Sunteți pe pagina 1din 2

Fișa - Interviul motivațional al Schimbării

Psiholog clinician Zamfir Andrei


1. Exprimarea empatiei
2. Dezvoltarea discrepanței
3. Redirecționarea rezistenței
4. Stimularea autoeficienței

1. Exprimarea empatiei
Acceptând pacientul vom facilita schimbarea:
 Până de curând, o parte din dumneavoastră considera că lucrurile sunt
pozitive/liniștite/fără probleme, iar o parte considera că lucrurile nu sunt
satisfăcătoare și că ceva trebuie făcut. Cea de a doua parte este cea care v-a adus la
mine. Mi-ar face plăcere să vorbesc acum cu acea parte din dumneavoastră care
doreșt schimbarea.
 Ascultăm și nu adăugăm nimic discursului pacientului.
2. Dezvoltarea discrepanței
 Obiectivul este să-l stimulăm să evidențieze motivele pentru schimbare (care este
discrepanța dintre comportamente curente și cele viitoare)
Ce anume vreți să se spună despre tine peste 5 ani? Dar peste 10 ani?
Ce anume din ce faci în prezent îți dă garanția că se va spune asta despre tine mai
târziu?
3. Redirecționarea rezistenței
În unele cazuri, mai ales în cele în care persoana este adusă de un membru de familie,
clientul/pacientul nu-și asumă în totalitatea statutul de persoană dependentă și ca atare vom
întreba:
Ce cunoști despre efectele secundare ale consumului de alcool/ttun/jocuri de noroc?
(determinăm clientul să le enumere și să specifice cum îl afectează)
4. Stimularea autoeficienței
Schimbarea vine din pacient. Nu putem face nimic fără acordul lui și nici fără ca el să dispună
de resurse suficiente pentru a produce schimbarea. Tendința persoanelor dependente este că
caute ajutor DOAR în exterior, iar ca noi să putem oferi ajutor trebuie să știm o serie de fapte
pe care și pacientul trebuie să le conștietizeze:

Când au fost momente când ai rezistat problemei? Ce ai făcut? Ce ai gândit?

 Schimbări în alte domeni:


o Ce alte schimbări importante ai făcut în alte domenii?
o Care au fost primele persoane care au observat schimbarea?
o Cum vedeți schimbările pozitive realizate?
 Părți tari ale clientului:
o Când ați decis să vă lăsați de consumul X, pe ce resurse ați mizat?
o Care sunt punctele forte (din prezent) de care ne putem folosi pentru a
produce schimbarea?
 Împărtășirea și inventarierea altor strategii folosite de client care AU FUNCIONAT
(situațiile excepție sunt cele cu soluții)

Orientarea consiliereii
Conștietizarea importanței Creșterea încrederii în resursele proprii pentru schimbare
Fișa - Interviul motivațional al Schimbării
Psiholog clinician Zamfir Andrei
schimbării

1. Care a fost momentul decisiv 1. Vă amitiți de micile schimbări în bine realizate? Cum v-au
în care ați conștietizat făcut să vă simțiți?
necesitatea schimbării? 2. Dacă știm că persoana (clietul) a venit la consiliere din
2. Care au fost lucrurile pe care proprie inițiati-vă, accentuăm acest aspect: Faptul că
le-ați considera ca fiind dumneavoastră ați ales să veniți aici este un semn
necesare schimbării? (cerem important al determinării și forței dumneavoastre pentru
și explicarea contextelor schimbare. Nu toate persoanele au puterea de care
afectate de acestea) dumneavoastră dați dovadă!
3. Ce simțiți acum cu privire la 3. Care sunt resursele interne de care dispuneți și sunteți
aspectele vizate? încrezător? Dacă persoana este neîncrezătoare și „pare” că
4. Cum ar suna pentru nu poate să inventarieze atuu-ri, atunci vom explora/sonda
dumneavoastră să vă în trecutul acesteia momente de reușită în care și-a pus în
schimbați „în bine” fără a practivă varii abilități: Povestiți-mi de unul sau două
mai apela la consum? momente din viața dumneavoastră în care ați realizat un
lucru cu succes. Cum ați acționat? Ce abilități ați folosit?

Încredere mare în resurse


Mică Mare
Importanța schimbării Mică
Mare