Sunteți pe pagina 1din 2

strada Marchian N r.ll Telefon 0231 518812fax 0231 517780 e-mailspital@spitalulmavromati.ro www.spitalulmavromatii.

ro

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA IN VEDEREA SUSTINERII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA


POSTURILOR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL

U P U -S M U R D - D IN M A R C H IA N N R .il

BIBLIOGRAFIE

1. LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI NR. 4 6 /2 1 .0 1 .2 0 0 3 - CU MODIFICARILE SI


COMPLETARILE ULTERIOARE;
2. NORMA DIN 12 DECEMBRIE 2016, DE APLICARE A LEGII DREPTURILOR PACIENTULUI NR.
4 6 /2 0 0 3 - A FOST APROBATA DE ORDINUL 1 4 1 0 /2 0 1 6 ;
3. ORDINUL N R .1 1 0 1 //3 0 .0 9 .2 0 1 6 , PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE SUPRAVEGHERE
PREVENIRE SI LIMITARE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE IN UNITATI
SANITARE;
4. ORDINUL N R .9 6 1 /19.08.2016, PENTRU APROBAREA NORMELOR TEHNICE PRIVIND
CURATAREA DEZINFECTIA SI STERILIZAREA IN UNITATILE SANITARE PUBLICE SI PRIVATE
TEHNICI DE LUCRU SI INTERPRETARE PENTRU TESTELE DE EVALUARE A EFECIENTEI
PROCEDURII DE CURATENIE SI DEZINFECTIE, PROCEDURILOR RECOMANDATE PENTRU
DEZINFECTIA MAINILOR, IN FUNCTIE DE NIVELUL DE RISC METODELOR DE APLICARE A
DEZINFECTANTELOR CHIMICE IN FUNCTIE DE SUPORTUL CARE URMEAZA SA FIE TRATAT SI
A METODELOR DE EVALUARE A DERULARII SI EFICENTEI PROCESULUI DE STERILIZARE.
5. ORDINUL NR. 1 2 2 6 /2 0 1 2 , PENTRU APROBAREA NORMELOR TEHNICE PRIVIND GESTIONAREA
DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATI MEDICALE SI A METODOLOGIEI DE CULEGERE A
DATELOR PENTRU BAZA NATIONALA DE DATE PRIVIND DESEURILE REZULTATE DIN
ACTIVITATI MEDICALE;
6. ORDONANTA DE URGENTA NR. 1 4 4 /2 8 .1 0 .2 0 0 8 , PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE
ASISTENT MEDICAL GENERALIST A PROFESIEI DE MOASA SI A PROFESIEI DE ASISTENT
MEDICAL PRECUM SI ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ORDINULUI ASISTENTILOR MEDICALI
GENERALISTI MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA;
7. CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA A ASISTENTULUI MEDICAL SI MOASEI DIN
ROMANIA- 2 0 0 9 ;
8. TESTELE PENTRU ASISTENTI MEDICALI - AUTORLVIOREL GHERGHINA, MIRCEA TIMOFTE,
GHE. NICOLAE - BUCURESTI 2009;
9. TEHNICI MEDICALE ACORDATE PACIENTILOR DE CATRE ASISTENTII MEDICALI - LUCRETIA
TITIRCA;
10. RESUSCITAREA CARDIOPULMONARA DE BAZA SI AVANSATA - DR. DIANA CIMPOIESU - 2012;
1 1 . URGENTELE MEDICALE SI TRAUMATICE - DR. DIANA CIMPOIESU - 2012;
M
12. ORDINUL NR.1706 DIN 2 OCTOMBRIE 2007, PRIVIND CONDUCEREA SI ORGANIZAREA
UNITATILOR SI COMPARTIMENTELOR DE PRIMIRE A URGENTELOR, CU MODIFICARILE SI
COMPLETARILE ULTERIOARE;
13. ORDINUL NR. 48 DIN 26 IANUARIE 2009, PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI NATIONAL DE
TRIAJ AL PACIENTILOR DIN STRUCTURILE PENTRU PRIMIREA URGENTELOR - CU
MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE;
14. FISA POSTULUI.

APROBAT DIRECTOR MEDICAL,


Dr. ANGELA TURCANU

BIROU JURIDIC - SEF BIROU, VIZAT - Jr. Constantin Dorel HU1

SERVICIULR.U.N.O.S - SEF SERVICIU.VERIFICAT - Jr. Stelian AI

UPU - SMURD - PROPUNERE TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE - D

SERVICIUL R.U.N.O.S. - intocm it formular - ec. Alexandrina FIE