câte globuri a cumpărat în total
Andrei?

Rezolvare:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.......................................................

Împărţirea la 5

1. Efectuează:

15 : 5 = 40 : 5= 50 : 5= 50 : 5 : 2=

10 : 5= 25 : 5= 45 : 5= 25 : 5 : 5=

20 : 5= 35 : 5= 30 : 5= 45 : 5 : 3=

2. Completează:

..... x 5 = 15 ~ 15 : 5 =..... 5 x ..... = 25 ~ 25 : 5 =.....

..... x 5 = 45 ~ 45 : 5 =.... 5 x .... = 40 ~ 40 : 5 =.....

..... x 5 = 35 ~ 35 : 5 =.... 5 x ..... = 20 ~ 20 : 5 =.....

..... x 5 = 40 ~ 40 : 5 =.... 5 x ..... = 30 ~ 30 : 5 =.....

3.Completează tabelul :

DEÎMPĂRŢIT 5 10 15 20 45 50

ÎMPĂRŢITOR 1 2 3 4 6 8 5 7

CÂT 5 5 5 5 5 5
4. Care este numărul de 5 ori mai mic decât: 15, 50, 25, 35 ?

5. Care este valoarea lui „x”?

45 : x = 5 30 : x = 5 (10 x 4) : x = 5 (7 + 8) : x = 5

6. Completează spaţiile cu factorii coresponzători:

..... x .....= 25 ….. x….. = 15 ….. x….. = 20

…..x…..= 45 ….. x….. = 35 ….. x….. = 40

7. Cei 25 de elevi dintr-o clasă au fost împărţiţi în 5 grupe egale. Elevii din 3 grupe au
jucat volei, iar ceilalţi handbal.

a) Câţi elevi au jucat volei?

b) Câţi elevi au jucat handbal?


Numele și prenumele................................................ Data..............................

FIȘĂ DE LUCRU
( Matematică – Ordinea efectuării operațiilor)

1. Calculează:
9 x 6 + 79 =
7 x 8 – 19 =
37 + 9 x 7 – 50 =
6 x 8 + 9 x 4 – 49 =
131 – 8 x 8 + 209 =
399+ 16 x 1 – 200 =
2. Scrieți sub formă de exercițiu și apoi rezolvați:
a) la numărul 209 adăugați produsul numerelor 2, 3 și 4;
b) din produsul numerelor 1 și 99 scădeți produsul numerelor 8 și 9;
c) la diferența numerelor 400 și 267 adăugați produsul numerelor 7 și 9.

Numele și
prenumele………………………....................Data…………………

FIȘĂ DE LUCRU
( Matematică – Ordinea efectuării operațiilor)

1. Pune semnele corespunzătoare pentru a obține rezultatul corect:

6 5 30 = 0 50 50 10 10 = 200

8 5 10 4 = 80 70 1 7 10 = 140

56 5 10 6 =12 100 9 10 10 = 20

2. La o bibliotecă s-au adus trei cutii cu cărți noi. În fiecare cutie erau 8
cărți.
Elevii au împrumutat 16 cărți din cele aduse.
Câte cărți noi au rămas la bibliotecă?
( scrie rezolvarea problemei într-un singur exercițiu)

3. Compune o problemă după următorul exercițiu:


7x8–4x6=

Numele și prenumele................................................
Data.....................................

FIȘĂ DE LUCRU
( Matematică – Ordinea efectuării operațiilor)

1. Calculează:
5x2x9= 9 x 6 + 8 x 3 – 27 =
2x3x9= 7 x 7 – 49 + 49 =
3x3x9= 150 x 1 – 9 x 8 =
8 x 7 + 108 = 290 – 4 x 2 x 6 x 1 =
320 – 2 x 2 x 9 = 9 x 4 + 40 – 8 x 5 + 199 =

2. 4 copii au primit câte 2 cutii cu bomboane de ciocolată. În fiecare


cutie erau 8 bomboane. Au mâncat 26 de bomboane.
Câte bomboane au rămas?
( scrieți rezolvarea într-un singur exercițiu)

Ajută șoricelul să ajungă la cașcaval!


7x
9x3 9x5 10

4x9
9x9 R
T R

E
A

Dacă aşezi în ordine crescătoare rezultatele obţinute la


exerciţiile de mai sus , vei afla cum se mai numeşte
planeta noastră..............................................

Calculaţi respectând regulile învăţate

7x8+4x6= 4x3+1x8+4x9= 9 x 6 + 4 x 2 -3 x 3 =

87 + 245 – 9 x 4 = 9 x 9 – 34 + 124 = 700 – 4 x 10 – 5 x 8 =

26. La suma numerelor 358 şi 190 , adaugă produsul numerelor 3, 2, 9

4630

3452 586

187 654
Din suma numerelor din interiorul dreptunghiului, scade diferenţa numerelor din interiorul
pătratului.Din rezultat scade produsul numerelor 5 şi 9.

Sunt roboţelul Robi şi am nevoie de ajutorul tău!

Cu maro cele Colorează cu


mai mari produse roşu figurile
obţinute geometrice care
conţin rezultate
mai mici decât 20

2 6x7 5

x x

9 4
Cu verde
4x9
rezultatele
cuprinse
între 30 şi
50 Cu galben
7 5x8 9 rezultatele
mai mici
x x decât 10
1
1

10 x 10 9 x 10

S-ar putea să vă placă și