Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. 302/SIPOCA398/13.02.

2020

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR


la concursul de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa Ministerului
Educației și Cercetării (în afara organigramei organizației) în cadrul proiectului Noi perspective în
educație – NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793

Status după
Nr.
Număr dosar Candidat Post Punctaj evaluarea
crt.
dosarului
292/SIPOCA398/ STOICA Expert analiză sistem
1. 80 Admisă
10.02.2020 Manuela Aurora (A.1.8)

293/SIPOCA398/ OGLAKCI Expert analiză sistem


2. 45 Respinsă
10.02.2020 Mihaela Carmen (A.1.8)

Afișat astăzi, 13.02.2020, ora 1700.


Eventualele contestații se depun la sediul Ministerului Educației și Cercetării din București, Str. Gen.
Berthelot nr. 28-30, Sector 1, Cod poștal 010168 (biroul nr. 24B, telefon interior 1505) sau electronic,
la adresa de e-mail dgmspp@edu.gov.ro, până cel târziu vineri, 14.02.2020, ora 1500, sub sancțiunea
decăderii din acest drept.

Manager Proiect
Valentin Sorin POPESCU

Proiect cofinanțat din Fondul Social European,


prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020